Łączenie się z bazą danych OLAP (importowanie jej)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Do łączenia się z bazą danych OLAP (Online Analytical Processing — przetwarzanie analityczne online) można używać pliku połączenia danych pakietu Office (odc).

 1. Na karcie dane wybierz pozycję Pobieranie danych > Z bazy danych > Z usług Analysis Services.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Excel 2013, 2010 lub 2007, na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych wybierz pozycję Z innych źródeł > Z usług Analysis Services.

  Wybierz pozycję z usług Analysis Services

  Zostanie uruchomiony Kreator połączenia danych. Tego kreatora zawiera trzy ekrany.

  Ekran Kreatora połączenia danych 1

 2. Wpisz nazwę serwera OLAP w polu tekstowym Nazwa serwera.

  Uwaga: Aby określić plik modułu trybu offline, wpisz pełną ścieżkę do pliku, nazwę pliku i rozszerzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia plików modułu trybu offline Zobacz Tworzenie pliku modułu offline z bazy danych OLAP.

 3. W obszarze Poświadczenia logowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć bieżącej nazwy użytkownika i hasła systemu Windows, kliknij opcję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

  • Aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło bazy danych, kliknij opcję Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła, a następnie wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach tekstowych Nazwa użytkownika i Hasło.

   Uwaga dotycząca zabezpieczeń: 

   • Za pomocą silnych haseł, które łączenie wielkie i małe litery, numery i symbole. Słabych haseł nie można mieszać tych elementów. Na przykład Y6dh! et5 jest silnych haseł i Dom27 jest słabym hasłem. Hasła powinny zawierać co najmniej 8 znaków. Lepiej jest hasło, która korzysta z 14 znaków.

   • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 4. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego ekranu Kreatora

  Ekran Kreatora połączenia danych 2

 5. W obszarze Wybierz bazę danych zawierającą żądane dane wybierz bazę danych.

 6. Aby połączyć się z określonym moduł w bazie danych, upewnij się, że pole wyboru Połącz z określonym modułem lub tabelą jest zaznaczone, a następnie wybierz moduł z listy.

 7. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego ekranu Kreatora

  Ekran Kreatora połączenia danych 3

 8. Opcjonalnie w polu tekstowym Nazwa pliku Sprawdź, czy domyślną nazwę pliku. Kliknij przycisk Przeglądaj, Aby zmienić domyślne położenie pliku lub sprawdzić dla istniejących nazw plików.

 9. Wpisz opcjonalnie opis pliku, przyjazną nazwę i często używane słowa wyszukiwania w polach tekstowych Opis, Przyjazna nazwa i Słowa kluczowe wyszukiwania.

 10. Aby zagwarantować, że plik połączenia będzie zawsze używany podczas odświeżania tabeli przestawnej, kliknij pole wyboru Zawsze próbuj używać tego pliku w celu odświeżenia danych. Zaznaczenie tego pola wyboru daje pewność, że aktualizacje pliku połączenia będą zawsze używane przez wszystkie skoroszyty, w których jest stosowany ten plik połączenia.

 11. Aby określić sposób uzyskiwania dostępu do tabeli przestawnej, gdy skoroszyt został zapisany w usługach programu Excel i jest otwierany za pomocą usług programu Excel, kliknij pozycję Ustawienia uwierzytelniania i zaznacz jedną z następujących opcji, aby zalogować się do źródła danych:

  • Uwierzytelnianie systemu Windows    Zaznacz tę opcję, aby użyć nazwy użytkownika systemu Windows i hasła bieżącego użytkownika. Jest to metoda najbezpieczniejsza, ale może wpłynąć na wydajność, gdy wielu użytkowników.

  • Rejestracja pojedyncza (SSO)    Zaznacz tę opcję, aby używać funkcji rejestracji pojedynczej, a następnie wprowadź odpowiedni ciąg identyfikacyjny w polu tekstowym Identyfikator rejestracji jednokrotnej. Administrator witryny może skonfigurować witrynę programu SharePoint w celu używania bazy danych rejestracji pojedynczej, w której mogą być przechowywane nazwa użytkownika i hasło. Ta metoda może być najbardziej efektywna, jeśli istnieje wielu użytkowników.

  • Brak    Zaznacz tę opcję, aby zapisać nazwę i hasło użytkownika w pliku połączenia.

   Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Należy unikać zapisywania informacji logowania podczas łączenia się ze źródłami danych. Te informacje mogą być przechowywane jako zwykły tekst i złośliwy użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do informacji w celu złamania zabezpieczeń źródła danych.

   Uwaga: Ustawienie uwierzytelniania jest używane tylko w usługach programu Excel, a nie w programie Microsoft Office Excel. Aby upewnić się, że otwarcie skoroszytu w programie Excel i usługach programu Excel spowoduje dostęp do tych samych danych, należy sprawdzić, czy ustawienie uwierzytelniania w programie Excel jest takie samo.

 12. Kliknij przycisk OK.

 13. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć Kreatora połączenia danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie danych.

  Importowanie danych

 14. W obszarze Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć tylko raport tabeli przestawnej, kliknij opcję Raport tabeli przestawnej.

  • Aby utworzyć raport tabeli przestawnej i raport wykresu przestawnego, kliknij opcję Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

  • Aby przechować wybrane połączenie w skoroszycie do późniejszego użycia, kliknij pole wyboru Utwórz tylko połączenie. To pole wyboru gwarantuje, że połączenie będzie używane przez formuły zawierające tworzone funkcje modułu i że nie będzie tworzony raport tabeli przestawnej.

 15. W obszarze Gdzie chcesz umieścić dane? wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby umieścić raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w istniejącym arkuszu, wybierz pozycję Istniejący arkusz, a następnie wpisz adres pierwszej komórki zakresu komórek, w którym ma zostać umieszczony raport tabeli przestawnej.

   Alternatywnie kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku tymczasowo ukryć okno dialogowe, zaznaczyć początkową komórkę w arkuszu, a następnie naciśnij klawisz Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 16. Aby umieścić raport tabeli przestawnej w nowym arkuszu tak, aby zaczynał się w komórce A1, kliknij przycisk Nowy arkusz.

 17. Opcjonalnie można zmienić właściwości połączenia, klikając przycisk Właściwości, dokonując zmian w oknie dialogowym Właściwości połączenia , a następnie klikając przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości połączenia.

Porada: Jeśli używasz skoroszytu połączony z bazą danych SQL Server Analysis Services, może być konieczne dodatkowe informacje w odpowiedzi na pytania dotyczące określonego produktu, takie jak informacje na temat wyrażeń wielowymiarowych (MDX) lub procedury konfiguracji serwer przetwarzania analitycznego online (OLAP).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×