Łączenie danych bazy danych OLE ze skoroszytem

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Baz danych doskonale nadają się do przechowywania informacji, ale czasem warto użyć lub analizowania danych w programie Excel. Niektóre źródła danych wymagane jest połączenie OLE DB dla programu Excel do pobierania danych, które mają. Możesz utworzyć połączenie ze źródłem danych OLE DB, a następnie Odśwież to połączenie przy każdej aktualizacji bazy danych.

Ważne: Połączenia z danymi zewnętrznymi mogą być wyłączone na komputerze. Aby łączyć się z danymi podczas otwierania skoroszytu, włącz połączenia danych, używając paska Centrum zaufania lub zapisując skoroszyt w zaufanej lokalizacji.

Nawiązywanie połączenia z skoroszytu programu Excel za pomocą programu Excel środowisko Uzyskiwanie i przekształcania (Power Query).

 1. Kliknij kartę dane, a następnie Pobierz dane > Z innych źródeł > Z OLEDB. Jeśli nie widzisz przycisku Pobierz dane, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami Kreatora połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Z OLE DB wprowadź ciąg połączenia, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Dostawcy OLE DB wybierz jedną z opcji połączenia domyślnej lub niestandardowej, systemu Windows lub bazy danych, wprowadź odpowiednie poświadczenia, a następnie kliknij przycisk Połącz.

 4. W oknie dialogowym Nawigator zaznacz bazy danych i tabele lub kwerendy, którą chcesz nawiązać połączenie, a następnie naciśnij ładowania lub edytować.

 5. W Edytorze dodatku Power Query naciśnij przycisk Zamknij i załaduj.

Kreator połączenia danych

 1. Na karcie Dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł.

  Grupa Pobieranie danych zewnętrznych na karcie Dane

 2. Kliknij pozycję Z Kreatora połączenia danych.

 3. W kreatorze kliknij pozycję Inne/zaawansowane i kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz typ dostawcy bazy danych OLE, z którym chcesz się połączyć, i kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz tabele lub kwerendy, postępując zgodnie z instrukcjami pozostałymi instrukcjami kreatora, wprowadzając nazwy serwerów, nazwy użytkowników, hasła i wszystkie inne wymagane informacje.

 6. Możesz kliknąć przycisk Zakończ lub przycisk Dalej, aby zmienić szczegóły połączenia.

 7. W wyświetlonym oknie dialogowym Importowanie danych wybierz lokalizację umieszczenia danych w skoroszycie oraz sposób wyświetlenia danych — jako tabelę, jako raport w formie tabeli przestawnej lub jako wykres przestawny.

 8. Kliknij przycisk Właściwości, aby ustawić zaawansowane właściwości połączenia, takie jak ustawienia OLAP lub opcje odświeżania połączonych danych.

 9. Opcjonalnie możesz dodać dane do Modelu danych tak, że możesz połączyć dane z innych tabel i danych z innych źródeł, tworzyć relacje między tabelami, a do wielu innych niż za pomocą podstawowej tabeli przestawnej.

 10. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.

W programie Excel 2010 i 2013 istnieją dwa sposoby tworzenia połączenia do innego skoroszytu. Zaleca się używanie Dodatku Power Query, która jest dostępna jeśli Pobieranie dodatku Power Query Jeśli nie można pobrać dodatek Power Query, można użyć Kreatora połączenia danych.

 1. Kliknij kartę dane, a następnie Pobierz dane > Z innych źródeł > Z OLEDB. Jeśli nie widzisz przycisku Pobierz dane, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami Kreatora połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Z OLE DB wprowadź ciąg połączenia, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Dostawcy OLE DB wybierz jedną z opcji połączenia domyślnej lub niestandardowej, systemu Windows lub bazy danych, wprowadź odpowiednie poświadczenia, a następnie kliknij przycisk Połącz.

 4. W oknie dialogowym Nawigator zaznacz bazy danych i tabele lub kwerendy, którą chcesz nawiązać połączenie, a następnie naciśnij ładowania lub edytować.

 5. W Edytorze dodatku Power Query naciśnij przycisk Zamknij i załaduj.

Kreator połączenia danych

 1. Na karcie Dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł.

  Grupa Pobieranie danych zewnętrznych na karcie Dane

 2. Kliknij pozycję Z Kreatora połączenia danych.

 3. W kreatorze kliknij pozycję Inne/zaawansowane i kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz typ dostawcy bazy danych OLE, z którym chcesz się połączyć, i kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz tabele lub kwerendy, postępując zgodnie z instrukcjami pozostałymi instrukcjami kreatora, wprowadzając nazwy serwerów, nazwy użytkowników, hasła i wszystkie inne wymagane informacje.

 6. Możesz kliknąć przycisk Zakończ lub przycisk Dalej, aby zmienić szczegóły połączenia.

 7. W wyświetlonym oknie dialogowym Importowanie danych wybierz lokalizację umieszczenia danych w skoroszycie oraz sposób wyświetlenia danych — jako tabelę, jako raport w formie tabeli przestawnej lub jako wykres przestawny.

 8. Kliknij przycisk Właściwości, aby ustawić zaawansowane właściwości połączenia, takie jak ustawienia OLAP lub opcje odświeżania połączonych danych.

 9. Począwszy od programu Excel 2013, możesz dodać dane do Modelu danych tak, że możesz połączyć dane z innych tabel i danych z innych źródeł, tworzyć relacje między tabelami, a do wielu innych niż za pomocą podstawowej tabeli przestawnej.

 10. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.

Regularne aktualizowanie danych w skoroszycie

Teraz, gdy masz połączenie danych OLE DB, zawsze warto najnowszych danych w skoroszycie. Przejdź do pozycji dane > Odśwież wszystko, Aby uzyskać najnowsze dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat odświeżania przejdź do odświeżanie połączenia danych OLE DB.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie.

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×