Łączenie bazy danych programu SQL Server ze skoroszytem (Power Query)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą programu Excel i pobrać i przekształcić (Power Query) możliwości nawiązania połączenia z bazą danych SQL Server.

 1. Kliknij na karcie dane, a następnie Pobierz dane > Z bazy danych > Z bazy danych SQL Server. Jeśli nie widzisz przycisku Pobierz dane , kliknij przycisk Nowa kwerenda > Z bazy danych > Z bazy danych SQL Server.

 2. W oknie dialogowym Baza danych programu Microsoft SQL Server w polu Nazwa serwera określ serwer programu SQL Server, z którym chcesz nawiązać połączenie. Opcjonalnie można też określić wartość Nazwa bazy danych.

 3. Jeśli chcesz zaimportować dane przy użyciu natywnego zapytania bazy danych, określ zapytania w polu Instrukcja SQL. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Importowanie danych z bazy danych za pomocą natywnego zapytania bazy danych.

  Okno dialogowe połączenie bazy danych zapytania SQL Server Power
 4. Wybierz przycisk OK.

 5. Wybierz tryb uwierzytelniania na potrzeby łączenia się z bazą danych programu SQL Server.

  Poświadczenia logowania połączenia zapytania SQL Server Power
  1. Windows: Jest to ustawienie domyślne. Wybierz tę pozycję, jeśli chcesz nawiązać połączenie przy użyciu uwierzytelniania systemu Windows.

  2. Baza danych: Wybierz tę pozycję, jeśli chcesz nawiązać połączenie przy użyciu uwierzytelniania programu SQL Server. Po wybraniu tej pozycji określ nazwę użytkownika i hasło, aby nawiązać połączenie z wystąpieniem programu SQL Server.

 6. Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru Szyfruj połączenie, aby oznaczają, że dodatku Power Query nawiązuje połączenie z bazą danych przy użyciu połączenia szyfrowanego. Jeśli nie chcesz nawiązać połączenie za pomocą połączenia szyfrowanego, wyczyść to pole wyboru, a następnie kliknij Połącz.

  Jeśli nie zostanie ustanowione szyfrowane połączenie z programem SQL Server, w programie Power Query pojawi się monit o nawiązanie połączenia nieszyfrowanego. Kliknij przycisk OK w komunikacie, aby nawiązać połączenie przy użyciu połączenia nieszyfrowanego.

Przykład formuły

Za pomocą Edytora zapytań pisać formuły dla Dodatku Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")
 1. Na karcie wstążki Power Query kliknij pozycję Z bazy danych > Z bazy danych SQL Server.

  Opcje zasilania kwerendy z bazy danych
 2. W oknie dialogowym Baza danych programu Microsoft SQL Server w polu Nazwa serwera określ serwer programu SQL Server, z którym chcesz nawiązać połączenie. Opcjonalnie można też określić wartość Nazwa bazy danych.

 3. Jeśli chcesz zaimportować dane przy użyciu natywnego zapytania bazy danych, określ zapytania w polu Instrukcja SQL. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Importowanie danych z bazy danych za pomocą natywnego zapytania bazy danych.

  Okno dialogowe połączenie bazy danych zapytania SQL Server Power
 4. Wybierz przycisk OK.

 5. Wybierz tryb uwierzytelniania na potrzeby łączenia się z bazą danych programu SQL Server.

  Poświadczenia logowania połączenia zapytania SQL Server Power
  1. Windows: Jest to ustawienie domyślne. Wybierz tę pozycję, jeśli chcesz nawiązać połączenie przy użyciu uwierzytelniania systemu Windows.

  2. Baza danych: Wybierz tę pozycję, jeśli chcesz nawiązać połączenie przy użyciu uwierzytelniania programu SQL Server. Po wybraniu tej pozycji określ nazwę użytkownika i hasło, aby nawiązać połączenie z wystąpieniem programu SQL Server.

 6. Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru Szyfruj połączenie, aby oznaczają, że dodatku Power Query nawiązuje połączenie z bazą danych przy użyciu połączenia szyfrowanego. Jeśli nie chcesz nawiązać połączenie za pomocą połączenia szyfrowanego, wyczyść to pole wyboru, a następnie kliknij Połącz.

  Jeśli nie zostanie ustanowione szyfrowane połączenie z programem SQL Server, w programie Power Query pojawi się monit o nawiązanie połączenia nieszyfrowanego. Kliknij przycisk OK w komunikacie, aby nawiązać połączenie przy użyciu połączenia nieszyfrowanego.

Przykład formuły

Za pomocą Edytora zapytań pisać formuły dla Dodatku Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

Środowisko pobierania i przekształcania nie jest dostępna w programie Excel 2007, plik połączenia danych pakietu Office (odc) umożliwia połączenie z bazą danych programu Microsoft SQL Server ze skoroszytu programu Excel 2007. Program SQL Server to program wszystkimi funkcjami, relacyjnej bazy danych, który jest przeznaczony dla rozwiązań danych dla przedsiębiorstw, które wymagają optymalną wydajność, dostępność, skalowalność i zabezpieczeń.

 1. Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknij pozycję Z programu SQL Server.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Zostanie uruchomiony Kreator połączenia danych. Tego kreatora zawiera trzy strony.

  Strona 1: Nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych   

 2. W kroku 1 wpisz nazwę komputera programu SQL Server w polu Nazwa serwera.

 3. W kroku 2, w obszarze poświadczenia logowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć bieżącego Microsoft Windows nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

  • Aby wprowadzić nazwę użytkownika bazy danych i hasło, kliknij opcję Użyj następujących nazwę użytkownika i hasło, a następnie wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach Nazwę użytkownika i hasło.

   Uwaga dotycząca zabezpieczeń: 

   • Za pomocą silnych haseł, które łączenie wielkie i małe litery, numery i symbole. Słabych haseł nie można mieszać tych elementów. Silne hasło: Y6dh! et5. Słabym hasłem: house1. Hasła powinny być co najmniej 8 znaków. Lepiej jest hasło, która korzysta z 14 znaków.

   • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

   Strona 2: Wybieranie bazy danych i tabeli   

 4. W obszarze Wybierz bazę danych, która zawiera dane, które chcesz wybierz bazę danych. W obszarze Połącz z określonej tabeli zaznacz określonej tabeli lub widoku.

  Alternatywnie możesz wyczyścić pole wyboru Połącz z określonej tabeli tak, aby inni użytkownicy, którzy korzystają z tego pliku połączenia zostanie wyświetlony monit o na liście Tabele i widoki.

  Strona 3: Zapisywanie pliku połączenia danych i kończenie   

 5. Opcjonalnie w polu Nazwa pliku Sprawdź, czy sugerowaną nazwę pliku. Kliknij przycisk Przeglądaj, Aby zmienić domyślne położenie pliku (Moje źródła danych).

 6. Opcjonalnie wpisz opis pliku, przyjazną nazwę i typowych słów kluczowych w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 7. Aby upewnić się, że plik połączenia jest zawsze używać podczas aktualizacji danych, kliknij pole wyboru zawsze próbował używać tego pliku, aby odświeżyć dane. To pole wyboru gwarantuje, że aktualizacje plik połączenia zawsze będą używane przez wszystkie skoroszyty korzystające z tego pliku połączenia.

 8. Aby określić, jak z zewnętrznym źródłem danych raportu w formie tabeli przestawnej jest dostępna, jeśli skoroszyt jest zapisywany w Usługi programu Excel i zostanie otwarty przy użyciu Usługi programu Excel, kliknij pozycję Ustawienia uwierzytelniania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji, aby zalogować się do danych źródła:

  • Uwierzytelnianie systemu Windows     Zaznacz tę opcję, aby użyć nazwy użytkownika systemu Windows i hasła bieżącego użytkownika. Jest to metoda najbezpieczniejsza, ale może wpłynąć na wydajność, gdy wielu użytkowników jest połączony z serwerem.

  • Logowania jednokrotnego     Wybierz tę opcję, aby użyć pojedynczy znak na (SSO), a następnie wprowadź ciąg odpowiedni identyfikator w polu Identyfikator logowania jednokrotnego. Administrator witryny można skonfigurować Windows SharePoint Services witryny w celu użycia bazie rejestracji jednokrotnej, w którym mogą być przechowywane nazwy użytkownika i hasła. Ta metoda może być najbardziej skuteczne po wielu użytkowników są połączone z serwerem.

  • Brak     Wybierz tę opcję, aby zapisać nazwę użytkownika i hasło w polu plik połączenia.

   Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Unikać zapisywania informacji o logowaniu, podczas nawiązywania połączenia ze źródłami danych. Te informacje może być przechowywane jako zwykły tekst, a złośliwy użytkownik może uzyskać dostęp do informacji w celu złamania zabezpieczenia źródła danych.

   Uwaga: Ustawienia uwierzytelniania jest używana tylko przez Usługi programu Excel, a nie przez program Microsoft Excel.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć Kreatora połączenia danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie danych.

 11. W obszarze Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć tabelę programu Excel, kliknij tabelę (to ustawienie domyślne).

  • Aby utworzyć raport tabeli przestawnej, kliknij Raport tabeli przestawnej.

  • Aby utworzyć raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, kliknij przycisk raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

   Uwaga: Opcja Utwórz tylko połączenie jest dostępna tylko dla bazy danych OLAP.

 12. W obszarze miejsce, w którym chcesz umieścić dane?, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby umieścić dane w istniejącym arkuszu, zaznacz istniejący arkusz, a następnie wpisz nazwę pierwszej komórki w zakresie komórek, które chcesz zlokalizować dane.

   Alternatywnie kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku tymczasowo zwinąć okno dialogowe, zaznaczyć początkową komórkę w arkuszu, a następnie kliknij przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

  • Aby umieścić dane w nowym arkuszu, zaczynając od komórki A1, kliknij przycisk Nowy arkusz.

 13. Opcjonalnie można zmienić właściwości połączenia (i również zmienić plik połączenia), klikając polecenie Właściwości, wprowadzania zmian w oknie dialogowym Właściwości połączenia , a następnie klikając przycisk OK.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości połączenia.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodatek Power Query jest określane jako pobrać i przekształcić w programie Excel 2016

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×