Łączenie aplikacji do grup w programie Outlook

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kiedykolwiek chcesz, można pobrać tweety, nagłówki wiadomości, analizy projektu, źródeł danych RSS i śledzenia w jednym miejscu zadań? Teraz można to zrobić z łącznikami grupami usługi Office 365.

Łączniki są aplikacje online, narzędzi i usług, takich jak Twitter, Trello lub RSS, że możesz prawdopodobnie codziennie używasz połączenia i współpraca, bycie na bieżąco aktualności, śledzenia projektów i tak dalej. Ta osoba jest zintegrowany z grupami usługi Office 365 i potrwać kilka minut, aby nawiązać połączenie.

Łączniki należą do różnych kategorii, aby dostosować każdego typu użytkownika i zespołu, menu Pracownik informacji dotyczyła interesy (Bing wiadomości, RSS) lub wydajności (Trello, Asana) do automatyzacji narzędzi dla deweloperów, (BuildKite) do usług (MailChimp) marketingowych wiadomości e-mail , i tak dalej. Można nawiązać wielu łączniki do grupy, a gdy Podłączanie jeden lub więcej łączników, są dostępne dla wszystkich osób w grupie. Żadne dodatkowe czynności wymagane!

Zawsze zmienia się na liście łączników jako nowe usługi i narzędzia są dodawane. Oto migawki niektóre łączniki, które są już dostępne do użytku.

Logo wyświetlane obejmują Aha!, AppSignal, Asana, wiadomości Bing, BitBucket, Bugsnag, CircleCI, Codeship, Crashlytics, Datadog, Dynamics CRM Online, GitHub, GoSquared, programu Groove, HelpScout, Heroku, Webhook przychodzących, JIRA, MailChimp, PagerDuty, śledzenie istotną, Raygun,

Jak działają łączniki

Po połączeniu usługi lub narzędzia do grupy, wszyscy członkowie grupy Zobacz wiadomości większością tej usługi. Załóżmy na przykład, że chce wykonaj wiadomości o firmie nowy produkt, który jest naciśnięcie rynku grupy. Można dodać łącznik Bing wiadomości do grupy, jest skonfigurowana do wysyłania łączy do tematów i określ częstotliwość dostarczania. Gdy wiadomości są wysyłane do grupy, wszyscy członkowie grupy będą mogli odczytywać i odpowiadanie na ich.

Wiadomości są wyświetlane w postaci kart sformatowanego łącznika, które mogą być wyświetlane w wielu klientów, w tym Outlook w sieci Web i Outlook 2016 dla systemu Windows. Oto przykład jak będzie wyglądać karta Łącznik usługi Yammer:

Zrzut ekranu przedstawiający karty z usługi połączone dostarczona do skrzynki odbiorczej grupy

Wiadomości z akcjami

Informacje z usług połączonych są dostarczane na sformatowanych kartach łącznika. Niektóre karty (Trello, Asana, GitHub, BitBucket, Twitter i Wunderlist) zawierają przyciski akcji, takie jak Lubię to, Komentarz lub Data ukończenia, które umożliwiają wykonywanie szybkich akcji z programu Outlook zamiast przełączania się do innych aplikacji lub logowania się do innych usług. Oto przykład karty z przyciskami akcji:

Zrzut ekranu przedstawiający przyciski akcji na karcie usługi połączonej

Uwaga: Aby wyświetlić przyciski akcji w Outlook 2016, należy wykonać grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykonaj grupy w programie Outlook .

Te sankcji wiadomości są również dostępne w Łączniki do skrzynki odbiorczej programu Outlook.

Dodawanie lub usuwanie łącznika

Aby dodać lub usunąć łączniki musi korzystać z Outlook w sieci Web. Każdy członek grupy może dodać łącznik do grupy; Każdy członek grupy można ją usunąć, zbyt. Osoba, która doda łącznik jest jedyną osobą, która można modyfikować jego ustawienia, na przykład Zmienianie częstotliwości dostarczenia.

Aby dodać łącznik

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku nawigacji w obszarze grupy wybierz grupę.

  Zrzut ekranu grupę w okienku nawigacji

 3. U góry strony wybierz Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO > łączników.

 4. Przejrzyj listę łączników. Gdy znajdziesz odpowiedni, wybierz pozycję Dodaj.

  Zrzut ekranu przedstawiający listę łączników z wyróżnionym przyciskiem Dodaj

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować łącznik. (Nie wszystkie łączniki zostały zintegrowane w taki sam sposób. Niektóre można skonfigurować całkowicie z interfejsu użytkownika grupami usługi Office 365, a inne wymagają niektórych zestawu konto w witrynie dostawcy usługi. Każdy łącznik zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji do przeprowadził Cię przez proces).

Aby usunąć łącznika

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku nawigacji w obszarze grupy wybierz grupę.

  Zrzut ekranu grupę w okienku nawigacji

 3. U góry strony wybierz Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO > łączników.

 4. Wybierz pozycję skonfigurowane.

 5. W obszarze łącznik, który chcesz usunąć wybierz skonfigurowane (numer na przycisku wskazuje, ile wystąpień tego łącznika są skonfigurowane dla grupy).

 6. Znajdź konkretne wystąpienie łącznika do usunięcia i wybierz pozycję Zarządzaj.

 7. Wybierz pozycję Usuń.

Zarządzanie połączonymi kontami

Większość łączników wymagają konta użytkownika w celu ich nawiązać połączenie. Po podłączyć, są nazywane połączonych kont i znajdują się na stronie Moje konto. Strona Moje konto umożliwia zarządzanie wszystkich połączonych kont w jednym miejscu. Strona Moje konto jest dostępna tylko w Outlook w sieci Web.

Uwaga: Nazwa użytkownika lub hasło dla połączonego konta nie są przechowywane w usłudze Office 365.

Aby wyświetlić i usunąć połączone konta

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku nawigacji w obszarze grupy wybierz grupę.

  Zrzut ekranu grupę w okienku nawigacji

 3. U góry strony wybierz Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO > łączników.

 4. Wybierz pozycję mojego konta.

 5. Przejrzyj listę połączone konta. Jeśli chcesz usunąć konto, kliknij przycisk Usuń.

  Należy zauważyć, że połączonego konta zostanie usunięty z wszystkich grup, którym jest używany.

Często zadawane pytania

 1. Czy mogę wyłączyć łączników?

  Administratorzy mogą wyłączenie łączników dla całej dzierżawy lub skrzynki pocztowej określonej grupy za pomocą PowerShell dla usługi Exchange Online. Wszyscy użytkownicy w tej dzierżawy lub skrzynki pocztowej może dotyczyć. Nie jest możliwe wyłączania dla niektórych i innych nie. Ustawienie poziomie dzierżawy zastępuje ustawienie poziomu grupy. Na przykład jeśli administrator umożliwia łączników grupy i wyłączenie ich na dzierżawy, łączniki w grupie zostaną wyłączone.

  Aby dowiedzieć się, jak nawiązywać połączenia z programem PowerShell dla usługi Exchange Online, zobacz Łączenie się z usługą Exchange Online w programie PowerShell.

  • Aby wyłączyć łączników dla dzierżawy, uruchom następujące polecenie w PowerShell dla usługi Exchange Online:

   Set-OrganizationConfig -ConnectorsEnabled:$false
  • Aby wyłączyć łączniki w przypadku skrzynki pocztowej grupy, uruchom następujące polecenie w PowerShell dla usługi Exchange Online:

   Set-UnifiedGroup -Identity contosogroup@contoso.com -ConnectorsEnabled:$false
  • Aby wyłączyć sankcji wiadomości dla łączników dla dzierżawy, uruchom następujące polecenie w PowerShell dla usługi Exchange Online:

   Set-OrganizationConfig -ConnectorsActionableMessagesEnabled:$false
 2. Jak mogę dodać nowy łącznik do listy?

  Wykonaj te instrukcje, aby dodać łącznik do listy.

Tematy pokrewne

Łączenie aplikacji do skrzynki odbiorczej w programie Outlook w sieci web
zapoznaj się z grupami usługi Office 365
Subskrybowanie źródła danych RSS

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×