Ładowanie lub usuwanie z pamięci dodatku modelu COM

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli jesteś deweloperem w pewnym momencie może być konieczne ładowanie i zwalnianie dodatku modelu COM (Component Object).

Ważne : Użytkownicy niebędący deweloperami nie będą mieli okazji korzystać z tej procedury. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i usuwania dodatku COM, należy skontaktować się z osobą, która go udostępniła.

 1. Jeżeli w menu Narzędzia jest już wyświetlane polecenie Dodatki COM, przejdź do kroku 6.

 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Dostosuj, a następnie kliknij polecenie Paski narzędzi.

 3. Kliknij kartę Polecenia, a następnie kliknij pozycję Narzędzia na liście Kategorie.

 4. Przeciągnij polecenie Dodatki COM z pola Polecenia do wyrazu Narzędzia na pasku menu. Gdy zostanie wyświetlone menu Narzędzia, wskaż miejsce w menu, w którym ma się znaleźć polecenie Dodatki COM, a następnie puść przycisk myszy.

 5. W oknie dialogowym Dostosowywanie kliknij przycisk Zamknij.

 6. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dodatki COM.

 7. Na liście Dostępne dodatki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby załadować dodatek, zaznacz pole wyboru znajdujące się obok nazwy dodatku.

   Jeżeli żądanego dodatku nie ma na liście, kliknij przycisk Dodaj, zlokalizuj dodatek, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby zwolnić dodatek z pamięci, ale zachować jego nazwę na liście Dostępne dodatki, wyczyść pole wyboru obok nazwy dodatku.

  • Aby usunąć dodatek z listy Dostępne dodatki oraz zwolnić go z pamięci, kliknij nazwę dodatku na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga : Zwolnienie dodatku nie powoduje usunięcia jego pliku z komputera.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×