Łączność z klientami

Podsumowanie:    wyjaśniono tutaj, jak klienci łączą się z dzierżawami usługi Office 365 w zależności od lokalizacji klienta i centrum danych dzierżawy usługi Office 365.

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Usługa Office 365 znajduje się w centrach danych rozmieszczonych na całym świecie, co ułatwia nieprzerwane działanie usługi nawet w przypadku wystąpienia poważnego problemu w jednym regionie, takiego jak trzęsienie ziemi lub awaria zasilania. Po połączeniu z dzierżawą usługi Office 365 połączenie klienta jest przekierowywane do odpowiedniego centrum danych, w którym jest hostowana Twoja dzierżawa. Reguły określające możliwe miejsca hostowania dzierżawy zawiera Twoja umowa z firmą Microsoft. Reguły określające, w jaki sposób klient uzyskuje dane z tej lokalizacji centrum danych, zależą od architektury używanej usługi.

Na przykład logując się do portalu Office 365, zazwyczaj łączysz się z najbliższym dla klienta centrum danych, po czym następuje przekierowanie w zależności od używanej usługi. Jeśli uruchamiasz pocztę e-mail, początkowe połączenie umożliwiające wyświetlenie interfejsu użytkownika może pochodzić z najbliższego centrum danych, natomiast w celu pokazania, co znajduje się w wiadomości e-mail, może zostać otwarte drugie połączenie między najbliższym centrum danych i centrum danych, w którym znajduje się dzierżawa. Firma Microsoft dysponuje jedną z dziesięciu najlepszych sieci na świecie, co zapewnia niewiarygodną szybkość połączeń między centrami danych.

Po przeczytaniu tego artykułu zrozumiesz, dlaczego nie udostępniamy adresów URL i zakresów adresów IP usługi Office 365 na centrum danych — są one zbyt ściśle połączone ze sobą i zależne od siebie, aby można było to zrobić.

Jeśli korzystasz z usługi Azure ExpressRoute dla usługi Office 365, w większości przypadków będzie używane połączenie prywatne z usługą Office 365 zamiast opisanego tutaj połączenia publicznego. Zasady nawiązywania połączeń przez klientów są nadal precyzyjnie określone. Dowiedz się więcej o usłudze Azure ExpressRoute dla usługi Office 365.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat żądań sieciowych programu Skype dla firm, przeczytaj artykuł Jakość multimediów i wydajność łączności sieciowej w usłudze Skype dla firm Online.

Ten artykuł jest częścią Planowanie sieci i dostosowywanie wydajności dla usługi Office 365

Uwaga: Przejść szczególną uwagę do zarządzania danymi klienta, dlatego bezpieczeństwo i prywatność w naszym centrach danych. Szczegółowe informacje o krokach, które przejść do zarządzania prywatności znajdują się w Centrum zaufania.

Nawiązywanie połączenia z najbliższym centrum danych

Jest to najpopularniejszy typ połączenia — jest on używany przez portal usługi Office 365 i usługę Exchange Online. W takiej sytuacji podczas próby nawiązania połączenia przez klienta z usługą Office 365 zapytanie DNS z jego komputera określa region świata, w którym znajduje się komputer, a usługa Office 365 przekierowuje żądanie do najbliższego centrum danych.

Połączenia z portalem kończą się w najbliższym centrum danych,a klient uzyskuje informacje o dzierżawie klienta w tej lokalizacji.

Usługa Exchange Online na tym nie poprzestaje. Po nawiązaniu przez klienta połączenia z najbliższym centrum danych serwer programu Exchange w tym centrum danych łączy się z centrum danych, w którym rzeczywiście znajduje się dzierżawa, jak pokazano poniżej w sekcji Jak to działa. Następnie serwery usługi Exchange Online w najbliższym centrum danych kierują żądania z klienta do serwera skrzynki pocztowej. Przyspiesza to działanie klienta, przenosząc najtrudniejszą część procesu pobierania wiadomości e-mail i elementów kalendarza do sieci firmy Microsoft.

Jest to standardowe połączenie w przypadku dużego ruchu i kluczowych aplikacji sieci Web, takich jak usługa Office 365. W tej sekcji opisano i zilustrowano poszczególne etapy procesu. Jeśli klient nie znajduje się w tym samym regionie co dzierżawa, połączenie znacznie się różni w zależności od usługi, z którą łączy się klient.

Poniższy diagram przedstawia klienta korzystającego ze standardowej oferty usługi Office 365 z dzierżawą w Ameryce Północnej. W tym scenariuszu osoba zgłaszająca żądanie wyjechała do Europy i używa usługi Office 365 z tej lokalizacji.

 1. Klient wysyła zapytanie do lokalnych serwerów DNS dotyczące adresu IP skojarzonego z usługą Office 365.

 2. Lokalne serwery DNS klienta wysyłają zapytanie do serwerów DNS firmy Microsoft dotyczące adresu IP skojarzonego z usługą Office 365.

 3. Serwery DNS firmy Microsoft zwracają nazwę serwera regionalnego (na podstawie lokalizacji serwerów DNS klienta), a klient powtarza kroki 1 i 2 w celu uzyskania adresu IP regionalnego centrum danych usługi Office 365.

 4. Klient nawiązuje połączenie z adresem IP regionalnego centrum danych.

 5. Serwery usługi Exchange Online nawiązują połączenie z aktywnym centrum danych, w którym znajduje się dzierżawa klienta.

Najbliższe regionalne centrum danych

To połączenie wygląda nieco inaczej w przypadku niezależnych ofert chmury, takich jak usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21 Vianet. W przypadku dzierżawy w niezależnym wystąpieniu usługi Office 365 najbliższymi serwerami usługi Office 365 akceptującymi połączenia portalu są serwery w niezależnym regionie, w którym znajduje się dzierżawa. Podobnie klienci uzyskujący dostęp do usługi SharePoint Online w naszej niezależnej chmurze lub w ofertach standardowych zostaną przekierowani do serwerów frontonu, na których znajduje się dzierżawa. Zobacz Nawiązywanie połączenia z aktywnym centrum danych poniżej.

 1. Klient wysyła zapytanie do lokalnych serwerów DNS dotyczące adresu IP skojarzonego z usługą Office 365.

 2. Lokalne serwery DNS klienta wysyłają zapytanie do serwerów DNS firmy Microsoft dotyczące adresu IP skojarzonego z usługą Office 365.

 3. Serwery DNS firmy Microsoft zwracają nazwę serwera regionalnego (na podstawie lokalizacji serwerów DNS klienta), a klient powtarza kroki 1 i 2 w celu uzyskania adresu IP regionalnego centrum danych usługi Office 365.

 4. Klient nawiązuje połączenie z adresem IP regionalnego centrum danych.

 5. Serwery usługi Exchange Online nawiązują połączenie z aktywnym centrum danych, w którym znajduje się dzierżawa klienta.

Najbliższe regionalne centrum danych w Stanach Zjednoczonych

Nawiązywanie połączenia z aktywnym centrum danych

Połączenie z aktywnym centrum danych jest nawiązywane w przypadku większego obciążenia transferu danych i jest obecnie używane przez usługę SharePoint Online. W takiej sytuacji w przypadku próby nawiązania połączenia przez klienta z usługą Office 365 przeglądarka jest przekierowywana do aktywnego centrum danych w dzierżawie usługi SharePoint Online.

Gdy klient nawiązuje połączenie z usługą SharePoint Online z innego regionu, połączenie jest przekierowywane do aktywnego centrum danych usługi SharePoint Online. W tym scenariuszu klient korzysta z oferty standardowej, co powoduje, że połączenia portalu pozostają połączeniami lokalnymi, a połączenia usługi SharePoint Online są przekierowywane do aktywnego centrum danych.

 1. Klient wysyła zapytanie do lokalnych serwerów DNS dotyczące adresu IP skojarzonego z usługą Office 365.

 2. Lokalne serwery DNS klienta wysyłają zapytanie do serwerów DNS firmy Microsoft dotyczące adresu IP skojarzonego z usługą Office 365.

 3. Serwery DNS firmy Microsoft zwracają nazwę serwera aktywnego centrum danych usługi SharePoint Online (na podstawie lokalizacji dzierżawy usługi Office 365 klienta), a klient powtarza kroki 1 i 2 w celu uzyskania adresu IP aktywnego centrum danych usługi Office 365.

 4. Klient nawiązuje połączenie z adresem IP aktywnego centrum danych.

Aktywne centrum danych w Stanach Zjednoczonych

Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych (VPN)

Ten typ połączenia jest używany tylko wtedy, gdy klienci korzystają z wirtualnej sieci prywatnej (VPN). W rzeczywistości zachowanie usługi Office 365 nie zmienia się ze względu na użycie sieci VPN, ale sieci VPN są często używane do kontrolowania sposobu łączenia się klientów z usługą Office 365, co zwykle powoduje pogorszenie wydajności, dlatego warto to opisać.

Gdy klient nawiązuje połączenie VPN z biurem w innym regionie, zamiast serwerów DNS w lokalizacji klienta są używane serwery DNS w tym biurze. W większości przypadków to dodatkowe połączenie przez sieć VPN powoduje pogorszenie wydajności usługi Office 365. Usługi Office 365 są zoptymalizowane pod kątem obsługi połączeń klienta jak najbliżej użytkownika końcowego. W wielu sieciach wykorzystuje się sieć brzegową Azure, sieci dostarczania zawartości i niezawodną wydajność sieci Microsoft, aby zapewnić jak najlepsze środowisko użytkownika, gdy żądania sieciowe usług Office 365 są realizowane jak najbliżej klienta.

 1. Klient wysyła zapytanie do serwerów DNS sieci VPN dotyczące adresu IP skojarzonego z usługą Office 365.

 2. Serwery DNS sieci VPN klienta wysyłają zapytanie do serwerów DNS firmy Microsoft dotyczące adresu IP skojarzonego z usługą Office 365.

 3. Serwery DNS firmy Microsoft zwracają nazwę serwera regionalnego (na podstawie lokalizacji serwerów DNS sieci VPN), a klient powtarza kroki 1 i 2 w celu uzyskania informacji o adresie IP regionalnego centrum danych usługi Office 365.

 4. Klient nawiązuje połączenie z adresem IP centrum danych znajdującego się najbliżej biura, z którym nawiązał połączenie VPN.

Łączność VPN z centrum danych

Oto krótki link, którego możesz użyć, aby tu wrócić: https://aka.ms/o365clientconnectivity

Zobacz też

Punkty końcowe Zarządzanie usługi Office 365

Łączność sieciowa do usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×