Łączność sieciowa z usługą Office 365

Usługa Office 365 została zaprojektowana w ten sposób, aby umożliwić klientom z całego świata łączenie się z usługami za pośrednictwem połączenia internetowego. Wraz z rozwojem usługi Office 365 jej zabezpieczenia, wydajność i niezawodność są ulepszane. Podstawą tego procesu są klienci ustanawiający połączenia z usługami za pośrednictwem Internetu.

Klienci, którzy planują korzystać z usługi Office 365, powinni w ramach projektu wdrożenia ocenić swoje istniejące i prognozowane potrzeby dotyczące łączności internetowej. W przypadku wdrożeń klasy korporacyjnej niezawodna i mająca odpowiedni rozmiar łączność internetowa jest kluczowym elementem wpływającym na możliwość korzystania z funkcji usługi Office 365 w wymaganych scenariuszach.

Oceny sieci mogą zostać przeprowadzone przez wiele różnych osób i organizacji w zależności od rozmiaru i preferencji Twojej organizacji. Zakres sieciowy oceny również może się różnić w zależności od etapu procesu wdrażania, na którym znajduje się Twoja organizacja. Aby ułatwić Ci lepsze zrozumienie czynności wymaganych w ramach procesu oceny sieci, opracowaliśmy przewodnik dotyczący oceny sieci, który pomaga zapoznać się z opcjami dostępnymi dla Twojej organizacji. W ramach tej oceny zostaną ustalone czynności i zasoby, które należy dodać do projektu wdrożenia, aby umożliwić Twojej organizacji pomyślną implementację usługi Office 365.

W ramach kompleksowej oceny sieci, takiej jak zalecana w artykule Platforma operacyjna Skype, zostaną zaproponowane możliwe rozwiązania spełniające wyzwania związane z projektem sieci oraz szczegóły implementacji tych rozwiązań. W przypadku większości ocen sieci ich ustalenia wskażą, że do zapewniania łączności sieciowej z usługą Office 365 wystarczą niewielkie zmiany w konfiguracji lub projekcie istniejącej infrastruktury wyjściowej do sieci i Internetu.

Niektóre oceny wskażą, że łączność sieciowa z usługą Office 365 będzie wymagać dodatkowych inwestycji w składniki sieciowe. Będą to na przykład inwestycje w przepustowość sieci WAN lub zoptymalizowaną infrastrukturę routingu na potrzeby obsługi łączności sieciowej z usługą Office 365. Czasami ocena może wskazać, że na łączność sieciową z usługą Office 365 mają wpływ przepisy lub wymagania dotyczące wydajności w takich scenariuszach, jak zapewnianie jakości multimediów w usłudze Skype dla firm Online. Te dodatkowe wymagania mogą doprowadzić do inwestycji w infrastrukturę łączności internetowej, optymalizację routingu i wyspecjalizowaną łączność bezpośrednią.

Uwaga: Firma Microsoft zmieniła sposób recenzowania domeny routingu komunikacji równorzędnej firmy Microsoft dla usługi Azure ExpressRoute. Rozpoczynając od 31 lipca 2017 r., wszyscy klienci usługi Azure ExpressRoute mogą włączyć komunikację równorzędną firmy Microsoft bezpośrednio z poziomu konsoli administracyjnej platformy Azure lub za pomocą programu PowerShell. Po włączeniu komunikacji równorzędnej firmy Microsoft dowolny klient może tworzyć filtry trasy w celu odbierania ogłoszeń trasy BGP dla aplikacji Dynamics 365 Customer Engagement (wcześniej znanych pod nazwą CRM Online). Klienci wymagający usługi Azure ExpressRoute dla usługi Office 365 muszą uzyskać recenzję od firmy Microsoft, zanim będą mogli tworzyć filtry trasy dla usługi Office 365. Skontaktuj się z Twoim zespołem ds. konta Microsoft, aby dowiedzieć się, jak zażądać recenzji w celu włączenia usługi Office 365 ExpressRoute. Nieautoryzowane subskrypcje próbujące utworzyć filtry trasy dla usługi Office 365 otrzymają komunikat o błędzie.

Najważniejsze kwestie, które należy uwzględnić podczas planowania procesu oceny sieci na potrzeby usługi Office 365:

  • Office 365 to bezpieczna, niezawodna i wydajna usługa działająca za pośrednictwem publicznego Internetu. Cały czas dokonujemy inwestycji w celu ulepszenia tych aspektów usługi. Wszystkie usługi Office 365 są dostępne za pośrednictwem łączności internetowej.

  • Stale optymalizujemy podstawowe aspekty usługi Office 365, takie jak dostępność, zasięg globalny i wydajność, pod kątem łączności opartej na Internecie. Na przykład wiele usług Office 365 korzysta z rozszerzającego się zestawu węzłów brzegowych zwróconych w stronę Internetu. Ta sieć brzegowa oferuje najlepsze zbliżenie i wydajność dla połączeń przychodzących za pośrednictwem Internetu.

  • Rozważając korzystanie z usługi Office 365 w celu używania jakichkolwiek zawartych w niej usług, na przykład funkcji głosowych, wideo i spotkań usługi Skype dla firm Online, klienci muszą dokonać kompleksowej oceny sieci i wypełnić wymagania za pomocą naszej metody Skype Operations Framework. Klienci tego typu będą mieli do wyboru kilka opcji wypełnienia określonych wymagań dotyczących łączności z chmurą, w tym usługę ExpressRoute.

Zapoznaj się z analizą przypadku firmy Microsoft Optymalizacja wydajności sieci dla usługi Microsoft Office 365. Jeśli dokonujesz oceny usługi Office 365 i nie masz pewności, jak rozpocząć ocenę sieci, lub napotkasz wyzwania związane z projektem sieci, których przezwyciężenie wymaga pomocy, podejmij współpracę ze swoim zespołem ds. konta Microsoft.

Przeczytaj także Zasady łączności sieciowej usługi Office 365, aby zrozumieć zasady łączności w celu bezpiecznego zarządzania ruchem usługi Office 365 i uzyskiwania najlepszej możliwej wydajności. Ten artykuł ułatwi zrozumienie najnowszych wytycznych dotyczących bezpiecznego optymalizowania łączności sieciowej usługi Office 365.

Oto krótki link, którego możesz użyć, aby tu wrócić: https://aka.ms/o365networkconnectivity.

Zobacz też

Zarządzanie punktami końcowymi usługi Office 365

Rozwiązywanie problemów z łącznością usługi Office 365

Dostosowywanie sieci i wydajności dla usługi Office 365

Azure ExpressRoute dla usługi Office 365

Routing przy użyciu usługi ExpressRoute dla usługi Office 365

Planowanie sieci z usługą ExpressRoute dla usługi Office 365

Używanie społeczności BGP w scenariuszach usługi ExpressRoute dla usługi Office 365 (wersja Preview)

Jakość multimediów i wydajność łączności sieciowej w usłudze Skype dla firm Online

Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365

Zasady łączności sieciowej usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×