Łączenie zadań w projekcie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można łączyć dowolny dwóch zadań w projekcie, aby wyświetlić ich relacji (zwanych również współzależności zadań). Zależności sterują harmonogramem projektu — po Połącz zadania, każdej wprowadzeniu poprzednik wpływa następników, który ma wpływ na następny i tak dalej.

Co chcesz zrobić?

Połącz zadania

 1. Kliknij pozycję Widok > Wykres Gantta.

  Grupa Widoki zadań na karcie Widok.

 2. Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, kliknij dwa zadania, które chcesz połączyć (w kolumnie Nazwa zadania).

 3. Kliknij pozycję Zadanie > Połącz zadania.

  Przycisk Połącz w grupie Harmonogram na karcie Zadanie

Aby usunąć łącze, wybierz dwa połączone zadania, a następnie kliknij pozycję zadanie > Rozłącz zadania Przycisk Rozłącz zadania na karcie Zadanie na wstążce. .

Program Project utworzy domyślnie proste łącze zadań zakończenie-rozpoczęcie. Oznacza to, że pierwsze zadanie (poprzednik) musi się zakończyć, aby mogło się rozpocząć drugie zadanie (następnik).

Jeśli jesteś subskrybentów usługi Project Online, możesz wybrać określonych zadań, aby utworzyć łącze do korzystania z listy rozwijanej w kolumnie poprzedników i następników.

 1. Kliknij pozycję Widok > Wykres Gantta.

 2. Kolumna poprzedników i następników Znajdź i zaznacz komórkę dla zadania, które chcesz połączyć.

  Uwaga: Kolumna następnikiem nie jest domyślnie wyświetlany. Aby go wyświetlić, przechodzenie do ostatniej kolumny w wierszu, a następnie wybierz pozycję Dodaj nową kolumnę. Wybierz pozycję następniki.

 3. W hierarchiczną listę wszystkich zadań przewijanie w górę lub w dół do znajdowania zadanie ma, zaznacz pole wyboru obok niej, a następnie kliknij dowolne miejsce poza pole listy rozwijanej. Identyfikator zadania zadanie, do którego tworzysz łącze pojawi się w komórce.

Wybieranie łącza z listy rozwijanej jest szczególnie przydatne, jeśli zadanie, do którego chcesz utworzyć łącze nie znajduje się Zamknij, aby zadanie, do którego łączysz się z.

Wstawianie zadania między zadania połączone

Project można ustawić tak, aby po wstawieniu nowego zadania między zadania połączone nowe zadanie jest automatycznie łączony otaczającego zadania.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Project kliknij pozycję Harmonogram i przewiń do sekcji Opcje harmonogramu w tym projekcie.

 3. Zaznacz pole wyboru Autołączenie wstawionych lub przeniesionych zadań.

 4. Wstaw nowe zadanie.

Łączenie zadań na diagramie sieciowym

 1. Kliknij pozycję Widok > Diagram sieciowy.

  Obraz przycisku Diagram sieciowy na karcie Widok.

 2. Wskaż środek pola zadania poprzednika.

 3. Przeciągnij linię do pola zadania następnika.

  Obraz dwóch zadań połączonych na diagramie sieciowym

Łączenie zadań w kalendarzu

 1. Kliknij pozycję Widok > Kalendarz.

  Karta Widok, grupa Widoki zadań, przycisk Kalendarz.

 2. Wskaż pasek kalendarza zadania poprzednika.

 3. Przeciągnij linię do paska kalendarza zadania następnika.

Łączenie zadań zaplanowanych ręcznie

Gdy łączysz zadanie zaplanowane ręcznie z innym zadaniem, program Project umieszcza ręcznie zaplanowane zadanie względem innego zadania.

Projektu można skonfigurować tak, aby zadanie zaplanowane ręcznie nie było przenoszone podczas łączenia go z innym zadaniem:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Project kliknij pozycję Harmonogram i przewiń do sekcji Opcje harmonogramu w tym projekcie.

 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Aktualizuj zadania zaplanowane ręcznie podczas edytowania łączy.

Dowiedz się więcej na temat zadań planowanych ręcznie i automatycznie.

Inne sposoby łączenia zadań

 • Jeśli istnieją zadania, które są zależne od pomyślnego zakończenia całego projektu, rozważ ustawienie projektu głównego.

 • Aby wyróżnić, jak pojedynczego zadania odnosi się do innych zadań, należy użyć ścieżki zadań.

Początek strony

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Co chcesz zrobić?

Łączenie zadań — informacje

Podczas łączenia zadań w projekcie domyślny typ łącza jest zakończenie rozpoczęcie. Jednak łącze Zakończenie rozpoczęcie nie działa w każdej sytuacji. Project udostępnia dodatkowe typy łączy zadań, więc modelu projektu w praktyce.

Typ łącza

Przykład

Zakończenie-rozpoczęcie (ZR)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się rozpocząć, dopóki nie zakończy się zadanie, od którego zależy (A).

Na przykład jeśli masz dwa zadania, "Wykopanie fundamentu" i "Wylewanie betonu" zadania "Wylanie betonu" nie może się rozpocząć przed zakończeniem zadania "Drąż foundation".

Rozpoczęcie-rozpoczęcie (RR)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się rozpocząć, dopóki nie rozpocznie się zadanie, od którego zależy (A).

Zadanie zależne można rozpocząć w dowolnym momencie po rozpoczęciu zadanie, od którego zależy. Typ łącza SS nie jest wymagane, że oba zadania rozpoczynają się jednocześnie.

Na przykład w przypadku dwóch zadań, „Wylanie betonu” i „Wyrównanie betonu”, nie można rozpocząć zadania „Wyrównanie betonu” przed rozpoczęciem zadania „Wylanie betonu”.

Zakończenie-zakończenie (ZZ)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się zakończyć, dopóki nie zakończy się zadanie, od którego zależy (A).

Zadanie zależne można wykonać w dowolnym momencie po zakończeniu zadanie, od którego zależy. Typ łącza ZZ nie wymaga jednocześnie wykonać obu zadań.

Na przykład jeśli masz dwa zadania, "Montaż instalacji elektrycznej" i "Sprawdzenie instalacji" zadania "Sprawdzenie instalacji" nie można ukończyć dopóki nie zakończy się zadanie "Montaż instalacji elektrycznej".

Rozpoczęcie-zakończenie (RZ)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się zakończyć, dopóki nie rozpocznie się zadanie, od którego zależy (A).

Zadanie zależne można wykonać w dowolnym momencie po rozpoczęciu zadanie, od którego zależy. Typ łącza rz nie wymaga, aby zadanie zależne wykonania równoczesne zaczyna się zadanie, od którego zależy.

Na przykład wiązek dachu projektu budowy utworzono lokalizacjami. Są dwa zadania w projekcie "Kratownicowe dostawy" i "Asembluj dach". Zadanie "Asembluj dachu" nie może się zakończyć, dopóki nie rozpocznie się zadanie "Kratownicowe dostawy".

Wstawiając zadanie pomiędzy połączone zadania, można automatycznie nowe zadanie lub nie łączyć go wcale.

 • Aby połączyć nowe zadanie, kliknij zadanie, od którego ma się poprzedzać nowe zadanie, a następnie w menu Wstaw kliknij polecenie Nowe zadanie.

  Uwaga: Jeśli ta metoda nie działa, w menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kartę Harmonogram upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Autołączenie wstawionych lub przeniesionych zadań.

 • Aby dodać nowe zadanie bez łączenia, kliknij zadanie, z którym nowe zadanie będzie występować jednocześnie, a następnie przeciągnij aby utworzyć nowe zadanie w pustej części widoku Diagram sieciowy.

Łączenie zadań w widoku Wykres Gantta

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. W polu Nazwa zadania wybierz co najmniej dwa zadania, które chcesz połączyć w kolejności, w jakiej chcesz je połączyć.

  • Aby zaznaczyć zadania niesąsiadujące, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij pozycję zadania, które chcesz połączyć.

  • Aby zaznaczyć sąsiednie zadania, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij imię i nazwisko zadania, które chcesz połączyć.

 3. Kliknij przycisk Połącz zadania Obraz przycisku .

  Project domyślnie tworzy łącze Zakończenie rozpoczęcie zadania. Możesz zmienić tego łącza zadania Rozpoczęcie rozpoczęcie, Zakończenie zakończenie lub rozpoczęcie zakończenie.

Łączenie zadań w widoku Diagram sieciowy

 1. W menu Widok kliknij pozycję Diagram sieciowy.

 2. Umieść wskaźnik myszy na środku pola zadania poprzednika.

 3. Przeciągnij do pola zadania następnika.

Łączenie zadań w widoku kalendarza

 1. W menu Widok kliknij pozycję Kalendarz.

 2. Umieść wskaźnik myszy na pasku kalendarza zadania poprzednika.

 3. Przeciągnij pasek kalendarza zadania następnika.

Włączanie autolinking lub wyłączanie

Domyślnie Wstawianie zadania między zadania połączone nowe zadanie zostanie automatycznie połączone z otaczającymi zadania. Na przykład jeśli masz trzech zadań za pomocą łącza Zakończenie rozpoczęcie i dodawania nowych zadań między nimi, nowe zadanie potrwa łącze Zakończenie rozpoczęcie z zadaniami, nad i pod nim.

Możesz łatwo wyłączyć tę opcję, tak, aby Wstawianie nowego zadania nie automatycznie połączyć go z otaczającymi zadania. Jeśli autolinking jest wyłączone, możesz łatwo włączyć go ponownie.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Harmonogram.

 2. Aby włączyć autolinking wyłączone, wyczyść pole wyboru Autołączenie wstawionych lub przeniesionych zadań.

  Aby włączyć autolinking, zaznacz pole wyboru Autołączenie wstawionych lub przeniesionych zadań.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×