Łączenie z wieloma źródłami danych w oknie Dane zewnętrzne

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Okno Dane zewnętrzne jest wyświetlane po użyciu polecenia Połącz dane z kształtami w oknie Dane w celu zaimportowania danych do rysunku.

Do rysunku można zaimportować wiele źródeł danych, a następnie połączyć kształt z jednym wierszem z każdego źródła danych. Ta funkcja jest przydatna między innymi w następujących sytuacjach:

  • Demonstrowanie proporcji pracowników do dostępnego wyposażenia. Można połączyć arkusz zawierający dane pracowników z kształtami dotyczącymi pracowników oraz połączyć tabelę bazy danych zawierającą informacje o wyposażeniu pracowników z kształtami dotyczącymi wyposażenia.

  • Wyświetlanie danych pracownika jednocześnie z arkusza Pracownik i z tabeli Płaca. Z kształtem dotyczącym pracownika można połączyć jeden wiersz każdego źródła danych.

Łączenie z wieloma źródłami danych

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę u dołu okna Dane zewnętrzne, a następnie kliknij polecenie Dodaj.

  2. Postępuj zgodnie z krokami kreatora Selektor danych.

Na większości stron kreatora jest dostępna pomoc, którą można uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając przycisk Pomoc.

Gdy zostanie zaimportowane inne źródło danych, u dołu okna Dane zewnętrzne zostanie wyświetlona nowa karta.

Okno Dane zewnętrzne

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z importowanymi danymi zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych źródeł zewnętrznych.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×