Łączenie z wieloma źródłami danych w oknie Dane zewnętrzne

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okno Dane zewnętrzne jest wyświetlane po użyciu polecenia Połącz dane z kształtami w oknie Dane w celu zaimportowania danych do rysunku.

Do rysunku można zaimportować wiele źródeł danych, a następnie połączyć kształt z jednym wierszem z każdego źródła danych. Ta funkcja jest przydatna między innymi w następujących sytuacjach:

  • Demonstrowanie proporcji pracowników do dostępnego wyposażenia. Można połączyć arkusz zawierający dane pracowników z kształtami dotyczącymi pracowników oraz połączyć tabelę bazy danych zawierającą informacje o wyposażeniu pracowników z kształtami dotyczącymi wyposażenia.

  • Wyświetlanie danych pracownika jednocześnie z arkusza Pracownik i z tabeli Płaca. Z kształtem dotyczącym pracownika można połączyć jeden wiersz każdego źródła danych.

Łączenie z wieloma źródłami danych

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę u dołu okna Dane zewnętrzne, a następnie kliknij polecenie Dodaj.

  2. Postępuj zgodnie z krokami kreatora Selektor danych.

Na większości stron kreatora jest dostępna pomoc, którą można uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając przycisk Pomoc.

Gdy zostanie zaimportowane inne źródło danych, u dołu okna Dane zewnętrzne zostanie wyświetlona nowa karta.

Okno Dane zewnętrzne

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z importowanymi danymi zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych źródeł zewnętrznych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×