Łączenie z danymi lub importowanie ich z programu Microsoft Graph

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz importować lub łączyć dane z programu Microsoft Graph, które są źródłem danych, które nałączają się do bogactwa informacji i relacji pakietu Office 365, aby uzyskać cenne wnioski i szczegółowe informacje o osobach, grupach i organizacjach. Za pomocą tych danych możesz zwiększyć analizę i produktywność rozwiązań programu Access. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Microsoft Graph.

 • Podczas tworzenia łącza do danych program Access tworzy połączenie dwukierunkowe, które umożliwia synchronizację zmian danych w programach Access i Microsoft Graph.

 • Podczas importowania danych program Access tworzy jednorazową kopię danych i dlatego zmiany danych w programie Access lub Microsoft Graph nie są synchronizowane.

Omówienie nawiązywania połączenia z programem Microsoft Graph

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów Możliwość łączenia lub importowania danych z programu Microsoft Graph jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365.

Co to jest program Microsoft Graph?

Program Microsoft Graph łączy kropki między wieloma aplikacjami i usługami Office 365, zbierając i organizując różne dane (Użytkownicy, grupy, wiadomości, kontakty, konwersacje, zadania, pliki itd.) w zestawie relacji. Przykłady relacji: użytkownik jest członkiem grupy, bieżący Menedżer użytkownika, użytkownik jest wymieniony w kilku konwersacjach lub dokument tego użytkownika był współpracowały przez kilku współpracowników w ciągu ostatnich kilku godzin.

Wyraz "Graph" to termin służący do oznaczania sieci społecznościowej informacji. Program Microsoft Graph to sieć połączeń społecznościowych i danych w pakiecie Office 365. Wartość każdej sieci wzrasta w sposób wykładniczy z liczbą połączeń. W programie Microsoft Graph te połączenia są oparte na tym, nad czym pracujesz, kim jesteś i co jest ważne dla Ciebie.

Możesz szybko uzyskać aktualne informacje na temat szkoleń dotyczących komputerów z tabel programu Microsoft Graph, wykonywać na nich dalsze działania oraz zwiększać szybkość i produktywność rozwiązania bazy danych programu Access. Na przykład możesz znaleźć najbardziej przydatne osoby użytkownikom i dodać je jako wiadomości e-mail do raportu lub wysłać raport w wiadomości e-mail do grupy, której członkiem jest użytkownik.

Przed rozpoczęciem

Chcesz, aby procedura przebiegła sprawniej? Przed utworzeniem połączenia lub zaimportowaniem danych wykonaj następujące czynności przygotowawcze:

 • Dane programu Microsoft Graph są oparte na koncie służbowym. Podczas pierwszego korzystania z programu Microsoft Graph może być konieczne zalogowanie się do usługi Office 365.

 • Zwróć uwagę na liczbę kolumn w poszczególnych tabelach lub widokach. Program Access obsługuje maksymalnie 255 pól w tabeli, dlatego tylko pierwsze 255 kolumn zostanie połączonych lub zaimportowanych.

 • Określ łączną ilość danych do zaimportowania. Maksymalny rozmiar bazy danych programu Access wynosi dwa gigabajty z miejscem potrzebnym na obiekty systemowe włącznie. Program Microsoft Graph zawiera duże tabele, których ładowanie może potrwać długo, i może nie być możliwe ich zaimportowanie do jednej bazy danych programu Access. Użyj parametrów zapytania programu Microsoft Graph , aby zminimalizować ilość danych połączonych.

 • Zabezpiecz bazę danych programu Access i zawarte w niej informacje o połączeniu, korzystając z zaufanej lokalizacji i hasła do bazy danych programu Access. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podejmowanie decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej oraz Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła.

 • Zaplanuj wprowadzenie dodatkowych relacji. Linki do lub Importowanie wybranych tabel i przefiltrowanych podzbiorów w modelu danych programu Microsoft Graph. Można ręcznie utworzyć dodatkowe relacje między nowymi i istniejącymi tabelami przy użyciu okna relacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest okno Relacje oraz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Wprowadzenie

 1. Wybierz pozycję dane zewnętrzne _GT_ nowego źródła danych > z usług online > z programu Microsoft Graph.

 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się do konta służbowego lub szkolnego pakietu Office 365.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaimportować dane, wybierz pozycję Importuj dane źródłowe do nowej tabeli w bieżącej bazie danych.

  • Aby utworzyć połączenie, wybierz pozycję Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną.

 4. Wybierz przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Łączenie tabel lub Importowanie obiektów w obszarze tabelezaznacz każdą tabelę, do której chcesz utworzyć link lub zaimportuj, a następnie kliknij przycisk OK.

  Lista wstępnie zdefiniowanych filtrów

Filtrowanie wyników łączy przy użyciu parametru zapytania programu Microsoft Graph

Łączenie z programem Microsoft Graph i importowanie z tego programu może zwrócić dużą ilość danych, zwłaszcza w przypadku grup i użytkowników w dużej organizacji. Podczas łączenia rozważ użycie następujących parametrów zapytania programu Microsoft Graph w celu przefiltrowania danych na serwerze przed ich pobraniem:

 • $top    Znajduje ograniczony zestaw rekordów na podstawie liczby, na przykład pierwszych 25 wierszy.

  Uwaga    Jako najlepsze rozwiązanie zalecamy, aby najpierw użyć parametru zapytania $top=n w celu zwrócenia małej ilości danych i zapoznania się z polami i wartościami.

 • $filter    Filtruje liczbę wierszy na podstawie wyrażenia.

 • $select   Zwraca tylko określone kolumny. Jednak program Access zawsze zwraca pole identyfikatora.

Program Microsoft Graph w programie Access obsługuje tylko pewien podzbiór wyrażeń, składni i kolumn. Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych funkcjach i poznać najnowsze aktualizacje, zobacz Dostosowywanie odpowiedzi za pomocą parametrów zapytań, typ zasobu użytkownika i typ zasobu grupy.

 1. W oknie dialogowym Wyniki filtrowania wprowadź parametr zapytania programu Microsoft Graph. W poniższych przykładach pokazano tabele Grupy i Użytkownicy, ale możesz utworzyć podobne filtry dla innych tabel.

  $top=10
  $filter=securityEnabled eq false
  $filter=startswith(displayName, 'M')
  $filter=startswith(mailNickname, 'S')
  $filter=startswith(mail,'S') or startswith(mail,'T')
  $filter=startswith(mail, 'B') & $select=mail
  $select=mail,mailEnabled,mailNickname
  $select=classification,displayName
  $top=50
  $filter=startswith(givenName,'J') 
  $filter=startswith(givenName, 'B') & $top=3
  $filter=accountEnabled eq false
  $filter=startswith(jobTitle,'SENIOR')
  $filter=usageLocation eq 'GB' or usageLocation eq 'RU'
  $filter=userType eq 'Member'
  $select=displayName,mail,surname,postalCode
  $select=givenName,jobTitle,mobilePhone
 2. Wybierz pozycję OK.

Wyniki

Po zakończeniu działania łącza lub importu tabele są wyświetlane w okienku nawigacji o takiej samej nazwie jak tabela programu Microsoft Graph. Jeśli podczas importowania okaże się, że dana nazwa jest już używana, program Access dołączy „1” do nazwy nowej tabeli. W trakcie operacji łączenia, jeśli ta nazwa jest już używana, program Access dołącza "1" do nowej nazwy tabeli, ale tylko wtedy, gdy zastosowano inny filtr. Zawsze możesz zmienić nazwę tabeli na bardziej zrozumiałą.

Tabele ze prefiksem "mój" zwracają dane na podstawie bieżącego, zalogowanego użytkownika.

Możesz zaktualizować Moje kontakty programu Outlook, ale wszystkie inne tabele programu Microsoft Graph są tylko do odczytu.

Podczas operacji importowania program Access nigdy nie zastępuje tabel znajdujących się w bazie danych. Chociaż nie można bezpośrednio dołączyć programu Microsoft Graph do istniejącej tabeli, można utworzyć kwerendę dołączającą, aby dołączyć dane po zaimportowaniu danych z podobnych tabel.

Jeśli kolumny w tabeli programu Microsoft Graph są tylko do odczytu w operacji łączenia, są również dostępne tylko do odczytu w programie Access.

Porada    Aby wyświetlić adres URL programu Microsoft Graph wraz z dowolnym parametrem kwerendy, umieść wskaźnik myszy na tabeli w okienku nawigacji programu Access.

Modyfikowanie istniejącego parametru zapytania Microsoft Graph

Jeśli masz istniejącą tabelę połączoną z parametrem kwerendy, możesz ją zmienić.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę połączoną, a następnie wybierz pozycję Menedżer tabel połączonych.

 2. W oknie dialogowym Menedżer tabel połączonych kliknij znak plus (+), aby rozwinąć nazwę źródła danych programu Microsoft Graph, a następnie zaznacz pole wyboru obok konkretnej nazwy źródła danych , którą chcesz zmodyfikować.

 3. Wybierz pozycję Połączponownie.

 4. Zaktualizuj ciąg parametru zapytania w oknie dialogowym ponowne łączenie <Linked tabeli name> .

  Na przykład zmień $topd = 100 na $filter = UserType EQ "member".

  Upewnij się, że między nazwą tabeli a parametrem zapytania znajduje się znak zapytania (?).

 5. Wybierz przycisk OK.

 6. Zaznacz pole wyboru obok nazwy konkretnego źródła danych , które zostało zmodyfikowane.

 7. Wybierz pozycję Odśwież.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×