Łączenie witryny zespołu programu SharePoint klasyczny środowisko do nowej grupy usługi Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Administrator zbioru witryn można nawiązać istniejącej witryny zespołu programu SharePoint z nowego Office 365 grupy. To połączenie pomaga zwiększyć wydajność zespołu z zawartością i zasoby Office 365 grupy. Do tych zasobów należą następujące czynności:

 • Udostępnionej skrzynki pocztowej dla konwersacje grupowe w programie Outlook

 • Kalendarz udostępniony, służącego do śledzenia terminów, zdarzeń i urlopów zespołu

 • Narzędzia do zarządzania zadaniami, które są dostępne w przypadku nowy plan składnik web part

 • Opcja Dodaj zespół z Teams firmy Microsoft dla w czasie rzeczywistym rozmów trwałych

 • Tożsamość jednej grupy udostępnionego z skojarzone cykl życia i zasad między zasobami Office 365

Administrator zbioru witryn

Administrator zbioru witryn można nawiązać istniejącego zbioru witryn zespołu Office 365 grupy. Ta opcja uwzględnia popularne klasyczne szablony takie jak szablon witryny zespołu klasyczny (STS #0) i szablon witryny społeczności (SPOŁECZNOŚCI #0), jednak jest szablony, które nie możesz połączyć się grupy usługi Office 365, w tym:

 • BICENTERSITE #0

 • BLANKINTERNET #0

 • ENTERWIKI #0

 • SRCHCEN #0

 • SRCHCENTERLITE #0

 • POINTPUBLISHINGHUB #0

 • POINTPUBLISHINGTOPIC #0

Użytkownik może również nie chcesz nawiązać nowe grupy Office 365 "/ sites/ContentTypeHub" witryny lub podwitryny. Po nawiązaniu połączenia z grupą istniejącej witryny zespołu pozwala na adres URL, ustawienia i uprawnienia. Administrator może następnie dodać do grupy połączenia inni członkowie i właściciele.

Jeśli administrator programu SharePoint włączy tę funkcję, właściciele witryn można rozpocząć proces nawiązać nowe Office 365 grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zezwalaj lub uniemożliwić Administratorzy zbioru witryn z witryny zespołu klasyczny nawiązywanie połączenia z nowych grup usługi Office 365.

Gdy istniejącej witryny zespołu programu SharePoint jest podłączone do nowych Office 365 grupy, nie zmieniają jego adres URL, ustawieniami i uprawnienia. Oznacza to, że właściciele, członkowie i odwiedzających witryny można kontynuować pracę bez zakłóceń. Gdy istniejące strony nie są automatycznie aktualizowane, można rozpocząć modernizacji witryny zespołu. Oznacza to, że istniejących stron nie ulegają zmianie, ale dodaje się nowe strony głównej witryny zespołu nowoczesny. Łącze do poprzedniej strony głównej jest dodawane do nawigacji witryny w obszarze "Strona główna" na pasku nawigacyjnym po lewej stronie. To łącze do poprzedniej strony głównej jest, jeśli chcesz przenieść wszystkie dostosowania do nowej strony głównej witryny zespołu nowoczesny. Ponadto można tworzyć nowe strony i ustawić nawet, jedną z tych nowych stron strony głównej witryny.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz działania razem z witryny zespołu programu SharePoint integracji aplikacji usługi Office 365 i zapoznaj się z grupami usługi Office 365.

Aby połączyć istniejącej witryny do nowej grupy usługi Office 365   

 1. Otwórz menu Ustawienia w nagłówku nawigacji górny pakietu, a następnie kliknij pozycję Połącz z nowego Office 365 grupy.

  Ten obraz przedstawia menu ikony koła zębatego i łączenie zaznaczonych do nowej grupy Office 365.
 2. Zostanie wyświetlone środowisko tworzenia grupy. Opcjonalnie zaktualizuj aliasu e-mail i nazwę grupy, a następnie wybierz pozycję grupy prywatności i klasyfikacji (Jeśli włączono tę funkcję w dzierżawie). Następnie kliknij pozycję Połącz z grupy. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości tworzenia grup i ustawienia zobacz zapoznaj się z grupami usługi Office 365.

  To jest strona właściwości nowej grupy usługi Office 365.

  Uwaga: W przypadku grup zabezpieczeń w witrynie zespołu, służący do Office 365 grupy, zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją, że musisz dodać każdego członka pojedynczo do nowych członków grupy. Członkowie zapewnia dostęp do innych obciążenia grupy.

  Ten obraz przedstawia pierwszym ekranie kreatora tworzenia usługi Office 365.
 3. Pojawi się panel osób Dodawanie i przypisywanie. To jest lista proponowanych właścicieli i członków, oparte na inspekcję istniejącej witryny. Dodawanie nowych właścicieli i członków lub usunąć osoby z listy proponowane. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zakończ.

  Dodaj dodatkowe właścicieli i członków do nowej grupy usługi Office 365.
 4. Nowa witryna pojawi się Strona główna.

  Nowa Nowoczesna strona główna zawiera następujące czynności:

  • łącze do poprzedniej strony głównej na pasku nawigacyjnym po lewej stronie w obszarze "Strona główna"

  • łącze do "Konwersacje" na pasku nawigacji po lewej stronie, które przechodzi do grupy Skrzynka pocztowa programu Outlook

  • składnik web part aktywności witryny pokazujące zastosowania rzeczywistą, bieżącej witryny

  • Układ strony nowoczesny, który można łatwo modyfikować stosownie do potrzeb

  • Grupowanie informacji w nagłówku, łącznie z ochroną prywatności, Klasyfikacja (jeśli Ustawianie) i fotografie członka

  Można zarządzać członkostwem nowej grupy w dowolnym momencie.

  Powoduje wyświetlenie witryny zespołu, po nawiązaniu połączenia nowej grupy usługi Office 365 i znajdują się łącza do witryny zespołu stare.

Uprawnienia witryny i członkostwo w grupach

Uprawnienia witryny i członkostwo w grupach są zarządzane oddzielnie. Członkowie grupy zawsze mieć dostęp do witryny zespołu, jednak zespołu samej witrynie będą udostępniane dodatkowych użytkowników, którzy nie są członkami grupy.

Witryny i grupy mają różne rodzaje uprawnień. Poniższa lista przedstawia relacje między uprawnienia witryny i członkostwo w grupach:

Zbiór witryn   

Poniżej przedstawiono domyślne grupy uprawnień (z ich domyślne poziomy uprawnień) dla zbioru witryn:

 • Właściciele witryn zespołu (Pełna kontrola)

 • Członkowie witryny zespołu (Edytuj)

 • Osoby odwiedzające witrynę zespołu (do odczytu)

Te grupy obsługuje zagnieżdżonych członkostwa, takich jak grupy Azure Active Directory lub grupami zabezpieczeń usługi Office 365.

Office 365 Grupa   

Są to role grupy (z im poziomy uprawnień):

 • Właścicieli grupy (Pełna kontrola)

 • Członkowie grupy (Edytuj)

Role te nie obsługują zagnieżdżonych członkostwa, takich jak usługi Azure Active Directory grupy lub Office 365 grupy zabezpieczeń. Po dodaniu użytkowników do tych ról są automatycznie dodawane do grupy uprawnień zbioru witryn pokrewne: są zamieniane na właścicieli grupy Właściciele witryn i członków grupy członkami witryny.

Łączenie z istniejącą witryną grupy   

Po podłączeniu istniejącej witryny zespołu do nowych Office 365 grupy wystąpić następujące zmiany uprawnień:

 • Administrator zbioru witryn, łączącym witryny zespołu do nowej grupy staje się właścicielem grupy.

 • SharePoint Online sugeruje użytkownicy mają zostać dodane do grupy właścicieli i grupy Członkowie grupy według użytkowników bieżącej witryny. Jeśli grupy uprawnień witryny zawierają grupy zabezpieczeń lub grup Azure Active Directory, SharePoint Online nie będzie mógł proponowanie członków grupy na podstawie zawartości tych grup — należy ręcznie dodać tych użytkowników do grupy.

 • Wszelkie nowych członków grupy możesz określić, zostaną dodane do grupy uprawnień zbioru witryn skojarzonego - właścicieli grupy zostaną dodane do grupy właścicieli witryny zespołu i członków grupy są dodawane do grupy Członkowie witryny zespołu.

  Te zmiany zostały wprowadzone na poziomie zbioru witryn. Jeśli masz podwitryn i zostało przerwane dziedziczenie uprawnień, uprawnienia modelu danych pozostaje bez zmian. Filtr uprawnienia w dół na poziomie zbioru witryn, zgodnie z modelu, który został utworzony, łącznie z nowej grupy właścicieli i członków.

 • Po ustawieniu poziomu prywatności nowej grupy publicznej, następnie wszystkich osób w organizacji — oprócz użytkowników zewnętrznych — uzyskuje dostęp członka grupy do grupy.

Oceń Jeśli zbiorów witryn są gotowe do być połączony z grupami usługi Office 365

Umożliwia generowanie raportu o zbiorów witryn w dzierżawie narzędzie Do przygotowania modernizacji i zawiera informacje na temat witryn, które są gotowe do przyłączania do grupy Office 365. Raport określają także zbiorów witryn, które mogą wymagać uwagi przed połączeniem grupom Office 365.

Zobacz też

Umożliwianie użytkownikom nawiązywanie witryn zespołów klasyczny nowych grup usługi Office 365

Co to jest witryna zespołu programu SharePoint?

Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online

Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu programu SharePoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×