Łączenie wiadomości e-mail z rekordami dodatku Business Contact Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przy użyciu dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook można łączyć przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail z dowolnym rekordklient, kontakt biznesowy lub projekt biznesowy. Zmieniając opcje łączenia poczty e-mail, można określać automatyczne łączenie istniejących oraz przyszłych przychodzących i wychodzących wiadomości od dowolnego wybranego adresu e-mail z rekordami Klient, Kontakt biznesowy lub Projekt biznesowy.

Uwaga: Załączniki do wiadomości e-mail nie są połączone z rekordami wraz z wiadomości e-mail. Załącznik można zapisać jako plik, a następnie można połączyć plik Historia komunikacji rekordu dodatku Business Contact Manager.

Można również połączyć przydzielone zadanie z dowolnym rekordem Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży lub Projekt biznesowy.

Aby wyświetlić wiadomości i zadania połączone z rekordem, wykonaj poniższe czynności:

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci, Kontakty biznesowe, Szanse sprzedaży lub Projekty biznesowe.

 2. Kliknij dwukrotnie rekord, który chcesz otworzyć.

 3. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Historia.

Co chcesz zrobić?

Łączenie pojedynczych wiadomości lub zadania do rekordu konta, kontaktu biznesowego, szansy sprzedaży lub projektu biznesowego

Automatyczne łączenie wiadomości e-mail z rekordem klienta, kontaktu biznesowego lub projektu biznesowego

Zapisywanie wychodzących wiadomości e-mail

Odłączanie wiadomości e-mail lub zadania z rekordu

Początek strony

Łączenie pojedynczej wiadomości e-mail lub zadania z rekordem Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży lub Projekt biznesowy

Pojedynczą wiadomość e-mail lub zadanie można połączyć z jednym lub wieloma rekordami.

 1. Zaznacz wiadomość e-mail lub zadanie, które chcesz połączyć z rekordem.

 2. Na pasku narzędzi Business Contact Manager kliknij przycisk Połącz z rekordem.

 3. W oknie dialogowym Połącz z rekordem dodatku Business Contact Manager na liście folderów kliknij jedną z następujących typów rekordów chcesz utworzyć łącze w wiadomości e-mail lub zadania do:

  • Konta (ustawienie domyślne)

  • Kontakty biznesowe

  • Szanse sprzedaży

  • Projekty biznesowe

 4. W listę rekordów, które zostanie wyświetlone kliknij rekordy, w którym chcesz połączyć wiadomość e-mail, a następnie kliknij przycisk Połącz.

  Uwaga: Aby wybrać rekordy sąsiadujące, naciśnij klawisz SHIFT, a następnie kliknij pierwszy i ostatni rekord. Aby zaznaczyć nieprzylegające rekordów, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij poszczególnych rekordów.

Porada: Dlaczego należy ręcznie połączyć pojedyncze wiadomości e-mail z rekordem po można automatycznie połączyć wiadomości e-mail? Jeśli współpracowników, którzy również działają z klienta wysyłają wiadomości o transakcji, można ręcznie połączyć wiadomości e-mail z rekordem klienta lub kontaktu biznesowego, klikając przycisk Połącz z rekordem zezwalające zapisywanie wszystkich wiadomości z rekordem klienta.

Początek strony

Automatyczne łączenie wiadomości e-mail z rekordem Klient, Kontakt biznesowy lub Projekt biznesowy

Zamiast łączyć pojedyncze wiadomości e-mail z rekordem, można użyć funkcji Automatyczne łączenie wiadomości e-mail w celu łączenia wszystkich przychodzących i wychodzących w przyszłości wiadomości z określonym adresem e-mail.

 1. Zaznacz wiadomość e-mail z określonym adresem e-mail, którą chcesz automatycznie łączyć z rekordem Klient, Kontakt biznesowy lub Projekt biznesowy.

 2. Na pasku narzędzi Business Contact Manager kliknij przycisk Automatyczne łączenie wiadomości e-mail.

  • Aby utworzyć połączenie z klientem lub kontaktem biznesowym, w oknie dialogowym Automatyczne łączenie wiadomości e-mail na karcie Adres e-mail zaznacz jeden lub więcej adresów e-mail umieszczonych w wiadomości, a następnie kliknij przycisk OK.

   Wybranej wiadomości e-mail i wszystkie przyszłe wiadomości e-mail — zarówno przychodzących i wychodzących — zawierających określony adres e-mail są teraz połączone z tego rekordu klienta lub kontaktu biznesowego. Łącze jest wyświetlane w sekcji Historia komunikacji tego rekordu.

  • Aby utworzyć łącze do projektu biznesowego, w oknie dialogowym Łącze automatyczne E-mail, na karcie Projekty dodatku Business Contact Manager zaznacz jeden lub więcej projektów biznesowych.

   Uwagi: 

   • Aby zaznaczyć wszystkie adresy e-mail lub rekordy Projekt biznesowy, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

   • Aby wyczyścić pola wyboru wszystkich adresów e-mail lub folderów, kliknij przycisk Wyczyść wszystko.

   • Aby uzyskać pomoc podczas wprowadzania informacji w oknie dialogowym, kliknij przycisk Pomoc.

Początek strony

Zapisywanie wychodzących wiadomości e-mail

Ponieważ dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook automatycznie łączy wiadomości e-mail z rekordem Klient lub Kontakt biznesowy, jeśli wiadomość e-mail jest przechowywana w folderze Elementy wysłane programu Outlook, zaleca się ustawienie opcji e-mail tak, aby kopie wysyłanych wiadomości e-mail były zapisywane w celu umożliwienia automatycznego łączenia wychodzącej poczty.

Jak?

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje wiadomości e-mail.

 3. Zaznacz pole wyboru Zapisz kopie wiadomości w folderze Elementy wysłane.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Odłączanie wiadomości e-mail lub zadania od rekordu

Po rozłączanie wiadomości e-mail lub zadania od pojedynczego rekordu w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook przechowywana jest wiadomość e-mail lub zadanie, jeśli nadal istnieje połączenie z innym rekordem. Połączenia wiadomości e-mail lub zadania z innymi rekordami pozostają bez zmian. Jeśli na przykład wiadomość zostanie odłączona od rekordu Szansa sprzedaży, pozostaje ona połączona z rekordami Klient i Kontakt biznesowy.

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci, Kontakty biznesowe, Szanse sprzedaży lub Projekty biznesowe.

 2. Otwórz rekord, od którego chcesz odłączyć wiadomość e-mail lub zadanie.

 3. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Historia.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość lub zadanie, które chcesz odłączyć, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Usuń.

Uwaga: Po kliknięciu łącza wiadomości e-mail lub zadania, które zostało usunięte, zostaną wyświetlone pierwsze 4 kilobajty (KB) wiadomości e-mail lub tytuł i informacje o stanie zadania w formularzu Działanie biznesowe.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×