Łączenie tekstu i liczb

Załóżmy, że chcesz utworzyć poprawne gramatycznie zdanie z kilku kolumn danych na potrzeby korespondencji masowej lub sformatować liczby przy użyciu tekstu, ale tak, aby nie miało to wpływu na formuły, w których te liczby są używane. Tekst i liczby można łączyć na kilka sposobów.

Wyświetlanie tekstu przed liczbą lub za nią w komórce przy użyciu formatu liczbowego

Jeśli sortowana kolumna zawiera zarówno liczby, jak i tekst (na przykład Produkt nr 15, Produkt nr 100, Produkt nr 200), to wynik sortowania może nie być zgodny z oczekiwaniami. Do wyświetlania liczb z tekstem bez zmiany sposobu sortowania liczb można użyć niestandardowego formatu liczbowego. Innymi słowy, można zmienić sposób pokazywania liczb bez ich zmieniania. Na przykład można sformatować komórki zawierające liczby 15, 100 i 200 tak, aby były wyświetlane w arkuszu jako Produkt nr 15, Produkt nr 100 i Produkt nr 200.

  1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Więcej.

  3. Na liście Kategoria kliknij kategorię, a następnie kliknij wbudowany format zbliżony do żądanego.

  4. Na liście Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.

  5. W polu Typ edytuj kody formatów liczb, aby utworzyć żądany format.

    Aby wyświetlić w komórce zarówno tekst, jak i liczby, ujmij znaki tekstowe w podwójny cudzysłów (" ") lub poprzedź liczby kreską ułamkową odwróconą (\). Edycja formatu wbudowanego nie powoduje usunięcia formatu.

Aby wyświetlić

Użyj tego kodu

Jak to działa

12 jako Produkt #12

"Produkt # " 0

Tekst w cudzysłowie (razem ze spacją) jest wyświetlany przed liczbą w komórce. Cyfra „0” w kodzie reprezentuje liczbę znajdującą się w komórce (np. 12).

12:00 jako 12:00 AM CWE

h:mm AM/PM "CWE"

Bieżąca godzina jest przedstawiana w formacie daty/godziny h:mm AM/PM, a tekst „CWE” jest wyświetlany za godziną.

-12 jako -12,00 zł Niedobór, a 12 jako 12,00 zł Nadwyżka

0,00 zł "Nadwyżka";-0,00 zł "Niedobór"

Wartość jest pokazywana w formacie waluty. Ponadto, jeśli komórka zawiera wartość dodatnią (lub 0), za wartością jest wyświetlany tekst „Nadwyżka”. Jeśli komórka zawiera wartość ujemną, jest wyświetlany tekst „Niedobór".

Łączenie tekstu i liczb z różnych komórek w tej samej komórce przy użyciu formuły

Podczas łączenia liczb i tekstu w komórce liczby stają się tekstem i nie są już traktowane jak liczby, a zatem nie można już wykonywać na nich działań matematycznych.

Aby połączyć liczby, należy użyć funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY lub ZŁĄCZ.TEKST, TEKST albo POŁĄCZ.TEKSTY oraz operatora handlowe „i” (&).

Uwagi: 

  • W programach Excel 2016, Excel Mobile i Excel Online funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY została zamieniona na funkcję ZŁĄCZ.TEKST. Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY jest nadal dostępna w celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami, jednak warto zacząć korzystać z funkcji ZŁĄCZ.TEKST, ponieważ funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY może nie być dostępna w przyszłych wersjach programu Excel.

  • Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów oraz uwzględnia określany ogranicznik między poszczególnymi wartościami tekstowymi do połączenia. Jeśli ogranicznik jest pustym ciągiem tekstowym, funkcja sklei zakresy. Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY nie jest dostępna w programie Excel 2013 ani w starszych wersjach.

Przykład

Przykłady łączenia tekstu i liczb

Należy zwrócić uwagę na użycie funkcji TEKST w drugim przykładzie na powyższej ilustracji. W przypadku przyłączania liczby do ciągu tekstowego za pomocą operatora złączania należy użyć funkcji TEKST, aby można było kontrolować sposób pokazywania liczby. W formule jest używana wartość podstawowa z komórki docelowej odwołania (w tym przykładzie 0,4) — a nie sformatowana wartość widoczna w komórce (40%). Funkcja TEKST umożliwia przywrócenie formatowania liczbowego.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

ZŁĄCZ.TEKSTY, funkcja

ZŁĄCZ.TEKST, funkcja

TEKST, funkcja

POŁĄCZ.TEKSTY, funkcja

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×