Łączenie składnika Web Part Filtr składnikiem Web Part widoku listy na stronie klasyczny

Łączenie składnika Web Part Filtr składnikiem Web Part widoku listy na stronie klasyczny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz skonfigurować filtr SharePoint składnika Web Part w celu przekazania wartości do listy lub biblioteki, a następnie zmień widok danych z listy na podstawie wartości. Na przykład po wybraniu z listy zamówienia produktu w składniku Web Part Filtr wyboru sąsiadujących listy można wyświetlić produktów, które odpowiadają do tej kolejności.

W tym artykule pojawi się składnika Web Part widoku listy, wymienione. Odnosi się do listy lub biblioteki, które możesz dodać do strony głównej jako składnika Web Part. Po dodaniu można połączyć składniki Web Part, aby dostosować widok filtrów.

Zaktualizowane 13 marca 2017 dzięki klientów opinii.

Łączenie składnika Web Part Filtr tekstu składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2016 i 2013

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że tworzysz strony w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

Składnika Web Part listy opisanych tutaj trzeba najpierw należy utworzyć, aby można było dodać do strony. Aby utworzyć listę, zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint. Aby dodać kolumny, zobacz Tworzenie kolumny listy programu SharePoint lub w bibliotece

Po utworzeniu listy do pracy z return, aby te kroki, aby wstawić listę do strony głównej jako składnika web part.

 1. Z poziomu strony kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Karta strony z wyróżnionym przyciskiem Edytuj

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, może to oznaczać, że nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij stronę, na której chcesz wstawić składnik Web Part Filtr tekstu i składnik Web Part widoku listy.

 3. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part.

  Wstążka Wstawianie na stronie typu wiki

 4. W obszarze Kategorie kliknij pozycję aplikacje, w obszarze Składniki Web Part, kliknij składnika Web Part widoku listy ma, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

  Uwaga: Jeśli nie masz listy, musisz go utworzyć. Aby to zrobić, zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint.

 5. Kliknij menu składnika Web Part ze strzałką w dół dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

  Wyróżnione menu edycji składnika Web Part
 6. W okienku narzędzi składnika Web Part po prawej stronie Edytowanie właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  Widok listy Edytuj właściwości, sekcję widoki listy
  • W sekcji Widoki listy Aby zmienić widok domyślny listy, wybieranie innego widoku na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny. Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku listy.

   Okienko właściwości widoki listy

   Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  • Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz jedną z listy:

   Wybierz typ paska narzędzi
   • Pełny pasek narzędzi

   • Pasek narzędzi Podsumowanie

   • Brak paska narzędzi

   • Pokaż pasek narzędzi

 7. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli nie jest nadal otwarta, kliknij kartę Wstawianie, a następnie Składnika Web Part.

  W obszarze Kategorie kliknij Filtry, w obszarze Składniki Web Part, kliknij pozycję Filtr tekstu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

  Wybieranie składnika web part filtr tekstu
 9. Aby skonfigurować składnik Web Part Filtr tekstu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W składniku Web Part kliknij pozycję Otwórz okienko narzędzi.

  • Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie wyświetlone okienko narzędzi konfiguracji.

 10. W okienku narzędzi wpisz nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

  Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład, można użyć Raporty Filtruj według: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

 11. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby ograniczyć liczbę znaków, wprowadź numer w polu Maksymalna liczba znaków. Maksymalna długość wartości tekstowej wynosi 255 znaków.

  • Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym składnika Web Part Filtr tekstu, wprowadź wartość domyślną w polu Wartość domyślna. Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, najpierw na wyświetlonej stronie.

  • Aby był wyświetlany komunikat przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji do filtrowania danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

  • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę wskazującą szerokość pola tekstowego jako liczbę pikseli, lub wartość pusta lub "0" automatyczne jego rozmiar pola tekstowego. Ponieważ wartości wprowadzone przez użytkownika jest wyświetlana w tym polu tekstowym, prawdopodobnie zechcesz był wystarczająco szeroka, największą wartość możliwe.

 12. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 13. Aby połączyć składnik Web Part Filtr tekstu, wskaż składnik Web Part Filtr tekstu, kliknij strzałkę w dół, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy z którym chcesz się połączyć.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 14. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia, w obszarze Typ połączenia kliknij przycisk Konfiguruj, ustaw Nazwę pola dla klientów indywidualnych kolumny, którą chcesz przefiltrować Web Part widoku listy i kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga: W przeglądarce może być konieczne włączenie wyskakujące okienka dla tej witryny, aby wyświetlić okno dialogowe Konfigurowanie połączenia.

 15. Po zakończeniu konfigurowania połączenia, na karcie Strona kliknij pozycję Zapisz i zamknij zapisywanie i wyświetlanie strony.

Aby dynamicznie zmienić wyników, które są wyświetlane w składniku Web Part widoku listy, wprowadź tekst w polu tekstowym składnika Web Part Filtr tekstu. Upewnij się, że tekst dokładnie pasuje do wartości w kolumnie określone w połączeniu, wprowadzone w kroku 14. Po wprowadzeniu tekstu, naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić wyniki. Aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, wyczyść pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Składnik Web Part Filtr tekstu nie może rozpoznać symboli wieloznacznych. Jeśli użytkownik wprowadzi symbolu wieloznacznego, takich jak gwiazdka (*) lub znak procentu (%), znak jest interpretowany jako literałów znaków.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr daty składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2016 i 2013

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto utworzonej strony w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

Składnika Web Part listy opisanych tutaj trzeba najpierw należy utworzyć, aby można było dodać do strony. Aby utworzyć listę, zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint. Aby dodać kolumny, zobacz Tworzenie kolumny listy programu SharePoint lub w bibliotece

Po utworzeniu listy do pracy z powróć do następujące kroki.

 1. Na stronie na wstążce kliknij kartę Strona , a następnie kliknij polecenie Edytuj .

  Karta strony z wyróżnionym przyciskiem Edytuj

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, może to oznaczać, że nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij stronę, na której chcesz wstawić składnik Web Part Filtr daty i składnik Web Part widoku listy.

 3. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part.

  Wstążka Wstawianie na stronie typu wiki

 4. W obszarze Kategorie kliknij pozycję aplikacje, w obszarze Składniki Web Part, kliknij składnika Web Part widoku listy ma, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 5. Kliknij menu składnika Web Part ze strzałką w dół dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

 6. W okienku narzędzi składnika Web Part edytować właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  • Aby zmienić widok domyślny listy, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny. Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku listy.

   Okienko właściwości widoki listy

   Uwaga: Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  • Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   Wybierz typ paska narzędzi
 7. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Filtry, w obszarze Składniki Web Part kliknij Filtr daty, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part dla daty filtru.

 9. Aby skonfigurować składnik Web Part, wykonaj jedną z następujących czynności:

 10. W składniku Web Part kliknij pozycję Otwórz okienko narzędzi.

 11. Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie wyświetlone okienko narzędzi konfiguracji.

 12. W okienku narzędzi wpisz nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

  Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład możesz także za pomocą filtru raportów: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

 13. Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym składnika Web Part Filtr daty, wybierz Wartość domyślną, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 14. Zaznaczanie Określonej daty, a następnie wprowadź określonej daty.

 15. Wybierz pozycję Przesunięcie od dzisiaj, wprowadź liczbę dni w polu tekstowym dni (wartość maksymalna jest 999), a następnie wybierz Po dniu dzisiejszym lub Przed dzisiaj.

  Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, gdy najpierw zostanie wyświetlona strona.

 16. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego do wyświetlania komunikatu przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji, aby filtrować daty, od zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

 17. Aby zapisać zmiany, w dolnej części okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 18. Aby połączyć składnik Web Part Filtr daty, wskaż składnik Web Part Filtr daty, kliknij strzałkę w dół, kliknij ikonę połączenia, kliknij pozycję Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy z którym chcesz się połączyć.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 19. W oknie dialogowym Wybierz połączenie wybierz Typ zawartości, kliknij przycisk Konfiguruj, ustaw Nazwę pola dla klientów indywidualnych kolumny, którą chcesz przefiltrować Web Part widoku listy i kliknij przycisk Zakończ.

 20. Po zakończeniu konfigurowania połączenia, w stronękarty, kliknij przycisk Zapisz i zamknij zapisywanie i wyświetlanie strony.

Aby zmienić dynamicznie wyników, które są wyświetlane w składniku Web Part widoku listy, wprowadź datę lub kliknij przycisk selektor dat, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wartość, która zostanie wprowadzona musi dokładnie pasują do wartości w kolumnie, która określony w kroku 15. Aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, możesz wyczyść daty z pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Użytkownik musi wprowadzić datę w formacie daty krótkiej bieżące ustawienia regionalne używane przez witrynę SharePoint. Format daty krótkiej mogą się różnić w zależności od komputera lub ustawienia regionalne witryny. Na przykład dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone) za pomocą mm/dd/rrrr i francuski (Francja) za pomocą dd/mm/rrrr. Użytkownik może też użyć selektor dat wprowadzania prawidłową datę.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr wyboru składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2016 i 2013

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto utworzonej strony w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

 1. Z poziomu strony kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Karta strony z wyróżnionym przyciskiem Edytuj

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, może to oznaczać, że nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij na stronie, w którym chcesz wstawić składnika Web Part Filtr wyboru i składnik Web Part widoku listy.

 3. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part.

  Wstążka Wstawianie na stronie typu wiki

 4. W obszarze Kategorie kliknij list i bibliotek, w obszarze Składniki Web Part, kliknij składnika Web Part widoku listy ma, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 5. Kliknij menu składnika Web Part ze strzałką w dół dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 6. W okienku narzędzi składnika Web Part edytować właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  • Aby zmienić widok domyślny listy, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny. Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku listy.

   Okienko właściwości widoki listy

   Uwaga: Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  • Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   Wybierz typ paska narzędzi
 7. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Filtry, w obszarze Składniki Web Part kliknij Opcję Filtruj, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy Web Part Filtr wyboru.

 9. Aby skonfigurować składnik Web Part, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W składniku Web Part, kliknij przycisk Otwórz okienko narzędzi.

  • Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie wyświetlone okienko narzędzi konfiguracji.

  • W okienku narzędzi wpisz nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

   Porada: Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład, można użyć Raporty Filtruj według: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

  • Wprowadź listę wartości i opcjonalny opis, który użytkownik ma być możliwe wybranie w oknie dialogowym Wybierz filtr wartości jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie przycisk Filtr. Na przykład jeśli masz na liście klientów z kolumną stan, można wprowadzić Standard, preferowane i Elite listę wartości, każdej wartości w osobnym wierszu. Wartości te są następnie używane do pasują do wartości, które są wyświetlane w kolumnie Stan składnika Web Part widoku listy, gdy użytkownik wprowadzi wartość i naciśnięciu klawisza ENTER.

   Dla każdej wartości w każdym wierszu można również dodać alternatywny opis, który pojawia się w oknie dialogowym Wybierz wartości filtru zamiast wartości, gdy użytkownik filtruje dane. Na przykład:

   Standardowe; Zwykłe klientowi średnia zdolności kredytowej

   Preferowany; Zwykłe klienta wysokiej zdolności kredytowej

   Elite; Klient duże wysokiej zdolności kredytowej

   Uwaga: Listy opcji do wyboru musi zawierać co najmniej jeden wybór i musi być unikatowa. Wartość ani opis nie może przekraczać 255 znaków. Maksymalna liczba opcji wynosi 1000.

 10. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę wskazującą szerokość pola tekstowego jako liczbę pikseli, lub wartość pusta lub "0" automatyczne jego rozmiar pola tekstowego. Ponieważ wartości wprowadzone przez użytkownika jest wyświetlana w tym polu tekstowym, prawdopodobnie zechcesz był wystarczająco szeroka, największą wartość możliwe.

  • Aby był wyświetlany komunikat przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji do filtrowania danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

  • Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym składnik Web Part Filtr wyboru, wprowadź wartość domyślną w polu Wartość domyślna. Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, najpierw na wyświetlonej stronie.

  • Aby umożliwić użytkownikom przefiltrować dane według wartości null, wybierz wartość (puste)". Na przykład warto wyświetlić wszystkich odbiorców nie stanem zdefiniowane.

  • Aby włączyć czyszczenie filtru, tak aby użytkownicy mogli zobaczyć wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, wybierz pozycję Zezwalaj na wiele zaznaczeń. W tym przypadku w oknie dialogowym Wybierz filtr wartości są wyświetlane pola wyboru, a nie przyciski radiowe.

   Uwaga: Ta funkcja nie można użyć do wyświetlania filtrowanych wynikach dwóch lub więcej zaznaczeń, ponieważ składnika Web Part widoku listy nie obsługuje wiele zaznaczeń. Jeśli użytkownik wybierze wielu zaznaczeń, jest używany tylko pierwszy zaznaczenia.

 11. Aby zapisać wprowadzone zmiany, w dolnej części okienka narzędzi kliknij pozycję przycisk OK.

 12. Aby połączyć składnik Web Part Filtr wyboru, wskaż składnik Web Part Filtr wyboru, kliknij strzałkę w dół, kliknij ikonę połączenia, kliknij pozycję Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy z którym chcesz się połączyć.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 13. W oknie dialogowym Wybierz połączenie wybierz Typ zawartości, kliknij przycisk Konfiguruj, ustaw Nazwę pola dla klientów indywidualnych kolumny, którą chcesz przefiltrować Web Part widoku listy i kliknij przycisk Zakończ. Po zakończeniu konfigurowania połączenia, w stronękarty, kliknij przycisk Zapisz i zamknij zapisywanie i wyświetlanie strony.

Aby dynamicznie zmienić wyniki w Web Part widoku listy, w składniku Web Part Filtr wyboru kliknij pozycję Filtr, kliknij odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK. W przypadku wybrania właściwość Zezwalaj na wiele zaznaczeń, aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy można wyczyść wszystkie pola wyboru w oknie dialogowym Wybierz wartości filtru, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Łączenie bieżącego składnika Web Part Filtr użytkownika składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2016 i 2013

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że tworzysz strony w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

 1. Z poziomu strony kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Karta strony z wyróżnionym przyciskiem Edytuj

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, nie masz uprawnienia do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij stronę, na której chcesz wstawić bieżącego składnika Web Part Filtr użytkownika i składniku Web Part widoku listy.

 3. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part.

  Wstążka Wstawianie na stronie typu wiki

 4. W obszarze Kategorie kliknij list i bibliotek, w obszarze Składniki Web Part, kliknij składnika Web Part widoku listy ma, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 5. Kliknij menu składnika Web Part ze strzałką w dół dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 6. W okienku narzędzi składnika Web Part edytować właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  • Aby zmienić widok domyślny listy, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny. Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku listy.

   Okienko właściwości widoki listy

   Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  • Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   Wybierz typ paska narzędzi
 7. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Filtry, w obszarze Składniki Web Part kliknij Bieżącego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy Web Part Filtr wyboru.

 9. Aby skonfigurować składnik Web Part, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W składniku Web Part kliknij pozycję Otwórz okienko narzędzi.

  • Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie wyświetlone okienko narzędzi konfiguracji.

 10. W okienku narzędzi wpisz nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

  Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład możesz także za pomocą filtru raportów: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

 11. W obszarze Wybierz wartość do dostarczenia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przefiltrować dane według nazwy użytkownika, zaznacz bieżącą nazwę użytkownika.

  • Aby filtrować według innej wartości w profilu programu SharePoint bieżącego użytkownika, wybierz wartość profilu programu SharePoint dla bieżącego użytkownika, a następnie wybierz odpowiedni element z listy.

   Pole listy jest wypełniana lista wszystkich właściwości profilu programu SharePoint, które mają zasady ochrony prywatności wszystkich osób.

   Łatwy sposób, aby wyświetlić listę profilów użytkowników w witrynie jest wyświetlane na karcie Mój profil w witrynie Moja witryna, a następnie Edytuj szczegóły.

 12. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby umożliwić użytkownikom przefiltrować dane według wartości null, zaznacz pole wyboru Wyślij pusta, jeśli istnieją wartości. Na przykład można wyświetlić, jeśli profilu dla tego użytkownika nie zawierają żadnej wartości w kolumnie.

  • Aby wybrać sposób obsługi więcej niż jedną wartość, w obszarze Obsługa wielu wartości, wykonaj jedną z następujących czynności: zaznacz pole wyboru Wyślij tylko pierwszą wartość, aby przekazać tylko jednej wartości za pomocą połączenia składników Web Part, zaznacz pole wyboru Wyślij wszystkie wartości w celu przekazania dwie lub więcej wartości za pomocą połączenia składników Web Part, lub wybierz połączyć je w jedną wartość i rozdziel za pomocą, a następnie wprowadź jeden lub więcej znaków w polu tekstowym, aby przekazać dwie lub więcej wartości rozdzielane za pomocą połączenia składników Web Part.

  • Aby prefiks wartość do wartości właściwości składników Web Part zapewnienie pasuje do kolumny na liście programu SharePoint, wpisz tekst w polu tekstowym tekst do wstawienia przed wartościami.

  • Aby dołączyć wartość na końcu wartość właściwości składnika Web Part zapewnienie pasuje do kolumny na liście programu SharePoint, wpisz tekst w polu tekst do wstawienia za wartościami.

 13. Aby zapisać zmiany, w dolnej części okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 14. Aby połączyć Part Web Filtr bieżącego użytkownika, wskaż Part Web Filtr bieżącego użytkownika, kliknij strzałkę w dół, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy z którym chcesz się połączyć.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 15. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia zaznacz kolumnę, którą chcesz przefiltrować w składniku Web Part widoku listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 16. Po zakończeniu konfigurowania połączenia, w stronękarty, kliknij przycisk Zapisz i zamknij zapisywanie i wyświetlanie strony.

Aby zmienić dynamicznie wyników w składniku Web Part widoku listy, po prostu przejdź do strony. ponieważ Part Web Filtr bieżącego użytkownika automatycznie filtruje informacje oparte na profilu użytkownika, dane wejściowe użytkownika nie jest wymagane.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr listy składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2016 i 2013

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że tworzysz strony w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

 1. Na stronie na wstążce kliknij kartę Strona, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Karta strony z wyróżnionym przyciskiem Edytuj

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, nie masz uprawnienia do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij stronę, na której chcesz wstawić składnik Web Part Filtr listy programu SharePoint i składnik Web Part widoku listy.

 3. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part.

  Wstążka Wstawianie na stronie typu wiki

 4. W obszarze Kategorie kliknij list i bibliotek, w obszarze Składniki Web Part, kliknij składnika Web Part widoku listy ma, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 5. Kliknij menu składnika Web Part ze strzałką w dół dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 6. W okienku narzędzi składnika Web Part edytować właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  • Aby zmienić widok domyślny listy, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny. Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku listy.

   Okienko właściwości widoki listy

   Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  • Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   Wybierz typ paska narzędzi
 7. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Filtry, w obszarze Składniki Web Part kliknij Filtr listy programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 9. Aby skonfigurować składnik Web Part, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W składniku Web Part, kliknij przycisk Otwórz okienko narzędzi.

  • Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie wyświetlone okienko narzędzi konfiguracji.

 10. W okienku narzędzi wpisz nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

  Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład, można użyć Raporty Filtruj według: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

 11. Aby określić listy programu SharePoint, wprowadź adres URL listy w polu listy, lub kliknij przycisk Przeglądaj obok pola tekstowego i wyszukiwanie listę, którą chcesz.

 12. Opcjonalnie aby wybrać widok listy, wybierz element na liście Widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny.

 13. Zaznacz kolumnę w polu listy pola wartości. Kolumna wartości są wyświetlane wszystkie obsługiwane kolumny z listy. Niektóre kolumny nie są obsługiwane, takie jak tytuł, obliczania i wiele wierszy tekstu.

  Ważne: Gdy połączenie między składnikiem Web Part Filtr listy programu SharePoint i składnika Web Part widoku listy, upewnij się, że wybierz kolumnę zawierającą wartości pasujące do właściwości pola wartości.

  Uwaga: SharePoint składnik Web Part Filtr listy ma limit 100 elementów.

 14. Opcjonalnie wybierz kolumny z listy w polu Opis. Kolumna opisu służy do wyświetlania alternatywnych wartości w oknie dialogowym Wybierz filtr wartości jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie przycisk Filtr. Na przykład jeśli masz kolumnie numer miesiąca korzystającego z liczb 1 jednak 12 jako wartości miesiąca, można użyć kolumny Nazwa miesiąca jako kolumnę opis tak, że stycznia był wyświetlany zamiast 1 lutego zamiast 2 i tak dalej.

 15. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę wskazującą szerokość pola tekstowego jako liczbę pikseli, lub wartość pusta lub "0" automatyczne jego rozmiar pola tekstowego. Ponieważ wartości wprowadzone przez użytkownika jest wyświetlana w tym polu tekstowym, prawdopodobnie zechcesz był wystarczająco szeroka, największą wartość możliwe.

  • Aby był wyświetlany komunikat przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji do filtrowania danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

  • Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym Web Part Filtr listy programu SharePoint, wprowadź wartość domyślną w polu Wartość domyślna, wartość, która zwykle pasuje do jednej z wartości w kolumnie określony w kroku 13 lub krok 14. Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, najpierw na wyświetlonej stronie.

  • Aby umożliwić użytkownikom przefiltrować dane według wartości null, wybierz wartość (puste)". Na przykład można wstawić do wyświetlenia wszystkich wartości w kolumnie, których nie ma wpisu. Aby włączyć czyszczenie filtru, tak aby użytkownicy mogli zobaczyć wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, wybierz pozycję Zezwalaj na wiele zaznaczeń.

   Uwaga: W oknie dialogowym Wybierz filtr wartości są wyświetlane pola wyboru, a nie przyciski radiowe.

   Użytkownik nie można użyć tej funkcji do wyświetlenia filtrowanych wynikach dwóch lub więcej zaznaczeń, ponieważ składnika Web Part widoku listy nie obsługuje wiele zaznaczeń. Jeśli użytkownik wybierze wielu zaznaczeń, jest używany tylko pierwszy zaznaczenia.

 16. Aby zapisać zmiany, w dolnej części okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 17. Aby połączyć SharePoint składnik Web Part Filtr listy, wskaż składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint, kliknij strzałkę w dół, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy z którym chcesz się połączyć .

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 18. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia zaznacz kolumnę, którą chcesz przefiltrować w składniku Web Part widoku listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 19. Po zakończeniu konfigurowania połączenia, na karcie Strona kliknij pozycję Zapisz i zamknij zapisywanie i wyświetlanie strony

Aby dynamicznie zmienić wyniki w Web Part widoku listy, w SharePoint Web Part Filtr listy, kliknij pozycję Filtruj, kliknij odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK. W przypadku wybrania właściwości Zezwalaj na wiele zaznaczeń, aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy można wyczyścić wszystkie pola wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr tekstu składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2010

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że tworzysz strony w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

 1. Z poziomu strony kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Karta strony z wyróżnionym przyciskiem Edytuj

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, może to oznaczać, że nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij stronę, na której chcesz wstawić składnik Web Part Filtr tekstu i składnik Web Part widoku listy.

 3. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part.

  Wstążka Wstawianie na stronie typu wiki

 4. W obszarze Kategorie kliknij list i bibliotek, w obszarze Składniki Web Part, kliknij składnika Web Part widoku listy ma, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 5. Kliknij menu składnika Web Part ze strzałką w dół dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

 6. W okienku narzędzi składnika Web Part edytować właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  • Aby zmienić widok domyślny listy, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny. Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku listy.

   Okienko właściwości widoki listy

   Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  • Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   Wybierz typ paska narzędzi
 7. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Kategorie kliknij Filtry, w obszarze Składniki Web Part, kliknij pozycję Filtr tekstu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 9. Aby skonfigurować składnik Web Part Filtr tekstu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W składniku Web Part kliknij pozycję Otwórz okienko narzędzi.

  • Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie wyświetlone okienko narzędzi konfiguracji.

 10. W okienku narzędzi wpisz nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

  Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład, można użyć Raporty Filtruj według: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

 11. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby ograniczyć liczbę znaków, wprowadź numer w polu Maksymalna liczba znaków. Maksymalna długość wartości tekstowej wynosi 255 znaków.

  • Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym składnika Web Part Filtr tekstu, wprowadź wartość domyślną w polu Wartość domyślna. Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, najpierw na wyświetlonej stronie.

  • Aby był wyświetlany komunikat przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji do filtrowania danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

  • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę wskazującą szerokość pola tekstowego jako liczbę pikseli, lub wartość pusta lub "0" automatyczne jego rozmiar pola tekstowego. Ponieważ wartości wprowadzone przez użytkownika jest wyświetlana w tym polu tekstowym, prawdopodobnie zechcesz był wystarczająco szeroka, największą wartość możliwe.

 12. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 13. Aby połączyć składnik Web Part Filtr tekstu, wskaż składnik Web Part Filtr tekstu, kliknij strzałkę w dół, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy z którym chcesz się połączyć.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 14. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia wybierz Typ połączenia, kliknij przycisk Konfiguruj, ustaw Nazwę pola dla klientów indywidualnych kolumny, którą chcesz przefiltrować Web Part widoku listy i kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga: W przeglądarce może być konieczne włączenie wyskakujące okienka dla tej witryny, aby wyświetlić okno dialogowe Konfigurowanie połączenia.

 15. Po zakończeniu konfigurowania połączenia, na karcie Strona kliknij pozycję Zapisz i zamknij zapisywanie i wyświetlanie strony.

Aby dynamicznie zmienić wyników, które są wyświetlane w składniku Web Part widoku listy, wprowadź tekst w polu tekstowym składnika Web Part Filtr tekstu. Upewnij się, że tekst dokładnie pasuje do wartości w kolumnie określone w połączeniu, wprowadzone w kroku 14. Po wprowadzeniu tekstu, naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić wyniki. Aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, wyczyść pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Składnik Web Part Filtr tekstu nie może rozpoznać symboli wieloznacznych. Jeśli użytkownik wprowadzi symbolu wieloznacznego, takich jak gwiazdka (*) lub znak procentu (%), znak jest interpretowany jako literałów znaków.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr daty składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2010

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto utworzonej strony w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

 1. Na stronie na wstążce kliknij kartę Strona , a następnie kliknij polecenie Edytuj .

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, może to oznaczać, że nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij stronę, na której chcesz wstawić składnik Web Part Filtr daty i składnik Web Part widoku listy.

 3. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part.

  Polecenie Składnik Web Part

 4. W obszarze Kategorie kliknij list i bibliotek, w obszarze Składniki Web Part, kliknij składnika Web Part widoku listy ma, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 5. Kliknij menu składnika Web Part ze strzałką w dół dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 6. W okienku narzędzi składnika Web Part edytować właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  • Aby zmienić widok domyślny listy, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny. Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku listy.

   Okienko właściwości widoki listy

   Uwaga: Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  • Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   Wybierz typ paska narzędzi
 7. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Filtry, w obszarze Składniki Web Part kliknij Filtr daty, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part dla daty filtru.

 9. Aby skonfigurować składnik Web Part, wykonaj jedną z następujących czynności:

 10. W składniku Web Part kliknij pozycję Otwórz okienko narzędzi.

 11. Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie wyświetlone okienko narzędzi konfiguracji.

 12. W okienku narzędzi wpisz nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

  Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład możesz także za pomocą filtru raportów: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

 13. Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym składnika Web Part Filtr daty, wybierz Wartość domyślną, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 14. Zaznaczanie Określonej daty, a następnie wprowadź określonej daty.

 15. Wybierz pozycję Przesunięcie od dzisiaj, wprowadź liczbę dni w polu tekstowym dni (wartość maksymalna jest 999), a następnie wybierz Po dniu dzisiejszym lub Przed dzisiaj.

  Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, gdy najpierw zostanie wyświetlona strona.

 16. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego do wyświetlania komunikatu przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji, aby filtrować daty, od zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

 17. Aby zapisać zmiany, w dolnej części okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 18. Aby połączyć składnik Web Part Filtr daty, wskaż składnik Web Part Filtr daty, kliknij strzałkę w dół, kliknij ikonę połączenia, kliknij pozycję Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy z którym chcesz się połączyć.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 19. W oknie dialogowym Wybierz połączenie wybierz Typ zawartości, kliknij przycisk Konfiguruj, ustaw Nazwę pola dla klientów indywidualnych kolumny, którą chcesz przefiltrować Web Part widoku listy i kliknij przycisk Zakończ.

 20. Po zakończeniu konfigurowania połączenia, w stronękarty, kliknij przycisk Zapisz i zamknij zapisywanie i wyświetlanie strony.

Aby zmienić dynamicznie wyników, które są wyświetlane w składniku Web Part widoku listy, wprowadź datę lub kliknij przycisk selektor dat, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wartość, która zostanie wprowadzona musi dokładnie pasują do wartości w kolumnie, która określony w kroku 15. Aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, możesz wyczyść daty z pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Użytkownik musi wprowadzić datę w formacie daty krótkiej bieżące ustawienia regionalne używane przez witrynę SharePoint. Format daty krótkiej mogą się różnić w zależności od komputera lub ustawienia regionalne witryny. Na przykład dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone) za pomocą mm/dd/rrrr i francuski (Francja) za pomocą dd/mm/rrrr. Użytkownik może też użyć selektor dat wprowadzania prawidłową datę.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr wyboru składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2010

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto utworzonej strony w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

 1. Z poziomu strony kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, może to oznaczać, że nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij na stronie, w którym chcesz wstawić składnika Web Part Filtr wyboru i składnik Web Part widoku listy.

 3. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part.

  Polecenie Składnik Web Part

 4. W obszarze Kategorie kliknij list i bibliotek, w obszarze Składniki Web Part, kliknij składnika Web Part widoku listy ma, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 5. Kliknij menu składnika Web Part ze strzałką w dół dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 6. W okienku narzędzi składnika Web Part edytować właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  • Aby zmienić widok domyślny listy, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny. Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku listy.

   Okienko właściwości widoki listy

   Uwaga: Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  • Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   Wybierz typ paska narzędzi
 7. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Filtry, w obszarze Składniki Web Part kliknij Opcję Filtruj, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy Web Part Filtr wyboru.

 9. Aby skonfigurować składnik Web Part, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W składniku Web Part, kliknij przycisk Otwórz okienko narzędzi.

  • Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie wyświetlone okienko narzędzi konfiguracji.

  • W okienku narzędzi wpisz nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

   Porada: Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład, można użyć Raporty Filtruj według: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

  • Wprowadź listę wartości i opcjonalny opis, który użytkownik ma być możliwe wybranie w oknie dialogowym Wybierz filtr wartości jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie przycisk Filtr. Na przykład jeśli masz na liście klientów z kolumną stan, można wprowadzić Standard, preferowane i Elite listę wartości, każdej wartości w osobnym wierszu. Wartości te są następnie używane do pasują do wartości, które są wyświetlane w kolumnie Stan składnika Web Part widoku listy, gdy użytkownik wprowadzi wartość i naciśnięciu klawisza ENTER.

   Dla każdej wartości w każdym wierszu można również dodać alternatywny opis, który pojawia się w oknie dialogowym Wybierz wartości filtru zamiast wartości, gdy użytkownik filtruje dane. Na przykład:

   Standardowe; Zwykłe klientowi średnia zdolności kredytowej

   Preferowany; Zwykłe klienta wysokiej zdolności kredytowej

   Elite; Klient duże wysokiej zdolności kredytowej

   Uwaga: Listy opcji do wyboru musi zawierać co najmniej jeden wybór i musi być unikatowa. Wartość ani opis nie może przekraczać 255 znaków. Maksymalna liczba opcji wynosi 1000.

 10. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę wskazującą szerokość pola tekstowego jako liczbę pikseli, lub wartość pusta lub "0" automatyczne jego rozmiar pola tekstowego. Ponieważ wartości wprowadzone przez użytkownika jest wyświetlana w tym polu tekstowym, prawdopodobnie zechcesz był wystarczająco szeroka, największą wartość możliwe.

  • Aby był wyświetlany komunikat przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji do filtrowania danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

  • Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym składnik Web Part Filtr wyboru, wprowadź wartość domyślną w polu Wartość domyślna. Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, najpierw na wyświetlonej stronie.

  • Aby umożliwić użytkownikom przefiltrować dane według wartości null, wybierz wartość (puste)". Na przykład warto wyświetlić wszystkich odbiorców nie stanem zdefiniowane.

  • Aby włączyć czyszczenie filtru, tak aby użytkownicy mogli zobaczyć wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, wybierz pozycję Zezwalaj na wiele zaznaczeń. W tym przypadku w oknie dialogowym Wybierz filtr wartości są wyświetlane pola wyboru, a nie przyciski radiowe.

   Uwaga: Ta funkcja nie można użyć do wyświetlania filtrowanych wynikach dwóch lub więcej zaznaczeń, ponieważ składnika Web Part widoku listy nie obsługuje wiele zaznaczeń. Jeśli użytkownik wybierze wielu zaznaczeń, jest używany tylko pierwszy zaznaczenia.

 11. Aby zapisać wprowadzone zmiany, w dolnej części okienka narzędzi kliknij pozycję przycisk OK.

 12. Aby połączyć składnik Web Part Filtr wyboru, wskaż składnik Web Part Filtr wyboru, kliknij strzałkę w dół, kliknij ikonę połączenia, kliknij pozycję Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy z którym chcesz się połączyć.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 13. W oknie dialogowym Wybierz połączenie wybierz Typ zawartości, kliknij przycisk Konfiguruj, ustaw Nazwę pola dla klientów indywidualnych kolumny, którą chcesz przefiltrować Web Part widoku listy i kliknij przycisk Zakończ. Po zakończeniu konfigurowania połączenia, w stronękarty, kliknij przycisk Zapisz i zamknij zapisywanie i wyświetlanie strony.

Aby dynamicznie zmienić wyniki w Web Part widoku listy, w składniku Web Part Filtr wyboru kliknij pozycję Filtr, kliknij odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK. W przypadku wybrania właściwość Zezwalaj na wiele zaznaczeń, aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy można wyczyść wszystkie pola wyboru w oknie dialogowym Wybierz wartości filtru, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Łączenie bieżącego składnika Web Part Filtr użytkownika składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2010

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że tworzysz strony w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

 1. Z poziomu strony kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, nie masz uprawnienia do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij stronę, na której chcesz wstawić bieżącego składnika Web Part Filtr użytkownika i składniku Web Part widoku listy.

 3. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part.

  Polecenie Składnik Web Part

 4. W obszarze Kategorie kliknij list i bibliotek, w obszarze Składniki Web Part, kliknij składnika Web Part widoku listy ma, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 5. Kliknij menu składnika Web Part ze strzałką w dół dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 6. W okienku narzędzi składnika Web Part edytować właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  • Aby zmienić widok domyślny listy, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny. Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku listy.

   Okienko właściwości widoki listy

   Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  • Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   Wybierz typ paska narzędzi
 7. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Filtry, w obszarze Składniki Web Part kliknij Bieżącego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy Web Part Filtr wyboru.

 9. Aby skonfigurować składnik Web Part, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W składniku Web Part kliknij pozycję Otwórz okienko narzędzi.

  • Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie wyświetlone okienko narzędzi konfiguracji.

 10. W okienku narzędzi wpisz nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

  Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład możesz także za pomocą filtru raportów: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

 11. W obszarze Wybierz wartość do dostarczenia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przefiltrować dane według nazwy użytkownika, zaznacz bieżącą nazwę użytkownika.

  • Aby filtrować według innej wartości w profilu programu SharePoint bieżącego użytkownika, wybierz wartość profilu programu SharePoint dla bieżącego użytkownika, a następnie wybierz odpowiedni element z listy.

   Pole listy jest wypełniana lista wszystkich właściwości profilu programu SharePoint, które mają zasady ochrony prywatności wszystkich osób.

   Łatwy sposób, aby wyświetlić listę profilów użytkowników w witrynie jest wyświetlane na karcie Mój profil w witrynie Moja witryna, a następnie Edytuj szczegóły.

 12. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby umożliwić użytkownikom przefiltrować dane według wartości null, zaznacz pole wyboru Wyślij pusta, jeśli istnieją wartości. Na przykład można wyświetlić, jeśli profilu dla tego użytkownika nie zawierają żadnej wartości w kolumnie.

  • Aby wybrać sposób obsługi więcej niż jedną wartość, w obszarze Obsługa wielu wartości, wykonaj jedną z następujących czynności: zaznacz pole wyboru Wyślij tylko pierwszą wartość, aby przekazać tylko jednej wartości za pomocą połączenia składników Web Part, zaznacz pole wyboru Wyślij wszystkie wartości w celu przekazania dwie lub więcej wartości za pomocą połączenia składników Web Part, lub wybierz połączyć je w jedną wartość i rozdziel za pomocą, a następnie wprowadź jeden lub więcej znaków w polu tekstowym, aby przekazać dwie lub więcej wartości rozdzielane za pomocą połączenia składników Web Part.

  • Aby prefiks wartość do wartości właściwości składników Web Part zapewnienie pasuje do kolumny na liście programu SharePoint, wpisz tekst w polu tekstowym tekst do wstawienia przed wartościami.

  • Aby dołączyć wartość na końcu wartość właściwości składnika Web Part zapewnienie pasuje do kolumny na liście programu SharePoint, wpisz tekst w polu tekst do wstawienia za wartościami.

 13. Aby zapisać zmiany, w dolnej części okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 14. Aby połączyć Part Web Filtr bieżącego użytkownika, wskaż Part Web Filtr bieżącego użytkownika, kliknij strzałkę w dół, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy z którym chcesz się połączyć.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 15. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia zaznacz kolumnę, którą chcesz przefiltrować w składniku Web Part widoku listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 16. Po zakończeniu konfigurowania połączenia, w stronękarty, kliknij przycisk Zapisz i zamknij zapisywanie i wyświetlanie strony.

Aby zmienić dynamicznie wyników w składniku Web Part widoku listy, po prostu przejdź do strony. ponieważ Part Web Filtr bieżącego użytkownika automatycznie filtruje informacje oparte na profilu użytkownika, dane wejściowe użytkownika nie jest wymagane.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr listy składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2010

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że tworzysz strony w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

 1. Na stronie na wstążce kliknij kartę Strona, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, nie masz uprawnienia do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij stronę, na której chcesz wstawić składnik Web Part Filtr listy programu SharePoint i składnik Web Part widoku listy.

 3. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part.

  Polecenie Składnik Web Part

 4. W obszarze Kategorie kliknij list i bibliotek, w obszarze Składniki Web Part, kliknij składnika Web Part widoku listy ma, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 5. Kliknij menu składnika Web Part ze strzałką w dół dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 6. W okienku narzędzi składnika Web Part edytować właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  • Aby zmienić widok domyślny listy, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny. Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku listy.

   Okienko właściwości widoki listy

   Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  • Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   Wybierz typ paska narzędzi
 7. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 8. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Filtry, w obszarze Składniki Web Part kliknij Filtr listy programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie pojawi się nowy składnik Web Part.

 9. Aby skonfigurować składnik Web Part, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W składniku Web Part, kliknij przycisk Otwórz okienko narzędzi.

  • Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie wyświetlone okienko narzędzi konfiguracji.

 10. W okienku narzędzi wpisz nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

  Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład, można użyć Raporty Filtruj według: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

 11. Aby określić listy programu SharePoint, wprowadź adres URL listy w polu listy, lub kliknij przycisk Przeglądaj obok pola tekstowego i wyszukiwanie listę, którą chcesz.

 12. Opcjonalnie aby wybrać widok listy, wybierz element na liście Widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny.

 13. Zaznacz kolumnę w polu listy pola wartości. Kolumna wartości są wyświetlane wszystkie obsługiwane kolumny z listy. Niektóre kolumny nie są obsługiwane, takie jak tytuł, obliczania i wiele wierszy tekstu.

  Ważne: Gdy połączenie między składnikiem Web Part Filtr listy programu SharePoint i składnika Web Part widoku listy, upewnij się, że wybierz kolumnę zawierającą wartości pasujące do właściwości pola wartości.

  Uwaga: SharePoint składnik Web Part Filtr listy ma limit 100 elementów.

 14. Opcjonalnie wybierz kolumny z listy w polu Opis. Kolumna opisu służy do wyświetlania alternatywnych wartości w oknie dialogowym Wybierz filtr wartości jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie przycisk Filtr. Na przykład jeśli masz kolumnie numer miesiąca korzystającego z liczb 1 jednak 12 jako wartości miesiąca, można użyć kolumny Nazwa miesiąca jako kolumnę opis tak, że stycznia był wyświetlany zamiast 1 lutego zamiast 2 i tak dalej.

 15. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę wskazującą szerokość pola tekstowego jako liczbę pikseli, lub wartość pusta lub "0" automatyczne jego rozmiar pola tekstowego. Ponieważ wartości wprowadzone przez użytkownika jest wyświetlana w tym polu tekstowym, prawdopodobnie zechcesz był wystarczająco szeroka, największą wartość możliwe.

  • Aby był wyświetlany komunikat przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji do filtrowania danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

  • Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym Web Part Filtr listy programu SharePoint, wprowadź wartość domyślną w polu Wartość domyślna, wartość, która zwykle pasuje do jednej z wartości w kolumnie określony w kroku 13 lub krok 14. Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, najpierw na wyświetlonej stronie.

  • Aby umożliwić użytkownikom przefiltrować dane według wartości null, wybierz wartość (puste)". Na przykład można wstawić do wyświetlenia wszystkich wartości w kolumnie, których nie ma wpisu. Aby włączyć czyszczenie filtru, tak aby użytkownicy mogli zobaczyć wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, wybierz pozycję Zezwalaj na wiele zaznaczeń.

   Uwaga: W oknie dialogowym Wybierz filtr wartości są wyświetlane pola wyboru, a nie przyciski radiowe.

   Użytkownik nie można użyć tej funkcji do wyświetlenia filtrowanych wynikach dwóch lub więcej zaznaczeń, ponieważ składnika Web Part widoku listy nie obsługuje wiele zaznaczeń. Jeśli użytkownik wybierze wielu zaznaczeń, jest używany tylko pierwszy zaznaczenia.

 16. Aby zapisać zmiany, w dolnej części okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

 17. Aby połączyć SharePoint składnik Web Part Filtr listy, wskaż składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint, kliknij strzałkę w dół, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy z którym chcesz się połączyć .

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 18. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia zaznacz kolumnę, którą chcesz przefiltrować w składniku Web Part widoku listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 19. Po zakończeniu konfigurowania połączenia, na karcie Strona kliknij pozycję Zapisz i zamknij zapisywanie i wyświetlanie strony

Aby dynamicznie zmienić wyniki w Web Part widoku listy, w SharePoint Web Part Filtr listy, kliknij pozycję Filtruj, kliknij odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK. W przypadku wybrania właściwości Zezwalaj na wiele zaznaczeń, aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy można wyczyścić wszystkie pola wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr tekstu składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2007

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że tworzysz strony składników Web Part w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

Przygotowywanie strony składników Web Part   

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć strony składników Web Part w menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Strony składników Web Part.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part.

  • Aby edytować strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

   Strony składników Web Part jest wyświetlany w trybie edycji.

 2. Miejsce, w którym chcesz dodać składnik Web Part w strefie składników Web Part kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 3. Dodawanie składnika Web Part Filtr tekstu i składnika Web Part widoku listy do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania składnika Web Part do strony zobacz Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

  Dostosowywanie składnika Web Part Filtr tekstu:   

  W składniku Web Part Filtr tekstu kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Składnik Web Part Filtr tekstu wprowadza tryb edycji, a zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 4. Edytowanie właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  1. Wprowadź nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

   Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład, można użyć Raporty Filtruj według: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

  2. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

   • Aby ograniczyć liczbę znaków, wprowadź numer w polu Maksymalna liczba znaków. Maksymalna długość wartości tekstowej wynosi 255 znaków.

   • Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym składnika Web Part Filtr tekstu, wprowadź wartość domyślną w polu Wartość domyślna. Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, po wyświetleniu strony składników Web Part.

   • Aby był wyświetlany komunikat przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji do filtrowania danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

   • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę wskazującą szerokość pola tekstowego jako liczbę pikseli, lub wartość pusta lub "0" automatyczne jego rozmiar pola tekstowego. Ponieważ wartości wprowadzone przez użytkownika jest wyświetlana w tym polu tekstowym, prawdopodobnie zechcesz był wystarczająco szeroka, największą wartość możliwe.

  3. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

   Dostosowywanie składnika Web Part widoku listy:   

   1. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

    Tryb edycji wejścia do składnika Web Part widoku listy, a zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

   2. Edytowanie właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

    1. Aby zmienić widok domyślny listy, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny.

     Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku listy.

     Uwaga: Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

     Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

    2. Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   3. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

    Łączenie obu składników Web Part, a następnie sprawdź wyniki:   

   4. Kliknij menu składnika Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part Filtr tekstu, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy, do którego chcesz utworzyć łącze.

   5. Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

    W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia zaznacz kolumnę, którą chcesz przefiltrować w składniku Web Part widoku listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   6. Aby wyjść z trybu Edytowanie i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij przycisk Zamknij tryb edycji.

   7. Aby dynamicznie zmienić wyników, które są wyświetlane w składniku Web Part widoku listy, wprowadź tekst w polu tekstowym składnika Web Part Filtr tekstu. Upewnij się, że tekst dokładnie pasuje do wartości w kolumnie w składniku Web Part widoku listy określony w połączeniu, wprowadzone w kroku 10. Po wprowadzeniu tekstu, naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić wyniki.

    Uwaga: Składnik Web Part Filtr tekstu nie może rozpoznać symboli wieloznacznych. Jeśli użytkownik wprowadzi symbolu wieloznacznego, takich jak gwiazdka (*) lub znak procentu (%), znak jest interpretowany jako literałów znaków.

    Aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, użytkownik musi wyczyścić pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr daty składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2007

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że tworzysz strony składników Web Part w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

Przygotowywanie strony składników Web Part:   

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć strony składników Web Part w menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Strony składników Web Part.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part.

  • Aby edytować strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

   Strony składników Web Part jest wyświetlany w trybie edycji.

 2. Miejsce, w którym chcesz dodać składnik Web Part w strefie składników Web Part kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 3. Dodawanie składnika Web Part filtru daty i składnikiem Web Part widoku listy do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania składnika Web Part do strony zobacz Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

  Dostosowywanie składnika Web Part Filtr daty:   

 4. W składniku Web Part Filtr daty kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Składnik Web Part Filtr daty wprowadza tryb edycji, a zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 5. Edytowanie właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  1. Wprowadź nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

   Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład, można użyć Raporty Filtruj według: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

  2. Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym składnika Web Part Filtr daty, wybierz Wartość domyślną, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Zaznaczanie Określonej daty, a następnie wprowadź określonej daty.

   • Zaznacz Przesunięcie od dzisiaj, a następnie wprowadź liczbę dni w polu tekstowym dni. Maksymalna wartość to 999.

    Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, gdy najpierw zostanie wyświetlona strona składników Web Part.

  3. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego, aby był wyświetlany komunikat przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji do filtrowania danych, od zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

  4. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

   Dostosowywanie składnika Web Part widoku listy:   

   1. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

    Tryb edycji wejścia do składnika Web Part widoku listy, a zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

   2. Edytowanie właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

    1. Aby zmienić domyślną listę, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny.

     Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku.

     Uwaga: Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

     Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

    2. Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   3. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

    Łączenie obu składników Web Part, a następnie sprawdź wyniki:   

   4. Kliknij menu składnika Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part Filtr daty, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy, do którego chcesz utworzyć łącze.

    Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

   5. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia zaznacz kolumnę, którą chcesz przefiltrować w składniku Web Part widoku listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   6. Aby wyjść z trybu Edytowanie i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij przycisk Zamknij tryb edycji.

   7. Aby dynamicznie zmienić wyników, które są wyświetlane w składniku Web Part widoku listy, wprowadź datę lub kliknij przycisk selektora dat, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wartość, która zostanie wprowadzona musi dokładnie pasują do wartości w kolumnie w składniku Web Part widoku listy określony w połączeniu, wprowadzone w kroku 10.

    Uwaga: Użytkownik musi wprowadzić datę w formacie daty krótkiej bieżące ustawienia regionalne używane przez witrynę programu SharePoint. Format daty krótkiej mogą się różnić w zależności od komputera lub ustawienia regionalne witryny serwera. Na przykład dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone) za pomocą mm/dd/rrrr i francuski (Francja) za pomocą dd/mm/rrrr. Użytkownik może też użyć selektor dat wprowadzania prawidłową datę.

    Aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, użytkownik musi wyczyść daty z pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr wyboru do widoku listy składnika Web Part programu SharePoint 2007

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że tworzysz strony składników Web Part w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

Przygotowywanie strony składników Web Part:   

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć strony składników Web Part w menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Strony składników Web Part.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part.

  • Aby edytować strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

   Strony składników Web Part pojawi się w trybie edycji.

 2. Miejsce, w którym chcesz dodać składnik Web Part w strefie składników Web Part kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 3. Dodawanie składnika Web Part Filtr wyboru i składnika Web Part widoku listy do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania składnika Web Part do strony zobacz Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

  Dostosowywanie składnika Web Part Filtr wyboru:   

 4. W składniku Web Part Filtr wyboru kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Składnik Web Part Filtr wyboru wprowadza tryb edycji, a zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 5. Wykonaj następujące czynności:

  1. Wprowadź nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

   Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład, można użyć Raporty Filtruj według: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

  2. Wprowadź listę wartości i opcjonalny opis, który użytkownik ma być możliwe wybranie w oknie dialogowym Wybierz filtr wartości jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie przycisk Ikona zastosowanego filtru filtr. Na przykład jeśli masz na liście klientów z kolumną stan, można wprowadzić Standardowy, preferowanei Elite listę wartości, każdej wartości w osobnym wierszu. Wartości te są następnie używane do pasują do wartości, które są wyświetlane w kolumnie Stan składnika Web Part widoku listy, gdy użytkownik wprowadzi wartość i naciśnięciu klawisza ENTER.

   Dla każdej wartości w każdym wierszu można również dodać alternatywny opis, który pojawia się w oknie dialogowym Wybierz wartości filtru zamiast wartości, gdy użytkownik filtruje dane. Na przykład:

   Standardowe; Zwykłe klientowi średnia zdolności kredytowej
   preferowane; Zwykłe klienta wysokiej zdolności kredytowej
   Elite; Klient duże wysokiej zdolności kredytowej

   Uwaga: Listy opcji do wyboru musi zawierać co najmniej jeden wybór i musi być unikatowa. Wartość ani opis nie może przekraczać 255 znaków. Maksymalna liczba opcji wynosi 1000.

  3. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

   • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę wskazującą szerokość pola tekstowego wybór jako liczbę pikseli, lub wartość pusta lub "0" automatyczne jego rozmiar pola tekstowego. Ponieważ wartości wprowadzone przez użytkownika jest wyświetlana w tym polu tekstowym, prawdopodobnie zechcesz był wystarczająco szeroka, największą wartość możliwe.

   • Aby był wyświetlany komunikat przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji do filtrowania danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

   • Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym składnik Web Part Filtr wyboru, wprowadź wartość domyślną w polu Wartość domyślna wartość odpowiadającą zwykle jedną z wartości wprowadzony w kroku 2 w kroku 5. Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, po wyświetleniu strony składników Web Part.

   • Aby umożliwić użytkownikom przefiltrować dane według wartości null, wybierz wartość (puste)". Na przykład warto wyświetlić wszystkich odbiorców nie stanem zdefiniowane.

   • Aby włączyć czyszczenie filtru, tak aby użytkownicy mogli zobaczyć wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, wybierz pozycję Zezwalaj na wiele zaznaczeń. W tym przypadku w oknie dialogowym Wybierz filtr wartości są wyświetlane pola wyboru, a nie przyciski radiowe.

    Uwaga: Ta funkcja nie można użyć do wyświetlania filtrowanych wynikach dwóch lub więcej zaznaczeń, ponieważ składnika Web Part widoku listy nie obsługuje wiele zaznaczeń. Jeśli użytkownik wybierze wielu zaznaczeń, jest używany tylko pierwszy zaznaczenia.

  4. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

   Dostosowywanie składnika Web Part widoku listy:   

   1. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

    Tryb edycji wejścia do składnika Web Part widoku listy, a zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

   2. Edytowanie właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

    1. Aby zmienić domyślną listę, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny.

     Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku.

     Uwaga: Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

     Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

    2. Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

   3. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

    Łączenie obu składników Web Part, a następnie sprawdź wyniki:   

   4. Kliknij menu składnika Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part Filtr wyboru, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy, do którego chcesz utworzyć łącze.

    Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

   5. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia zaznacz kolumnę, którą chcesz przefiltrować w składniku Web Part widoku listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   6. Aby wyjść z trybu Edytowanie i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij przycisk Zamknij tryb edycji.

   7. Aby dynamicznie zmienić wyniki w Web Part widoku listy, w składniku Web Part Filtr wyboru kliknij Filtr Ikona zastosowanego filtru , kliknij odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

    W przypadku wybrania właściwość Zezwalaj na wiele zaznaczeń, aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy użytkownik musi wyczyść wszystkie pola wyboru w oknie dialogowym Wybierz wartości filtru, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Łączenie bieżącego składnika Web Part Filtr użytkownika do składnika Web Part widoku listy programu SharePoint 2007

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że tworzysz strony składników Web Part w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

Przygotowywanie strony składników Web Part:   

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć strony składników Web Part w menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Strony składników Web Part.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part.

  • Aby edytować strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

   Strony składników Web Part pojawi się w trybie edycji.

 2. Miejsce, w którym chcesz dodać składnik Web Part w strefie składników Web Part kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 3. Dodawanie użytkownika Web Part Filtr bieżącego i składnika Web Part widoku listy do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania składnika Web Part do strony zobacz Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

Dostosowywanie bieżącego użytkownika filtr składnika Web Part:   

 1. Part Filtr bieżącego użytkownika sieci Web kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Użytkownik Web Part Filtr bieżącego wprowadza tryb edycji, a zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 2. Edytowanie właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  1. Wprowadź nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

  2. W obszarze Wybierz wartość do dostarczenia wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby przefiltrować dane według nazwy użytkownika, zaznacz bieżącą nazwę użytkownika.

   • Aby filtrować według innej wartości w profilu programu SharePoint bieżącego użytkownika, wybierz wartość profilu programu SharePoint dla bieżącego użytkownika, a następnie wybierz odpowiedni element z listy.

    Pole listy jest wypełniana lista wszystkich właściwości profilu programu SharePoint, które mają zasady ochrony prywatności wszystkich osób.

    Łatwy sposób, aby wyświetlić listę profilów użytkowników w witrynie jest wyświetlane na karcie Mój profil w witrynie Moja witryna, a następnie Edytuj szczegóły.

  3. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

   • Aby umożliwić użytkownikom przefiltrować dane według wartości null, zaznacz pole wyboru Wyślij pusta, jeśli istnieją wartości. Na przykład można wyświetlić, jeśli profilu dla tego użytkownika nie zawierają żadnej wartości w kolumnie.

   • Aby wybrać sposób obsługi więcej niż jedną wartość, w obszarze Obsługa wielu wartości, wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby przekazać tylko jedną wartość, za pomocą połączenia składników Web Part, zaznacz pole wyboru Wyślij tylko pierwszą wartość.

    • Aby przekazać dwie lub więcej wartości za pomocą połączenia składników Web Part, zaznacz pole wyboru Wyślij wszystkie wartości.

    • Aby przekazać dwie lub więcej wartości rozdzielane za pomocą połączenia składników Web Part, wybierz pozycję połączyć je w jedną wartość i rozdziel za pomocą, a następnie wprowadź jeden lub więcej znaków w polu tekstowym.

   • Aby prefiks wartość do wartości właściwości składników Web Part zapewnienie pasuje do kolumny na liście programu SharePoint, wpisz tekst w polu tekstowym tekst do wstawienia przed wartościami.

   • Aby dołączyć wartość na końcu wartość właściwości składnika Web Part zapewnienie pasuje do kolumny na liście programu SharePoint, wpisz tekst w polu tekst do wstawienia za wartościami.

  4. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

Dostosowywanie składnika Web Part widoku listy:   

 1. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

  Tryb edycji wejścia do składnika Web Part widoku listy, a zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 2. Edytowanie właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  1. Aby zmienić domyślną listę, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny.

   Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku.

   Uwaga: Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  2. Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

 3. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

Łączenie obu składników Web Part, a następnie sprawdź wyniki:   

 1. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part bieżącego użytkownika filtr składnika Web Part, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy, do którego chcesz utworzyć łącze.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia zaznacz kolumnę, którą chcesz przefiltrować w składniku Web Part widoku listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 3. Aby wyjść z trybu Edytowanie i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij przycisk Zamknij tryb edycji.

 4. Aby zmienić dynamicznie wyników w składniku Web Part widoku listy, wyświetlanie strony składników Web Part. Ponieważ użytkownika Web Part Filtr bieżącego kontekstu składnika Web Part, wyniki są wyświetlane automatycznie bez wprowadzania danych przez użytkownika.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part Filtr listy składnikiem Web Part widoku listy dla SharePoint 2007

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że tworzysz strony składników Web Part w witrynie zespołu. Poleceń i instrukcji może być różna w innych witrynach.

Aby edytować stronę musi być członkiem grupy SharePoint członków tej witryny.

Przygotowywanie strony składników Web Part:   

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć strony składników Web Part w menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Strony składników Web Part.

   Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part.

  • Aby edytować strony składników Web Part, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

   Strony składników Web Part pojawi się w trybie edycji.

 2. Miejsce, w którym chcesz dodać składnik Web Part w strefie składników Web Part kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 3. Dodawanie składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint i składnika Web Part widoku listy do strony składników Web Part.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania składnika Web Part do strony zobacz Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part.

Dostosowywanie składnika Web Part Filtr listy SharePoint:   

 1. Strony sieci Web Filtr listy programu SharePoint kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

  Tryb edycji wejścia do składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint, a zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 2. Edytowanie właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  1. Wprowadź nazwę w polu Nazwa filtru w celu identyfikowania składnika Web Part.

   Za pomocą nazwy jako etykiety lub krótkie instrukcje dla użytkownika. Na przykład, można użyć Raporty Filtruj według: jako etykietę, aby określić użytkowników można filtrować widoku listy raportów.

  2. Aby określić listy programu SharePoint, wprowadź adres URL listy w polu listy, lub kliknij przycisk Przeglądaj obok pola tekstowego i wyszukiwanie listę, którą chcesz.

  3. Opcjonalnie aby wybrać widok listy, wybierz element na liście Widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny.

  4. Zaznacz kolumnę w polu listy pola wartości. Kolumna wartości są wyświetlane wszystkie obsługiwane kolumny z listy. Niektóre kolumny nie są obsługiwane, takie jak tytuł, obliczania i wiele wierszy tekstu.

   Ważne: Gdy połączenie między składnikiem Web Part Filtr listy programu SharePoint i składnika Web Part widoku listy w kroku 10, upewnij się, że wybierz kolumnę zawierającą wartości pasujące do właściwości pola wartości.

   Uwaga: Składnik Web Part Filtr listy programu SharePoint ma limit 100 elementów.

  5. Opcjonalnie wybierz kolumny z listy w polu Opis. Kolumna opisu służy do wyświetlania alternatywnych wartości w oknie dialogowym Wybierz filtr wartości jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie przycisk Ikona zastosowanego filtru filtr. Na przykład jeśli masz kolumnie numer miesiąca korzystającego z liczb 1 jednak 12 jako wartości miesiąca, można użyć kolumny Nazwa miesiąca jako kolumnę opis tak, że stycznia był wyświetlany zamiast 1 lutego zamiast 2 i tak dalej.

  6. Opcjonalnie w sekcji Opcje filtru zaawansowanego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

   • W polu tekstowym Szerokość formantu w pikselach wprowadź liczbę wskazującą szerokość pola tekstowego jako liczbę pikseli, lub wartość pusta lub "0" automatyczne jego rozmiar pola tekstowego Web Part Filtr listy programu SharePoint. Ponieważ wartości wprowadzone przez użytkownika są wyświetlane w tym polu tekstowym, prawdopodobnie zechcesz był wystarczająco szeroka, największą wartość możliwe.

   • Aby był wyświetlany komunikat przypominający użytkownikowi podjęcie decyzji do filtrowania danych, zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość.

   • Aby wprowadzić wartość początkowa w polu tekstowym, wprowadź wartość domyślną w polu Wartość domyślna wartość, która zwykle pasuje do jednej z wartości w kolumnie określony w kroku 4 kroku 5. Ta wartość domyślna jest następnie umożliwia wyświetlanie początkowej listy wartości w składniku Web Part widoku listy, po wyświetleniu strony składników Web Part.

   • Aby umożliwić użytkownikom przefiltrować dane według wartości null, wybierz wartość (puste)". Na przykład można wstawić do wyświetlenia wszystkich wartości w kolumnie, których nie ma wpisu.

   • Aby włączyć czyszczenie filtru, tak aby użytkownicy mogli zobaczyć wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy, wybierz pozycję Zezwalaj na wiele zaznaczeń.

    W oknie dialogowym Wybierz filtr wartości są wyświetlane pola wyboru, a nie przyciski radiowe.

    Uwaga: Użytkownik nie można użyć tej funkcji do wyświetlenia filtrowanych wynikach dwóch lub więcej zaznaczeń, ponieważ składnika Web Part widoku listy nie obsługuje wiele zaznaczeń. Jeśli użytkownik wybierze wielu zaznaczeń, jest używany tylko pierwszy zaznaczenia.

  7. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

   Dostosowywanie składnika Web Part widoku listy:   

 3. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part dla składnika Web Part widoku listy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

  Tryb edycji wejścia do składnika Web Part widoku listy, a zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 4. Edytowanie właściwości niestandardowe składnika Web Part, wykonując następujące czynności:

  1. Aby zmienić domyślną listę, wybierz inny widok na liście Wybrany widok. Możesz na przykład, aby filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych w inny sposób lub wyświetlić inne kolumny.

   Alternatywnie kliknij pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku.

   Uwaga: Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

   Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

  2. Aby zmienić narzędzi, w obszarze Typ paska narzędzi, wybierz Pełny pasek narzędzi, Pasek narzędzi Podsumowanie lub Brak paska narzędzi na liście.

 5. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składnika Web Part.

Łączenie obu składników Web Part, a następnie sprawdź wyniki:   

 1. Kliknij menu składnika Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part Filtr listy programu SharePoint, wskaż pozycję połączenia, wskaż polecenie Wyślij wartości filtru do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part widoku listy, do którego chcesz utworzyć łącze.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu połączeń, kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okno dialogowe właściwości, a następnie ponownie kliknij strzałkę w dół. Możesz otworzyć właściwości na filtr lub składników web Part listy.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia zaznacz kolumnę, którą chcesz przefiltrować w Web Part widoku listy w polu listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 3. Aby wyjść z trybu Edytowanie i wyświetlanie strony, w górnej części strony składników Web Part, w menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij przycisk Zamknij tryb edycji.

 4. Aby dynamicznie zmienić wyniki w Web Part widoku listy, w strony sieci Web Filtr listy programu SharePoint, kliknij Filtr Ikona zastosowanego filtru , kliknij odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

  W przypadku wybrania właściwość Zezwalaj na wiele zaznaczeń, aby ponownie wyświetlić wszystkie wartości w składniku Web Part widoku listy użytkownika należy wyczyścić wszystkie pola wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Informacje o nawiązywaniu połączeń składnikiem Web Part filtru ze składnikiem Web Part widoku listy

W tej sekcji opisano sposoby można filtrować składnik Web Part widoku listy, i najlepsze rozwiązania dotyczące projektowanie i edytowanie strony składników Web Part zawierający połączenia między filtrowanie składników Web Part i składniki Web Part widoku listy.

Jak filtrować składników Web Part

Na ogół Łączenie składnika Web Part filtru ze składnikiem Web Part widoku listy sprawdza się w następujący sposób:

Omówienie łączenia składnika Web Part Filtr

1. Łączenie składnika Web Part Filtr składnikiem Web Part Widok listy do wyświetlenia podzestawu danych.

2. składnikiem Web Part filtru zawiera wartość.

3. wartości filtru są przekazywane do kolumny w składniku Web Part widoku listy za pomocą połączenia składników Web Part.

4. składnika Web Part widoku listy są wyświetlane tylko tych kolumn, które pasują do wartości filtru.

Początek strony

Sposoby filtrowania składnika Web Part widoku listy

Składnik Web Part filtru można nawiązać składnika Web Part widoku listy, dlatego użytkownik może filtrowanie elementów na podstawie wartości w kolumnie w następujący sposób:

 • Filtr tekstu    Wartości tekstowe, który może być dowolny ciąg, w tym liter, znaków i liczb.

 • Filtr daty    Wartość daty dzień, miesiąc i rok. Użytkownik może też wprowadzić dokładną datę, klikając przycisk selektora daty.

 • Wybór filtru    Lista wstępnie zdefiniowanych wartości i opisy opcjonalne, takie jak kody produktów lub stanu.

 • Bieżący użytkownik    Bieżącą nazwę użytkownika lub inne informacje, na podstawie profilu bieżącego użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, działu lub urodziny. Ten składnik Web Part jest kontekst składnikiem Web Part, który oznacza, że jest on widoczny dla użytkownika strony składników Web Part, a wyniki są wyświetlane automatycznie bez wprowadzania danych przez użytkownika.

 • Listy programu SharePoint    Lista wartości unikatowych i opcjonalny opis, takimi jak kody produktów lub stan wygenerowane z kolumny na liście SharePoint. Ten składnik Web Part jest podobne zachowanie składnika Web Part Filtr wyboru i jest przydatny, gdy masz listę wartości, które mogą się zmieniać w czasie i łatwiejszy sposób do przechowywania listy bez konieczności zmieniania właściwości składnika Web Part.

  Uwagi: 

  • W oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part lub galerii składników Web Part nie jest wyświetlane termin "Web Part widoku listy". Zamiast tego pojawi się SharePoint list i bibliotek, które można dodać do strony składników Web Part jako składnika Web Part widoku listy.

  • Składnik Web Part filtru można nawiązać Web Part widoku listy tylko w widoku listy standardowy, nie w widoku arkusza danych.

  • Do składnika Web Part widoku listy można przekazać tylko jednej wartości w danej chwili. W czasie między składnika Web Part Filtr i składnik Web Part widoku listy można skonfigurować tylko jedno połączenie. Można jednak dodawanie wielu wystąpień samego składnika Web Part Widok listy do strony składników Web Part, a następnie skonfiguruj inne połączenie poszczególnych składników Web Part widoku listy. Jeśli chcesz skonfigurować dwóch lub większej liczby połączeń jednocześnie dla składnika Web Part, warto rozważyć użycie składnika Web Part Widok danych. Łącza do dodatkowych informacji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące projektowania i konserwowanie stron składników Web Part

Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych wskazówek, aby wykonać w trakcie projektowania i zachować SharePoint stron składników Web Part:

 • Staranne wybieranie szablonu strony składników Web Part    Składniki Web Part można przenosić, na strony składników Web Part, aby umieścić je w dowolnej kolejności i w każdej strefie składników Web Part, który ma. Jednak przed utworzeniem strony składników Web Part, zastanów się dokładnie szablonu wybierz pozycję Tak, aby filtr i składniki Web Part widoku listy można określić sposób, który ma. Korzystając z przeglądarki sieci Web, nie można zmienić szablon zaznaczony po utworzeniu strony składników Web Part. Jeśli masz programie do projektowania sieci Web, takich jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007, możesz zmienić dodatkowo struktury strony składników Web Part.

 • Usuwanie połączeń wyłączone właściwości składnika Web Part    Tryb edycji strony, możesz sprawdzić, jakie filtr aktualnie połączonych składników Web Part i jak są one połączone komunikat, który jest wyświetlany pod składnikiem Web Part filtru.

  W niektórych przypadkach może być konieczne usunąć połączenie z zmiany właściwości składnika Web Part Filtr wyłączony. Jeśli jest to możliwe, w okienku narzędzi zostanie wyświetlony poniższy komunikat z przypomnieniem:

  "Musisz usunąć połączenie między składnikami Web Part do wprowadzania zmian wyłączone właściwości".

 • Usuwanie nieużywanych składników Web Part ze strony składników Web Part    Jeśli przypadkowo Zamknij składnik Web Part, zamiast ją usunąć, pozostaje składnika Web Part na stronie ukrytego składnika Web Part. Aby znaleźć ukryte składniki Web Part, Znajdź stronę składników Web Part w bibliotece dokumentów, w której jest przechowywany, wskaż nazwę pliku składnika Web Part, kliknij wyświetloną strzałkę, kliknij polecenie Edytuj właściwości, a następnie kliknij łącze Otwórz stronę składników Web Part w widoku konserwacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat konserwacji składników Web Part zobacz Dostosowywanie składników Web Part.

Początek strony

Przesyłanie opinii

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Dołącz informacje o swojej wersji programu SharePoint, systemie operacyjnym i przeglądarce. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×