Łączenie pliku z rekordem dodatku Business Contact Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z rekordami klienta, kontaktu biznesowego, potencjalnego klienta, szansy sprzedaży i projektu biznesowego dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook można połączyć różne typy plików, w tym pliki obrazów, pliki programów Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher i Word.

Łącza do tych plików są wyświetlane w obszarze Historia komunikacji rekordu w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

W tym artykule opisano sposób wykonywania następujących zadań:

Łączenie pliku z rekordem dodatku Business Contact Manager z poziomu programu Excel, PowerPoint, Publisher lub Word

 1. W programie Excel, PowerPoint, Publisher lub Word kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Business Contact Manager.

  Porada: Brak pozycji Business Contact Manager oznacza, że ten dodatek nie został zainstalowany.

 2. Kliknij opcję Połącz z rekordem.

 3. W oknie dialogowym Łączenie z rekordem dodatku Business Contact Manager na liście Folder wybierz typ rekordu, z którym chcesz połączyć plik.

 4. Kliknij jeden lub więcej rekordów, które chcesz połączyć.

  Jak zaznaczyć więcej niż jeden rekord?

  Aby zaznaczyć sąsiadujące rekordy, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij pierwszy oraz ostatni rekord w grupie, którą chcesz dodać. Aby zaznaczyć rekordy, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij poszczególne rekordy. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij jeden rekord, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

Plik zostanie połączony z rekordem oraz wyświetlony na liście elementów historii komunikacji rekordu i w folderze Historia komunikacji.

Początek strony

Rozwiązywanie problemów z łączeniem pliku programu Excel, PowerPoint, Publisher lub Word z rekordem dodatku Business Contact Manager

Musisz mieć aktywne połączenie z baza danych dodatku Business Contact Manager, aby połączyć plików do rekordów dodatku Business Contact Manager. Jeśli nie masz aktywne połączenie, może być wyświetlony komunikat z informacją, że nie można połączyć z rekordem.

Możliwych jest kilka przyczyn:

 • Program Outlook nie jest domyślnego programu poczty e-mail. Business Contact Manager dla programu Outlook można używać tylko z programem Outlook.

  Ustawianie programu Outlook jako domyślnego programu poczty e-mail   

  1. W programie Outlook kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Opcje.

  2. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Ustaw program Outlook jako domyślny program do obsługi poczty e-mail, kontaktów i kalendarza.

 • Masz dwie wersje programu po zainstalowaniu programu Outlook.

  Ustawianie wersji programu Outlook, która jest zgodna z Twojej wersji dodatku Business Contact Manager jako domyślnego programu poczty e-mail   

  1. W odpowiedniej wersji programu Outlook kliknij kartę plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

  2. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Ustaw program Outlook jako domyślny program do obsługi poczty e-mail, kontaktów i kalendarza.

   Uwaga:  Jeśli są zainstalowane dwie wersje programu Outlook, uruchomiona wersja skojarzy utworzone łącza z obiektami dodatku Business Contact Manager w zgodnej wersji dodatku Business Contact Manager. Aby uniknąć przypadkowego utworzenia łączy do rekordów w nieprawidłowej bazie danych, upewnij się, że zawsze używasz tej samej wersji programu Outlook.

 • Nie masz profilu w programie Outlook

  Tworzenie profilu w programie Outlook   

  Ten profil powinien być tym samym, który jest używany w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • W widoku kategorii w Panelu sterowania     Kliknij pozycję Konta użytkowników, a następnie kliknij pozycję Poczta.

   • W widoku klasycznym w Panelu sterowania     Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.

    Uwaga: Ikona Poczta nie jest wyświetlana, jeśli program Outlook nie jest zainstalowany i nie został uruchomiony co najmniej raz.

    Zostanie otwarte okno dialogowe Konfiguracja poczty.

  2. Kliknij przycisk Pokaż profile.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

  4. Wpisz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Dodaj konto poczty e-mail do użycia w profilu, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Kreator uruchamiania dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook został anulowany przed zakończeniem.

  Wykonaj czynności Kreatora uruchamiania dodatku Business Contact Manager   

  Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby uruchomić Kreatora uruchamiania:

  1. Otwórz program Outlook, a kreator zostanie uruchomiony automatycznie.

  2. Jeśli działanie kreatora zostało przerwane przed zakończeniem, uruchom go ponownie.

   • W programie Outlook kliknij kartę Plik.

   • Kliknij kartę Business Contact Manager, a następnie kliknij przycisk Włącz.

    Zostanie rozpoczęte działanie Kreatora uruchamiania.

 • Business Contact Manager dla programu Outlook jest wyłączona

  Ponowne włączanie Business Contact Manager dla programu Outlook   

  Sporadycznie może się okazać, że w okienku nawigacji, widoku Backstage i na kartach Wstążki nie ma folderów, opcji ani poleceń dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne włączenie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

  1. Uruchom program Outlook, a następnie kliknij kartę Plik.

  2. W okienku nawigacji kliknij pozycję Opcje.

  3. W oknie Opcje programu Outlook kliknij pozycję Dodatki.

  4. Jeśli to konieczne, w polu Zarządzaj (u dołu okna) kliknij pozycję Dodatki COM.

  5. Kliknij przycisk Przejdź.

  6. W oknie dialogowym Dodatki COM zaznacz następujące pola wyboru:

   • Business Contact Manager dla programu Outlook

   • Moduł ładujący dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Początek strony

Łączenie pliku z rekordem dodatku Business Contact Manager z poziomu dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij jeden z poniższych folderów, aby wyświetlić obszar roboczy:

 2. Kliknij kartę zawierającą rekord, który chcesz połączyć.

 3. Kliknij dwukrotnie rekord, aby go otworzyć.

 4. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Historia.

 5. Na Wstążce w sekcji Dodawanie elementu historii kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij polecenie Plik.

 6. Wpisz nazwę pliku, który chcesz połączyć z rekordem, lub wyszukaj go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Plik zostanie połączony z rekordem oraz wyświetlony na liście elementów historii komunikacji rekordu i w folderze Historia komunikacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×