Łączenie lub osadzanie informacji programu Project w innym programie

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz osadzić niezależnie od pliku źródło informacje o projekcie, lub można połączyć informacje, aby umożliwić dynamiczne aktualizacje z plikiem źródłowym. Można to zrobić w dowolnym widoku programu Project.

 1. W menu Widok programu Project kliknij żądany widok.

  Aby użyć widoku, którego nie ma w menu Widok, kliknij polecenie Więcej widoków, kliknij odpowiedni widok na liście Widoki, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 2. Zaznacz informacje, które chcesz wkleić do innego programu, a następnie kliknij polecenie Kopiuj komórkę Obraz przycisku .

  Uwaga: Polecenie to ma postać Kopiuj zadanie, jeśli zostało zaznaczone całe zadanie lub zestaw zadań w widoku zadań, albo Kopiuj zasób, jeśli został zaznaczony wiersz zasobu lub zestaw zasobów w widoku zasobów.

 3. W innym programie (obsługującym łączenie i osadzanie obiekt) zaznacz miejsce, w którym mają zostać wstawione informacje.

 4. W obszarze Schowek kliknij przycisk Wklej, a następnie kliknij opcję Wklej specjalnie.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby osadzić dane niezależnie, bez łącza do dokumentu źródłowego, kliknij opcję Wklej.

  • Aby połączyć wstawione dane z danymi w dokumencie źródłowym, kliknij opcję Wklej łącze.

Uwaga: Opcja Wklej łącze jest dostępna tylko wtedy, gdy możliwa jest aktualizacja danych.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×