Łączenie listów motywacyjnych z życiorysami w programie Word

Łączenie listów motywacyjnych z życiorysami w programie Word

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zadanie poszukiwanie wymaga zachowania pewnej elegancji. Połączenie listu motywacyjnego z życiorysem w jednym dokumencie zmniejsza prawdopodobieństwo utraty atrakcyjnych listu i łatwiej potencjalnemu pracodawcy do wydrukowania. Oto jeden sposób, aby zoptymalizować czasu i, być może, impress potrzeb menedżera.

Tworzenie sekcji dla listu motywacyjnego i życiorysu

Aby zachować list motywacyjny i życiorys w Word 2013 lub 2016, można utworzone w tym samym dokumencie i Użyj oddzielnej sekcji z różnymi informacjami i formatowania dla każdej z nich.

Uwaga: Tej samej techniki można użyć do tworzenia stron tytułowych, spisów treści i innych stron, dla których mają być ustawione inne marginesy, nagłówki i stopki.

Krok 1. Wstawianie podziału sekcji

  1. Na karcie plik kliknij pozycję Opcje > Wyświetlanie i w obszarze Zawsze pokazuj znaczniki formatowania na ekranie zaznacz pole znaczniki akapitu.

  2. W dokumencie kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić podział sekcji dla listu motywacyjnego.

  3. W Układzie strony (program Word 2013) lub Układ karcie (Word 2016 ), a następnie kliknij strzałkę w dół obok podziały.

  4. W obszarze Podziały sekcji kliknij pozycję Następna strona.

List motywacyjny i życiorys z podziałem sekcji

1 Nagłówek listu motywacyjnego

2 Stopka listu motywacyjnego

objaśnienie 3 Nagłówek życiorysu

objaśnienie 4 Podział sekcji

Krok 2. Zmiana nagłówka i stopki na inne niż w poprzedniej sekcji

  1. Kliknij pierwszą stronę życiorysu.

  2. Na Wstawianie kliknij Nagłówek, a następnie kliknij polecenie Edytuj nagłówek.

  3. Kliknij dowolne miejsce w nagłówku, a następnie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie, kliknij pozycję Połącz z poprzednim.

    Porada: Pozycja Tak jak poprzednio zniknie z obszaru Nagłówek.

  4. Powtórz kroki 2 i 3 dla stopki.

Po skonfigurowaniu oddzielnych sekcji można różnicować układ na poszczególnych stronach przez ustawienie różnych marginesów, numerów stron i innych funkcji formatowania strony dla listu motywacyjnego i życiorysu. W przypadku podziału strony na sekcje można nawet zastosować różne ustawienia strony na tej samej stronie. Po ustawieniu marginesów i określeniu innych ustawień formatowania strony należy pamiętać o wybraniu odpowiedniej opcji (Ta sekcja, Od bieżącego miejsca lub Cały dokument) w polu Zastosuj do w oknie dialogowym Ustawienia strony (dostępnym po kliknięciu przycisku uruchamiania okna dialogowego w prawym dolnym rogu grupy Ustawienia strony na karcie Układ strony).

List motywacyjny i życiorys z różnymi nagłówkami i stopkami

1 Nagłówek listu motywacyjnego

2 Stopka listu motywacyjnego

objaśnienie 3 Nagłówek życiorysu

objaśnienie 4 Stopka życiorysu

Na tej ilustracji w nagłówku i stopce listu motywacyjnego użyto standardowego formatu dla informacji o kontakcie i innych (takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu). Na pierwszej stronie życiorysu nagłówek i stopka są puste. Druga strona zawiera w nagłówku imię i nazwisko osoby ubiegającej się o pracę oraz wybrane stanowisko, a w stopce znajduje się numer strony. Jest to jednocześnie trzecia strona dokumentu.

O autorze     Karen Hofferber jest certyfikowane Writer Życiorys Professional i writer wyższych życiorysu w ResumePower.com. Zmienianie kariery? Aby uzyskać pomoc, zobacz Życiorys Zmień kariery Kim Isaacs i Karen Hofferber. Możesz go, skontaktuj się z Karen u ResumePower.com.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×