Łączenie kontaktu biznesowego z klientem w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Łączenie rekordów kontaktów biznesowych z rekordami klienta umożliwia łączenie informacji na temat kontaktów biznesowych z informacjami o firmy, które pracują dla. Łącząc jeden lub więcej kontaktów biznesowych z rekordem klienta, masz łatwy dostęp do elementów historii komunikacji dla konta, a także elementy historii komunikacji kontaktów biznesowych połączone z tym klient.

Łączenie rekordu kontaktu biznesowego z klientem

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci.

  2. Kliknij dwukrotnie rekord klienta, z którym chcesz połączyć kontakt biznesowy.

  3. W widoku Ogólny w sekcji Kontakty biznesowe kliknij przycisk Dodaj.

  4. W oknie dialogowym Wybierz kontakty biznesowe, aby utworzyć łącze do tego konta, na liście folderów wybierz grupę kontaktów biznesowych.

  5. W polu listy wybierz kontakt biznesowy, z którym chcesz połączyć klienta. Możesz również wyszukać odpowiedni rekord kontaktu biznesowego, wpisując jego nazwę w polu Wyszukaj. Aby dodać więcej niż jeden kontakt biznesowy, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie zaznacz jeden lub więcej kontaktów biznesowych w celu ich dodania do klienta.

    Uwaga : Aby dodać nowe konto, kliknij pozycję Nowy, a następnie wpisz odpowiednie informacje. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie kontaktu biznesowego w dodatku Business Contact Manager.

  6. Kliknij przycisk OK, aby dodać zaznaczony kontakt biznesowy i powrócić do rekordu klienta, lub kliknij przycisk Anuluj, aby anulować wybór i powrócić do rekordu klienta bez łączenia i tworzenia kontaktu biznesowego.

  7. W rekordzie klienta kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×