Łączenie kont e-mail w aplikacji Outlook w sieci Web (Office 365)

Jeśli korzystasz z usługi Outlook.com lub Hotmail.com, zobacz Dodawanie innych kont e-mail w usłudze Outlook.com, aby uzyskać instrukcje.

Użytkownicy usługi Gmail: najpierw należy wykonać czynności opisane w temacie Przygotowywanie konta Gmail lub konta usługi G Suite do łączenia się z programem Outlook i usługą Office 365, a następnie te opisane poniżej.

Krok 1

PRZECHODZENIE DO USTAWIEŃ .

 1. W górnej części ekranu wybierz kolejno pozycje Ustawienia Przycisk Ustawienia > Poczta.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia na pasku nawigacyjnym.

 2. W obszarze Opcje wybierz pozycję Konto > Połączone konta.

  Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym regionie. Jeśli opcja Połączone konta nie jest widoczna, może to oznaczać, że ta funkcja nie jest dostępna dla Twojego konta.

Krok 2

WPROWADZANIE ADRESU E-MAIL .

 1. W obszarze Połączone konta wybierz pozycję Przycisk Utwórz nowy folder .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Nowy.

 2. Na stronie Łączenie konta e-mail wprowadź pełny adres e-mail (na przykład TomaszC@contoso.com) i hasło do konta e-mail, które chcesz połączyć z aplikacją Outlook w sieci Web, a następnie wybierz przycisk OK.

  WAŻNE: jeśli zobaczysz komunikat informujący, że nawiązanie połączenia z serwerem dla drugiego konta przez program Outlook nie powiodło się, kliknij przycisk Wstecz i sprawdź, czy adres i hasło wprowadzone dla tego konta są poprawne.

  Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia, możliwe, że dostawca poczty nie obsługuje nawiązywania połączeń za pośrednictwem protokołu IMAP. Spróbuj nawiązać połączenie za pośrednictwem protokołu POP. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Łączenie konta e-mail usługodawcy internetowego (konta POP) poniżej.

Krok 3

ODŚWIEŻANIE PROGRAMU OUTLOOK .

 1. Po nawiązaniu połączenia zobaczysz, że w aplikacji Outlook jest pobierana Twoja poczta e-mail. Wybierz pozycję Zamknij.

 2. Odśwież stronę po kilku minutach, aby zobaczyć, czy pobieranie zostało ukończone.

Jeśli chcesz, możesz zamknąć przeglądarkę i wyłączyć komputer. Konto łączy się z aplikacją Outlook w chmurze, a nie na komputerze.

Krok 4

GOTOWE! .

Przejdź do następnego kroku.

Gratulacje! Konto zostało połączone. Możesz teraz utworzyć i dodać podpis wiadomości e-mail.

Łączenie konta e-mail usługodawcy internetowego (konta POP)

 1. Przejdź do witryny internetowej Twojego dostawcy poczty e-mail i wyszukaj nazwę serwera POP poczty przychodzącej. Zazwyczaj wygląda ona mniej więcej tak: „POP3.<nazwa firmy>.com”. Zanotuj te informacje, ponieważ trzeba będzie je wprowadzić później.

 2. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 3. W górnej części ekranu wybierz kolejno pozycje UstawieniaPrzycisk Ustawienia > Poczta.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia na pasku nawigacyjnym.

 4. W obszarze Opcje wybierz pozycję Konto > Połączone konta.

  Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym regionie. Jeśli opcja Połączone konta nie jest widoczna, może to oznaczać, że ta funkcja nie jest dostępna dla Twojego konta.

 5. W obszarze Połączone konta wybierz pozycję Przycisk Utwórz nowy folder.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Nowy.

 6. Na stronie Łączenie konta e-mail wprowadź pełny adres e-mail (na przykład TomaszC@contoso.com) i hasło do konta e-mail, które chcesz połączyć z aplikacją Outlook w sieci Web, a następnie wybierz przycisk OK.

 7. Po wyświetleniu strony Niezabezpieczone połączenie wybierz pozycję Pomiń.

 8. Na stronie Wybierz typ połączenia wybierz pozycję Ustawienia połączenia POP > OK.

 9. Na stronie Połączenie z nowym kontem POP wprowadź adres e-mail konta, które chcesz połączyć, w polu Adres e-mail. W polu Nazwa użytkownika ponownie wprowadź adres e-mail, a następnie wprowadź hasło do konta e-mail w polu Hasło.

 10. Jeśli chcesz, aby kopia wiadomości e-mail pozostawała zapisana w drugiej usłudze poczty e-mail, zaznacz pole wyboru Pozostaw kopie wiadomości na serwerze.

 11. W sekcji Informacje o serwerze wprowadź informacje uzyskane od dostawcy poczty e-mail:

  • Serwer poczty przychodzącej (POP): wprowadź nazwę serwera POP znalezioną w witrynie internetowej dostawcy poczty e-mail. Powinna przypominać następującą: POP3.<nazwa_firmy>.com.

  • Port serwera poczty przychodzącej: zazwyczaj jest to port 995.

  • Uwierzytelnianie: zazwyczaj Podstawowe. Jeśli dostawca poczty e-mail podaje, że jest wymagane uwierzytelnianie SPA, wybierz tę opcję.

  • Szyfrowanie: zazwyczaj SSL. Zmień tę opcję wyłącznie, jeśli dostawca poczty e-mail podaje, że jest wymagane szyfrowanie TLS.

 12. Wybierz przycisk OK.

  WAŻNE: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że nie można nawiązać połączenia, sprawdź, czy informacje zostały wpisane poprawnie. Jeśli nadal występują problemy, zobacz Rozwiązywanie problemów podczas łączenia konta poniżej.

 13. Gratulacje! Konto zostało połączone. Możesz teraz utworzyć i dodać podpis wiadomości e-mail.

  Przejdź do następnego kroku.

Rozwiązywanie problemów podczas łączenia konta

Jeśli aplikacja Outlook w sieci Web nie może skonfigurować połączenia za pomocą adresu e-mail i hasła, sprawdź poniższe rozwiązania typowych problemów.

 • Czy adres e-mail lub hasło nie zawiera błędów pisowni? Sprawdź dokładnie oba te elementy. To naprawdę częsty problem!

 • Czy próbujesz połączyć konto POP? Zobacz instrukcje powyżej, w sekcji Łączenie konta e-mail usługodawcy internetowego (konta POP) w tym artykule.

 • Czy na koncie e-mail włączono weryfikację dwuetapową? Przejdź do konta e-mail i wyłącz weryfikację dwuetapową.

 • Jeśli nie możesz nawiązać połączenia, być może występują problemy u dostawcy poczty e-mail lub w usłudze Office 365. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie za godzinę. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia po dwu- lub trzykrotnym ponowieniu próby o różnych porach dnia, to nie jest problem z usługą.

 • Czy próbujesz połączyć konto usługi Gmail? Upewnij się, że zostały wykonane czynności opisane w artykule Przygotowywanie konta Gmail do łączenia się z programem Outlook i usługą Office 365. Jeśli jest to firmowe konto Gmail, sprawdź, czy nie jest ono kontem POP.

 • Czy Twoja wersja aplikacji Outlook wygląda inaczej niż ta przedstawiona w tym artykule? Spójrz na obraz poniżej:

  Obraz przedstawiający wygląd wstążki aplikacji Outlook w sieci Web.

  Teraz przyjrzyj się programowi Outlook na Twoim komputerze: Jeśli wstążka wygląda inaczej niż na ilustracji powyżej, być może nie korzystasz z aplikacji Outlook w sieci Web. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby uzyskać instrukcje konfiguracji dla używanej wersji programu Outlook.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×