Łączenie dokumentów

Po wysłaniu dokumentu do recenzji możesz otrzymać wiele jego kopii z sugestiami i poprawkami, których nie chcesz przegapić. W takim przypadku możesz połączyć wszystkie modyfikacje i pomysły w jeden dokument.

Jeśli nie udostępniasz dokumentów innym osobom, możesz je połączyć, kopiując i wklejając zawartość.

Scalanie dwóch dokumentów

 1. Kliknij pozycje Recenzja > Porównaj > Połącz.

  Polecenie Połącz w menu Porównaj

 2. W polu Oryginalny dokument kliknij strzałkę, a następnie kliknij dokument przesłany do recenzji.

  Pole Oryginalny dokument

 3. W polu Skorygowany dokument kliknij dokument, który chcesz dołączyć.

  Pole Skorygowany dokument

 4. W polu Nadaj nieoznaczonym zmianom etykiety wpisz nazwisko lub frazę podpowiadającą, kto jest autorem zmian.

 5. Kliknij pozycję Więcej.

 6. W obszarze Pokaż zmiany w kliknij opcję Nowy dokument.

 7. Kliknij przycisk OK.

Zostanie otwarty nowy dokument, łączący dokument oryginalny i scalaną kopię. Wszelkie zmiany są pokazane przy użyciu funkcji śledzenia zmian. Wyświetlane są także dwa połączone dokumenty źródłowe. (Jeśli to zbyt wiele informacji, kliknij pozycję Porównaj > Pokaż dokumenty źródłowe > Ukryj dokumenty źródłowe).

Porada :  Przy kolejnej takiej sytuacji możesz pominąć wszystkie powyższe działania, udostępniając dokument w usłudze OneDrive i zapraszając innych do dodania swoich modyfikacji i komentarzy.

Dołączanie dodatkowych kopii

Jeśli chcesz dołączyć więcej kopii, zapisz dokument z połączonymi zmianami z pierwszych dwóch kopii. Następnie dołącz do niego inne kopie dokumentu.

 1. Kliknij pozycje Recenzja > Porównaj > Połącz.

  Polecenie Połącz w menu Porównaj

 2. W polu Oryginalny dokument kliknij strzałkę, a następnie kliknij dokument z połączonymi zmianami.

 3. W polu Skorygowany dokument kliknij kolejną kopię, którą chcesz scalić.

 4. W polu Nadaj nieoznaczonym zmianom etykiety wpisz nazwisko lub frazę podpowiadającą, kto jest autorem zmian.

 5. Kliknij pozycję Więcej.

 6. W obszarze Pokaż zmiany w kliknij opcję Oryginalny dokument.

 7. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie różnych dokumentów do pliku

Jeśli chcesz połączyć kilka dokumentów w jeden plik, możesz skopiować i wkleić całą zawartość dokumentów do jednego pliku. Możesz też otworzyć pierwszy dokument i kliknąć pozycje Wstaw > Obiekt > Tekst z pliku. Następnie przejdź do dokumentów, które chcesz dodać, kliknij je i kliknij pozycję Wstaw.

Menu Obiekt w grupie Tekst

Łączenie dokumentów przez kopiowanie i wklejanie

Aby scalić dwa różne dokumenty w jeden plik, skopiuj zawartość jednego dokumentu i wklej ją do innego.

 1. Otwórz oba dokumenty.

 2. W dokumencie, który chcesz dodać, wybierz pozycję Narzędzia główne > Zaznacz > Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć cały dokument. Możesz też nacisnąć klawisze Ctrl+A.

  Polecenie Zaznacz wszystko w menu Zaznacz

 3. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Kopiuj. Możesz też nacisnąć klawisze Ctrl+C.

  Przycisk Kopiuj na karcie Narzędzia główne

 4. W drugim dokumencie kliknij miejsce, do którego chcesz dodać skopiowaną zawartość, i wybierz pozycję Narzędzia główne > Wklej > Scal formatowanie, aby dopasować wygląd nowej zawartości do tego, co jest już w dokumencie.

  Opcja Scal formatowanie dla polecenia Wklej

Zobacz też

Wyświetlanie i porównywanie dokumentów obok siebie

Porównywanie różnic między dokumentami przy użyciu opcji porównywania tylko z ostatnimi zmianami

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×