Łączenie danych z różnych arkuszy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli otrzymasz informacji wielu arkuszy lub skoroszytów, które chcesz podsumować, polecenia Konsoliduj pomagają pobierają dane razem na jednym arkuszu. Na przykład jeśli masz arkusza wartości wydatków z każdego z oddziałów regionalnych, można użyć konsolidację do przeniesienia tych wartości do arkusza wydatków całej firmy. Arkusza może zawierać łączne kwoty sprzedaży i średnie, bieżących poziomów zapasów i najlepiej sprzedających się produktów w całej firmie.

Aby zdecydować, jakiego typu konsolidacji, aby użyć, spójrz na arkusze, które polega na łączeniu. Mając arkusze danych w miejscach niespójne, nawet jeśli ich etykiety wierszy i kolumn nie są identyczne, Konsolidacja według położenia. Jeśli arkusze używać samej etykiety wierszy i kolumn dla ich kategorie, nawet jeśli dane nie znajdują się w pozycji spójne, Konsolidacja według kategorii.

Łączenie według pozycji

Aby Konsolidacja według położenia do pracy zakres danych na każdym arkuszu źródła musi być w formacie listy bez pustymi wierszami i pustymi kolumnami na liście.

 1. Otwórz arkusz każdego źródła i upewnij się, że dane znajdują się w tym samym miejscu na każdym arkuszu.

 2. W arkuszu miejsca docelowego kliknij lewą górną komórkę obszaru, w którym ma się pojawić skonsolidowane dane.

  Uwaga : Upewnij się, pozostaw wystarczająco dużo komórek do prawej, a na dole dla skonsolidowane dane.

 3. Na karcie dane w grupie Narzędzia danych kliknij pozycję Konsoliduj.

  Przycisk skonsolidowane na karcie dane

 4. W polu Funkcja kliknij funkcję której program Excel ma użyć do konsolidowania danych.

 5. W każdym arkuszu źródła wybierz dane.

  Ścieżka pliku zostanie wprowadzona w wszystkie odwołania.

 6. Po dodaniu dane z każdego źródła arkusza i skoroszytu, kliknij przycisk OK.

Łączenie według kategorii

Aby Konsolidacja według kategorii pracy zakres danych na każdym arkuszu źródła musi być w formacie listy bez pustymi wierszami i pustymi kolumnami na liście. Również kategorie muszą być spójne oznaczone. Na przykład jeśli jedna kolumna jest oznaczony Średnia i innej nazwie Średnia, polecenia Konsoliduj będzie nie Suma dwóch kolumn ze sobą.

 1. Otwórz arkusz każdego źródła.

 2. W arkuszu miejsca docelowego kliknij lewą górną komórkę obszaru, w którym ma się pojawić skonsolidowane dane.

  Uwaga : Upewnij się, pozostaw wystarczająco dużo komórek do prawej, a na dole dla skonsolidowane dane.

 3. Na karcie dane w grupie Narzędzia danych kliknij pozycję Konsoliduj.

  Przycisk skonsolidowane na karcie dane

 4. W polu Funkcja kliknij funkcję której program Excel ma użyć do konsolidowania danych.

 5. Aby wskazujące lokalizację etykiet w zakresach źródłowych, zaznacz pola wyboru w obszarze Użyj etykiet w: albo Górny wiersz, Lewa kolumna lub obie.

 6. W każdym arkuszu źródła wybierz dane. Upewnij się dołączyć górny wiersz lub kolumnę po lewej stronie wcześniej wybrane informacje.

  Ścieżka pliku zostanie wprowadzona w wszystkie odwołania.

 7. Po dodaniu dane z każdego źródła arkusza i skoroszytu, kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Wszystkich etykiet, które nie są zgodne z etykietami w innych obszarach źródłowych, powodują oddzielne wiersze lub kolumny w konsolidacji.

Łączenie według pozycji

Aby Konsolidacja według położenia do pracy zakres danych na każdym arkuszu źródła musi być w formacie listy bez pustymi wierszami i pustymi kolumnami na liście.

 1. Otwórz arkusz każdego źródła i upewnij się, że dane znajdują się w tym samym miejscu na każdym arkuszu.

 2. W arkuszu miejsca docelowego kliknij lewą górną komórkę obszaru, w którym ma się pojawić skonsolidowane dane.

  Uwaga : Upewnij się, pozostaw wystarczająco dużo komórek do prawej, a na dole dla skonsolidowane dane.

 3. Na karcie dane w obszarze Narzędzia kliknij pozycję Konsoliduj.

  Karta Dane, grupa Narzędzia

 4. W polu Funkcja kliknij funkcję której program Excel ma użyć do konsolidowania danych.

 5. W każdym arkuszu źródła zaznacz dane, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Ścieżka pliku zostanie wprowadzona w wszystkie odwołania.

 6. Po dodaniu dane z każdego źródła arkusza i skoroszytu, kliknij przycisk OK.

Łączenie według kategorii

Aby Konsolidacja według kategorii pracy zakres danych na każdym arkuszu źródła musi być w formacie listy bez pustymi wierszami i pustymi kolumnami na liście. Również kategorie muszą być spójne oznaczone. Na przykład jeśli jedna kolumna jest oznaczony Średnia i innej nazwie Średnia, polecenia Konsoliduj będzie nie Suma dwóch kolumn ze sobą.

 1. Otwórz arkusz każdego źródła.

 2. W arkuszu miejsca docelowego kliknij lewą górną komórkę obszaru, w którym ma się pojawić skonsolidowane dane.

  Uwaga : Upewnij się, pozostaw wystarczająco dużo komórek do prawej, a na dole dla skonsolidowane dane.

 3. Na karcie dane w obszarze Narzędzia kliknij pozycję Konsoliduj.

  Karta Dane, grupa Narzędzia

 4. W polu Funkcja kliknij funkcję której program Excel ma użyć do konsolidowania danych.

 5. Aby wskazujące lokalizację etykiet w zakresach źródłowych, zaznacz pola wyboru w obszarze Użyj etykiet w: albo Górny wiersz, Lewa kolumna lub obie.

 6. W każdym arkuszu źródła wybierz dane. Pamiętaj uwzględnić górny wiersz lub kolumnę po lewej stronie wcześniej wybrane informacje, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Ścieżka pliku zostanie wprowadzona w wszystkie odwołania.

 7. Po dodaniu dane z każdego źródła arkusza i skoroszytu, kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Wszystkich etykiet, które nie są zgodne z etykietami w innych obszarach źródłowych, powodują oddzielne wiersze lub kolumny w konsolidacji.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×