Łączenie automatyczne zaimportowanych danych z kształtami

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przy użyciu funkcji łączenia danych w Microsoft Office Visio Professional 2007 dowolnego diagramu programu Visio można nawiązać wielu różnych źródeł danych, takich jak w programie Microsoft Office Excel baz danych programu Microsoft Office Access i listy programu Microsoft Windows SharePoint Services. Możesz skojarzyć wszystkich kształtów na diagramie danych za pomocą Kreatora automatycznego łączenia.

W łączenie zaimportowanych danych z kształtami za pomocą Kreatora automatycznego łączenia są dostępne trzy podstawowe etapy:

 1. Umieszczanie kształtów na rysunku i dodawanie w oknie dialogowym Dane kształtu danych, które pasują do danych w źródle danych.

  Na przykład można umieścić kształty pracowników na rysunku i dodać identyfikator pracownika do każdego kształtu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzanie danych w polu okno Dane kształtu kształtu, zobacz Dodawanie danych do kształtów .

 2. Importowanie danych z zewnętrznego źródła danych przy użyciu kreatora Selektor danych.

  Na przykład zaimportować arkusz danych pracowników za pomocą kolumny identyfikatora pracownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania danych, zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych źródeł zewnętrznych.

 3. Dopasowywanie wierszy źródła danych do kształtów na rysunku za pomocą Kreatora automatycznego łączenia (menu Dane, polecenie Połącz automatycznie).

  W naszym przykładzie są zgodne identyfikator pracownika w kształtach i kolumny Identyfikator pracownika w zaimportowanych danych w celu określenia sposobu dopasować kształty do wierszy.

  Uwaga: Jeśli dane nie zostały zaimportowane przy użyciu kreatora Selektor danych, polecenie Połącz automatycznie jest niedostępne (wygaszone).

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×