Łączenie Bookings firmy Microsoft z strona w serwisie Facebook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft Bookings można zintegrować z serwisem Facebook, aby ułatwić klientom planowania terminów z Twojej firmy strony w serwisie Facebook. Po rezerwacji terminu, klienci wybierz usługi i godzinę, która odpowiada ich. Informacje o tym kontakcie jest automatycznie dla nich.

Uwaga : Rezerwacje jest domyślnie włączone dla klientów, którzy mają usługi Office 365 Business Premium lub Office 365 dla instytucji edukacyjnych A3 i subskrypcje A5. Rezerwacje jest także dostępny dla klientów, którzy mają Office 365 Enterprise E3 i E5, ale jest wyłączona domyślnie. Aby ponownie włączyć, zobacz Uzyskiwanie dostępu do aplikacji biznesowych usługi Office 365 dla subskrypcji.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać przycisk Książka teraz do strony serwisu Facebook.

Wymagania wstępne

Najpierw musisz upewnij się, że masz już Konfigurowanie rezerwacje firmy Microsoft w usłudze Office 365 i opublikowane strony rezerwacji.

Kroki konfiguracji

 1. Otwórz stronę Facebook firm.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia w prawym górnym rogu (to tylko pojawi się Jeśli jesteś administrator strony)

 3. Wybieranie partnera aplikacji i usług w lewym okienku l

  Okienko partnera aplikacji i usług

 4. Wybierz pozycję Dodaj usługę.

 5. Zaznacz Bookings firmy Microsoft i kliknij przycisk Dodaj usługę

  Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie usługi do okienka partnera aplikacji i usług.

 6. Zostanie otwarta nowa karta. Zaloguj się do konta usługi Office 365 po wyświetleniu monitu.

 7. Gdy zostanie wyświetlony kalendarze rezerwacji, wybierz ten, który chcesz połączyć się ze stroną Facebook > Połącz.

  Lista kalendarzy rezerwacji, aby dodać do strony w serwisie Facebook.

 8. Karta zostanie zamknięty i powrócisz do serwisu Facebook. Teraz wszystko jest gotowe do odbierania rezerwacje za pośrednictwem strona w serwisie Facebook!

  Ikona programu Microsoft Bookings po nawiązaniu połączenia z serwisem Facebook strony.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Zapoznaj się z usługą Microsoft Bookings

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×