Zoekwoordenlijsten beheren

Lees hoe u zoekwoordenlijsten beheert. U kunt zoekwoordenlijsten gebruiken om bedrijfsnamen die uit de inhoud van uw geïndexeerde documenten worden geëxtraheerd, op te nemen of uit te sluiten, of u kunt woorden voor de spellingcorrectie voor query's opnemen of uitsluiten.

In dit artikel

De extractie van bedrijfsnamen beheren

Als u wilt dat de extractie van bedrijfsnamen werkt, dat wil zeggen om een bedrijfsnaam op te halen uit uw inhoud en toe te wijzen aan de beheerde eigenschap bedrijven, moet u ervoor zorgen dat:

 • De instelling van de beheerde eigenschap Extractie van bedrijfsnaam is ingeschakeld in de beheerde eigenschap waaruit u bedrijfsnamen wilt extraheren. Deze instelling is beschikbaar voor de beheerde eigenschappen Titel, Hoofdtekst en Notities. Zie ook Het zoekschema beheren in SharePoint Online.

 • De bedrijfsnaam die u wilt extraheren, bevindt zich in de vooraf ingevulde woordenlijst met bedrijfsnamen of in de lijst Opgenomen bedrijven.

Nadat u dit hebt gedaan, kunt u vervolgens de beheerde eigenschap bedrijven gebruiken om verfijningen te maken op basis van de geëxtraheerde bedrijfsnaam in het webonderdeel Verfijning, op de pagina met zoekresultaten.

Naar boven

Bedrijfsnamen opnemen

 1. Meld u aan bij het Office 365-beheercentrum als beheerder van zoekopdrachten.

 2. Kies BeheerSharePoint. U bevindt zich nu in het SharePoint-beheercentrum.

 3. Kies Zoeken.

 4. Kies Zoekwoordenlijsten beheren. U bevindt zich nu in het termenarchief.

 5. Klik op de pagina Site-instellingen: Hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief op de pijl om het menu Zoekwoordenlijsten uit te vouwen.

 6. Klik op Opgenomen bedrijven, klik op de pijl en klik vervolgens op Term maken.

 7. Typ de naam van het bedrijf dat u wilt opnemen in het vak dat wordt weergegeven.

 8. Klik op de pagina op een willekeurige plaats om de term toe te voegen aan de lijst Opgenomen bedrijven.

Naar boven

Bedrijfsnamen uitsluiten

 1. Meld u aan bij het Office 365-beheercentrum als beheerder van zoekopdrachten.

 2. Kies Beheer > SharePoint. U bevindt zich nu in het SharePoint-beheercentrum.

 3. Kies Zoeken.

 4. Kies Zoekwoordenlijsten beheren. U bevindt zich nu in het termenarchief.

 5. Klik op de pagina Termenarchief taxonomie op de pijl om het menu Zoekwoordenlijsten uit te vouwen.

 6. Klik op Uitgesloten bedrijven, klik op de pijl en klik vervolgens op Term maken.

 7. Typ de naam van het bedrijf dat u wilt uitsluiten in het vak dat wordt weergegeven.

 8. Klik op de pagina op een willekeurige plaats om de term toe te voegen aan de lijst Uitgesloten bedrijven.

Naar boven

Spellingcorrectie voor query's beheren

Als u of een andere gebruiker een woord invoert in een zoekquery en het woord fout lijkt te zijn gespeld, worden op de resultatenpagina correcties voor de spelling van de query weergegeven. Dit zijn belangrijke woorden in uw geïndexeerde documenten. Dit wordt ook wel 'Bedoelde u soms het volgende?' genoemd.

Als u bijvoorbeeld een query opgeeft die het woord 'ampitheater' bevat, wordt de correcte spelling 'amfitheater' weergegeven als deze term zich op verschillende plaatsen in uw geïndexeerde documenten bevindt. U kunt termen zoals deze toevoegen aan de lijst Opgenomen queryspelling of de lijst Uitgesloten queryspelling om de manier te beïnvloeden waarop correcties voor queryspelling moeten worden toegepast. Het kan tien minuten duren voordat wijzigingen in de lijst Opgenomen queryspelling of de lijst Uitgesloten queryspelling in werking treden.

Naar boven

Een term opnemen in de spellingcorrecties voor query's

 1. Meld u aan bij het Office 365-beheercentrum als beheerder van zoekopdrachten.

 2. Kies Beheer > SharePoint. U bevindt zich nu in het SharePoint-beheercentrum.

 3. Kies Zoeken.

 4. Kies Zoekwoordenlijsten beheren. U bevindt zich nu in het termenarchief.

 5. Klik op de pagina Site-instellingen: Hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief op de pijl om het menu Zoekwoordenlijsten uit te vouwen.

 6. Klik op Opgenomen queryspelling, klik op de pijl en klik vervolgens op Term maken.

 7. Typ de queryspelling die u wilt opnemen in het vak dat wordt weergegeven.

 8. Klik op de pagina op een willekeurige plaats om de term toe te voegen aan lijst Opgenomen queryspelling.

Naar boven

Een term uitsluiten van de spellingcorrectie voor query's

 1. Meld u aan bij het Office 365-beheercentrum als beheerder van zoekopdrachten.

 2. Kies Beheer > SharePoint. U bevindt zich nu in het SharePoint-beheercentrum.

 3. Kies Zoeken.

 4. Kies Zoekwoordenlijsten beheren. U bevindt zich nu in het termenarchief.

 5. Klik op de pagina Site-instellingen: Hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief op de pijl om het menu Zoekwoordenlijsten uit te vouwen.

 6. Klik op Uitgesloten queryspelling, klik op de pijl en klik vervolgens op Term maken.

 7. Typ de queryspelling die u wilt uitsluiten in het vak dat wordt weergegeven.

 8. Klik op de pagina op een willekeurige plaats om de term toe te voegen aan lijst Uitgesloten queryspelling.

Naar boven

Spellingcorrecties voor query's of bedrijfsnamen bewerken

 1. Meld u aan bij het Office 365-beheercentrum als beheerder van zoekopdrachten.

 2. Kies Beheer > SharePoint. U bevindt zich nu in het SharePoint-beheercentrum.

 3. Kies Zoeken.

 4. Kies Zoekwoordenlijsten beheren. U bevindt zich nu in het termenarchief.

 5. Klik op de pagina Site-instellingen: Hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief op de pijl om het menu Zoekwoordenlijsten uit te vouwen.

 6. Afhankelijk van de woordenlijst waarin de term zich bevindt, klikt u op Uitgesloten bedrijven, Opgenomen bedrijven, Uitgesloten queryspelling of Opgenomen queryspelling.

 7. Dubbelklik op de term die u wilt bewerken.

 8. Typ de nieuwe naam voor de term.

 9. Klik op een willekeurige plaats op de pagina om de bewerkte term op te slaan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×