Zoeklimieten voor SharePoint Online

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als een beheerder die worden beheerd in SharePoint Online (Zie overzicht van zoekbeheer in SharePoint Onlinevoor meer informatie), u moet ook rekening houden met de limieten voor zoeken. Er zijn bijvoorbeeld limieten voor het aantal items kunt u beschikken over in een aangepaste zoekwoordenlijst of het aantal rijen die worden geretourneerd als onderdeel van een zoekopdracht.

Er zijn twee soorten limieten:

  • Grens Een getal dat niet mag worden overschreden.

  • Ondersteund Een aanbevolen waarde (het resultaat van tests die Microsoft heeft gedaan) die niet mag worden overschreden.

    Als u een ondersteunde limiet overschrijdt, kan dit onverwachte resultaten tot gevolg hebben of zeer nadelig zijn voor de prestaties.

Opmerking: Alfanumerieke gegevens in Microsoft Excel-documenten wordt geïndexeerd en doorzocht, maar geen numerieke gegevens zijn. Bijvoorbeeld: de tekenreeks "PO123456789" wordt geretourneerd in zoekresultaten, maar niet door het getal '123456789' zou doen.

Deze limieten gelden voor alle SharePoint Online-abonnementen.

De volgende tabel bevat de limieten voor zoeken met SharePoint Online.

Limiet

Maximumwaarde

Type limiet

Opmerkingen

Grootte van document dat kan worden gedownload door de onderdelen voor de verkenningsfunctie

64 MB, 3 MB voor Excel-documenten

Grens

Metagegevens en de inhoud van een document worden gedownload totdat de maximale documentgrootte is bereikt. De rest van de inhoud wordt niet gedownload.

Grootte van geparseerde inhoud

2 miljoen tekens

Grens

Het parseren van een item stopt nadat maximaal 2 miljoen tekens aan inhoud uit het item zijn geparseerd, inclusief de bijlagen van het item. Het werkelijke aantal geparseerde tekens kan lager zijn dan deze limiet omdat tijdens het zoeken een item en de bijbehorende bijlagen gedurende maximaal 30 seconden worden geparseerd. Wanneer het parseren van een item wordt gestopt, wordt het item gemarkeerd als gedeeltelijk verwerkt. Alle niet-geparseerde inhoud wordt niet verwerkt en wordt dan ook niet geïndexeerd.

Tekens verwerkt door de woordscheidingsfunctie

1.000.000

Grens

Zoeken opgesplitst inhoud in afzonderlijke woorden (tokens). De woordscheidingsfunctie levert tokens afgeleid van de eerste 1.000.000 tekens van één item, inclusief bijlagen van het item.

Het werkelijke aantal tokens kan lager zijn dan deze limiet omdat tijdens het zoeken maximaal 30 seconden wordt besteed aan het opsplitsen van inhoud. Eventuele resterende inhoud wordt niet verwerkt.

Grootte van geïndexeerde beheerde eigenschappen

512 kB per beheerde eigenschap die is ingesteld op "doorzoekbaar" of "opvraagbaar"

Grens

Grootte van opvraagbare beheerde eigenschappen

16 kB per beheerde eigenschap

Grens

Grootte van sorteerbare en verfijnbare beheerde eigenschappen

16 kB per beheerde eigenschap

Grens

Grootte van tokens

Variabel: de grootte is afhankelijk van de woordscheidingsfunctie en deze functie is taalafhankelijk.

Grens

De zoekfunctie kan tokens van elke lengte indexeren, maar de woordscheidingsfunctie die wordt gebruikt om tokens te genereren, kan hier beperkingen opleggen. Woordscheidingsfuncties zijn taalspecifieke onderdelen die inhoud opsplitsen in afzonderlijke woorden (tokens).

Aantal vermeldingen in een aangepaste zoekwoordenlijst

5.000 termen per tenant

Grens

Hiermee wordt het aantal termen beperkt dat is toegestaan voor woordenlijsten met opgenomen en uitgesloten items voor de correctie van queryspelling en bedrijfsextractie. U kunt meer termen dan deze limiet opslaan in het termenarchief, maar tijdens het zoeken worden niet meer dan 5.000 termen per tenant gebruikt.

Toewijzingen beheerde eigenschappen

100 per beheerde eigenschap

Ondersteund

Verkende eigenschappen kunnen worden toegewezen aan beheerde eigenschappen. Het overschrijden van deze limiet kan van invloed zijn op de snelheid van het verkennen en de prestaties van query’s.

Waarden per beheerde eigenschap

1.000

Grens

Een beheerde eigenschap kan meerdere waarden van hetzelfde type hebben. Dit is het maximum aantal waarden per beheerde eigenschap met meerdere waarden per document. Als dit aantal wordt overschreden, worden de resterende waarden genegeerd.

Unieke contexten gebruikt voor classificatie

15 unieke contexten per classificatiemodel

Grens

Gezaghebbende pagina's

1 pagina op het hoogste niveau en zo min mogelijk pagina’s op het tweede en derde niveau per tenant

Ondersteund

Gebruik het kleinst mogelijk aantal pagina’s op het tweede en derde niveau dat nodig is om nog steeds de gewenste relevantie te verkrijgen.

Als u extra pagina's toevoegt, wordt de gewenste relevantie mogelijk niet bereikt. Voeg de belangrijkste site toe aan het eerste relevantieniveau. Voeg andere belangrijke sites één voor één toe aan het tweede of derde relevantieniveau. Evalueer de relevantie na elke toevoeging om te controleren of het gewenste relevantie-effect is bereikt.

Tekstlengte voor query's met Keyword Query Language

4 KB (4.096 tekens)

Grens

Voor Discovery-query de maximale tekstlengte 16 KB is (16.384 tekens).

Aantal rijen in een resultatenset

500

Grens

Als u de volledige resultatenset wilt weergeven, moet u meer paging-query's uitvoeren.

Voor Discovery-query's is het maximum aantal rijen in een resultatenset 10.000.

Classificatiemodellen

1.000 per tenant

Grens

Als deze limiet bijna is bereikt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de systeemprestaties.

Door gebruiker gedefinieerde volledige-tekstindexen

3

Grens

Maximum aantal items van de lokale geïndexeerde in Office 365

20 miljoen items

Drempelwaarde

Voor elke 1 TB opslagruimte die uw tenant in Office 365 heeft, kunt u 1 miljoen items van de inhoud van de on-premises implementatie in uw tenant zoekindex in Office 365 met de cloud-oplossing voor het zoeken van hybride indexeren. Dit quotum is standaard beperkt tot 20 miljoen items omhoog. Als u wilt het aantal items die kunnen worden geïndexeerd voorbij 20 miljoen items vergroten, contact op met Microsoft Support.

Zie ook:

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×