Zoeken naar records in een aangepast 2007-hulpmiddel Formulieren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit onderwerp worden de drie manieren beschreven waarop u kunt zoeken naar items in een aangepast 2007-hulpmiddel Formulieren.

Zoeken

Zoeken met behulp van formulier

Geavanceerd zoeken

Zoeken

Met Zoeken kunt u zoeken naar het volgende of vorige item in de huidige gegevensweergave dat bepaalde tekst bevat.

 1. Klik op het tabblad Start op Zoeken en klik op Zoeken....

 2. Typ in het dialoogvenster Zoeken de tekst waarnaar u wilt zoeken.

 3. Selecteer opties als u de zoekopdracht wilt verfijnen door onderscheid te maken tussen hoofdletters en kleine letters en/of naar het hele woord te zoeken.

 4. Klik op Volgende zoeken of op Vorige zoeken.

In SharePoint Workspace wordt gezocht naar het volgende of vorige item dat de opgegeven tekst bevat. Als de zoektekst geen resultaten oplevert, wordt het bericht "Er zijn geen andere overeenkomsten gevonden voor deze zoektekst" weergegeven. De zoekopdracht gaat altijd verder vanaf het begin of het einde van de lijst, afhankelijk van de richting waarin u zoekt.

Naar boven

Zoeken met formulier

Met Zoeken met formulier kunt u zoeken naar alle items die overeenkomen met veldwaarden die u invoert in een formulier.

 1. Klik op het tabblad Start op Zoeken en klik op Zoeken met formulier.

 2. Selecteer het formulier dat u wilt gebruiken voor het opgeven van zoekcriteria in de vervolgkeuzelijst.

 3. Selecteer of typ een zoekwaarde in de beschikbare formuliervelden.

  Beschrijving

  Voor het selecteren of invoeren van waarden gelden de volgende regels:

  • Voor velden waarin u waarden invoert, kunt u zoeken op een willekeurig deel van een veldwaarde. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar alle items die het woord 'bakker' bevatten door het zoekcriterium 'bak' in te voeren.

  • Er wordt bij de zoekacties geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters gemaakt. Als u bijvoorbeeld 'Bakker' invoert als zoekcriterium, levert dat hetzelfde resultaat op als 'bakker'.

   Daarnaast kunnen sommige zoekformulieren alleen velden bevatten waarnaar wordt verwezen in de weergavekolommen van het aangepaste hulpmiddel.

 4. Selecteer een optie om aan te geven hoe op basis van de opgegeven criteria moet worden gezocht.

  Selecteer Een van de bovenstaande veldwaarden als u wilt zoeken met de logische operator 'Or', of selecteer Alle bovenstaande veldwaarden als u wilt zoeken met de logische operator 'And'.

 5. Klik op Zoeken.

  In de gegevensweergave worden alleen de items weergegeven die overeenkomen met de opgegeven criteria. Als u de oorspronkelijke gegevensweergave wilt herstellen, klikt u op Zoekresultaten verwijderen.

  Opmerking : U moet de zoekresultaten wissen voordat u met een nieuwe zoekactie begint.

Naar boven

Zoekcriteria

Met Zoekcriteria kunt u alle items zoeken en weergeven die overeenkomen met een of meer logische expressies.

 1. Klik op het tabblad Start op Zoeken en klik op Geavanceerd zoeken.

 2. Schakel de selectievakjes in of uit van formulieren die u voor de zoekactie wilt opnemen of uitsluiten.

 3. Voeg indien nodig zoekexpressies in om items op te nemen of uit te sluiten.

  Zoeken expressies veldwaarden testen en weergeven van items in de gegevensweergave die overeenkomen met de voorwaarden in de expressie. U kunt eenvoudige expressies of Geavanceerde expressiestoevoegen.

 4. Klik op Zoeken.

  In de gegevensweergave worden alleen de items weergegeven die overeenkomen met de opgegeven voorwaarden. Als u de oorspronkelijke gegevensweergave wilt herstellen, klikt u op Zoekresultaten verwijderen.

  Opmerking : U moet de zoekresultaten wissen voordat u met een nieuwe zoekactie begint.

Een eenvoudige zoekexpressie toevoegen

Ga als volgt te werk om een eenvoudige zoekexpressie toe te voegen:

 1. Selecteer het veld waarvoor u waarden wilt testen in de vervolgkeuzelijst.

  Houd rekening met de volgende details over velden in de lijst:

  • Datum-/Tijdvelden worden niet ondersteund in zoekexpressies en worden daarom niet weergegeven in de vervolgkeuzelijst met velden.

  • Afhankelijk van het ontwerp van het aangepaste hulpmiddel kan de lijst met velden alleen velden bevatten waarnaar wordt verwezen in de weergavekolommen van het hulpmiddel.

 2. Selecteer een operator in de vervolgkeuzelijst.

  De operatoren die u ziet, verschillen afhankelijk van het veldtype. Tekstgerelateerde velden bieden operatoren die werken met tekenreeksen, zoals 'bevat' en 'begint met'. Numerieke velden bieden vergelijkingsoperatoren, zoals >, >=, < en <=.

 3. Typ de waarde waarvoor u wilt testen in het tekstvak.

 4. Klik op Pictogram Voorwaarde toevoegen

In het volgende voorbeeld worden met deze zoekexpressie alle items weegegeven waarin 'Warschau' de waarde is in het veld 'Plaats'.

Eenvoudige zoekexpressie

Een eenvoudige zoekopdracht met meerdere voorwaarden toevoegen

Soms kan het handig zijn om te testen op meer dan een voorwaarde. Hiervoor kunt u een expressie toevoegen die logische operatoren bevat. U kunt een expressie maken waarmee alleen items worden weergegeven wanneer aan ALLE voorwaarden wordt voldaan (logische AND-operator), of wanneer aan EEN van de voorwaarden wordt voldaan (logische OR-operator).

 1. Selecteer Alle volgende voorwaarden (logische AND) of Een van de volgende voorwaarden (logische OR), afhankelijk van de manier waarop u criteria voor het zoeken naar items wilt opgeven.

 2. Voeg de voorwaarden een voor een toe.

In het volgende voorbeeld worden twee expressies toegevoegd met de optie 'Logische OR' geselecteerd. In het zoekresultaat worden alle items weergegeven waarin de waarde in het veld 'Plaats' ofwel 'Warschau' ofwel 'Krakau' is.

Eenvoudige zoekexpressie met logische OR

Een voorwaarde in een expressie bijwerken

Ga als volgt te werk om een voorwaarde bij te werken:

 1. Selecteer de voorwaarde die u wilt bijwerken in het weergavevak van de expressie.

  De onderdelen van de voorwaarde worden weergegeven in de vervolgkeuzelijsten en het waardetekstvak.

 2. Wijzig het gewenste onderdeel van de expressie.

 3. Klik op pictogram Voorwaarde bijwerken

Een voorwaarde verwijderen uit een expressie

Als een voorwaarde uit een expressie verwijderen, selecteert u deze in het vak expressie weergeven en klik op pictogram voorwaarde verwijderen

Een geavanceerde expressie toevoegen

Klik op pictogram geavanceerde opties om opties waarmee u verder aanpassen van een zoekexpressie te zien. Kunt u expressies die combineren EN en OF logische operators en groep sets voorwaarden samen.

Ga als volgt te werk om expressies te wijzigen:

 • Als u de logische operator wilt wijzigen, selecteert u de voorwaarde en klikt u op AND of OR.

 • Naar het combineren van voorwaarden, zodat ze geïnterpreteerd als een geheel in de expressie, SHIFT ingedrukt terwijl u deze en klik op pictogram voorwaarde combineren .

  In het volgende voorbeeld worden de voorwaarden voor het veld Accountnummer en het veld Plaats gecombineerd, zodat met de expressie de waarden in elke gecombineerde voorwaarde afzonderlijk worden getest. In dit geval worden alle items geselecteerd waarin de waarde in het veld Accountnummer >=300 en <=400 is EN de waarde in het veld Plaats NIET Warschau is en NIET Krakau

  Voorbeeld complexe zoekexpressie

 • Naar het combineren ongedaan maken een gecombineerde voorwaarde, SHIFT ingedrukt terwijl u dit en klik op pictogram Combinatie gecombineerde voorwaarde ongedaan maken

 • Als u wilt verplaatsen voorwaarden in het venster van de expressie weergave, klikt u op pictogram omhoog of pictogram Omlaag . Dit is met name handig als u verplaatsen van een voorwaarde wilt wilt toevoegen aan een set gegroepeerde voorwaarden.

Een expressie met de variabele {UserName} toevoegen

U kunt de variabele {UserName} gebruiken voor een zoekactie waarmee alleen wordt gezocht naar items die door de huidige gebruiker zijn gemaakt. Deze variabele moet altijd samen met het veld _CreatedByUrl worden gebruikt.

 1. Selecteer _CreatedByURL in de vervolgkeuzelijst met velden.

 2. Selecteer = als variabele.

 3. Selecteer {UserName} in de vervolgkeuzelijst met waarden.

 4. Klik op Pictogram Voorwaarde toevoegen . De filterexpressie wordt weergegeven in het vak van de expressie filter:

  Voorbeeld van de expressie {UserName}

 5. Klik op Zoeken.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×