Zoeken naar personen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt vanaf de Zoekcentrumsite personen zoeken in Microsoft Office SharePoint Server 2007. U kunt mensen zoeken op naam of door te zoeken op hun gebruikersprofielwaarden.

Wat wilt u doen?

De volgorde van de resultaten wijzigen

Personen zoeken vanaf de Zoekcentrumsite

Uw zoekactie verfijnen gebruiken om zoekresultaten te selecteren

Query's schrijven om personen te zoeken

De volgorde van de resultaten wijzigen

U kunt de resultaten van een zoekopdracht naar personen sorteren op hun sociale afstand tot u of op hun relevantie voor uw gebruikersprofiel. De sociale afstand is de relatie tussen u en de personen in de zoekresultaten, zoals is gedefinieerd door uw positie in de organisatie. Wanneer de sorteervolgorde is gebaseerd op sociale afstand, worden uw collega's het eerst weergegeven in de resultaten, gevolgd door de collega's van uw collega's. Nadat de collega's van uw collega's zijn weergegeven, worden alle anderen in de resultaten weergegeven.

Standaard worden de resultaten van een zoekopdracht naar personen gesorteerd op de sociale afstand.

De tweede manier om de resultaten te sorteren is op de relevantie ten opzichte van de waarden in uw gebruikersprofiel. Personen met een gebruikersprofiel dat overeenkomt met dat van u, worden het eerst weergegeven in de resultaten.

Als u de resultaten wilt sorteren op relevantie, klikt u op Weergeven op volgorde van relevantie.

Klik op Sorteren op relevantie als u de sorteervolgorde wilt wijzigen in relevantie.

Zie het blogbericht voor meer informatie over sociale afstand en relevantie te verkrijgen in personen zoeken, bericht, collega's, sociale afstand en relevantie te verkrijgen in personen zoeken; Hulpmiddelen voor sociale netwerken.

Naar boven

Personen zoeken vanaf de Zoekcentrumsite

De Zoekcentrumsite in Office SharePoint Server bevat een aantal tabbladen. Elk tabblad bevat een queryvak in het midden op de pagina met een gebied eronder om de zoekresultaten weer te geven.

 1. Klik in de navigatiekoppelingen bovenaan op de meeste pagina's op Zoeken.

 2. Selecteer het tabblad Personen op de Zoekcentrumsite.

  Personen zoeken in zoekcentrum

  Opmerking: Standaard kan de beheerder van de siteverzameling de siteverzameling die het Zoekcentrum bevat beheren, en deze site als site-eigenaar bewerken. Daarnaast kan de beheerder tabbladen, waaronder het tabblad Personen, wijzigen of verwijderen en andere zoekfuncties wijzigen.

 3. Als u een persoon wilt zoeken met het queryvak, plaats dan de volledige naam tussen aanhalingstekens of typ gebruikersprofieleigenschappen in de notatie eigenschap:waarde.

  Opmerking: Waarden tussen aanhalingstekens moeten overeenkomen met de volledige waarde van de eigenschap; waarden zonder aanhalingstekens leveren resultaten op als waarden voor de eigenschap met dezelfde letters beginnen. Raadpleeg de sectie Query’s schrijven om personen te zoeken voor meer informatie over query’s.

  U kunt ook op Zoekopties klikken en waarden voor de gebruikersprofieleigenschappen in de weergegeven vakken typen, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven.

  Zoekcentrum Personen zoeken

  Opmerking: Als een eigenschap een lijst met vaste waarden heeft, klikt u op Bladeren Door eigenschapswaarden bladeren om een optie in de lijst te selecteren.

 4. Klik op Zoeken Knopafbeelding om de zoekresultaten weer te geven.

  De zoekresultaten worden standaard gesorteerd op uw sociale afstand in de organisatie ten opzichte van de personen in de resultaten. Als u ze wilt sorteren op relevantie ten opzichte van uw gebruikersprofiel, klik dan op Weergeven op volgorde van relevantie.

Naar boven

Uw zoekactie verfijnen gebruiken om zoekresultaten te selecteren

Als een zoekopdracht meerdere personen oplevert, worden op de pagina met zoekresultaten de koppelingen Uw zoekactie verfijnen weergegeven. Deze koppelingen zijn onderverdeeld in sets, zoals 'Verfijnen op functienaam' en 'Verfijnen op afdeling’, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven. Uw zoekactie verfijnen

 1. Zoeken naar personen, hetzij vanuit het vak Werknemer opzoeken hetzij vanaf het tabblad Personen van de Zoekcentrumsite (indien beschikbaar).

 2. Zoek de koppelingen Uw zoekactie verfijnen op de pagina met zoekresultaten. De tekst van elke koppeling geeft een gebruikersprofielwaarde aan voor een of meer personen die door de zoekopdracht zijn geretourneerd.

 3. Klik op een koppeling als u alleen de lijst met zoekresultaten wilt weergeven die met die gebruikersprofielwaarde zijn gemarkeerd.

 4. Als u de zoekresultaten verder wilt verfijnen, herhaalt u deze procedure door onder Uw zoekactie verfijnen op andere koppelingen te klikken om overeenkomsten met aanvullende gebruikersprofielwaarden te zoeken.

Naar boven

Query's schrijven om personen te zoeken

U kunt query's voor personen typen in het vak Werknemer opzoeken op de introductiepagina van een site (als deze beschikbaar is), of op het tabblad Personen van de Zoekcentrumsite. Hier volgen enkele basisregels die u moet volgen wanneer u uw eigen query’s schrijft:

 • Een query voor personen kan namen en eigenschappen van gebruikersprofielen bevatten. Scheid afzonderlijke termen met behulp van spaties. U kunt in tekstvakken voor query’s maximaal 200 tekens invoeren.

 • Als u op de volledige naam wilt zoeken, plaatst u de volledige naam tussen aanhalingstekens of typt u gebruikersprofieleigenschappen in de notatie eigenschap:waarde. Als de eigenschappen voornaam en achternaam beschikbaar zijn, leveren de query's "Jeroen Cool" en voornaam:"Jeroen" achternaam:"Cool" beide een persoon met de naam Jeroen Cool op.

 • Plaats een eigenschapswaarde tussen aanhalingstekens als u naar een exacte overeenkomst wilt zoeken of laat de aanhalingstekens weg als u naar items wilt zoeken die gedeeltelijk overeenkomen en die beginnen met de letters die u hebt getypt. Er wordt bij de waarden geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Als u bijvoorbeeld zoekt op achternaam:mc achternaam:mac, retourneert uw zoekactie alle personen met een achternaam die begint met 'Mc' of 'Mac'.

 • In een query kunt u geen jokertekens opnemen, zoals een sterretje (*) of vraagteken (?), en geen Booleaans-operators zoals EN en OF.

 • Spaties tussen termen met verschillende eigenschappen worden door de zoekmachine als EN beschouwd. Als u bijvoorbeeld zoekt op voornaam:Ben achternaam:"Cool", levert de zoekactie resultaten op voor "Ben Cool" en voor alle andere namen die beginnen met "Ben", zoals "Benjamin".

 • De zoekservice interpreteert de spatie tussen termen die dezelfde eigenschap gebruiken als een OR (OF). Als bijvoorbeeld de eigenschap auteur beschikbaar is om in de inhoud te zoeken en u zoekt op auteur:"Jeroen Cool" auteur:"Karen Jansen", dan bevatten de zoekresultaten alle items die door een van deze personen zijn gemaakt.

 • Als u personen wilt uitsluiten voor de zoekresultaten, plaatst u een minteken (-) voor de naam van een identificerende eigenschap. Als u bijvoorbeeld -voornaam:"Jeroen" toevoegt aan uw query, sluit u iedereen met de voornaam Jeroen uit van de zoekresultaten.

  Opmerking: Een query moet ten minste één zoekterm bevatten die u wilt vinden. Query’s die alleen termen bevatten die u wilt uitsluiten, leiden tot een foutbericht.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×