Zoeken naar inhoud

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Er zijn verschillende manieren om te zoeken naar inhoud in Microsoft SharePoint Server 2010. U kunt het vak Zoeken die zich op elke pagina van een SharePoint-site, de zoekcentrumsite, gebruiken of een gedetailleerde query maken met behulp van de pagina Geavanceerd zoeken. U kunt zoeken naar inhoud door te zoeken trefwoorden, een specifieke tekst tussen aanhalingstekens staan, of door waarden die zijn toegewezen aan eigenschappen.

Wat wilt u doen?

Zoeken naar tekst of bestanden op een site

Zoeken naar tekst of bestanden in een lijst of bibliotheek

Zoeken naar inhoud van een zoekcentrumsite

Schrijven van effectieve query 's

Werken met zoekresultaten

Inhoud zoeken met behulp van Geavanceerd zoeken

Tekst of bestanden zoeken op een site

Als u op zoek bent naar inhoud, maar u niet weet waar deze zich bevindt, begint u uw zoekopdracht op het hoogste site als u denkt dat met het dat de gegevens mogelijk bevinden. Vervolgens kunt u de resultaten verfijnen om te weten. U kunt zoeken naar inhoud door trefwoorden of een specifieke tekst tussen aanhalingstekens in te voeren. Zie voor meer informatie over het maken van query's, de sectie schrijven van effectieve query's.

 1. Ga naar de site waarop u wilt zoeken. De zoekresultaten van de site omvatten geen inhoud op een bovenliggende site of op aangrenzende sites. Ga naar de bovenste site om de zoekresultaten te verkrijgen die u wenst.

 2. Typ het woord of de woordgroep waarnaar u wilt zoeken in het zoekvak en klik vervolgens op de knop Zoeken.

 3. Zoekresultaten worden standaard weergegeven door relevantie te verkrijgen. Als u wilt de resultaten anders sorteren, klikt u op een optie onder Resultaten verfijnen. U kunt ook een wijziging nieuwe trefwoord zoeken het bereik invoeren op Deze lijst. Doet om toekomstige query's naar de eerste reeks resultaten te beperken. Als u een nieuwe zoekopdracht met het bereik dat is ingesteld op Deze Site invoert, wordt een nieuwe zoekopdracht uit dezelfde site of sites optreden als de oorspronkelijke query. Zie het gedeelte werken met zoekresultatenvoor meer informatie over het werken met zoekresultaten.

  Notities: 

  • Bijlagen bij lijstitems worden niet in de zoekresultaten weergegeven.

  • Het zoekvak kan maximaal 255 tekens bevatten.

Naar boven

Tekst of bestanden zoeken in een lijst of bibliotheek

Wanneer u zeker weet dat de inhoud die u zoekt bevindt zich in een lijst of bibliotheek, moet u de zoekopdracht starten op de pagina waar de lijst of bibliotheek zich bevindt. Lijst met zoekresultaten kunnen u uw zoekopdracht te verfijnen door metagegevens, zoals de auteur van het document of de datum waarop deze is geschreven. U kunt zoeken naar inhoud door trefwoorden of een specifieke tekst tussen aanhalingstekens in te voeren. Zie voor meer informatie over het maken van query's, de sectie schrijven van effectieve query's. Als u geen geschikte de inhoud die u wilt, probeer zoekt van een site of verschillende trefwoorden.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u wilt zoeken.

 2. Typ het woord of de woordgroep waarnaar u wilt zoeken in het zoekvak en klik vervolgens op de knop Zoeken.

 3. Zoekresultaten worden standaard weergegeven door relevantie te verkrijgen. Als u wilt de resultaten anders sorteren, klikt u op een optie onder Resultaten verfijnen. Zie het gedeelte werken met zoekresultatenvoor meer informatie over het werken met zoekresultaten.

  Notities: 

  • Bijlagen bij lijstitems worden niet in de zoekresultaten weergegeven.

  • Het zoekvak kan maximaal 255 tekens bevatten.

Naar boven

Inhoud zoeken van een zoekcentrumsite

Uw organisatie gebruikt mogelijk een zoekcentrumsite. De zoekcentrumsite is de locatie waar zoekresultaten uit de hele onderneming worden weergegeven. De standaardzoekcentrumsite bevat het vak Zoeken waarin u een query kunt typen.

 1. Als u de zoekcentrumsite wilt weergeven, klikt u op Zoekcentrum of Zoekcentrum voor bedrijven in de navigatiekoppelingen boven aan de meeste pagina's.

 2. Als de zoekcentrumsite koppelingen bevat, klikt u op een koppeling om op bepaalde locaties te zoeken of om naar personen te zoeken. Klik bijvoorbeeld op Alle sites om naar inhoud op elke beschikbare site te zoeken.

 3. Typ een query in het vak Zoeken.

  Opmerking: Zie de sectie schrijven van effectieve query'svoor meer informatie over het schrijven van query's.

 4. Klik op Zoeken om de zoekresultaten weer te geven.

Naar boven

Effectieve query's schrijven

Of u nu vanaf een site of via het zoekcentrum zoekt, met een effectieve query kunt u snel de gewenste informatie vinden. U kunt een combinatie van vrije tekst, woordgroepen, logische operatoren en beperkingen op basis van eigenschappen gebruiken om naar gegevens of personen te zoeken.

Hier volgen enkele punten waar u rekening mee moet houden wanneer u een query schrijft:

 • Zoektermen scheiden door een spatie     De zoekresultaten vermelden alle inhoud met alle woorden in een willekeurige volgorde.

 • Zoeken negeert hoofdlettergebruik    Een zoekopdracht naar Auteur: John geeft dezelfde resultaten als een zoekopdracht naar auteur: john.

 • Gebruik aanhalingstekens voor exacte resultaten     Wanneer u zeker weet dat het document dat u zoekt de exacte woorden in de volgorde van uw query bevat, plaatst u de query tussen aanhalingstekens. Anders kunt u de aanhalingstekens het beste achterwege laten. Met een query voor dit artikel, Zoeken naar inhoud, worden bijvoorbeeld alleen de artikelen gevonden waar 'zoeken' EN 'inhoud' samen staan.

 • Aantal tekens     Een query mag niet meer dan 255 tekens bevatten.

Booleaans-logica toevoegen aan een query

Nu u de basisbeginselen van zoekopdrachten kent, kunt u parameters toevoegen om de zoekresultaten specifieker te maken. U kunt in SharePoint Booleaans-logica gebruiken voor trefwoorden en eigenschappen, wat betekent dat u ze verbindt met de operatoren EN, OF, NIET, + (PLUS) en - (MIN) om een betekenisvolle query te maken. Gebruik de onderstaande voorbeelden om succesvolle query's te maken.

Logische operator

Beschrijving en voorbeeld

EN

Gebruiken om te zoeken naar alle woorden in documenten, ongeacht hun onderlinge relatie. Met appels EN sinaasappels vindt u bijvoorbeeld alle documenten die zowel appels als sinaasappels bevatten, maar de twee termen worden wellicht niet gelijktijdig gebruikt in de documenten.

OF

Gebruik OF om alle documenten te vinden die een van de woorden bevat. Een zoekopdracht naar C++ OF C# vindt bijvoorbeeld alle documenten die een van deze programmeringstalen bevat.

NIET

Gebruik NIET om bepaalde resultaten uit te sluiten. Met marketing EN prognose NIET budget worden bijvoorbeeld documenten gegeven die de trefwoorden marketing en prognose, maar niet budget bevatten.

+ (PLUSTEKEN)

De query SharePoint+Excel geeft alle documenten die beide trefwoorden bevatten.

- (MINTEKEN)

De query SharePoint + Excel-Excel 2007-Excel 2003 alle documenten die trefwoorden Excel 2003 en Excel 2007 bevatten.

Naast logische operatoren kunt u in SharePoint ook relationele operatoren gebruiken. U kunt een query maken door de volgende waarden te gebruiken:

Relationele operator

Beschrijving en voorbeeld

: (dubbele punt)

Gebruiken met een eigenschap om gelijkheid op te geven. Auteur:Smit betekent bijvoorbeeld dat de auteur gelijk is aan Smit.

= Gelijk aan

Gebruiken met een eigenschap om gelijkheid op te geven. Auteur=Smit betekent bijvoorbeeld dat de auteur gelijk is aan Smit.

< Kleiner dan

Gebruik met datums en gehele getallen om op te geven minder dan. Bijvoorbeeld specificaties gewijzigd zoeken < 8-7/09 retourneert alle specificaties die zijn gewijzigd vóór 8 juli 2009 zoeken.

> (groter dan)

Gebruik met datums en gehele getallen te stellen groter is dan. Bijvoorbeeld specificaties gewijzigd zoeken > 8-7/09 retourneert alle specificaties die zijn gewijzigd na 8 juli 2009 zoeken.

<= (kleiner dan of gelijk aan)

Gebruik met datums en gehele getallen te stellen kleiner dan of gelijk aan. Bijvoorbeeld specificaties gewijzigd zoeken < = 8-7/09 retourneert alle specificaties die zijn gewijzigd vóór 8 juli 2009 inclusief zoeken.

>= (groter dan of gelijk aan)

Gebruiken met datums en gehele getallen om op te geven groter is dan of gelijk aan. Bijvoorbeeld specificaties gewijzigd zoeken > = 8-7/09 retourneert alle specificaties die zijn gewijzigd na 8 juli 2009 inclusief zoeken.

.. twee punten

eigenschap: waarde 1..waarde 2 geeft bijvoorbeeld aan dat de eigenschap groter is dan of gelijk is aan waarde 1 en kleiner is dan of gelijk is aan waarde 2.

<> (niet gelijk aan)

Gebruik met datums en gehele getallen om te sluiten. Bijvoorbeeld Zoeken specificaties gewijzigd <> 8-7/09 retourneert alle specificaties die niet zijn gewijzigd op 8 juli 2009 zoeken.

Zoeken met eigenschappen

U kunt query's maken met behulp van eigenschappen. Dit zijn de metagegevens voor documenten die in SharePoint zijn opgeslagen. De auteur van een document of de datum waarop het is opgeslagen, zijn voorbeelden van eigenschappen. Eigenschappen van inhoud en de bijbehorende waarden worden opgeslagen wanneer sites worden geïndexeerd. Als u specifieke informatie hebt over de eigenschappen van een item, kunt u deze gebruiken om een query te maken waarmee het item wordt gevonden.

Als u een zoekopdracht met eigenschappen maakt, mag u geen spatie typen tussen de eigenschap en de waarde.

Zoeken op eigenschapswaarden

Gebruik de syntaxis van de eigenschap: waarde. Auteur: Smit vindt u bijvoorbeeld alle documenten van een persoon waarvan de naam Smit is.

Zoeken op bestandsnaam

Type bestandsnaam: "Budget" (inclusief de aanhalingstekens) naar een bestand met de naam 'Budget.xlsx' niet vinden of typ filename:budget (zonder de aanhalingstekens) om te zoeken naar zowel "Budget_Current.xlsx" en "Budget_Next.xlsx."

Zoeken op bestandstype

Stel dat u zoekt budget werkbladen die zijn voorbereid in Excel 2007. Filetype:xlsx toevoegen aan uw query om alleen de zoekresultaten die Excel 2007 werkmappen worden weer te geven.

Jokertekens

Een sterretje gebruikt "*" voor een voorvoegsel overeenkomen met een trefwoord of de eigenschap om documenten te vinden. Een zoekactie voor Auteur: Smi retourneert bijvoorbeeld alle documenten die door een auteur waarvan de naam met de letters Smi begint geschreven.

Zoeken op verschillende eigenschappen

De zoekservice interpreteert de ruimte tussen termen die verschillende eigenschappen als een AND. gebruiken Bijvoorbeeld als u op titel: budget filetype:xlsxzoekt, retourneert uw zoekopdracht alleen Excel 2007 werkmappen met titels die beginnen met het woord "Budget".

Bepaalde zoekresultaten uitsluiten

Als u wilt uitsluiten van zoekresultaten die bepaalde voorwaarden bevatten, gebruikt u een minteken (-) voordat de term die u wilt uitsluiten. Bijvoorbeeld als u wilt zoeken naar items die het woord 'onkosten' bevatten, maar neem niet het woord 'belastingen', typt u kosten - belastingen in het vak Zoeken .

Bestandseigenschappen toevoegen

Met eigenschappen kunt u opgeven van de naam of het type bestand om terug te keren. Bijvoorbeeld, als u wilt zoeken naar Microsoft Office Word 2007-bestanden die opnemen van het woord 'plannen', typt u planning filetype:docx in het vak Zoeken .

Zoeken naar alternatieve waarden voor dezelfde eigenschap

De zoekservice interpreteert de ruimte tussen termen die dezelfde eigenschap als een OR gebruiken. Als u zoeken op bijvoorbeeld Auteur: "John Smith" auteur: "David Jones", uw zoekopdracht retourneren items die zijn gemaakt door een persoon.

Eigenschapswaarden uitsluiten

Als u inhoud wilt uitsluiten die met een bepaalde eigenschapswaarde is gemarkeerd, typt u een minteken ( - ) voor de naam van de eigenschap.

Focus op een bepaalde server

Als de eigenschap site beschikbaar voor zoekopdrachten is, u kunt toevoegen site:servernaam aan uw query kunt richten van uw zoekopdracht op inhoud die is opgeslagen op een bepaalde server.

Opmerking: Tekens backslash (\) werken niet in een query. Daarom gebruik geen backslashes voor een serverpad wanneer u typt het site: \\servernaam.

Datum/tijd

De eigenschap van een datum/tijd in een willekeurige kan worden gebruikt met Relationeel of logische operatoren om een query. Bijvoorbeeld specificaties gewijzigd zoeken = 8-7/09 retourneert alle specificaties die zijn gewijzigd op 8 juli 2009 zoeken.

Notities: 

 • Een query moet ten minste één zoekterm bevatten. Query’s die alleen termen bevatten die u wilt uitsluiten, leiden tot een foutbericht.

 • Als uw beheerder eigenschappen, zoals schrijver of e-mail, aan de beheerde eigenschap auteur heeft toegewezen, omvatten uw resultaten mogelijk ook inhoud die deze eigenschappen bevat.

Als u geen documenten kunt vinden waarvan u zeker weet dat deze wel in uw organisatie aanwezig zijn, neemt u contact op met de beheerder van de zoekmachines om de documenten toe te voegen aan de zoekindex, om machtigingen voor de documenten in te schakelen, of om trefwoorden of eigenschappen toe te voegen aan of te wijzigen voor de documenten.

Werken met zoekresultaten

De belangrijkste resultaten worden standaard op hun relevantie voor de desbetreffende query gesorteerd. Boven aan de zoekresultaten worden trefwoorddefinities en (indien aanwezig) koppelingen naar meest relevante treffers weergegeven. U kunt de resultaten verfijnen door op een van de koppelingen in het verfijningsdeelvenster te klikken.

Uw beheerder kan de opties in het verfijningsdeelvenster wijzigen. U kunt de zoekresultaten onder andere verfijnen op basis van de site waarop u denkt dat het document staat, op basis van de auteur of auteurs die u wilt bekijken, of op basis van de datum of het datumbereik waarin het document of de documenten zijn geschreven. Met één klik op een van de items in het verfijningsdeelvenster kunt u direct het resultaat van de door u gekozen verfijningsmethode zien.

Een andere methode om een zoekopdracht te verfijnen, is het gebruik van een bereik. Als u via het zoekcentrum of vanaf een site op de pagina met zoekresultaten bent gekomen, ziet u de optie om de resultaten te verfijnen op basis van Deze site of Deze lijst. Als u Deze lijst kiest, kunt u de resultaten verder verfijnen op basis van een nieuwe set trefwoorden of een woordgroep. U kunt ook het bereik Personen of Alle sites kiezen.

De zoekresultaten bieden ook enkele koppelingen naar verwante zoekopdrachten. Klik op een van deze koppelingen om direct een query naar tekst of een woordgroep vergelijkbaar met de oorspronkelijke zoekopdracht uit te voeren.

Als in uw organisatie ook zoekopdrachten naar personen en eigen sites zijn toegestaan, wordt er een lijst met personen in uw organisatie weergegeven die het zoekwoord of de woordgroep in hun profiel hebben staan. Klik op de naam van de persoon om naar zijn of haar eigen site te gaan. Zie het artikel Zoeken naar personen voor meer informatie over het zoeken naar personen.

De pagina met zoekresultaten bevat ook de sectie Bedoelde u met suggesties boven de zoekresultaten. Dit zijn suggesties voor alternatieve query's die u kunt uitvoeren. De suggesties zijn opgemaakt als koppelingen. Als u een dergelijke alternatieve query wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende koppeling.

Naar boven

Inhoud zoeken met Geavanceerd zoeken

Als u een meer specifieke query wilt maken, kunt u de pagina Geavanceerd zoeken gebruiken. Deze pagina is toegankelijk vanaf de pagina met zoekresultaten. U kunt met Geavanceerd zoeken bepalen of resultaten die bepaalde woorden bevatten, moeten worden weergegeven of uitgesloten. Ook kunt u zoekresultaten filteren op taal of type en kunt u zoeken op eigenschappen van inhoud. Een nadeel van Geavanceerd zoeken is dat het gebruik van te veel parameters of beperkingen de query langzaam kan maken. Gebruik zo weinig mogelijk woorden of beperkingen om de zoekresultaten breed te houden en verfijn ze vervolgens.

 1. Als u de pagina Geavanceerd zoeken wilt weergeven, klik u op de koppeling Geavanceerd naast het vak Zoeken op de pagina met zoekresultaten.

 2. Typ onder Documenten zoeken met woorden of woordgroepen in de velden die in de volgende afbeelding worden weergegeven. U kunt kiezen of er naar overeenkomende items voor elk woord, voor alle woorden of voor een exacte woordgroep moet worden gezocht en u kunt instellen dat u zoekresultaten met bepaalde woorden wilt uitsluiten.

  Geavanceerd zoeken - Documenten zoeken met

 3. Schakel een of meer van de selectievakjes naast Alleen de taal (talen) in als u het aantal zoekresultaten wilt verkleinen op basis van talen.

  geavanceerd zoeken - alleen de taal (talen)

 4. Klik op een optie in de lijst Resultaattype als u het aantal zoekresultaten wilt beperken op basis van documentindeling.

  Geavanceerd zoeken - resultaattype

 5. Gebruik de velden naast de kop Terwijl de eigenschap als u wilt zoeken naar inhoud die met bepaalde waarden is gemarkeerd. Klik op een eigenschap in de lijst Eigenschap selecteren, kies een logische operator en typ een waarde waarnaar u wilt zoeken. Klik op Eigenschap toevoegen als u naar meerdere eigenschappen wilt zoeken of als u naar een andere waarde van dezelfde eigenschap wilt zoeken. In het volgende voorbeeld worden de zoekresultaten weergegeven voor de auteur Mark Smit die de term 'Budget' in de naam hebben.

  Geavanceerd zoeken - Eigenschappen toevoegen

 6. Klik op Zoeken om de zoekresultaten weer te geven.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×