Zoeken naar een contactpersoon

Via het zoekvak in de lijst met contactpersonen in Microsoft Lync kunt u personen zoeken en met hen communiceren.

Wat wilt u doen?

Een contactpersoon zoeken

Zoeken naar extra deelnemers

Een contactpersoon zoeken

U kunt niet alleen naar contactpersonen zoeken die zich al in de lijst met contactpersonen bevinden, maar ook naar personen die in de organisatie werken en die u niet hebt toegevoegd aan de de lijst met contactpersonen.

Ga als volgt te werk om naar een contactpersoon te zoeken op naam:

  • Tik in het scherm Contactpersonen op Zoeken en typ de naam van een persoon in het zoekvak. De resultaten worden onder het vak weergegeven.

Ga als volgt te werk om naar een contactpersoon te zoeken op telefoonnummer:

  • Tik in het scherm Contactpersonen op Zoeken en typ het telefoonnummer of toestel van een persoon in het zoekvak. De resultaten worden onder het vak weergegeven.

Zoeken naar extra deelnemers

Tijdens een gesprek kunt u extra contactpersonen toevoegen aan het gesprek.

  1. Als u iemand wilt uitnodigen voor een chatgesprek, tikt u in het scherm Gesprek op het pictogram Meer (…) en tikt u vervolgens op Anderen uitnodigen.

  2. Selecteer of zoek naar de contactpersoon die u wilt uitnodigen voor het gesprek in het scherm Contactpersonen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders