Zoekacties gebruiken om veldwaarden in te vullen in een hulpmiddel Lijsten

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

U kunt zoekacties gebruiken om veldwaarden in te vullen in velden van het lijsttype, zoals een vervolgkeuzelijst of een keuzelijst voor meervoudige selectie. Door zoekacties te gebruiken om deze veldwaarden in te vullen, kunnen u en andere gebruikers de opties in deze velden bijwerken zonder de ontwerpfunctie van InfoPath te gebruiken.

Stel dat u een vervolgkeuzelijst wilt toevoegen waarin gebruikers een ijssmaak kunnen selecteren. U kunt het veld in InfoPath maken en vervolgens de specifieke optiewaarden opgeven (zoals Vanille, Chocolade en Aardbeien). Als u op deze manier te werk gaat, moet u echter telkens het veld in de ontwerpfunctie van InfoPath bewerken wanneer u nieuwe smaken wilt toevoegen.

U kunt daarentegen ook een specifiek formulier maken, met bijvoorbeeld de naam Smaken, dat u gebruikt om gegevensitems te maken die de optiewaarden voor de vervolgkeuzelijst bevatten. Dergelijke formulieren bevatten gewoonlijk één tekstveld voor het vastleggen van de optiewaarden, in dit geval de verschillende ijssmaken. U en andere werkruimtegebruikers kunnen nieuwe items maken in dit formulier: één item per ijssmaak. Deze items kunnen worden weergegeven in hun eigen weergave, die bijvoorbeeld ook de naam Smaken krijgt. U kunt vervolgens in de vervolgkeuzelijst een gegevensverbinding tot stand brengen met deze weergave Smaken, zodat wordt gezocht naar alle items en alle waarden van die items als opties in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven. Op deze manier kunnen u en anderen eenvoudig nieuwe ijssmaken toevoegen door nieuwe items toe te voegen in het formulier Smaken.

U kunt opzoekacties maken die waarden ophalen uit een andere weergave in hetzelfde hulpmiddel Lijsten of uit een ander hulpmiddel Lijsten in dezelfde Groove-werkruimte. U kunt geen zoekactie definiëren waarmee gegevens worden opgehaald uit een hulpmiddel in een andere Groove-werkruimte.

Opmerking: Als u zoekacties wilt definiëren, wordt u met klem aangeraden formuliersjablonen te gebruiken die zijn gestart in een hulpmiddel Lijsten van SharePoint Workspace en die niet rechtstreeks zijn gestart in InfoPath. Formuliersjablonen die zijn gestart in een hulpmiddel Lijsten, bevatten ingebouwde functies voor het inschakelen van zoekacties.

Voor het instellen van een zoekactie moet u de volgende twee algemene taken uitvoeren:

Toegang toestaan tot de opzoekgegevens

Een zoekactie definiëren

Toegang toestaan tot de opzoekgegevens

Als u een veld waarin een zoekactie is gedefinieerd, wilt toestaan gegevens op te halen uit een ander hulpmiddel Lijsten en een andere weergave, moet u opties inschakelen waarmee u het andere hulpmiddel Lijsten en de andere weergave toestaat de opzoekgegevens te delen.

 1. Ga naar het hulpmiddel dat de opzoekgegevens bevat.

 2. Start de ontwerpfunctie.

 3. Klik op Instellingen en opties en schakel vervolgens de optie Toestaan dat dit hulpprogramma gegevens verstrekt aan opzoekopdrachten die in andere hulpmiddelen zijn gedefinieerd in.

 4. Klik op de weergave waarin de items met opzoekgegevens worden weergegeven.

 5. Klik op Eigenschappen en schakel vervolgens de optie De weergave mag gegevens leveren voor zoekacties uit andere hulpmiddelen in.

Naar boven

Een zoekactie definiëren

U kunt een zoekactie definiëren door veldeigenschappen in te stellen om een verbinding naar externe gegevens tot stand te brengen. U moet deze veldeigenschappen in Microsoft InfoPath instellen.

 1. Open de veldeigenschappen voor het veld waarin u de zoekactie wilt definiëren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Keuzen ophalen uit een externe gegevensbron.

 3. Klik op Toevoegen naast het vak Gegevensbron.

 4. Accepteer in the wizard Gegevensverbinding de instellingen voor Een nieuwe verbinding maken voor...Gegevens ontvangen en klik op Volgende.

 5. Klik op SharePoint Workspace-bibliotheek of -lijst en klik vervolgens op Volgende.

 6. Voer de volgende handelingen uit wanneer u wordt gevraagd informatie te geven over het hulpmiddel Lijsten dat de opzoekgegevens bevat:

  • Selecteer het hulpmiddel, de weergave en de weergavekolom met de items die de opzoekgegevens bevatten.

  • Voer desgewenst een opmerking toe over de opzoekactie in het tekstvak.

  • Klik op Volgende.

  • Voer een naam in voor de gegevensverbinding en klik op Voltooien.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×