Zie Excel-gegevenstypen: aandelen en geografie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

U kunt gegevens van aandelen en geografische gegevens invoeren in Excel. Het is heel eenvoudig: tekst in een cel typt, en deze te converteren naar het gegevenstype van bestanden of het gegevenstype Geografie . Deze twee gegevenstypen zijn nieuw en ze worden ze beschouwd als gekoppelde gegevenstypen omdat ze zijn verbonden met een onlinegegevensbron. Via deze verbinding kunt u uitgebreide, interessante gegevens ophalen waarmee u kunt werken en die u kunt vernieuwen in Excel.

Opmerking: 28 maart 2019: Gegevenstypen zijn vrijgegeven voor alle Windows abonnees met Office 365. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Aandelen

Kolom A bevat bedrijfsnamen en pictogrammen, kolom B prijswaarden en kolom C gewijzigde waarden

De cellen met bedrijfsnamen in kolom een bevatten de gegevens voorraden Typ in de bovenstaande afbeelding. U weet dat dit omdat ze dit pictogram hebben: Pictogram Gekoppelde record voor Aandelen . Het gegevenstype voorraden is verbonden met een onlinebron met meer informatie. Kolom B en C, worden die gegevens ophalen. Specifiek, de waarden voor de prijs en wijzigen in prijs op het punt uitgepakt van het gegevenstype voorraden in kolom A.

Geografie

Kolom A bevat pictogrammen en landnamen, kolom B bevolkingsaantallen en kolom C benzineprijzen

In dit voorbeeld wordt in kolom A cellen met het gegevenstype Geografie bevat. Het pictogram Pictogram Gekoppelde record voor Geografie wordt aangegeven dat dit. Dit type is verbonden met een onlinebron met meer informatie. Kolom B en C, worden die gegevens ophalen. Specifiek, de waarden voor populatie en benzine prijs op het punt uitgepakt van het gegevenstype Geografie in kolom A.

  1. Typ wat tekst in cellen. Als u voorraad informatie wilt, typt u een aandelensymbool, bedrijfsnaam of de naam van de blijft in elke cel. Als u geografische gegevens wilt, typt u de naam van een land, provincie, rayon of city in elke cel.

  2. Selecteer de cellen.

  3. Hoewel dit niet vereist is, raden we u aan een Excel-tabel te maken. Hierdoor kunt u later eenvoudiger onlinegegevens ophalen. Als u wilt een tabel maakt, gaat u naar Invoegen > tabel.

  4. Met de cellen nog steeds is geselecteerd, gaat u naar het tabblad gegevens en klik vervolgens op bestanden of Geografie.

  5. Als er een overeenkomst tussen de tekst in de cellen en onze onlinebronnen zijn gevonden, wordt deze tekst converteren naar het gegevenstype van bestanden of Geografie gegevenstype. U weet dat het gekoppelde tekst betreft zijn als ze dit pictogram hebben voor aandelen: Pictogram Gekoppelde record voor Aandelen en dit pictogram voor geografie: Pictogram Gekoppelde record voor Geografie .

  6. Selecteer een of meer cellen met de gegevens typen en de Gegevens invoegen knop Knop Kolom toevoegen wordt weergegeven. Klik op deze knop en klik vervolgens op de naam van een veld worden geëxtraheerd meer informatie. Bijvoorbeeld voor bestanden kunt u kiezen die prijs en voor Geografie mogelijk kiest u populatie.

  7. Klik op de knop Invoegen gegevens opnieuw om meer velden toe. Als u een tabel gebruikt, volgt u een tip: Typ een veldnaam in de veldnamenrij. Bijvoorbeeld, de tekst wijzigen in de veldnamenrij voor voorraden en de wijziging in de kolom prijs weergegeven.

Opmerking: Als u Vraagtekenpictogram in plaats van een pictogram ziet, is klikt u vervolgens Excel maar moeilijk overeenkomende uw tekst met gegevens in onze onlinebronnen. Eventuele spelfouten worden gecorrigeerd en wanneer u op Enter, Excel optimaal doet om overeenkomende informatie te vinden. Of klik op Vraagtekenpictogram en een Gegevenskiezer deelvenster wordt weergegeven. Zoeken naar gegevens met behulp van een trefwoord of twee, kies de gewenste gegevens en klik vervolgens op selecteren.

Wat u nog meer kunt doen

Cel met een gekoppelde record voor Frankrijk; cursor die op het pictogramklikt; weergegeven kaart

Wanneer u tekst hebt geconverteerd naar het gegevenstype Aandelen of Geografie, wordt een pictogram weergegeven in de cel. Klik op het pictogram om de kaart te bekijken. Op de kaart ziet u een aantal velden en de bijbehorende waarden. Afhankelijk van de gegevens kunnen er veel verschillende veld-/waardeparen zijn die u kunt bekijken en waarmee u kunt werken.

In deze afbeelding ziet u bijvoorbeeld de kaart Frankrijk. Hoofdstad is een van de beschikbare velden voor Frankrijk. En Parijs is de waarde voor dit veld. Leider(s) is nog een veld en de namen van de leiders zijn de waarden.

Als u meer veld-/waardeparen wilt zien, schuift u omlaag in de kaart.

Als u nieuwsgierig bent waarin de velden en waarden zijn die afkomstig zijn uit, ziet u de notitie "Via" aan de onderkant van de kaart.

Cursor boven de via populatie-veld in de kaart en de knop uitpakken

U kunt ook velden uit kaarten toevoegen. Met het visitekaartje is geopend, plaatst u de cursor op een veld. Klik vervolgens op de extraheren knop Knop extraheren .

Cel A2 bevat "Frankrijk"; Cel B2 bevat = A2. en formule automatisch aanvullen menu wordt weergegeven met velden van gekoppelde record

U kunt ook formules schrijven waarin de waarden uit het gegevenstype Aandelen of Geografie worden gebruikt. Dit kan handig zijn als uw gegevens niet in een tabel staan. Typ bijvoorbeeld = A2 en klik vervolgens menu van de functie automatisch aanvullen van Excel worden weergegeven, waarin u de beschikbare velden voor "Frankrijk". U kunt ook een 'stip', bijvoorbeeld typen: = A2. en die wordt weergegeven als u ook het menu. Zie How to write formulas that reference data types (Formules schrijven die verwijzen naar gegevenstypen) voor meer informatie.

Tips en trucs

Voor Windows, drukt u op Ctrl + Shift + F5.

Voor Mac, drukt u op Cmd + Shift + F5.

Druk op Alt + Shift + F10 om het menu Gegevens invoegen te openen. U kunt ook de Ctrl -toets drukt u op. Vervolgens de pijltoetsen om naar een veld te gaan gebruiken en druk op Enter om een veld kiezen.

De gegevenstypen Aandelen en Geografie worden beschouwd als gekoppelde gegevenstypen. Dit komt omdat ze naar een onlinegegevensbron verwijzen. Als u tekst hebt omgezet in een gekoppeld gegevenstype, wordt er een externe gegevensverbinding tot stand gebracht in de werkmap. Op deze manier kunt u gegevens die online worden gewijzigd, bijwerken door deze te vernieuwen in Excel. De gegevens te vernieuwen, met de rechtermuisknop op een cel met de gekoppelde gegevenstype en klik op Het gegevenstype > vernieuwen. Die vernieuwt u de cel die u hebt geselecteerd, plus eventuele andere cellen die die hetzelfde gegevenstype bevatten.

Als u wilt vernieuwen alle gekoppelde gegevenstypen en alle gegevensverbindingen vermeld die mogelijk in de werkmap (inclusief query's, andere gegevensverbindingen en draaitabellen), klikt u op gegevens > Alles vernieuwen of druk op Ctrl + Alt + F5.

Ja. Selecteer een cel met een gekoppelde gegevenstype en druk op CTRL + C om deze te kopiëren. Druk op CTRL + ALT + Ven kies vervolgens waarden. Hiermee wordt het gegevenstype in de nieuwe cel plakken, maar de gegevens niet vernieuwd.

U kunt de gegevens voor het gegevenstype Aandelen of Geografie uitschakelen. Klik met de rechtermuisknop op de cel en klik op Gegevenstype > Wijzigen.... Aan de rechterkant wordt een deelvenster weergegeven. Zoek hier naar de gewenste gegevens en klik op Selecteren om die gegevens te gebruiken.

Als u niet dat de bestanden wilt of geografische gegevens meer typt, alleen met de rechtermuisknop op de cel en op Gegevenstype > converteren naar tekst. Het gegevenstype wordt verwijderd, er is niet langer een online verbinding en de waarde in de cel wordt geconverteerd naar tekst. Houd er rekening mee dat als u het gegevenstype naar tekst converteren, een kolom of formules die had waarden opgehaald uit dat gegevenstype weer om aan de #FIELD! als gevolg.

Filtermenu, menu Weergegeven waarde, velden uit vermeld gekoppeld gegevenstype

U kunt gegevens in Excel altijd sorteren en filteren met de filterknoppen op de kolomkoppen. (Schakel filterknoppen in door op Gegevens > Filter te klikken.)

Dit is echter een tip voor cellen met gegevenstypen: Klik op de filterknop boven de cellen met pictogrammen. Bepaal vervolgens hoe u wilt sorteren of filteren. Als u dit wilt doen met de weergegeven naam, zorgt u dat Waarde weergeven is geselecteerd onder Veld selecteren. Als u wilt sorteren of filteren op een ander veld uit het gekoppelde gegevenstype, selecteert u dat veld onder Veld selecteren.

In dit voorbeeld is het veld Gebied geselecteerd. Excel gebruikt die als basis voor de selectievakjes filteren, en wordt de bevolking voor de landen die we hebben in de tabel. Ook goed om te weten: Excel verandert de menu’s Getalfilters, afhankelijk van het veld dat u selecteert onder Veld selecteren.

Veelgestelde vragen

In Excel zijn altijd al gegevenstypen beschikbaar. Maar dit waren altijd traditionele gegevenstypen zoals tekst, getal, enzovoort. De gegevenstypen Aandelen en Geografie worden gezien als uniek omdat het gekoppelde gegevenstypen zijn. Gekoppelde gegevenstypen bevatten een verbinding met een onlinegegevensbron. Op dit moment zijn Aandelen en Geografie de enige gekoppelde gegevenstypen. Op basis van feedback van klanten is het bedoeling om in de toekomst meer van deze gegevenstypen toe te voegen.

Ja, maar ze moeten dan wel Excel 2016 voor Office 365-abonnees gebruiken.

Opmerking: Deze functie wordt op geleidelijke basis, verspreid over enkele dagen of weken, beschikbaar gesteld aan klanten. De functie is het eerst beschikbaar voor deelnemers van Office Insider en later voor Office 365-abonnees. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Op dit moment hebben alleen abonnees van Excel 2016 voor Office 365 toegang tot de gegevenstypen Aandelen en Geografie. De kans bestaat dat deze gegevenstypen later ook worden ondersteund in andere versies van Excel, aangezien we steeds bezig zijn om Excel verder te verbeteren. Als u deze nieuwe gegevenstypen opent in een versie van Excel die ze niet ondersteunt, wordt #WAARDE! weergegeven voor die cellen. En #NAAM? wordt weergegeven in plaats van formules die verwijzen naar deze gegevenstypen.

Selecteer een cel niet kunt u met een gegevenstype, en sleep de vulgreep omlaag naar de koppeling van de tekst die nog niet is een gegevenstype. Hetzelfde geldt voor de opmaak kopiëren/plakken. Als u dit soort gegevens in een tabel gebruikt, kunt u kunt echter voor typen onder de laatste rij van de tabel. Wanneer u op Enter drukt, probeert Excel automatisch te overeenkomen met uw tekst met online-gegevens en omzetten in een gegevenstype. Dit wordt dit ook doen als u een tabel geen gebruikt. Zorg ervoor dat de cel waarin die u tekst typt in heeft twee of meer cellen erboven die al-gegevenstype gebruikt.

De gegevenstypen Aandelen en Geografie zijn erg nieuw en daarom werken ze mogelijk nog niet goed met bepaalde traditionele Excel-functies. Als u bijvoorbeeld een draaitabel wilt maken op basis van gegevens uit deze gegevenstypen, wordt de fout #WAARDE! weergegeven. En als u deze gegevenstypen gebruikt met Power Pivot, Power Query of zelfs in bepaalde grafieken, werkt dit mogelijk niet zoals verwacht. 

Een ander voorbeeld is met kaartdiagrammen. Als u probeert te maken van een map grafiek op basis van gegevens uit het gegevenstype Geografie, is het mogelijk dat de kaart niet juist weergegeven. We werken om dit probleem te verbeteren. Ondertussen Raadpleeg het artikel kaartdiagram voor meer informatie.

Op dit moment zijn deze gegevenstypen alleen beschikbaar als u de bewerkingstaal Engels hebt toegevoegd aan de taalvoorkeuren voor Office. We hopen in de toekomst meer talen te ondersteunen.

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×