Zelfstudie: Kaartgebaseerde Power View-rapporten maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Abstracte:    Dit is de derde zelfstudie in een reeks. In de eerste zelfstudie Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken, u een Excel-werkmap maken met gegevens die zijn geïmporteerd uit meerdere bronnen, is gemaakt en het gegevensmodel automatisch door Excel. De tweede zelfstudierelaties in gegevensmodel uitbreiden met behulp van Excel 2013, Power Pivot en DAX, u hebt geleerd hoe u het gegevensmodel uitbreiden en hiërarchieën binnen de gegevens die zijn gemaakt.

In deze zelfstudie gaat u dat uitgebreide gegevensmodel gebruiken om met Power View aantrekkelijke rapporten te maken met verschillende visualisaties.

Deze zelfstudie bestaat uit de volgende gedeelten:

Een Power View-rapport maken

Berekende velden maken voor Power View en draaitabellen

Standaardwaarden voor velden, tabelgedrag en gegevenscategorieën instellen

Samenvatting en Quiz

Aan het einde van deze zelfstudie kunt u enkele vragen beantwoorden om te kijken of u alles goed hebt begrepen.

In deze reeks met zelfstudies worden gegevens gebruikt die betrekking hebben op Olympische medailles, landen die de Olympische Spelen organiseren en verschillende Olympische sportevenementen. Deze reeks bestaat uit de volgende zelfstudies:

 1. Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken

 2. Relaties in gegevensmodel uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX

 3. Kaartgebaseerde Power View-rapporten maken

 4. Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

 5. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 1

 6. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

U kunt de zelfstudies het beste in de aangegeven volgorde doornemen.

Deze zelfstudies voor Excel 2013 gebruiken met Power Pivot ingeschakeld. Voor hulp bij het inschakelen van Power Pivot, klikt u op hier.


Een Power View-rapport maken

In de vorige zelfstudies, kunt u een Excel-werkmap gemaakt met een draaitabel met gegevens over Olympische medailles en gebeurtenissen. Als u de vorige zelfstudie niet hebt voltooid, kunt u de werkmap downloaden van het einde van de vorige zelfstudie vanaf hier.

In dit gedeelte maakt u een Power View-rapport om de Olympische gegevens visueel voor te stellen.

 1. Klik in Excel op Invoegen > Rapporten > Power View-rapporten.

  Een Power View-rapport invoegen

 2. Er wordt een leeg Power View-rapport als een werkblad in de werkmap.

  Een leeg Power View-rapport in Excel

 3. Ga naar het gebied Power View-velden en klik op de pijl naast Hosts om deze tabel uit te vouwen en klik vervolgens op City.

 4. Vouw de tabel Medals en klik op Sport. Hiermee wordt in Power View de Sport naast de plaats bevat zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.
  Een nieuwe tabel in Power View

 5. In het gebied velden van Power View-veldenen klik op de pijl naast Sport en selecteer Count (niet Blank). Nu is Power View de sporten tellen plaats vermelding, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  Het aantal sporten weergeven in plaats van de namen

 6. Selecteer op het lint ONTWERPEN > Andere visualisatie > Kaart. Het tabblad ONTWERPEN is alleen beschikbaar als de Power View-tabel is geselecteerd. Er kan een waarschuwing verschijnen over het inschakelen van externe inhoud wanneer u naar de kaartvisualisatie overschakelt.

 7. De tabel wordt vervangen door een kaart voor de visualisatie. Op de kaart geven blauwe cirkels van wisselende grootte het aantal verschillende sportevenementen aan dat op elke locatie van de Olympische Spelen wordt gehouden. Maar het zou nog handiger zijn om te zien welke evenementen bij de zomerspelen horen en welke bij de winterspelen.

 8. Om optimaal gebruik te maken van het rapportgebied, gaan we het gebied Filters samenvouwen. Klik hiervoor op de pijl in de rechterbovenhoek van het gebied Filters.

 9. Klik in Power View-veldenuitvouwen medailles. Sleep het veld Season omlaag naar het gebied kleur . Dat is het beter: de kaart wordt nu weergegeven blauwe bellen voor zomer sporten en rode bellen voor winter sport, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm. U kunt het formaat van de visualisatie wijzigen door een van de hoeken te slepen.

  Een kaartvisualisatie maken

U hebt nu een Power View-rapport waarin het aantal sportevenementen op verschillende locaties wordt gevisualiseerd, op een kaart met kleurcodes voor de zomer- en winterspelen. Het maken van een dergelijk rapport gaat dus heel eenvoudig.

Berekende velden maken voor Power View en draaitabellen

Power View gebruikt het onderliggende gegevensmodel om visualisaties te maken. Met Power Pivot en DAX kunt u het gegevensmodel uitbreiden door aangepaste formules te maken, waarna u op basis van deze formules en berekeningen rapporten kunt maken in draaitabellen en in Power View.

Een berekend veld in maken Power Pivot

 1. Klik in Excel op Power Pivot > Gegevensmodel > Beheren om het venster Power Pivot weer te geven.

 2. Selecteer de tabel Medals . Controleer of dat het berekeningsgebied wordt weergegeven. Het berekeningsgebied onder de gegevens in een tabel wordt gevonden en wordt gebruikt voor het maken, bewerken en beheren van berekende velden. Als u wilt weergeven van het berekeningsgebied Start > weergeven > berekeningsgebied, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  Het berekeningsgebied in PowerPivot

 3. Laten we het aantal Olympische edities berekenen. Selecteer de cel direct onder de kolom Edition in het berekeningsgebied. Selecteer in het lint AutoSom > unieke aantallen, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  Unieke aantallen weergeven in PowerPivot

 4. Power Pivot Hiermee maakt u een DAX-expressie voor de actieve cel in het berekeningsgebied. In dit geval Power Pivot automatisch de volgende DAX-formule gemaakt:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  aanvullende berekeningen in AutoSom zijn net zo eenvoudig, zoals som, gemiddelde, Min, Max en anderen.

 5. Sla de Excel-werkmap. Het gegevensmodel is bijgewerkt met het nieuwe berekende veld. Wanneer u naar het tabblad Power View in Excel teruggaat, krijgt een waarschuwing u in dat het gegevensmodel is bijgewerkt, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  Een waarschuwing geeft aan dat het gegevensmodel is gewijzigd

We gaan het berekende veld Distinct Count of Edition later gebruiken in de zelfstudies.

Een berekend veld maken met DAX in Power Pivot

De AutoSom-berekening is weliswaar handig, maar er zijn ook situaties waarin u meer geavanceerde berekeningen nodig hebt. U kunt DAX-formules maken in het berekeningsgebied, op dezelfde manier als u formules maakt in Excel. Laten we een DAX-formule maken en dan kijken hoe deze wordt weergegeven in ons gegevensmodel. De formule komt dan ook automatisch beschikbaar in onze draaitabel en in Power View.

 1. Open het venster Power Pivot . In het berekeningsgebied, selecteert u de cel direct onder de AutoSom-berekening die u in de vorige sectie hebt voltooid, zoals in het volgende scherm.

  DAX-formules maken in het berekeningsgebied van PowerPivot

 2. Laten we het percentage van alle medailles berekenen. Typ de volgende DAX-formule in de formulebalk. IntelliSense biedt beschikbare opdrachten op basis van wat u typt, en u kunt drukt u op Tab om het gemarkeerde IntelliSense-optie te selecteren.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Wanneer u naar de Excel-venster overschakelt, wordt Excel krijgt u in dat het gegevensmodel is bijgewerkt. In Excel, selecteert u de draaitabel op Blad1. Vouw in de Draaitabelvelden, uit de tabel Medals . Onderaan in de veldenlijst zijn de twee berekende velden die we zojuist hebt gemaakt, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm. Selecteer Percentage van alle medailles.

  Het gebied Draaitabelvelden met de berekende velden

 4. Klik in de draaitabel wordt het veld Percentage of All medals deel verschijnt na het aantal medailles weer. Deze niet opgemaakt als een percentage, dus selecteer deze velden (kunt u deze allemaal tegelijk, door de bovenkant van een van het veld Percentage of All medals deel aanwijst totdat de cursor verandert in een pijl-omlaag en vervolgens te klikken op). Wanneer u ze hebt geselecteerd, klikt u op Start > getal > Percentage. In dezelfde sectie van het lint, past u het aantal decimalen op twee. Uw draaitabel ziet er als het volgende scherm uit.

  Draaitabel met gegevens als percentages

In een eerdere zelfstudie hebben we het veld Sports alfabetisch gefilterd op alleen de eerste tien sporten. Daarom zien we nu alleen Aquatics tot en met Boxing, en is het percentage bij Grand Total 29,16% in plaats van 100%. Wat we hieruit kunnen afleiden, is dat 29,16% van alle toegekende medailles tijdens de zomerspelen voor rekening komt van deze eerste tien sporten. We kunnen ook zien dat Aquatics goed is voor 10,88% van alle medailles.

Aangezien het veld Percentage of All Medals deel uitmaakt van het gegevensmodel, is het veld ook beschikbaar in Power View.

U kunt ook berekende velden maken via het tabblad Power Pivot vanuit Power View. Het resultaat is echter hetzelfde, ongeacht of u een berekend veld maakt in Power Pivot of in Power View: het gegevensmodel wordt bijgewerkt met het berekende veld en het veld komt beschikbaar voor alle clienthulpprogramma's.

Standaardwaarden voor velden, tabelgedrag en gegevenscategorieën instellen

Een andere manier om het maken van rapporten in Power View te stroomlijnen, is door het instellen van een standaardset met velden. Wanneer u een standaardveldenset instelt voor een tabel, hoeft u alleen op die tabel te klikken in Power View om de standaardset met velden automatisch toe te voegen aan een nieuw rapport.

In dit gedeelte stelt u standaardinstellingen in voor uw werkmap waarmee u tijd kunt besparen bij het maken van rapporten.

De standaardveldenset maken voor een tabel

 1. Het venster Power Pivot moet nog steeds beschikbaar zijn. Als dat niet zo is, klikt u op Power Pivot > Gegevensmodel> Beheren. Selecteer in Power PivotStart > Weergave > Gegevensweergave om er zeker van te zijn dat de gegevensweergave is geselecteerd. Selecteer de tabel Medals.

 2. Klik op het tabblad Geavanceerd op Rapportage-eigenschappen > Standaardveldenset. Er verschijnt een venster waarin u standaardvelden kunt opgeven voor tabellen die worden gemaakt met clienthulpprogramma’s zoals Power View.

 3. Selecteer Sport, gebeurtenis EditionID, atleet en medaille in het linkerdeelvenster en klikt u op toevoegen -> -zodat ze de standaardvelden. Zorg ervoor dat deze worden weergegeven in het rechterdeelvenster standaardvelden, in de volgorde waarin die ze zijn weergegeven. Het venster Standaardveldenset ziet er als het volgende scherm uit.

  Het venster Standaardveldenset

 4. Klik op OK om de standaardveldenset voor de tabel Medals op te slaan.

 5. Ga naar het Power View-blad in Excel om te kijken doe dit werkt.

 6. Klik ergens in het lege rapportgebied om er zeker van te zijn dat er geen bestaande visualisatie geselecteerd. Het Power View-blad heeft op dit moment maar één visualisatie, die bestaat uit de kaart die u eerder hebt gemaakt.

 7. Klik in de lijst Power View-velden op de naam van de tabel Medals . Powerview een tabel maakt en automatisch de vijf standaardvelden van de tabel Medals opgeteld in de volgorde waarin u hebt opgegeven, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm. Als u per ongeluk op de driehoek naast medailles, de tabel gewoon klikken wordt uitgebreid met, in plaats van een nieuwe tabel met de standaardvelden toe te voegen.

  Power View-tabel met de automatisch toegevoegde standaardvelden

U kunt ook het standaardgedrag voor de tabel instellen. Op basis hiervan maakt Power View automatisch rapportlabels voor de tabel. Dit is handig wanneer u visualisaties van dezelfde tabel gaat maken, misschien wel voor heel veel verschillende rapporten. Aangezien we deze functionaliteit gaan gebruiken in de volgende stappen, moeten we het gewenste tabelgedrag nu instellen.

 1. Ga terug naar Power Pivot en zorg dat de tabel Medals is geselecteerd. Kies vervolgens Geavanceerd > Rapportage-eigenschappen > Tabelgedrag. Er verschijnt een venster waarin u het tabelgedrag kunt opgeven.

 2. In het venster Tabelgedrag is Rijaanduiding de kolom die alleen unieke waarden en geen lege waarden bevat. Dit is vaak de primaire sleutel van de tabel, maar dat hoeft niet zo te zijn. U moet een rijaanduiding selecteren voordat u andere selecties maakt in het venster. Selecteer MedalKey als de rijaanduiding.

 3. Schakel in het groepsvak Unieke rijen behouden het selectievakje AthleteID in. Velden die u hier selecteert hebben rijwaarden die uniek moeten zijn. Deze velden moeten niet worden samengevoegd wanneer u draaitabellen of Power View-rapporten gaat maken.

  Opmerking: als het niet lukt gegevens op de gewenste manier samen te voegen in rapporten, controleert u of het veld dat u wilt samenvoegen wel is uitgeschakeld in het groepsvak Unieke rijen behouden.

 4. Selecteer bij Standaardlabel een sleutel die moet worden gebruikt als het standaardrapportlabel. Selecteer Sport.

 5. Voor Standaardafbeelding, laat u de selectie als [geen kolom geselecteerd], aangezien u afbeeldingen nog niet hebt toegevoegd. Het venster Tabelgedrag ziet er als het volgende scherm uit.

  Het venster Tabelgedrag

 6. Klik op OK. Selecteer de tabel die u hebt gemaakt in de vorige stappen op de Power View-blad in Excel. Selecteer in het lint ontwerp > Tabel > kaart. De tabel die u hebt gemaakt met wijzigingen in een verzameling kaarten; de gegevens zijn hetzelfde, maar de visualisatie van de gegevens is gewijzigd. De tabel ziet er nu zo in het volgende scherm.
  Kaartvisualisaties met standaardtabelgedrag

Zoals u kunt zien, is het veld Sport groter dan de rest en wordt dit veld als een kopje weergegeven voor elke kaart. Dit komt omdat u Sport als het standaardlabel hebt ingesteld in het venster Tabelgedrag in Power Pivot.

Gegevenscategorieën instellen voor velden

U kunt Power View alleen gebruiken om dynamisch rapporten te maken op basis van onderliggende gegevens, zoals locatie, moeten velden met dergelijke gegevens op de juiste manier worden gecategoriseerd. Laten we voor de Olympische gegevens de categorieën voor een paar velden opgeven.

 1. Selecteer in Power Pivot, Hosts. Selecteer het veld NOC_CountryRegion. Uit Geavanceerd > rapportage-eigenschappen > gegevenscategorie: op de pijl en selecteer land/regio in de lijst met beschikbare gegevenscategorieën, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  Gegevenscategorieën in PowerPivot

 2. Selecteer de kolom NOC_CountryRegion in de tabel Medals. Wijzig ook hier de gegevenscategorie in Land/regio.

 3. Ga terug naar Excel en selecteert u het Power View-blad. Vouw de tabel Medals in Power View-veldenen u ziet dat het veld NOC_CountryRegion nu een pictogram van een kleine wereldbol ernaast. De wereldbol geeft aan dat NOC_CountryRegion een geografische locatie bevat, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  Pictogram voor geografische locatie in Power View-velden

We gaan die geografische locatie gebruiken in een volgende zelfstudie. U kunt uw werk nu opslaan, nog even doornemen wat u hebt geleerd en u dan klaarmaken voor de volgende zelfstudie.

Samenvatting en quiz

Overzicht van geleerde procedures

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u in Power View gegevens kunt visualiseren met behulp van een kaart. U weet nu ook hoe u een gegevensmodel kunt uitbreiden door berekende velden te maken en hoe u de gegevens op een andere manier kunt analyseren. Er is ook uitgelegd hoe u sets met standaardvelden maakt voor een tabel om zo een nieuwe Power View-tabel te maken met automatisch ingevulde standaardvelden. Ten slotte hebt u geleerd hoe u het standaardgedrag van een tabel kunt definiëren om nieuwe tabellen snel en consistent te ordenen en van labels te voorzien.

In de volgende zelfstudie in deze reeks gaat u deze vaardigheden verder uitdiepen. Er zijn overal heel veel gegevens beschikbaar en daarom leert u in de volgende zelfstudie hoe u gegevens van internet toevoegt aan uw gegevensmodel. Er wordt daar ook uitgelegd hoe u afbeeldingen gebruikt, zodat uw Power View-rapporten er nog mooier uitzien.

Klik op deze koppeling om naar de volgende zelfstudie te gaan:

Zelfstudie: Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapport

QUIZ

Wilt u controleren of u alles nog weet? Dat kan. In de volgende quiz komen de functies, mogelijkheden of vereisten aan bod waaraan aandacht is besteed in deze zelfstudie. De antwoorden vindt u onder aan de pagina. Succes!

Vraag 1: Uit welke bron gebruikt Power View gegevens om Power View-rapporten te maken?

A: Alleen uit werkbladen in Excel.

B: Alleen uit het gegevensmodel.

C: Alleen gegevens die zijn geïmporteerd uit externe bronnen.

D: Uit het gegevensmodel en uit werkbladen in Excel.

Vraag 2: Welke van de volgende beweringen is waar over een standaardveldenset?

A: U kunt maar één standaardveldenset maken voor het gegevensmodel.

B: Als u in Power View op de naam van een tabel klikt in de lijst Power View-velden, wordt er een tabelvisualisatie gemaakt die automatisch wordt gevuld met de standaardvelden.

C: Als u een standaardveldenset maakt voor een tabel, worden alle andere velden in die tabel uitgeschakeld.

D: Alle bovenstaande antwoorden.

Vraag 3: Welke van de volgende beweringen is waar over berekende velden?

A: Wanneer u berekende velden maakt in Power Pivot, worden deze in Power View weergegeven als velden die beschikbaar zijn in de tabel waarin ze zijn gemaakt.

B: Als u berekende velden maakt in het berekeningsgebied van Power Pivot, zijn de velden niet beschikbaar voor clienthulpprogramma's.

C: Wanneer u berekende velden maakt in Power Pivot, worden de velden als afzonderlijke tabellen weergegeven in alle clienthulpprogramma's.

D: Zowel A als B.

Vraag 4: Als u in het venster Tabelgedrag een veld selecteert in het groepsvak Unieke rijen behouden, welke van de volgende beweringen is dan juist?

A: U moet expliciet "Som van dit veld" selecteren in de lijst Power View-velden om het veld samen te voegen.

B: Het veld wordt altijd samengevoegd in Power View of in draaitabellen.

C: Het veld wordt nooit samengevoegd in Power View of in draaitabellen.

D: Het selecteren van een of meer velden in het groepsvak Unieke rijen behouden heeft geen invloed op het gedrag van het veld in Power View of in draaitabellen.

Quiz een swers

 1. Juiste antwoord: B

 2. Juiste antwoord: B

 3. Juiste antwoord: A

 4. Juiste antwoord: C

Notities: 

 • Gegevens en afbeeldingen in deze reeks zelfstudies zijn gebaseerd op:

 • Olympics Dataset van Guardian News & Media Ltd.

 • Vlagafbeeldingen van CIA Factbook (cia.gov)

 • Bevolkingsgegevens van The World Bank (worldbank.org)

 • Pictogrammen voor Olympische sporten door Thadius856 en Parutakupiu

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders