Zelfstudie: Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Abstracte:    Aan het einde van de vorige zelfstudie Maken op kaarten gebaseerde Power View-rapporten, uw Excel-werkmap opgenomen gegevens uit verschillende bronnen, een gegevensmodel op basis van relaties tot stand gebracht Power Pivoten een op kaarten gebaseerde Power View-rapport gebruiken met basisgegevens van Olympische spelen. In deze zelfstudie we uitbreiden en optimaliseren van de werkmap met meer gegevens, interessante afbeeldingen en eenvoudig indrukwekkende Power View-rapporten maken van de werkmap voorbereiden.

Opmerking : In dit artikel worden de gegevensmodellen in Excel 2013. Echter de dezelfde gegevens modelleren en de Power Pivot-functies in Excel 2013 geïntroduceerd ook van toepassing op Excel-2016.

Deze zelfstudie bestaat uit de volgende gedeelten:

Koppelingen naar afbeeldingen op internet importeren in het gegevensmodel

Gegevens op internet gebruiken om het gegevensmodel compleet te maken

Tabellen en velden verbergen om eenvoudiger rapporten te maken

Controlepunt en quiz

Aan het einde van deze zelfstudie kunt u enkele vragen beantwoorden om te kijken of u alles goed hebt begrepen.

In deze reeks met zelfstudies worden gegevens gebruikt die betrekking hebben op Olympische medailles, landen die de Olympische Spelen organiseren en verschillende Olympische sportevenementen. Deze reeks bestaat uit de volgende zelfstudies:

 1. Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken

 2. Relaties in gegevensmodel uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX

 3. Op kaarten gebaseerde Power View-rapporten maken

 4. Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

 5. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 1

 6. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

U kunt de zelfstudies het beste in de aangegeven volgorde doornemen.

Deze zelfstudies voor Excel 2013 gebruiken met Power Pivot ingeschakeld. Voor meer informatie over Excel 2013, klikt u op hier. Voor hulp bij het inschakelen van Power Pivot, klikt u op hier.


Koppelingen naar afbeeldingen op internet importeren in het gegevensmodel

De hoeveelheid beschikbare gegevens groeit voortdurend en daarmee ook de verwachting om deze gegevens te kunnen visualiseren. Aanvullende gegevens betekent nieuwe perspectieven en dus mogelijkheden om gegevens op andere manieren te beoordelen en te relateren. Power Pivot en Power View vormen het bindmiddel van uw gegevens, evenals externe gegevens, en stellen u in staat de gegevens op leuke en interessante manieren te visualiseren.

In dit gedeelte gaat u het gegevensmodel uitbreiden met afbeeldingen van vlaggen voor de regio's of landen die deelnemen aan de Olympische Spelen. Vervolgens voegt u afbeeldingen toe die de disciplines voorstellen die op de Olympische Spelen zijn vertegenwoordigd.

Vlagafbeeldingen toevoegen aan het gegevensmodel

Afbeeldingen verrijken de visuele impact van de Power View-rapporten. In de volgende stappen voegt u twee afbeeldingscategorieën toe: een afbeelding voor elke discipline en een afbeelding van de vlag voor de deelnemende regio’s of landen.

U hebt twee tabellen die goede kandidaten zijn voor het opnemen van deze informatie: de tabel Discipline voor de disciplineafbeeldingen en de tabel Hosts voor de vlaggen. U gaat hiervoor afbeeldingen gebruiken die beschikbaar zijn op internet. U voegt voor elke afbeelding een koppeling toe, zodat iedereen die een rapport bekijkt de afbeeldingen kan zien, waar ze zich ook bevinden.

 1. Nadat u wat hebt rondgekeken op internet, hebt u een goede bron gevonden voor de vlagafbeeldingen voor elk land of elke regio, namelijk de site CIA.gov World Factbook. Als u bijvoorbeeld op de volgende koppeling klikt, krijgt u een afbeelding te zien van de vlag van Frankrijk.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Als u andere afbeeldingen van vlaggen op de site bekijkt, zult u zien dat de URL's allemaal een vaste opbouw hebben en dat alleen de land- of regiocode van twee letters steeds anders is. Dit betekent dat u een lijst met de codes voor alle landen en regio’s nodig hebt, want dan hoeft u alleen die code van twee letters te vervangen in een URL om een koppeling naar de desbetreffende vlag te krijgen. Dat maakt het al wat makkelijker. Het wordt echter nog beter als u ontdekt dat de tabel Hosts deze code bevat voor alle deelnemende landen en regio’s. Perfect.

 2. U moet een nieuw veld maken in de tabel Hosts voor de opslag van de vlag URL's. In een eerdere zelfstudie gebruikt u DAX voor het samenvoegen van twee velden en we voor de vlag hetzelfde doen URL's. Selecteer in Power Pivot, de lege kolom met de titel van de Kolom toevoegen in de tabel Hosts . In de formulebalk, typ de volgende DAX-formule (of u kunt kopiëren en plak deze in de formulekolom). Het lijkt erop lang, maar het grootste is de URL die we wilt gebruiken van de CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  in deze DAX-functie die u hebt een paar dingen, allemaal op één regel. Eerste, de DAX-functie vervangen vervangingstekst in een opgegeven tekenreeks, zodat met behulp van de functie die u in het gedeelte van de URL waarnaar wordt verwezen Frankrijk markering (Frans) met de juiste tweelettercode voor elk land of regio vervangen. Het getal 82 worden de functie vervangen om het begin van de vervangende 82 tekens in de tekenreeks vermeld. De 2 die volgt wordt aangegeven vervangen hoeveel tekens voor het vervangen van. Vervolgens u misschien opgevallen dat de URL hoofdlettergevoelig is (u getest dat eerst natuurlijk) en onze codes van twee letters worden hoofdletters, zodat we had te converteren naar kleine letters als we ze in de URL met de DAX-functie kleine.letters hebt ingevoegd.

 3. Wijzig de naam van de kolom met de URL's van de vlaggen in FlagURL. Het scherm van Power Pivot ziet er nu uit zoals het volgende scherm.

  Een URL-veld maken met PowerPivot en DAX

 4. Ga terug naar Excel en selecteer de draaitabel in Sheet1. Selecteer in de lijst Draaitabelvelden de optie ALLES. U ziet dat u het toegevoegde veld FlagURL nu kunt kiezen, zoals in het volgende scherm.
  FlagURL is toegevoegd aan de tabel Hosts

  Notities : In sommige gevallen, de alfa-2-code die wordt gebruikt door de site CIA.gov wereld Factbook niet overeenkomen met de officiële ISO 3166-1 alfa-2-code die beschikbaar zijn in de tabel Hosts , wat betekent dat sommige vlaggen worden niet juist weergegeven. U kunt oplossen die en rechts vlag URL's, door de volgende die rechtstreeks in de tabel Hosts in Excel voor elke vermelding van de desbetreffende ophalen. Het goede nieuws is dat Power Pivot automatisch worden de wijzigingen die u in Excel aanbrengt wordt gedetecteerd en wordt de DAX-formule wordt herberekend:

  • wijzig AT in AU

Pictogrammen voor sporten toevoegen aan het gegevensmodel

Power View-rapporten zijn nog interessanter wanneer u afbeeldingen koppelt aan Olympische evenementen. In dit gedeelte gaat u afbeeldingen toevoegen aan de tabel Disciplines.

 1. Na het zoeken op Internet, kunt u vinden dat Wikimedia Commons uitstekende pictogrammen voor elke Olympische discipline, ingediend door Parutakupiu heeft. De volgende koppeling ziet u de vele afbeeldingen uit Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Als u echter de URL’s van de verschillende afbeeldingen goed hebt bekeken, blijkt dat de syntaxis niet consistent is en dat u DAX dus niet kunt gebruiken om automatisch koppelingen naar de afbeeldingen te maken. U wilt daarom weten hoeveel disciplines er in uw gegevensmodel staan, zodat u kunt bepalen of het realistisch is om de koppelingen handmatig in te voeren. Selecteer in Power Pivot de tabel Disciplines en kijk aan de onderzijde van het venster Power Pivot. Daar ziet u dat het aantal records 69 is, zoals in het volgende scherm.
  PowerPivot geeft het aantal records aan

  U besluit dat 69 records niet te veel is om handmatig te kopiëren en te plakken, zeker niet omdat de afbeeldingen veel toegevoegde waarde bieden aan de rapporten die u gaat maken.

 3. Als u de URL's voor de pictogrammen wilt toevoegen, zult u een nieuwe kolom moeten maken in de tabel Disciplines. Dat levert een interessante uitdaging op. De tabel Disciplines is namelijk toegevoegd aan het gegevensmodel door het importeren van een Access-database. Dit betekent dat de tabel Disciplines alleen wordt weergegeven in Power Pivot, niet in Excel. En in Power Pivot is het niet mogelijk om rechtstreeks gegevens in te voeren in afzonderlijke records, ook wel rijen genoemd. Om dit probleem op te lossen, kunnen we een nieuwe tabel maken op basis van gegevens in de tabel Disciplines, de tabel toevoegen aan het gegevensmodel en een relatie maken.

 4. Ga naar Power Pivot en kopieer de drie kolommen in de tabel Disciplines. U kunt de kolommen eenvoudig selecteren door de muisaanwijzer op de kolom DisciplineID te plaatsen en naar rechts te slepen over de kolom SportID (zoals in het volgende scherm). Klik vervolgens op Start > Klembord > Kopiëren.

  velden kopiëren in powerpivot

 5. Maak een nieuw werkblad in Excel en plak de gekopieerde gegevens. Maak de geplakte gegevens op als een tabel, zoals u in eerdere zelfstudies in deze reeks hebt gedaan, en gebruik de bovenste rij voor de labels. Geef de tabel de naam DiscImage. Geef het werkblad ook de naam DiscImage.

Opmerking : Een werkmap met de handmatige invoer voltooid, is genaamd DiscImage_table.xlsx, een van de bestanden die u hebt gedownload van de eerste zelfstudie in deze reeks. Als u deze eenvoudig, kunt u deze downloaden door te klikken op hier. Lees de volgende stappen die u op soortgelijke situaties met uw eigen gegevens toepassen kunt.

 1. Typ in de kolom naast SportID de naam DiscImage in de eerste rij. De tabel wordt automatisch uitgebreid met de tabel. Het werkblad DiscImage ziet er uit als in het volgende scherm.

  een tabel uitbreiden in excel

 2. Voer de URL's in voor elke discipline, op basis van de pictogrammen op Wikimedia Commons. Als u de werkmap hebt gedownload waarin dit al is gebeurd, kunt u de URL’s kopiëren en plakken in die kolom.

 3. Kies in Excel Power Pivot > Tabellen > Toevoegen aan gegevensmodel om de tabel die u hebt gemaakt, toe te voegen aan het gegevensmodel.

 4. Ga in Power Pivot naar de diagramweergave en maak een relatie door het veld DisciplineID uit de tabel Disciplines naar het veld DisciplineID in de tabel DiscImage te slepen.

De gegevenscategorie instellen om afbeeldingen goed weer te geven

De afbeeldingen kunnen alleen goed worden weergegeven in rapporten in Power View als u de gegevenscategorie instelt op Afbeeldings-URL. Power Pivot probeert automatisch het type gegevens in uw gegevensmodel vast te stellen en voegt dan (Voorgesteld) toe achter de automatisch geselecteerde categorie. Voor de zekerheid zullen we het maar even controleren. Dat gaat als volgt.

 1. Selecteer in Power Pivot de tabel DiscImage en kies vervolgens de kolom DiscImage.

 2. Selecteer op het lint Geavanceerd > Rapportage-eigenschappen > Gegevenscategorie en selecteer Afbeeldings-URL, zoals in het volgende scherm. Excel probeert de gegevenscategorie te bepalen, en als dat lukt, wordt de geselecteerde gegevenscategorie gemarkeerd met de tekst (voorgesteld).

  de gegevenscategorie instellen in powerpivot

Uw gegevensmodel bevat nu URL's voor pictogrammen die aan de desbetreffende discipline kunnen worden gekoppeld. Bovendien is de gegevenscategorie nu goed ingesteld op Afbeeldings-URL.

Gegevens op internet gebruiken om het gegevensmodel compleet te maken

Er zijn veel sites op internet waar u gegevens kunt vinden voor gebruik in rapporten, uiteraard alleen als u de gegevens betrouwbaar en nuttig vindt. In dit gedeelte gaat u bevolkingsgegevens toevoegen aan uw gegevensmodel.

Bevolkingsgegevens toevoegen aan het gegevensmodel

Als u rapporten wilt maken waarin bevolkingsgegevens zijn opgenomen, moet u deze gegevens eerst vinden en vervolgens opnemen in het gegevensmodel. Een belangrijke bron van dergelijke informatie is de databank Worldbank.org. Na een bezoek aan de site, hebt u de volgende pagina gevonden waarmee u allerlei soorten gegevens van landen en regio’s kunt selecteren en downloaden.

http://databank.worldbank.org/Data/Views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-indicators

U kunt op een groot aantal verschillende manieren gegevens downloaden van Worldbank.org en zo allerlei interessante rapporten genereren. Op dit moment bent u geïnteresseerd in de bevolkingsgegevens voor landen en regio's in uw gegevensmodel. In de volgende stappen gaat u een tabel met bevolkingsgegevens downloaden en deze vervolgens toevoegen aan uw gegevensmodel.

Opmerking : Websites veranderen soms, zodat het is mogelijk dat de lay-out op Worldbank.org iets anders dan hieronder beschreven. U kunt ook een Excel-werkmap met de naam Population.xlsx al met de gegevens van Worldbank.org, gemaakt met behulp van de volgende stappen door te klikken op hierdownloaden.

 1. Gebruik de bovenstaande koppeling om naar de website van Worldbank.org te gaan.

 2. Klik in het midden van de pagina onder land, klikt u op Alles selecteren.

 3. Vouw SERIES uit, en zoek en selecteer population, total. In het volgende scherm ziet u een afbeelding van die zoekactie, met een pijl die naar het zoekvak wijst.

  Gegevenssets selecteren op Worldbank.org

 4. Vouw TIME uit en selecteer 2008 (dat is weliswaar een paar jaar geleden, maar het is wel het jaar dat overeenkomt met de gegevens van de Olympische Spelen die in deze zelfstudies worden gebruikt).

 5. Als u deze selecties hebt gemaakt, klikt u op de knop DOWNLOAD en kiest u Excel als het bestandstype. De naam van de gedownloade werkmap geeft weinig informatie. Wijzig de naam van de werkmap daarom in Population.xls en sla de werkmap op in een locatie waar u deze in de volgende reeks stappen eenvoudig kunt openen.

U kunt de gegevens nu gaan importeren in uw gegevensmodel.

 1. Voeg een nieuw werkblad toe aan de Excel-werkmap met de gegevens van de Olympische Spelen en geef het blad de naam Population.

 2. Blader naar de werkmap Population.xls die u hebt gedownload, open de werkmap en kopieer de gegevens. Als u een cel selecteert in de gegevensset, kunt u vervolgens met Ctrl + A alle aangrenzende gegevens selecteren. Plak de gegevens in cel A1 in het werkblad Population.xls in werkmap met de gegevens van de Olympische Spelen.

 3. In deze werkmap wilt u de gegevens die u net hebt geplakt, opmaken als een tabel. De tabel moet de naam Population hebben. Selecteer een willekeurige cel in de gegevensset, zoals cel A1, en druk op Ctrl + A om alle aangrenzende gegevens te selecteren. Druk vervolgens op Ctrl + T om de gegevens als een tabel op te maken. Aangezien de gegevens kopteksten bevatten, selecteert u Mijn tabel heeft veldnamen in het venster Tabel maken dat verschijnt, zoals hier wordt weergegeven.

  het venster tabel maken

  Het opmaken van de gegevens als een tabel heeft veel voordelen. U kunt een naam toewijzen aan een tabel, waardoor u deze gemakkelijk kunt identificeren. U kunt ook relaties tussen tabellen maken, waardoor u de gegevens kunt verkennen en analyseren in draaitabellen, Power Pivot en Power View.

 4. In de Hulpmiddelen voor tabellen > ontwerpen tab-toets, zoekt u het veld Tabelnaam en typ populatie om de tabel een naam. De gegevens van de populatie wordt in een kolom getiteld 2008. Als u wilt houden dingen rechte, de naam van de kolom 2008 in de tabel populatie populatie. Uw werkmap ziet er nu zo in het volgende scherm.

  Bevolkingsgegevens overgebracht naar Excel

  Notities : In sommige gevallen, de Landcode die worden gebruikt door de site niet overeenkomen met de officiële ISO 3166-1 alfa-3-code die beschikbaar zijn in de tabel Medals Worldbank.org betekent dat sommige LandRegio's bevolkingsgegevens niet wordt weergegeven. U kunt die door de volgende die rechtstreeks in uw tabel populatie in Excel voor elke vermelding van de desbetreffende oplossen. Het goede nieuws is dat Power Pivot wordt automatisch gedetecteerd voor de wijzigingen die u in Excel aanbrengt:

  • NLD NED wijzigen

  • CHE SUI wijzigen

 5. In Excel voegt u de tabel toe aan het gegevensmodel door Power Pivot > Tabellen > Toevoegen aan gegevensmodel te selecteren, zoals in het volgende scherm.

  Nieuwe gegevens toevoegen aan het gegevensmodel

 6. Dan gaan we nu een relatie definiëren. We hebben gezien dat de land- of regiocode in Population overeenkomt met de code van twee letters in het veld NOC_CountryRegion van Medals. Dat betekent dat we gemakkelijk een relatie kunnen definiëren tussen die tabellen. Ga in Power Pivot naar de diagramweergave en sleep de tabel Population naast de tabel Medals. Sleep het veld NOC_CountryRegion van de tabel Medals naar het veld Country Code of Region Code in de tabel Population. Er wordt een relatie toegevoegd, zoals u kunt zien in het volgende scherm.

  Een relatie maken tussen tabellen

Dat was niet al te moeilijk. Uw gegevensmodel bevat nu koppelingen naar vlaggen, naar afbeeldingen van disciplines (ook wel pictogrammen genoemd) en nieuwe tabellen die bevolkingsgegevens bevatten. We beschikken nu over allerlei gegevens en we zijn bijna klaar om een paar prachtige visualisaties te maken die we kunnen gebruiken in rapporten.

Maar laten we het eerst onszelf nog iets gemakkelijker maken door de tabellen en velden te verbergen die we toch niet nodig hebben.

Tabellen en velden verbergen om eenvoudiger rapporten te maken

Het is u misschien ook wel opgevallen dat de tabel Medals erg veel velden bevat. Veel van deze velden zijn helemaal niet nodig voor het maken van een rapport. In dit gedeelte leert u hoe u sommige van deze velden kunt verbergen, zodat het maken van rapporten in Power View nog soepeler verloopt.

Selecteer eerst het Power View-werkblad in Excel. In het volgende scherm ziet u de lijst met tabellen in Power View-velden. Dat is een lange lijst met tabellen waaruit u kunt kiezen. Bovendien bevatten veel tabellen velden die nooit zullen worden gebruikt in uw rapporten.

Een overvloed aan tabellen in de Excel-werkmap

De onderliggende gegevens zijn nog steeds belangrijk, maar de lijst met tabellen en velden is te lang en zorgt alleen maar voor verwarring. U kunt tabellen en velden uit clienthulpprogramma's, zoals draaitabellen en Power View, echter verbergen zonder de onderliggende gegevens te verwijderen uit het gegevensmodel.

In de volgende stappen gaat u een paar van de tabellen en velden verbergen met Power Pivot. Als u voor een rapport tabellen of velden die u hebt verborgen, kunt u altijd teruggaan naar Power Pivot en de onderdelen weer weergeven.

Opmerking : Wanneer u een kolom of veld verbergt, kunt u geen rapporten of filters maken op basis van die verborgen kolommen of velden.

Tabellen verbergen met Power Pivot

 1. Selecteer in Power PivotStart > Weergave > Gegevensweergave om er zeker van te zijn dat de gegevensweergave is geselecteerd in plaats van de diagramweergave.

 2. Laten we de volgende tabellen verbergen, aangezien u die waarschijnlijk toch niet gaat gebruiken in uw rapporten: S_Teams en W_Teams. U hebt ook gezien dat er een paar tabellen zijn die maar één veld bevatten dat voor u relevant is. Verderop in deze zelfstudie wordt ook hiervoor een oplossing beschreven.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de tab W_Teams, aan de onderzijde van het venster, en selecteer Verbergen in clienthulpprogramma's. In het volgende scherm ziet u het menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een verborgen tab klikt in Power Pivot.

  Tabellen verbergen van clienthulpprogramma’s van Excel

 4. Verberg ook de andere tabel, S_Teams. U ziet dat de tabs voor verborgen tabellen grijs worden weergegeven, zoals in het volgende scherm.

  Tabs van verborgen tabellen worden grijs weergegeven in PowerPivot

Velden verbergen met Power Pivot

Er zijn ook een paar velden die niet handig zijn voor het maken van rapporten. De onderliggende gegevens zijn misschien wel belangrijk, maar door velden uit clienthulpprogramma's, zoals draaitabellen en Power View, te verbergen, wordt de navigatie en de selectie van velden die u wel wilt gebruiken in de rapporten een stuk overzichtelijker.

Met de volgende stappen verbergt u een aantal velden, uit verschillende tabellen, die u niet nodig hebt in uw rapporten.

 1. Klik in Power Pivot op de tab Medals. Klik met de rechtermuisknop op de kolom Edition en klik vervolgens op Verbergen in clienthulpprogramma’s, zoals in het volgende scherm.

  Via het contextmenu tabelvelden uit clienthulpprogramma’s van Excel verbergen

  U ziet dat de kolommen nu grijs worden weergegeven, net zoals de tabs van verborgen tabellen.

 2. Verberg op de tab Medals de volgende velden uit clienthulpprogramma's: Event_gender, MedalKey.

 3. Verberg op de tab Events de volgende velden uit clienthulpprogramma's: EventID, SportID.

 4. Verberg op de tab Sports het veld SportID.

Als we nu kijken naar het Power View-blad en de lijst Power View-velden, zien we het volgende scherm. Dit is al een stuk overzichtelijker.

minder tabellen in clienthulpprogramma's betekent dat u gemakkelijker tabellen kunt maken

U kunt het uitvoeren van rapporten eenvoudiger maken door tabellen en kolommen van clienthulpprogramma's te verbergen. U kunt zo veel of weinig tabellen of kolommen verbergen als nodig is. Bovendien kunt u verborgen onderdelen later altijd weer weergeven als dat nodig is.

Het gegevensmodel is nu compleet en u kunt dus gaan experimenteren met de gegevens. In de volgende zelfstudie gaat u allerlei interessante en boeiende visualisaties maken aan de hand van de gegevens van de Olympische Spelen en het gegevensmodel dat u hebt gemaakt.

Samenvatting en quiz

Overzicht van geleerde procedures

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u gegevens op internet importeert in uw gegevensmodel. Er zijn een heleboel gegevens beschikbaar op internet. Als u beschikt over de vaardigheden om deze gegevens te vinden en te gebruiken in uw rapporten, zal dit zeker bijdragen aan de kwaliteit van uw rapporten.

U hebt ook geleerd hoe u afbeeldingen toevoegt aan uw gegevensmodel en hoe u DAX-formules maakt om het integreren van URL's in uw samengevoegde gegevens te automatiseren, zodat u deze in rapporten kunt gebruiken. Er is ook aandacht besteed aan het verbergen van tabellen en velden, wat handig is om de boel een beetje overzichtelijk te houden wanneer u rapporten gaat maken. Het verbergen van tabellen en velden is vooral handig wanneer andere mensen rapporten gaan maken op basis van de gegevens die u aanbiedt.

In de volgende zelfstudie in deze reeks gaan we beginnen met het maken van schitterende Power View-rapporten. Ze zijn leuk en interactief, en uw creativiteit en verbeelding zijn de enige beperkende factoren. Zelfs binnen de set met Olympische gegevens is het aantal rapporten en het type rapporten dat u kunt maken bijna onbeperkt.

Snel naar de volgende zelfstudie dan maar? Klik op de onderstaande koppeling om nu zelf rapporten te gaan maken:

Zelfstudie 5: Indrukwekkende Power View - rapporten maken: deel 1

QUIZ

Wilt u controleren of u alles nog weet? Dat kan. In de volgende quiz komen de functies, mogelijkheden of vereisten aan bod waaraan aandacht is besteed in deze zelfstudie. De antwoorden staan onder aan de pagina. Succes!

Vraag 1: Welke van de volgende methoden is een toegestane manier om gegevens op internet op te nemen in uw gegevensmodel?

A: De gegevens als onbewerkte tekst kopiëren en plakken in Excel, waarna ze automatisch worden toegevoegd aan het model.

B: De gegevens kopiëren en plakken in Excel, opmaken als een tabel en dan Power Pivot > Tabellen > Toevoegen aan gegevensmodel kiezen.

C: Een DAX-formule maken in Power Pivot waarmee een nieuwe kolom wordt gevuld met URL's die verwijzen naar gegevensbronnen op internet.

D: B en C.

Vraag 2: Welke van de volgende beweringen is waar voor het opmaken van gegevens als een tabel in Excel?

A: U kunt een naam toewijzen aan een tabel, waardoor u deze gemakkelijk kunt identificeren.

B: U kunt een tabel toevoegen aan het gegevensmodel.

C: U kunt relaties tussen tabellen maken, waardoor u de gegevens kunt verkennen en analyseren in draaitabellen, Power Pivot en Power View.

D: Alle bovenstaande antwoorden.

Vraag 3: Welke van de volgende beweringen is waar voor verborgen tabellen in Power Pivot?

A: Als u een tabel verbergt in Power Pivot, worden de bijbehorende gegevens verwijderd uit het gegevensmodel.

B: Als u een tabel verbergt in Power Pivot, is de tabel niet beschikbaar voor clienthulpprogramma's en kunt u dus geen rapporten maken waarin gegevens worden gefilterd op velden uit die tabel.

C: Het verbergen van een tabel in Power Pivot heeft geen gevolgen voor clienthulpprogramma’s.

D: U kunt tabellen niet verbergen in Power Pivot, alleen velden.

Vraag 4: Waar of onwaar: Als u een veld hebt verborgen in Power Pivot, kunt u het veld niet meer zien of gebruiken, zelfs niet vanuit Power Pivot zelf.

A: WAAR

B: ONWAAR

Antwoorden

 1. Juiste antwoord: D

 2. Juiste antwoord: D

 3. Juiste antwoord: B

 4. Juiste antwoord: B

Notities : Gegevens en afbeeldingen in deze reeks zelfstudies zijn gebaseerd op:

 • Olympics Dataset van Guardian News & Media Ltd.

 • Vlagafbeeldingen van CIA Factbook (cia.gov)

 • Bevolkingsgegevens van The World Bank (worldbank.org)

 • Pictogrammen voor Olympische sporten door Thadius856 en Parutakupiu

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders