Zelfstudie: Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Abstract:    At the end of the previous tutorial, Create Map-based Power View Reports, your Excel workbook included data from various sources, a Data Model based on relationships established using Power Pivot, and a map-based Power View report with some basic Olympics information. In this tutorial, we extend and optimize the workbook with more data, interesting graphics, and prepare the workbook to easily create amazing Power View reports.

Opmerking: This article describes data models in Excel 2013. However, the same data modeling and Power Pivot features introduced in Excel 2013 also apply to Excel 2016.

Deze zelfstudie bestaat uit de volgende gedeelten:

Import Internet-based image links into the Data Model

Use Internet data to complete the Data Model

Hide tables and fields for easier report creation

Checkpoint and Quiz

Aan het einde van deze zelfstudie kunt u enkele vragen beantwoorden om te kijken of u alles goed hebt begrepen.

In deze reeks met zelfstudies worden gegevens gebruikt die betrekking hebben op Olympische medailles, landen die de Olympische Spelen organiseren en verschillende Olympische sportevenementen. Deze reeks bestaat uit de volgende zelfstudies:

 1. Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken

 2. Relaties in gegevensmodel uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX

 3. Op kaarten gebaseerde Power View-rapporten maken

 4. Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

 5. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 1

 6. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

U kunt de zelfstudies het beste in de aangegeven volgorde doornemen.

These tutorials use Excel 2013 with Power Pivot enabled. For more information on Excel 2013, click here. For guidance on enabling Power Pivot, click here.


Koppelingen naar afbeeldingen op internet importeren in het gegevensmodel

De hoeveelheid beschikbare gegevens groeit voortdurend en daarmee ook de verwachting om deze gegevens te kunnen visualiseren. Aanvullende gegevens betekent nieuwe perspectieven en dus mogelijkheden om gegevens op andere manieren te beoordelen en te relateren. Power Pivot en Power View vormen het bindmiddel van uw gegevens, evenals externe gegevens, en stellen u in staat de gegevens op leuke en interessante manieren te visualiseren.

In dit gedeelte gaat u het gegevensmodel uitbreiden met afbeeldingen van vlaggen voor de regio's of landen die deelnemen aan de Olympische Spelen. Vervolgens voegt u afbeeldingen toe die de disciplines voorstellen die op de Olympische Spelen zijn vertegenwoordigd.

Vlagafbeeldingen toevoegen aan het gegevensmodel

Afbeeldingen verrijken de visuele impact van de Power View-rapporten. In de volgende stappen voegt u twee afbeeldingscategorieën toe: een afbeelding voor elke discipline en een afbeelding van de vlag voor de deelnemende regio’s of landen.

U hebt twee tabellen die goede kandidaten zijn voor het opnemen van deze informatie: de tabel Discipline voor de disciplineafbeeldingen en de tabel Hosts voor de vlaggen. U gaat hiervoor afbeeldingen gebruiken die beschikbaar zijn op internet. U voegt voor elke afbeelding een koppeling toe, zodat iedereen die een rapport bekijkt de afbeeldingen kan zien, waar ze zich ook bevinden.

 1. After searching around the Internet, you find a good source for flag images for each country or region: the CIA.gov World Factbook site. For example, when you click on the following link, you get an image of the flag for France.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  When you investigate further and find other flag image URLs on the site, you realize the URLs have a consistent format, and that the only variable is the two-letter country or region code. So if you knew each two-letter country or region code, you could just insert that two-letter code into each URL, and get a link to each flag. That’s a plus, and when you look closely at your data, you realize that the Hosts table contains two-letter country or region codes. Great.

 2. You need to create a new field in the Hosts table to store the flag URLs. In an earlier tutorial you used DAX to concatenate two fields, and we’ll do the same for the flag URLs. In Power Pivot, select the empty column that has the title Add Column in the Hosts table. In the formula bar, type the following DAX formula (or you can copy and paste it into the formula column). It looks long, but most of it is the URL we want to use from the CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  In that DAX function you did a few things, all in one line. First, the DAX function REPLACE replaces text in a given text string, so by using that function you replaced the part of the URL that referenced France’s flag (fr) with the appropriate two-letter code for each country or region. The number 82 tells the REPLACE function to begin the replacement 82 characters into the string. The 2 that follows tells REPLACE how many characters to replace. Next, you may have noticed that the URL is case-sensitive (you tested that first, of course) and our two-letter codes are uppercase, so we had to convert them to lowercase as we inserted them into the URL using the DAX function LOWER.

 3. Rename the column with the flag URLs to FlagURL. Your Power Pivot screen now looks like the following screen.

  Een URL-veld maken met PowerPivot en DAX

 4. Return to Excel and select the PivotTable in Sheet1. In PivotTable Fields, select ALL. You see the FlagURL field you added is available, as shown in the following screen.
  FlagURL is toegevoegd aan de tabel Hosts

  Notities: In some instances, the Alpha-2 code used by the CIA.gov World Factbook site doesn’t match the official ISO 3166-1 Alpha-2 code provided in the Hosts table, which means some flags don’t display properly. You can fix that, and get the right Flag URLs, by making the following substitutions directly in your Hosts table in Excel, for each affected entry. The good news is that Power Pivot automatically detects the changes you make in Excel, and recalculates the DAX formula:

  • wijzig AT in AU

Pictogrammen voor sporten toevoegen aan het gegevensmodel

Power View-rapporten zijn nog interessanter wanneer u afbeeldingen koppelt aan Olympische evenementen. In dit gedeelte gaat u afbeeldingen toevoegen aan de tabel Disciplines.

 1. After searching the Internet, you find that Wikimedia Commons has great pictograms for each Olympic discipline, submitted by Parutakupiu. The following link shows you the many images from Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. But when you look at each of the individual images, you find the common URL structure doesn’t lend itself to using DAX to automatically create links to the images. You want to know how many disciplines exist in your Data Model, to gauge whether you should input the links manually. In Power Pivot select the Disciplines table, and look at the bottom of the Power Pivot window. There, you see the number of records is 69, as shown in the following screen.
  PowerPivot geeft het aantal records aan

  You decide that 69 records is not too many to copy and paste manually, especially since they’ll be so compelling when you create reports.

 3. Als u de URL's voor de pictogrammen wilt toevoegen, zult u een nieuwe kolom moeten maken in de tabel Disciplines. Dat levert een interessante uitdaging op. De tabel Disciplines is namelijk toegevoegd aan het gegevensmodel door het importeren van een Access-database. Dit betekent dat de tabel Disciplines alleen wordt weergegeven in Power Pivot, niet in Excel. En in Power Pivot is het niet mogelijk om rechtstreeks gegevens in te voeren in afzonderlijke records, ook wel rijen genoemd. Om dit probleem op te lossen, kunnen we een nieuwe tabel maken op basis van gegevens in de tabel Disciplines, de tabel toevoegen aan het gegevensmodel en een relatie maken.

 4. In Power Pivot, copy the three columns in the Disciplines table. You can select them by hovering over the Discipline column then dragging across to the SportID column, as shown in the following screen, then click Home > Clipboard > Copy.

  Velden kopiëren in PowerPivot

 5. Maak een nieuw werkblad in Excel en plak de gekopieerde gegevens. Maak de geplakte gegevens op als een tabel, zoals u in eerdere zelfstudies in deze reeks hebt gedaan, en gebruik de bovenste rij voor de labels. Geef de tabel de naam DiscImage. Geef het werkblad ook de naam DiscImage.

Opmerking:  A workbook with all the manual input completed, called DiscImage_table.xlsx, is one of the files you downloaded in the first tutorial in this series. To make it easy, you can download it by clicking here. Read the next steps, which you can apply to similar situations with your own data.

 1. In the column beside SportID, type DiscImage in the first row. Excel automatically extends the table to include the row. Your DiscImage worksheet looks like the following screen.

  Een tabel uitbreiden in Excel

 2. Voer de URL's in voor elke discipline, op basis van de pictogrammen op Wikimedia Commons. Als u de werkmap hebt gedownload waarin dit al is gebeurd, kunt u de URL’s kopiëren en plakken in die kolom.

 3. Kies in Excel Power Pivot > Tabellen > Toevoegen aan gegevensmodel om de tabel die u hebt gemaakt, toe te voegen aan het gegevensmodel.

 4. Ga in Power Pivot naar de diagramweergave en maak een relatie door het veld DisciplineID uit de tabel Disciplines naar het veld DisciplineID in de tabel DiscImage te slepen.

De gegevenscategorie instellen om afbeeldingen goed weer te geven

De afbeeldingen kunnen alleen goed worden weergegeven in rapporten in Power View als u de gegevenscategorie instelt op Afbeeldings-URL. Power Pivot probeert automatisch het type gegevens in uw gegevensmodel vast te stellen en voegt dan (Voorgesteld) toe achter de automatisch geselecteerde categorie. Voor de zekerheid zullen we het maar even controleren. Dat gaat als volgt.

 1. Selecteer in Power Pivot de tabel DiscImage en kies vervolgens de kolom DiscImage.

 2. On the ribbon, select Advanced > Reporting Properties > Data Category and select Image URL, as shown in the following screen. Excel attempts to detect the Data Category, and when it does, marks the selected Data category as (suggested).

  De gegevenscategorie instellen in PowerPivot

Uw gegevensmodel bevat nu URL's voor pictogrammen die aan de desbetreffende discipline kunnen worden gekoppeld. Bovendien is de gegevenscategorie nu goed ingesteld op Afbeeldings-URL.

Gegevens op internet gebruiken om het gegevensmodel compleet te maken

Er zijn veel sites op internet waar u gegevens kunt vinden voor gebruik in rapporten, uiteraard alleen als u de gegevens betrouwbaar en nuttig vindt. In dit gedeelte gaat u bevolkingsgegevens toevoegen aan uw gegevensmodel.

Bevolkingsgegevens toevoegen aan het gegevensmodel

Als u rapporten wilt maken waarin bevolkingsgegevens zijn opgenomen, moet u deze gegevens eerst vinden en vervolgens opnemen in het gegevensmodel. Een belangrijke bron van dergelijke informatie is de databank Worldbank.org. Na een bezoek aan de site, hebt u de volgende pagina gevonden waarmee u allerlei soorten gegevens van landen en regio’s kunt selecteren en downloaden.

http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators

U kunt op een groot aantal verschillende manieren gegevens downloaden van Worldbank.org en zo allerlei interessante rapporten genereren. Op dit moment bent u geïnteresseerd in de bevolkingsgegevens voor landen en regio's in uw gegevensmodel. In de volgende stappen gaat u een tabel met bevolkingsgegevens downloaden en deze vervolgens toevoegen aan uw gegevensmodel.

Opmerking:  Websites sometimes change, so the layout at Worldbank.org might be a little different than described below. Alternatively, you can download an Excel workbook named Population.xlsx that already contains the Worldbank.org data, created using the following steps, by clicking here.

 1. Gebruik de bovenstaande koppeling om naar de website van Worldbank.org te gaan.

 2. In the center section of the page, under COUNTRY, click select all.

 3. Under SERIES, search for and select population, total. The following screen shows an image of that search, with an arrow pointing to the search box.

  Gegevenssets selecteren op Worldbank.org

 4. Vouw TIME uit en selecteer 2008 (dat is weliswaar een paar jaar geleden, maar het is wel het jaar dat overeenkomt met de gegevens van de Olympische Spelen die in deze zelfstudies worden gebruikt).

 5. Als u deze selecties hebt gemaakt, klikt u op de knop DOWNLOAD en kiest u Excel als het bestandstype. De naam van de gedownloade werkmap geeft weinig informatie. Wijzig de naam van de werkmap daarom in Population.xls en sla de werkmap op in een locatie waar u deze in de volgende reeks stappen eenvoudig kunt openen.

U kunt de gegevens nu gaan importeren in uw gegevensmodel.

 1. Voeg een nieuw werkblad toe aan de Excel-werkmap met de gegevens van de Olympische Spelen en geef het blad de naam Population.

 2. Blader naar de werkmap Population.xls die u hebt gedownload, open de werkmap en kopieer de gegevens. Als u een cel selecteert in de gegevensset, kunt u vervolgens met Ctrl + A alle aangrenzende gegevens selecteren. Plak de gegevens in cel A1 in het werkblad Population.xls in werkmap met de gegevens van de Olympische Spelen.

 3. In your Olympics workbook, you want to format the data you just pasted as a table, and name the table Population. With any cell in the dataset selected, such as cell A1, press Ctrl + A to select all adjacent data, and then Ctrl + T to format the data as a table. Since the data has headers, select My table has headers in the Create Table window that appears, as shown here.

  Het venster Tabel maken

  Formatting the data as a table has many advantages. You can assign a name to a table, which makes it easy to identify. You can also establish relationships between tables, enabling exploration and analysis in PivotTables, Power Pivot, and Power View.

 4. In the TABLE TOOLS > DESIGN tab, locate the Table Name field, and type Population to name the table. The population data is in a column titled 2008. To keep things straight, rename the 2008 column in the Population table to Population. Your workbook now looks like the following screen.

  Bevolkingsgegevens overgebracht naar Excel

  Notities: In some instances, the Country Code used by the Worldbank.org site doesn’t match the official ISO 3166-1 Alpha-3 code provided in the Medals table, which means some countryregions won’t display population data. You can fix that by making the following substitutions directly in your Population table in Excel, for each affected entry. The good news is that Power Pivot automatically detects the changes you make in Excel:

  • change NLD to NED

  • change CHE to SUI

 5. In Excel, add the table to the Data Model by selecting Power Pivot > Tables > Add to Data Model, as shown in the following screen.

  Nieuwe gegevens toevoegen aan het gegevensmodel

 6. Next, let’s create a relationship. We noticed that the Country or Region Code in Population is the same three-digit code found in the NOC_CountryRegion field of Medals. Great, we can easily create a relationship between those tables. In Power Pivot, in Diagram View, drag the Population table so it’s situated beside the Medals table. Drag the NOC_CountryRegion field of the Medals table onto the Country or Region Code field in the Population table. A relationship is established, as shown in the following screen.

  Een relatie maken tussen tabellen

Dat was niet al te moeilijk. Uw gegevensmodel bevat nu koppelingen naar vlaggen, naar afbeeldingen van disciplines (ook wel pictogrammen genoemd) en nieuwe tabellen die bevolkingsgegevens bevatten. We beschikken nu over allerlei gegevens en we zijn bijna klaar om een paar prachtige visualisaties te maken die we kunnen gebruiken in rapporten.

Maar laten we het eerst onszelf nog iets gemakkelijker maken door de tabellen en velden te verbergen die we toch niet nodig hebben.

Tabellen en velden verbergen om eenvoudiger rapporten te maken

Het is u misschien ook wel opgevallen dat de tabel Medals erg veel velden bevat. Veel van deze velden zijn helemaal niet nodig voor het maken van een rapport. In dit gedeelte leert u hoe u sommige van deze velden kunt verbergen, zodat het maken van rapporten in Power View nog soepeler verloopt.

Selecteer eerst het Power View-werkblad in Excel. In het volgende scherm ziet u de lijst met tabellen in Power View-velden. Dat is een lange lijst met tabellen waaruit u kunt kiezen. Bovendien bevatten veel tabellen velden die nooit zullen worden gebruikt in uw rapporten.

Een overvloed aan tabellen in de Excel-werkmap

De onderliggende gegevens zijn nog steeds belangrijk, maar de lijst met tabellen en velden is te lang en zorgt alleen maar voor verwarring. U kunt tabellen en velden uit clienthulpprogramma's, zoals draaitabellen en Power View, echter verbergen zonder de onderliggende gegevens te verwijderen uit het gegevensmodel.

In de volgende stappen gaat u een paar van de tabellen en velden verbergen met Power Pivot. Als u voor een rapport tabellen of velden die u hebt verborgen, kunt u altijd teruggaan naar Power Pivot en de onderdelen weer weergeven.

Opmerking: Wanneer u een kolom of veld verbergt, kunt u geen rapporten of filters maken op basis van die verborgen kolommen of velden.

Hide Tables using Power Pivot

 1. Selecteer in Power PivotStart > Weergave > Gegevensweergave om er zeker van te zijn dat de gegevensweergave is geselecteerd in plaats van de diagramweergave.

 2. Laten we de volgende tabellen verbergen, aangezien u die waarschijnlijk toch niet gaat gebruiken in uw rapporten: S_Teams en W_Teams. U hebt ook gezien dat er een paar tabellen zijn die maar één veld bevatten dat voor u relevant is. Verderop in deze zelfstudie wordt ook hiervoor een oplossing beschreven.

 3. Right-click on the W_Teams tab, found along the bottom of the window, and select Hide from Client Tools. The following screen shows the menu that appears when you right-click a hidden table tab in Power Pivot.

  Tabellen verbergen van clienthulpprogramma’s van Excel

 4. Hide the other table, S_Teams, as well. Notice that tabs for hidden tables are grayed out, as shown in the following screen.

  Tabs van verborgen tabellen worden grijs weergegeven in PowerPivot

Hide Fields using Power Pivot

Er zijn ook een paar velden die niet handig zijn voor het maken van rapporten. De onderliggende gegevens zijn misschien wel belangrijk, maar door velden uit clienthulpprogramma's, zoals draaitabellen en Power View, te verbergen, wordt de navigatie en de selectie van velden die u wel wilt gebruiken in de rapporten een stuk overzichtelijker.

Met de volgende stappen verbergt u een aantal velden, uit verschillende tabellen, die u niet nodig hebt in uw rapporten.

 1. In Power Pivot, click on the Medals tab. Right-click the Edition column, then click Hide from Client Tools, as shown in the following screen.

  Via het contextmenu tabelvelden uit clienthulpprogramma’s van Excel verbergen

  Notice the column turns gray, similar to how the tabs of hidden tables are gray.

 2. Verberg op de tab Medals de volgende velden uit clienthulpprogramma's: Event_gender, MedalKey.

 3. Verberg op de tab Events de volgende velden uit clienthulpprogramma's: EventID, SportID.

 4. Verberg op de tab Sports het veld SportID.

Als we nu kijken naar het Power View-blad en de lijst Power View-velden, zien we het volgende scherm. Dit is al een stuk overzichtelijker.

Minder tabellen in clienthulpprogramma's betekent dat u gemakkelijker tabellen kunt maken

U kunt het uitvoeren van rapporten eenvoudiger maken door tabellen en kolommen van clienthulpprogramma's te verbergen. U kunt zo veel of weinig tabellen of kolommen verbergen als nodig is. Bovendien kunt u verborgen onderdelen later altijd weer weergeven als dat nodig is.

Het gegevensmodel is nu compleet en u kunt dus gaan experimenteren met de gegevens. In de volgende zelfstudie gaat u allerlei interessante en boeiende visualisaties maken aan de hand van de gegevens van de Olympische Spelen en het gegevensmodel dat u hebt gemaakt.

Samenvatting en quiz

Overzicht van geleerde procedures

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u gegevens op internet importeert in uw gegevensmodel. Er zijn een heleboel gegevens beschikbaar op internet. Als u beschikt over de vaardigheden om deze gegevens te vinden en te gebruiken in uw rapporten, zal dit zeker bijdragen aan de kwaliteit van uw rapporten.

U hebt ook geleerd hoe u afbeeldingen toevoegt aan uw gegevensmodel en hoe u DAX-formules maakt om het integreren van URL's in uw samengevoegde gegevens te automatiseren, zodat u deze in rapporten kunt gebruiken. Er is ook aandacht besteed aan het verbergen van tabellen en velden, wat handig is om de boel een beetje overzichtelijk te houden wanneer u rapporten gaat maken. Het verbergen van tabellen en velden is vooral handig wanneer andere mensen rapporten gaan maken op basis van de gegevens die u aanbiedt.

In de volgende zelfstudie in deze reeks gaan we beginnen met het maken van schitterende Power View-rapporten. Ze zijn leuk en interactief, en uw creativiteit en verbeelding zijn de enige beperkende factoren. Zelfs binnen de set met Olympische gegevens is het aantal rapporten en het type rapporten dat u kunt maken bijna onbeperkt.

Snel naar de volgende zelfstudie dan maar? Klik op de onderstaande koppeling om nu zelf rapporten te gaan maken:

Tutorial 5: Create Amazing Power View Reports - Part 1

QUIZ

Wilt u controleren of u alles nog weet? Dat kan. In de volgende quiz komen de functies, mogelijkheden of vereisten aan bod waaraan aandacht is besteed in deze zelfstudie. De antwoorden staan onder aan de pagina. Succes!

Vraag 1: Welke van de volgende methoden is een toegestane manier om gegevens op internet op te nemen in uw gegevensmodel?

A: De gegevens als onbewerkte tekst kopiëren en plakken in Excel, waarna ze automatisch worden toegevoegd aan het model.

B: De gegevens kopiëren en plakken in Excel, opmaken als een tabel en dan Power Pivot > Tabellen > Toevoegen aan gegevensmodel kiezen.

C: Een DAX-formule maken in Power Pivot waarmee een nieuwe kolom wordt gevuld met URL's die verwijzen naar gegevensbronnen op internet.

D: B en C.

Vraag 2: Welke van de volgende beweringen is waar voor het opmaken van gegevens als een tabel in Excel?

A: U kunt een naam toewijzen aan een tabel, waardoor u deze gemakkelijk kunt identificeren.

B: U kunt een tabel toevoegen aan het gegevensmodel.

C: U kunt relaties tussen tabellen maken, waardoor u de gegevens kunt verkennen en analyseren in draaitabellen, Power Pivot en Power View.

D: Alle bovenstaande antwoorden.

Vraag 3: Welke van de volgende beweringen is waar voor verborgen tabellen in Power Pivot?

A: Als u een tabel verbergt in Power Pivot, worden de bijbehorende gegevens verwijderd uit het gegevensmodel.

B: Als u een tabel verbergt in Power Pivot, is de tabel niet beschikbaar voor clienthulpprogramma's en kunt u dus geen rapporten maken waarin gegevens worden gefilterd op velden uit die tabel.

C: Het verbergen van een tabel in Power Pivot heeft geen gevolgen voor clienthulpprogramma’s.

D: U kunt tabellen niet verbergen in Power Pivot, alleen velden.

Vraag 4: Waar of onwaar: Als u een veld hebt verborgen in Power Pivot, kunt u het veld niet meer zien of gebruiken, zelfs niet vanuit Power Pivot zelf.

A: WAAR

B: ONWAAR

Antwoorden

 1. Juiste antwoord: D

 2. Juiste antwoord: D

 3. Juiste antwoord: B

 4. Juiste antwoord: B

Notities: Gegevens en afbeeldingen in deze reeks zelfstudies zijn gebaseerd op:

 • Olympics Dataset van Guardian News & Media Ltd.

 • Vlagafbeeldingen van CIA Factbook (cia.gov)

 • Bevolkingsgegevens van The World Bank (worldbank.org)

 • Pictogrammen voor Olympische sporten door Thadius856 en Parutakupiu

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders