Zelfstudie: Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Samen vatting:    Aan het einde van de vorige zelf studie, de Power Pivot Help-functie, beschikt uw Excel-werkmap over drie Power View-rapporten en veel visualisaties, waaronder interactieve plattegrond-, cirkel-, staaf-en kolom diagrammen. In deze zelf studie leert u hoe u extra interactieve Power View-rapporten maakt.

Wanneer u deze rapporten publiceert en beschikbaar maakt in SharePoint, zijn deze visualisaties net zo interactief als in deze zelfstudie, voor iedereen die deze weergeeft.

Deze zelfstudie bestaat uit de volgende gedeelten:

Veelvouddiagrammen maken

Interactieve rapporten maken met kaarten en tegels

Spreidings- en bellendiagrammen maken met op tijd gebaseerde afspeelvisualisaties

Controlepunt en quiz

Aan het einde van deze zelfstudie kunt u vragen beantwoorden om te kijken of u alles goed hebt begrepen. U kunt ook een lijst met video's bekijken waarin veel van de concepten en mogelijkheden van Power View worden weergegeven.

In deze reeks met zelfstudies worden gegevens gebruikt die betrekking hebben op Olympische medailles, landen die de Olympische Spelen organiseren en verschillende Olympische sportevenementen. Deze reeks bestaat uit de volgende zelfstudies:

 1. Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken

 2. Relaties in gegevensmodel uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX

 3. Op kaarten gebaseerde Power View-rapporten maken

 4. Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

 5. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 1

 6. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

U kunt de zelfstudies het beste in de aangegeven volgorde doornemen.

Deze zelfstudies zijn gebaseerd op Excel 2013 met Power Pivot ingeschakeld. Raadpleeg Handleiding Snel aan de slag voor Excel 2013 voor meer informatie over Excel 2013. Raadpleeg PowerPivot-invoegtoepassing voor meer informatie over het inschakelen van Power Pivot.

Veelvouddiagrammen maken

In dit gedeelte gaat u verder met het maken van interactieve visualisaties met Power View. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u enkele verschillende typen veelvouddiagrammen kunt maken. Veelvouden worden ook wel traliediagrammen genoemd.

Interactief maken Verticaal Meerdere grafieken

Als u veelvouddiagrammen wilt maken, begint u met een ander diagram, zoals een cirkel- of een lijndiagram.

 1. Selecteer in Excel het werkblad Staaf en kolom. Maak een nieuw Power View-rapport door POWER VIEW > Invoegen > Power View te selecteren op het lint. Er wordt een leeg Power View-rapport gemaakt. Wijzig de naam van het rapport Veelvouden door met de rechtermuisknop op het tabblad onderaan te klikken en Naam wijzigen te selecteren in het menu dat wordt weergegeven. U kunt ook dubbelklikken op het tabblad om de naam te wijzigen.

 2. Vouw de tabel medailles uit in Power View-velden en selecteer geslacht en vervolgens de gebeurtenis velden. Selecteer in het gebied velden de pijl knop naast gebeurtenis en selecteer aantal (niet leeg). De Power View voor tabellen ziet er zo uit als in het volgende scherm.
  Visualisaties in Power View-tabel

 3. Selecteer op het lint ontwerpen _GT_ scha kelen tussen visualisatie _GT_ andere grafiek _GT_ cirkel diagram. Het rapport ziet er nu uit als in het volgende scherm.
  Cirkeldiagram in Power View

 4. U wilt bijvoorbeeld het aantal gebeurtenissen per geslacht in een bepaalde periode bekijken. Eén manier om deze informatie te bekijken, is het gebruik van veelvouden. Sleep Year vanuit de tabel Medal naar het veld VERTICALE VEELVOUDEN. Als u meer veelvouden wilt bekijken, verwijdert u de legenda uit het rapport door INDELING > Legenda > Geen te selecteren op het lint.

 5. Wijzig de indeling, zodat het raster met veelvouden zes grafieken breed en zes grafieken hoog weergeeft. Terwijl de grafiek is geselecteerd, selecteert u indeling _GT_ raster hoogte > 6 en vervolgens indeling > raster breedte > 6. Uw scherm ziet er nu zo uit als in het volgende scherm.
  Cirkeldiagram met veelvouden in Power View

 6. Het grafiek type veelvouden is ook interactief. Plaats de muis aanwijzer op een cirkel diagram, en informatie over dat segment wordt weer gegeven. Klik op een cirkel segment in het raster en deze selectie wordt gemarkeerd voor elke grafiek in het veelvoud. In het scherm onder het gele segment (vrouwen) voor 1952 is geselecteerd, en alle andere gele segmenten worden gemarkeerd. Als er meer grafieken zijn dan in Power View kunnen worden weer gegeven in één scherm, wordt een verticale schuif balk weer gegeven langs de rechter rand van de visualisatie.
  Veelvouddiagrammen in Power View gebruiken

Interactieve horizontale veelvouddiagrammen maken

Horizontale diagrammen werken op dezelfde manier als verticale veelvouddiagrammen.

 1. U wilt de verticale veelvouden van grafieken wijzigen in horizontale verticalen. Als u dit wilt doen, sleept u het veld Year van het gebied verticale VEELVOUDen naar het gebied horizontale VEELVOUDen, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm.
  Power View-visualisatie van Power View-velden wijzigen

 2. De visualisatie van Power View-rapporten wordt gewijzigd in een horizon taal veelvouden grafiek. Let op de schuif balk onder aan de visualisatie, die wordt weer gegeven in het volgende scherm.
  Horizontale veelvouden in Power View

Lijndiagrammen met veelvouden maken

U kunt ook eenvoudig lijndiagrammen als veelvouden maken. In de volgende stappen ziet u hoe u lijndiagrammen met veelvouden kunt maken op basis van het aantal medailles voor elk jaar.

 1. Maak een nieuw Power View-blad en wijzig de naam van de regel veelvouden. In Power View-velden selecteert u het aantal medailles en het jaar uit de tabel medailles. U kunt de visualisatie wijzigen in een lijn diagram door ontwerp te selecteren _GT_ andere grafiek _GT_ lijn. Sleep nu jaar naar het gebied as. De grafiek ziet er zo uit als in het volgende scherm.
  Lijndiagram in Power View

 2. Laten we de nadruk leggen op Winter medailles. Selecteer in het deel venster filters de optie grafiek en sleep seizoen van de tabel medailles naar het deel venster filters. Selecteer winter, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm.
  Een diagram filteren in Power View

 3. Als u een lijn diagram met veelvouden wilt maken, sleept u NOC_CountryRegion van de tabel medailles naar het gebied verticale veelvouden. Het rapport ziet er nu uit als in het volgende scherm.
  Lijnveelvouden in Power View

 4. U kunt ervoor kiezen om de veelvouddiagrammen te ordenen op basis van verschillende velden, in oplopende of aflopende volgorde, door op de selecties links boven in de visualisatie te klikken.

Interactieve rapporten maken met kaarten en tegels

Met tegels en kaarten worden tabellen geconverteerd naar een reeks momentopnamen waarmee de gegevens worden gevisualiseerd met een kaartindeling, net als indexkaarten. In de volgende stappen gebruikt u kaarten om het aantal uitgereikte medailles in verschillende sporten te visualiseren en verfijnt u deze visualisatie vervolgens door de resultaten naast elkaar weer te geven op basis van de editie.

Kaartvisualisaties maken

 1. Maak een nieuw Power View-rapport en wijzig de naam in Kaarten. Selecteer Discipline in de tabel Disciplines bij Power View-velden. Selecteer Distinct Count of Edition, Medal Count en NOC_CountryRegion in de tabel Medals. klik in het gebied VELDEN van Power View-velden op de pijl naast NOC_CountryRegion en selecteer Count (Distinct).

 2. Selecteer in het lint ontwerpen _GT_ scha kelen tussen visualisatie _GT_ tabel _GT_ kaart. De tabel ziet er zo uit in het volgende scherm.
  kaartvisualisaties in Power View

 3. Selecteer disc image in de disc image -tabel als u de kaart visualisatie hebt geselecteerd. Mogelijk wordt een beveiligings waarschuwing weer gegeven waarin u wordt gevraagd te klikken op een knop om inhoud in te scha kelen, zodat de afbeeldingen kunnen worden weer gegeven, zoals in het volgende scherm.
  Waarschuwing over externe gegevensverbindingen in Excel

 4. Rang Schik de velden in het gebied velden in de volgende volg orde: Disc Image, discipline, aantal medailles, aantal NOC_CountryRegion en laatste unieke telling van editie. Uw kaarten zien er nu ongeveer zo uit als in het volgende scherm.
  Kaartvisualisatie met opnieuw gerangschikte velden

Tegels gebruiken met kaart visualisaties

 1. Het is eenvoudig om deze kaarten te bekijken op basis van het jaar waarin de medailles zijn gegund. Sleep in Power View-velden in de tabel medailles het veld Year naar het gebied naast elkaar. Uw visualisatie ziet er nu uit als het volgende scherm.
  De functie NAAST ELKAAR OP in Power View gebruiken

 2. Nu worden de kaarten naast elkaar weergegeven per jaar, maar er is ook nog iets anders gebeurd. Het veld NAAST ELKAAR OP is een container geworden, die momenteel alleen de kaarten bevat die u in de vorige stappen hebt gemaakt. We kunnen echter wel gegevens toevoegen aan deze container en bekijken hoe met NAAST ELKAAR OP interactieve rapporten kunnen worden gemaakt waarmee de weergave van uw gegevens kan worden gecoördineerd.

 3. Klik in het gebied naast de kaart visualisatie, maar nog steeds in de container TILE BY. Het deel venster Power View-velden wordt gewijzigd in overeenstemming met de container naast elkaar, maar u niet in de kaart visualisatie. In het volgende scherm ziet u hoe dit wordt weer gegeven in het deel venster Power View-velden.
  De container NAAST ELKAAR OP in een Power View-rapport

 4. Selecteer alle in Power View-velden om alle beschik bare tabellen weer te geven. Selecteer in de tabel hosts City, seizoen, NOC_CountryRegion en FlagURL. Selecteer vervolgens op het lint de optie ontwerpen > _GT_ tabel _GT_ kaart. U wilt dat de tabel die u zojuist hebt gemaakt, meer van de beschik bare ruimte voor het rapport doorvoert, dus u besluit het type kaart visualisatie te wijzigen. Selecteer ontwerp _GT_ opties _GT_ kaart stijl _GT_ bijschrift. Dat is beter. Het rapport ziet er nu uit als in het volgende scherm.
  Een andere visualisatie toevoegen aan de container NAAST ELKAAR OP in Power View

 5. Let op: wanneer u een ander jaar selecteert dan de tegels boven aan de container naast elkaar, wordt de door u gemaakte bijschrift kaart ook gesynchroniseerd met uw selectie. Dat komt doordat de kaart visualisaties zich in de tegel bevinden die u hebt gemaakt. Wanneer u de tegel op selectie bladert en 2002 selecteert, ziet het rapport er zo uit als in het volgende scherm.
  Tegels in Power View gebruiken

 6. U kunt ook wijzigen hoe informatie in Power View naast elkaar wordt weergegeven. Selecteer ONTWERPEN > Tegels > Tegeltype > Tegelstroom op het lint. De tegelvisualisaties veranderen, waarna de tegels worden verplaatst onder in de tegelcontainer, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.
  TEGELSTROOM gebruiken in Power View

Zoals eerder is vermeld, wanneer u deze rapporten publiceert en beschikbaar maakt in SharePoint, zijn deze visualisaties net zo interactief voor iedereen die deze weergeeft.

Spreidings- en bellendiagrammen maken met op tijd gebaseerde afspeelvisualisaties

U kunt ook interactieve diagrammen maken waarin wijzigingen in een bepaalde periode worden weergegeven. In dit gedeelte maakt u spreidings- en bellendiagrammen en visualiseert u de Olympische gegevens zo dat iedereen die uw Power View-rapporten bekijkt, hiermee prettig kan werken.

Een spreidings- en bellendiagram maken

 1. Maak een nieuw Power View-rapport door POWER VIEW > Invoegen > Power View te selecteren op het lint. Wijzig de naam van de rapport in Bellen. Selecteer Medal Count en NOC CountryRegion in de tabel Medal. Klik in het gebied VELDEN op de pijl naast NOC_CountryRegion en selecteer Count (Distinct), zodat het aantal land- of regiocodes wordt weergegeven in plaats van de codes zelf. Selecteer Sport in de tabel Events.

 2. Selecteer ontwerpen _GT_ scha kelen tussen _GT_ andere grafiek _GT_ sprei ding om de visualisatie te wijzigen in een spreidings diagram. Het rapport ziet er zo uit in het volgende scherm.
  Spreidingsdiagram in Power View

 3. Sleep gebeurtenis volgende vanuit de tabel gebeurtenissen naar het gebied grootte van Power View-velden. Het rapport wordt veel interessanter en ziet er nu zo uit als in het volgende scherm.
  GROOTTE gebruiken in een Power View-bellendiagram

 4. Uw spreidingsdiagram is nu een bellendiagram en de grootte van de bel is gebaseerd op het aantal medailles dat is uitgereikt voor elke sport.

 5. Uw bellen diagram is ook interactief. Wanneer u de muis aanwijzer boven de Rowing-bellen houdt, worden in Power View extra gegevens over die sport weer gegeven, zoals in de volgende afbeelding.
  Plaats de muisaanwijzer op Power View-bellendiagrammen voor meer informatie

Op tijd gebaseerde afspeelvisualisaties maken

Een groot aantal van de visualisaties dat u maakt, is gebaseerd op gebeurtenissen die in een bepaalde periode plaatsvinden. In de Olympische gegevensset is het interessant om te zien hoe de medailles in de loop van de jaren zijn verdeeld. In de volgende stappen ziet u hoe u visualisaties kunt maken die worden afgespeeld of van animatie worden voorzien op basis van op tijd gebaseerde gegevens.

 1. In het spreidings diagram dat u in de vorige stappen hebt gemaakt, ziet u het gebied PLAY as in Power View-velden, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm.
  De AFSPEELAS in Power View

 2. Sleep vanuit de tabel medailles het jaar naar het gebied voor de afspeelas. Dit is het leuke onderdeel. Er wordt een as gemaakt onder aan de visualisatie van de spreidings grafiek en er wordt een pictogram afspelen weer gegeven, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm. Druk op afspelen.
  De knop Afspelen in een Power View-rapport

 3. Bekijk hoe de bellen zich verplaatsen en groter en kleiner worden naarmate de jaren voorbijgaan op de afspeelas. U kunt ook een bepaalde bel markeren, in dit geval een bepaalde sport, en duidelijk zien hoe deze verandert tijdens de voortgang op de afspeelas. Een lijn volgt de gegevenspunten die visueel worden gemarkeerd en bijgehouden terwijl de as naar voren gaat.

 4. Selecteer water dieren en klik vervolgens op afspelen. Water merken is gemarkeerd en een water merk in de rechter bovenhoek van het rapport bevat het jaar (de afSPEELas) als de afSPEELas vooruit beweegt. Aan het einde van het lint is het pad naar het water in de visualisatie gemarkeerd, terwijl andere sport lichter gekleurd worden weer gegeven. In het volgende scherm ziet u het rapport wanneer de afSpeelas is voltooid.
  Op tijd gebaseerde bellenvisualisaties in Power View

 5. U kunt meer dan één sport selecteren door de CTRL-toets ingedrukt te houden en meerdere selecties te maken. Probeer het zelf. In het volgende scherm zijn drie sport opties geselecteerd: medaille, Athletics en aquatische organismen.
  Meerdere bellen markeren in Power View-afspeelrapporten

 6. Ten slotte kunt u spreidings diagrammen op dezelfde manier filteren als andere visualisaties. Er zijn veel kleuren, omdat de gegevens verzameling veel sport bevat. Sleep in de tabel medailles seizoensgebonden naar het kleur gebied van Power View-velden. Er worden nu slechts twee kleuren gebruikt, één voor elk seizoen (zomer of winter). In het volgende scherm ziet u hoe dit eruitziet, maar Bekijk de video aan het einde van deze zelf studie.
  Slicers gebruiken in Power View-afspeelrapporten

U kunt allerlei soorten fraaie, boeiende rapporten maken met Power View. Elke visualisatie biedt u een specifieke en unieke weergave van uw gegevens. Als u nog fraaiere rapporten wilt maken, kunt u verschillende visualisaties combineren op één rapportpagina, waardoor uw gegevens tot leven komen.

Controlepunt en quiz

Overzicht van wat u hebt geleerd

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u veelvouddiagrammen, lijndiagrammen, bellendiagrammen en spreidingsdiagrammen kunt maken. U hebt ook geleerd hoe u uw rapport naast elkaar kunt weergeven en hoe u een container kunt maken waarin u een groot aantal rapporten kunt opnemen.

Dit is de laatste zelfstudie in de reeks over het maken van Power View-rapporten.

Video's van de Olympische gegevensset

Soms is het leuk om te zien hoe deze taken worden uitgevoerd. In dit gedeelte vindt u koppelingen naar video's die zijn gemaakt met de Olympische gegevensset. Deze video's zijn vergelijkbaar met de zelfstudies, maar sommige werkmappen, Power Pivot-afbeeldingen of Power View-bladen verschillen mogelijk enigszins.

Power Pivot video’s:

 • Standaardvelden instellen

 • Kolommen en tabellen verbergen

 • Beschrijvingen toevoegen aan tabellen en kolommen

 • Relaties

 • Samenvatten als:

Power View-video's:

 • Aan de slag met Power View in Excel 2013

 • Bellen- en spreidingsdiagrammen

 • Kaarten

 • Inzoomen op een ad-hochiërarchie

 • Inzoomen op een hiërarchie in het model

 • Filters

 • Hiërarchieën

 • Markeren

 • Kaarten

 • Kaarten: problemen met onduidelijke kaartgegevens oplossen

 • Matrix

 • Veelvouden

 • Cirkeldiagrammen

 • Gegevens in het gegevensmodel vernieuwen

 • Slicers

 • Sorteren

 • Tegels

Dank u! Ik hoop dat u deze reeks zelfstudies interessant vond en deze nuttig vond bij het maken van uw eigen Power View-rapporten. U kunt geweldige, boeiende en interactieve rapporten maken met Power View en deze delen met de Business Intelligence-portal op SharePoint.

Zelfstudies in deze reeks

De volgende lijst bevat koppelingen naar alle zelfstudies in deze reeks:

 1. Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken

 2. Relaties in gegevensmodel uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX

 3. Op kaarten gebaseerde Power View-rapporten maken

 4. Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

 5. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 1

 6. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

TOETS

Wilt u controleren of u alles nog weet? Dat kan. In de volgende quiz komen de functies, mogelijkheden of vereisten aan bod waaraan aandacht is besteed in deze zelfstudie. De antwoorden staan onder aan de pagina. Succes!

Vraag 1: Wat is een andere naam voor het diagramtype Veelvouden?

A: Schuifdiagrammen.

B: Tupels-diagrammen.

C: Traliediagrammen.

D: Paginadiagrammen.

Vraag 2: In welk gebied in Power View-velden kunt u een container maken, waarin u veelvoudvisualisaties kunt plaatsen?

A: Het gebied KOLOMMEN.

B: Het gebied SAMENVATTEN.

C: Het gebied NAAST ELKAAR OP.

D: Het gebied CONTAINER.

Vraag 3: Welk gebied Power View-velden moet u gebruiken als u een visualisatie met animatie wilt maken op basis van een veld, zoals een datumveld?

A: Het gebied AFSPEELAS.

B: Het gebied HORIZONTALE VEELVOUDEN.

C: Het gebied ANIMATIE.

D: U kunt toch niet zulke fraaie visualisaties maken?

Vraag 4: Wat gebeurt er in veelvouddiagrammen als er meer cirkeldiagrammen zijn dan er op één scherm passen?

A: Er wordt automatisch door de cirkeldiagrammen geschoven.

B: Er wordt een schuifbalk weergegeven, waarmee u door de andere cirkeldiagrammen kunt schuiven.

C: Er wordt een rapport gemaakt voor alleen de cirkeldiagrammen die tegelijk kunnen worden weergegeven op het scherm.

D: Alle cirkeldiagrammen worden automatisch in één scherm geplaatst, ongeacht het aantal vereiste cirkeldiagrammen.

Antwoorden

 1. Juiste antwoord: C

 2. Juiste antwoord: C

 3. Juiste antwoord: A

 4. Juiste antwoord: B

Notities: Gegevens en afbeeldingen in deze reeks zelfstudies zijn gebaseerd op:

 • Olympics Dataset van Guardian News & Media Ltd.

 • Vlagafbeeldingen van CIA Factbook (cia.gov)

 • Bevolkingsgegevens van The World Bank (worldbank.org)

 • Pictogrammen voor Olympische sporten door Thadius856 en Parutakupiu

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×