Zelfstudie: Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Abstracte:    Aan het einde van de vorige zelfstudie Maken indrukwekkende Power View-rapporten - deel 1, hebt u uw Excel-werkmap er drie Power View-rapporten en veel visualisaties, inclusief interactieve kaart, cirkel-, staaf- en kolomdiagrammen. In deze zelfstudie leert u hoe u aanvullende interactieve Power View-rapporten kunt maken.

Wanneer u deze rapporten publiceert en beschikbaar maakt in SharePoint, zijn deze visualisaties net zo interactief als in deze zelfstudie, voor iedereen die deze weergeeft.

Deze zelfstudie bestaat uit de volgende gedeelten:

Veelvouddiagrammen maken

Interactieve rapporten maken met kaarten en tegels

Spreidings- en bellendiagrammen maken met op tijd gebaseerde Afspeelvisualisaties

Samenvatting en Quiz

Aan het einde van deze zelfstudie kunt u vragen beantwoorden om te kijken of u alles goed hebt begrepen. U kunt ook een lijst met video's bekijken waarin veel van de concepten en mogelijkheden van Power View worden weergegeven.

In deze reeks met zelfstudies worden gegevens gebruikt die betrekking hebben op Olympische medailles, landen die de Olympische Spelen organiseren en verschillende Olympische sportevenementen. Deze reeks bestaat uit de volgende zelfstudies:

 1. Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken

 2. Relaties in gegevensmodel uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX

 3. Op kaarten gebaseerde Power View-rapporten maken

 4. Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

 5. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 1

 6. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

U kunt de zelfstudies het beste in de aangegeven volgorde doornemen.

Deze zelfstudies zijn gebaseerd op Excel 2013 met Power Pivot ingeschakeld. Raadpleeg Handleiding Snel aan de slag voor Excel 2013 voor meer informatie over Excel 2013. Raadpleeg PowerPivot-invoegtoepassing voor meer informatie over het inschakelen van Power Pivot.

Veelvouddiagrammen maken

In dit gedeelte gaat u verder met het maken van interactieve visualisaties met Power View. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u enkele verschillende typen veelvouddiagrammen kunt maken. Veelvouden worden ook wel traliediagrammen genoemd.

Interactieve maken Verticale Veelvouddiagrammen

Als u veelvouddiagrammen wilt maken, begint u met een ander diagram, zoals een cirkel- of een lijndiagram.

 1. Selecteer in Excel het werkblad Staaf en kolom. Maak een nieuw Power View-rapport door POWER VIEW > Invoegen > Power View te selecteren op het lint. Er wordt een leeg Power View-rapport gemaakt. Wijzig de naam van het rapport Veelvouden door met de rechtermuisknop op het tabblad onderaan te klikken en Naam wijzigen te selecteren in het menu dat wordt weergegeven. U kunt ook dubbelklikken op het tabblad om de naam te wijzigen.

 2. Vouw de tabel Medals in Power View-velden en selecteer het geslacht en selecteer de gebeurtenis-velden. In het gedeelte velden, selecteert u de pijlknop naast de gebeurtenis en selecteer Count (niet Blank). Het dat Power View maakt moet er ongeveer zo in het volgende scherm.

  Visualisaties in Power View-tabel

 3. Selecteer in het lint ontwerpen > visualisatie > ander diagram > cirkeldiagram. Uw rapport ziet er nu zo in het volgende scherm.

  Cirkeldiagram in Power View

 4. U wilt bijvoorbeeld het aantal gebeurtenissen per geslacht in een bepaalde periode bekijken. Eén manier om deze informatie te bekijken, is het gebruik van veelvouden. Sleep Year vanuit de tabel Medal naar het veld VERTICALE VEELVOUDEN. Als u meer veelvouden wilt bekijken, verwijdert u de legenda uit het rapport door INDELING > Legenda > Geen te selecteren op het lint.

 5. De indeling wijzigen zodat het raster veelvouden ziet u zes grafieken breed door zes diagrammen hoog. De grafiek is geselecteerd, klikt u op indeling > rasterhoogte > 6 en kiest u vervolgens indeling > Rasterbreedte > 6. Uw scherm ziet er nu zo in het volgende scherm.

  Cirkeldiagram met veelvouden in Power View

 6. Het diagramtype veelvouden is ook interactieve. Plaats de muisaanwijzer op een cirkeldiagram en informatie over het segment wordt weergegeven. Klik op een cirkelsegment in het raster, en deze selectie is gemarkeerd voor elke grafiek in het veelvoud. In het volgende scherm de gele segment (vrouwen) voor 1952 is ingeschakeld en alle andere gele segmenten zijn gemarkeerd. Wanneer er meer grafieken beschikbaar zijn dan Power View kan worden weergegeven in één scherm, wordt een verticale schuifbalk weergegeven aan de rechterkant van de visualisatie.

  Veelvouddiagrammen in Power View gebruiken

Interactieve horizontale Veelvouddiagrammen maken

Horizontale diagrammen werken op dezelfde manier als verticale veelvouddiagrammen.

 1. U wilt wijzigen in horizontale verticalen uw verticale Veelvouddiagrammen. Hiervoor Sleep het veld jaar uit het onderdeel verticale VEELVOUDEN naar het gebied horizontale VEELVOUDEN, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.


  Power View-visualisatie van Power View-velden wijzigen

 2. De visualisatie van Power View-rapport wordt gewijzigd in een grafiek met horizontale veelvouden. Zoals u ziet de schuifbalk langs de onderkant van de visualisatie, weergegeven in het volgende scherm.

  Horizontale veelvouden in Power View

Lijndiagrammen met veelvouden maken

U kunt ook eenvoudig lijndiagrammen als veelvouden maken. In de volgende stappen ziet u hoe u lijndiagrammen met veelvouden kunt maken op basis van het aantal medailles voor elk jaar.

 1. Een nieuw Power View-blad maken en wijzig de naam Lijn veelvouden. Selecteer in Power View-velden, medaille aantal en het jaar in de tabel Medals . De visualisatie wijzigen door te selecteren in een lijndiagram bevat ontwerp > ander diagram > lijn. Sleep nu Year naar het gebied as. Het diagram eruit ziet het volgende scherm.
  Lijndiagram in Power View

 2. Richten we ons op Winter medailles. Selecteer grafiek in het deelvenster Filters en klik Season van de tabel Medals naar het deelvenster Filters slepen. Selecteer Winter, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  Een diagram filteren in Power View

 3. Sleep om te maken van de veelvouden lijndiagrammen, NOC_CountryRegion van de tabel Medals naar het gebied verticale VEELVOUDEN. Uw rapport ziet er nu zo in het volgende scherm.
  Lijnveelvouden in Power View

 4. U kunt ervoor kiezen om de veelvouddiagrammen te ordenen op basis van verschillende velden, in oplopende of aflopende volgorde, door op de selecties links boven in de visualisatie te klikken.

Interactieve rapporten maken met kaarten en tegels

Met tegels en kaarten worden tabellen geconverteerd naar een reeks momentopnamen waarmee de gegevens worden gevisualiseerd met een kaartindeling, net als indexkaarten. In de volgende stappen gebruikt u kaarten om het aantal uitgereikte medailles in verschillende sporten te visualiseren en verfijnt u deze visualisatie vervolgens door de resultaten naast elkaar weer te geven op basis van de editie.

Kaartvisualisaties maken

 1. Maak een nieuw Power View-rapport en wijzig de naam in Kaarten. Selecteer Discipline in de tabel Disciplines bij Power View-velden. Selecteer Distinct Count of Edition, Medal Count en NOC_CountryRegion in de tabel Medals. klik in het gebied VELDEN van Power View-velden op de pijl naast NOC_CountryRegion en selecteer Count (Distinct).

 2. Selecteer in het lint ontwerpen > visualisatie > Tabel > kaart. Het uiterlijk van de tabel zoals in het volgende scherm.
  kaartvisualisaties in Power View

 3. Met de kaartvisualisatie is geselecteerd, selecteert u DiscImage in de tabel DiscImage . Mogelijk dat u een beveiligingswaarschuwing weergegeven waarin u op een knop aan inhoud inschakelen om te krijgen van de afbeeldingen wilt weergeven, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm wordt gevraagd.

  Waarschuwing over externe gegevensverbindingen in Excel

 4. Klik in het gebied velden de velden in de volgende volgorde te rangschikken: DiscImage, Discipline, medaille tellen, aantal NOC_CountryRegion, en laatst, Distinct Count of Edition. Uw kaarten er nu ongeveer in het volgende scherm.
  Kaartvisualisatie met opnieuw gerangschikte velden

Tegels met Kaartvisualisaties gebruiken

 1. Deze kaarten op basis van het jaar waarin de medailles werden uitgereikt reviseren gaat heel eenvoudig. Sleep het veld jaar naar het gebied naast elkaar op in Power View-velden, in de tabel Medals . Nu uw visualisatie ziet er als het volgende scherm uit.
  De functie NAAST ELKAAR OP in Power View gebruiken

 2. Nu worden de kaarten naast elkaar weergegeven per jaar, maar er is ook nog iets anders gebeurd. Het veld NAAST ELKAAR OP is een container geworden, die momenteel alleen de kaarten bevat die u in de vorige stappen hebt gemaakt. We kunnen echter wel gegevens toevoegen aan deze container en bekijken hoe met NAAST ELKAAR OP interactieve rapporten kunnen worden gemaakt waarmee de weergave van uw gegevens kan worden gecoördineerd.

 3. Klik in het gebied naast de visualisatie kaarten, maar nog steeds binnen de container naast elkaar op. Het Power View-velden verandert zodat u zich nog steeds in de container naast elkaar op, maar zijn niet in de visualisatie kaarten. Het volgende scherm ziet hoe dit wordt weergegeven in het deelvenster Power View-velden.
  De container NAAST ELKAAR OP in een Power View-rapport

 4. In Power View-velden, moet u alle om alle beschikbare tabellen weer te selecteren. Selecteer in de tabel Hosts plaats, Season, NOC_CountryRegion en FlagURL. Selecteert u in het lint ontwerpen > visualisatie > Tabel > kaart. U wilt dat de tabel die u zojuist hebt gemaakt als u wilt opvullen meer van de ruimte beschikbaar rapport, zodat u wilt wijzigen van het type kaartvisualisatie. Selecteer ontwerp > Opties > stijl kaart > bijschrift. Dat is het beter. Uw rapport ziet er nu zo in het volgende scherm.
  Een andere visualisatie toevoegen aan de container NAAST ELKAAR OP in Power View

 5. Zoals u ziet hoe, wanneer u een ander jaar geselecteerd in de tegels aan de bovenkant van de container naast elkaar op, het bijschrift kaartje dat u zojuist hebt gemaakt ook gesynchroniseerd met uw selectie. Dat komt doordat beide kaartvisualisaties zich bevinden binnen de u hebt gemaakt container in het vak naast elkaar op. Wanneer u de selectie naast elkaar op Bladeren en selecteer 2002, bijvoorbeeld uw rapport ziet eruit als in het volgende scherm.

  Tegels in Power View gebruiken

 6. U kunt ook de manier waarop gegevens voor Power View-tegels wijzigen. Selecteer in het lint ontwerp > tegels > Tegeltype > Tegelstroom. De tegel visualisaties wijzigingen en Power View verplaatst de tegels naar het einde van de tegelcontainer wijzigen, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.
  TEGELSTROOM gebruiken in Power View

Zoals eerder is vermeld, wanneer u deze rapporten publiceert en beschikbaar maakt in SharePoint, zijn deze visualisaties net zo interactief voor iedereen die deze weergeeft.

Spreidings- en bellendiagrammen maken met op tijd gebaseerde afspeelvisualisaties

U kunt ook interactieve diagrammen maken waarin wijzigingen in een bepaalde periode worden weergegeven. In dit gedeelte maakt u spreidings- en bellendiagrammen en visualiseert u de Olympische gegevens zo dat iedereen die uw Power View-rapporten bekijkt, hiermee prettig kan werken.

Een spreidingsdiagram en bellendiagram maken

 1. Maak een nieuw Power View-rapport door POWER VIEW > Invoegen > Power View te selecteren op het lint. Wijzig de naam van de rapport in Bellen. Selecteer Medal Count en NOC CountryRegion in de tabel Medal. Klik in het gebied VELDEN op de pijl naast NOC_CountryRegion en selecteer Count (Distinct), zodat het aantal land- of regiocodes wordt weergegeven in plaats van de codes zelf. Selecteer Sport in de tabel Events.

 2. Selecteer ontwerpen > visualisatie > ander diagram > spreidingsdiagrammen de visualisatie wijzigen in een spreidingsdiagram. Het uiterlijk van uw rapport zoals in het volgende scherm.

  Spreidingsdiagram in Power View

 3. Sleep vervolgens gebeurtenis in de tabel Events naar het gebied van de grootte van Power View-velden. Uw rapport wordt veel interessanter en ziet er nu zo in het volgende scherm.

  GROOTTE gebruiken in een Power View-bellendiagram

 4. Uw spreidingsdiagram is nu een bellendiagram en de grootte van de bel is gebaseerd op het aantal medailles dat is uitgereikt voor elke sport.

 5. Uw bellendiagram is ook interactieve. Wanneer u de muisaanwijzer op de bel roei, biedt Power View u aanvullende gegevens over die sport, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Plaats de muisaanwijzer op Power View-bellendiagrammen voor meer informatie

Op tijd gebaseerde Afspeelvisualisaties maken

Een groot aantal van de visualisaties dat u maakt, is gebaseerd op gebeurtenissen die in een bepaalde periode plaatsvinden. In de Olympische gegevensset is het interessant om te zien hoe de medailles in de loop van de jaren zijn verdeeld. In de volgende stappen ziet u hoe u visualisaties kunt maken die worden afgespeeld of van animatie worden voorzien op basis van op tijd gebaseerde gegevens.

 1. In het spreidingsdiagram dat u in de vorige stappen hebt gemaakt, ziet u het gebied AFSPEELAS in Power View-velden, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  De AFSPEELAS in Power View

 2. Sleep vanuit de tabel Medals jaar naar het gebied AFSPEELAS. Hier wordt het leuk onderdeel. Een as langs de onderkant van de visualisatie van de grafiek spreidingsdiagrammen wordt gemaakt en een pictogram afspelen weergegeven naast de naam, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm. Druk op afspelen.

  De knop Afspelen in een Power View-rapport

 3. Bekijk hoe de bellen zich verplaatsen en groter en kleiner worden naarmate de jaren voorbijgaan op de afspeelas. U kunt ook een bepaalde bel markeren, in dit geval een bepaalde sport, en duidelijk zien hoe deze verandert tijdens de voortgang op de afspeelas. Een lijn volgt de gegevenspunten die visueel worden gemarkeerd en bijgehouden terwijl de as naar voren gaat.

 4. Selecteer Aquatics en klik op afspelen. Aquatics is gemarkeerd en een watermerk in de rechterbovenhoek van het rapport geeft het jaar (de afspeelas) als de PLAY as vooruit verplaatst. Aan het einde, het pad Aquatics heeft die u hebt gemaakt is gemarkeerd in de visualisatie, terwijl andere sport grijs worden weergegeven. Het volgende scherm ziet het rapport wanneer de afspeelas is voltooid.

  Op tijd gebaseerde bellenvisualisaties in Power View

 5. U kunt meer dan één sport selecteren door CTRL ingedrukt te houden en u meerdere selecties. Probeer het zelf. Klik in het volgende scherm drie sporten zijn geselecteerd: worstelen, atletiek en Aquatics.

  Meerdere bellen markeren in Power View-afspeelrapporten

 6. Ten slotte kunt u spreidingsdiagrammen net als een andere visualisatie filteren. Er zijn tal van kleuren, omdat er een groot aantal sporten in de gegevensset. Sleep vanuit de tabel Medals Season naar het gebied van de kleur van Power View-velden. Nu slechts twee kleuren worden gebruikt, één voor elke Season (zomer of Winter). Het volgende scherm ziet dit, maar wilt bekijken hoe cool dit lijkt, bekijk de video aan het einde van deze zelfstudie.

  Slicers gebruiken in Power View-afspeelrapporten

U kunt allerlei soorten fraaie, boeiende rapporten maken met Power View. Elke visualisatie biedt u een specifieke en unieke weergave van uw gegevens. Als u nog fraaiere rapporten wilt maken, kunt u verschillende visualisaties combineren op één rapportpagina, waardoor uw gegevens tot leven komen.

Controlepunt en quiz

Overzicht van wat u hebt geleerd

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u veelvouddiagrammen, lijndiagrammen, bellendiagrammen en spreidingsdiagrammen kunt maken. U hebt ook geleerd hoe u uw rapport naast elkaar kunt weergeven en hoe u een container kunt maken waarin u een groot aantal rapporten kunt opnemen.

Dit is de laatste zelfstudie in de reeks over het maken van Power View-rapporten.

Video's van de Olympische gegevensset

Soms is het leuk om te zien hoe deze taken worden uitgevoerd. In dit gedeelte vindt u koppelingen naar video's die zijn gemaakt met de Olympische gegevensset. Deze video's zijn vergelijkbaar met de zelfstudies, maar sommige werkmappen, Power Pivot-afbeeldingen of Power View-bladen verschillen mogelijk enigszins.

Power Pivot video's:

 • Standaardvelden instellen

 • Kolommen en tabellen verbergen

 • Beschrijvingen toevoegen aan tabellen en kolommen

 • Relaties

 • Samenvatten als:

Video's over Power View:

 • Aan de slag met Power View in Excel 2013

 • Bellen- en spreidingsdiagrammen

 • Kaarten

 • Inzoomen op een ad-hochiërarchie

 • Inzoomen op een hiërarchie in het model

 • Filters

 • Hiërarchieën

 • Markeren

 • Kaarten

 • Kaarten: problemen met onduidelijke kaartgegevens oplossen

 • Matrix

 • Veelvouden

 • Cirkeldiagrammen

 • Gegevens in het gegevensmodel vernieuwen

 • Slicers

 • Sorteren

 • Tegels

Dank u! Ik hoop dat u deze reeks zelfstudies interessant vond en deze nuttig vond bij het maken van uw eigen Power View-rapporten. U kunt geweldige, boeiende en interactieve rapporten maken met Power View en deze delen met de Business Intelligence-portal op SharePoint.

Zelfstudies in deze reeks

De volgende lijst bevat koppelingen naar alle zelfstudies in deze reeks:

 1. Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken

 2. Relaties in gegevensmodel uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX

 3. Op kaarten gebaseerde Power View-rapporten maken

 4. Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

 5. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 1

 6. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

TOETS

Wilt u controleren of u alles nog weet? Dat kan. In de volgende quiz komen de functies, mogelijkheden of vereisten aan bod waaraan aandacht is besteed in deze zelfstudie. De antwoorden staan onder aan de pagina. Succes!

Vraag 1: Wat is een andere naam voor het diagramtype Veelvouden?

A: Schuifdiagrammen.

B: Tupels-diagrammen.

C: Traliediagrammen.

D: Paginadiagrammen.

Vraag 2: In welk gebied in Power View-velden kunt u een container maken, waarin u veelvoudvisualisaties kunt plaatsen?

A: Het gebied KOLOMMEN.

B: Het gebied SAMENVATTEN.

C: Het gebied NAAST ELKAAR OP.

D: Het gebied CONTAINER.

Vraag 3: Welk gebied Power View-velden moet u gebruiken als u een visualisatie met animatie wilt maken op basis van een veld, zoals een datumveld?

A: Het gebied AFSPEELAS.

B: Het gebied HORIZONTALE VEELVOUDEN.

C: Het gebied ANIMATIE.

D: U kunt toch niet zulke fraaie visualisaties maken?

Vraag 4: Wat gebeurt er in veelvouddiagrammen als er meer cirkeldiagrammen zijn dan er op één scherm passen?

A: Er wordt automatisch door de cirkeldiagrammen geschoven.

B: Er wordt een schuifbalk weergegeven, waarmee u door de andere cirkeldiagrammen kunt schuiven.

C: Er wordt een rapport gemaakt voor alleen de cirkeldiagrammen die tegelijk kunnen worden weergegeven op het scherm.

D: Alle cirkeldiagrammen worden automatisch in één scherm geplaatst, ongeacht het aantal vereiste cirkeldiagrammen.

Antwoorden

 1. Juiste antwoord: C

 2. Juiste antwoord: C

 3. Juiste antwoord: A

 4. Juiste antwoord: B

Notities: Gegevens en afbeeldingen in deze reeks zelfstudies zijn gebaseerd op:

 • Olympics Dataset van Guardian News & Media Ltd.

 • Vlagafbeeldingen van CIA Factbook (cia.gov)

 • Bevolkingsgegevens van The World Bank (worldbank.org)

 • Pictogrammen voor Olympische sporten door Thadius856 en Parutakupiu

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×