Zelfstudie: Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 1

Samenvatting:    Aan het einde van de vorige zelfstudie, Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen, bevatte uw Excel-werkmap een compleet gegevensmodel en was de werkmap klaar voor het uitvoeren van rapporten. In deze zelfstudie gaat u drie verschillende Power View-rapporten maken, krijgt u ondertussen enkele nuttige tips en leert u procedures om andere rapporten te maken.

Deze zelfstudie bestaat uit de volgende gedeelten:

Interactieve kaartdiagrammen maken

Interactieve cirkeldiagrammen maken

Interactieve staaf- en kolomdiagrammen maken

Controlepunt en quiz

Aan het einde van deze zelfstudie kunt u enkele vragen beantwoorden om te kijken of u alles goed hebt begrepen.

In deze reeks met zelfstudies worden gegevens gebruikt die betrekking hebben op Olympische medailles, landen die de Olympische Spelen organiseren en verschillende Olympische sportevenementen. Deze reeks bestaat uit de volgende zelfstudies:

 1. Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken

 2. Relaties in gegevensmodel uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX

 3. Op kaarten gebaseerde Power View-rapporten maken

 4. Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

 5. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 1

 6. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

U kunt de zelfstudies het beste in de aangegeven volgorde doornemen.

Deze zelfstudies zijn gebaseerd op Excel 2013 met Power Pivot ingeschakeld. Raadpleeg Handleiding Snel aan de slag voor Excel 2013 voor meer informatie over Excel 2013. Raadpleeg PowerPivot-invoegtoepassing voor meer informatie over het inschakelen van Power Pivot.

Interactieve kaartdiagrammen maken

Het maken van rapporten in Power View is leuk en gemakkelijk. Bovendien zijn de rapporten die u maakt interactief, waardoor gebruikers van het rapport kunnen klikken op gegevenselementen en nieuwe inzichten krijgen in uw gegevens.

In dit gedeelte gaat u eerst een nieuw kaartdiagram bouwen en dit uitbreiden. Vervolgens maakt u staaf- en cirkeldiagrammen waarin de gegevens op interessante manieren worden gepresenteerd. U gaat ook nog enkele nieuwe berekeningen toevoegen aan het gegevensmodel, zodat de rapporten eruit zien zoals u dat wilt. Laten we maar snel beginnen.

Een interactief kaartdiagram maken

In een eerdere zelfstudie hebt u een eenvoudig kaartrapport gemaakt om de steden weer te geven waar de verschillende edities van de Olympische Spelen zijn gehouden. U bent tot de conclusie gekomen dat er meer interessante informatie beschikbaar is in dit gegevensmodel en u wilt deze informatie op verschillende manieren weergeven. U wilt eerst een nieuw Power View-kaartrapport maken met het aantal medailles dat is gewonnen door elk land of elke regio, het type medaille en de resultaten voor de zomer- en winterspelen.

 1. Selecteer in Excel het werkblad Power View1. Het werkblad ziet eruit zoals het volgende scherm, gebaseerd op stappen uit eerdere zelfstudies, en afhankelijk van het punt waar u klikt in het werkgebied.

  Power View-rapport in werkmap

  Maak een nieuw Power View-rapport door op het lint POWER VIEW > Invoegen > Power View te kiezen. Er wordt een leeg Power View-rapport gemaakt. Wijzig de naam van het rapport in Map door met de rechtermuisknop te klikken op de tab en Naam wijzigen te kiezen in het menu dat verschijnt.

 2. Vouw de tabel Medals uit in de lijst Power View-velden en selecteer het veld NOC_CountryRegion. Selecteer het veld Medal om informatie over medailles te zien. De tabel die door Power View wordt gemaakt, ziet eruit zoals in het volgende scherm.
  een nieuwe power view-tabel op basis van de tabel medals

  Oeps. Dat is niet wat we willen. In dit rapport wordt het type medaille weergegeven dat is gewonnen door elk land of elke regio, maar u wilt het aantal medailles zien. In een eerdere zelfstudie hebt u een DAX-formule gebruikt om het percentage toegekende medailles te bepalen, dus besluit u om DAX te gebruiken voor het berekenen van het aantal medailles.

 3. In Power Pivot, op het tabblad Medals, selecteert u de cel onder de kolom Medal. Als er geen cellen beschikbaar zijn onder de kolommen, wordt het Berekeningsgebied mogelijk niet weergegeven. Als u het Berekeningsgebied wilt weergeven, selecteert u Start > Weergave > Berekeningsgebied. Typ de volgende DAX-formule in de cel.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Opmerking:u kunt DAX-formules in elke cel in het Berekeningsgebied maken, en het berekende veld beschikbaar laten zijn vanuit die tabel in clienthulpprogramma’s, zoals Power View of draaitabellen. Het selecteren van de cel onder het veld Medal is een gewoon goede manier om bij te houden welke kolom wordt berekend.

 4. Terug in Excel ziet u dat het gegevensmodel is bijgewerkt. In het werkblad Map bevat de lijst Power View-velden nu het veld Medal Count. Aangezien dit een berekend veld is, wordt er een klein pictogram van een rekenmachine weergegeven naast het veld. Selecteer de tabel die u in de vorige stap hebt gemaakt, maak de selectie van Medal ongedaan en selecteer Medal Count. Dat is beter. U ziet nu hoeveel medailles er zijn gewonnen door elk land of elke regio, zoals in het volgende scherm.

  power view-tabel aangepast om het aantal medailles weer te geven

 5. Selecteer ONTWERPEN > Visualisatie wijzigen > Kaart om de tabel als een kaart weer te geven. Maak de kaart wat groter. Wanneer u de muisaanwijzer over een van de cirkels op de kaart beweegt, wordt er extra informatie weergegeven, zoals in het volgende scherm. Probeer het maar eens.
  Beweeg de muis over gegevens in Power View-kaarten om extra informatie weer te geven

Een interactief cirkeldiagram maken in een kaart

De visualisatie in de vorm van een kaart is nu klaar, maar u kunt deze nog veel interessanter maken. In de volgende stappen verandert u de cirkels in interactieve cirkeldiagrammen. En dat gaat heel eenvoudig.

 1. Ga naar Power View en sleep het veld Medal van de lijst Power View-velden naar het veld KLEUR. Elke cirkel op de kaart is nu een cirkeldiagram, waarbij de grootte van elk segment wordt bepaald door het soort medaille dat is toegekend. Wanneer u de kaart selecteert, komen er navigatiehulpmiddelen beschikbaar waarmee u kunt zoomen of pannen, zoals in de volgende afbeelding.
  Kleur gebruiken in kaartvisualisaties van Power View

 2. Beweeg de aanwijzer over een van de cirkeldiagrammen. Er wordt dan informatie weergegeven voor het segment dat u aanwijst. In het volgende scherm beweeg ik de muisaanwijzer over het rode segment voor Spanje (ESP) en er wordt dan informatie weergegeven over het aantal gouden medailles. U ziet ook dat de cirkel groter wordt, zodat u gemakkelijker kunt navigeren naar andere segmenten.
  Meer informatie over kaartvisualisaties door de aanwijzer op een cirkel te plaatsen

U hebt nu een interactieve kaart waarmee u kunt inzoomen, uitzoomen en extra informatie over elementen kunt opvragen.

Zoals u ziet, worden de medailles alfabetisch gesorteerd. Dat is namelijk de standaardinstelling. U wilt echter deze volgorde gebruiken: goud, zilver, brons. Dit kan door het veld Medal op een andere waarde te sorteren.

De sorteervolgorde van een veld wijzigen

Als u de sorteervolgorde wilt wijzigen, moet u het veld Medal koppelen aan een ander veld en vervolgens op dat veld sorteren. Er is op dit moment geen gekoppeld veld, maar u kunt er wel een maken. Hiervoor zijn wel een paar stappen nodig, maar als u die hebt uitgevoerd, ziet u hoe handig en gemakkelijk het is om het gegevensmodel zich te laten gedragen zoals u dat wilt.

 1. Voeg in Excel een nieuw werkblad in na Population. Wijzig de naam van het blad in MedalValue. Typ de volgende gegevens in het werkblad MedalValue. U kunt de gegevens natuurlijk ook kopiëren en plakken.

Medal

MedalValue

Gold

1

Silver

2

Bronze

3

 1. Maak de gegevens op als een tabel door in een cel te gaan staan, op Ctrl + A te drukken en vervolgens op Ctrl + T. Vergeet niet de optie Mijn tabel heeft veldnamen te selecteren in het venster Tabel maken. Kies ONTWERPEN> Eigenschappen > Tabelnaam en geef de tabel de naam MedalValue.

 2. Kies in Excel Power Pivot > Tabellen > Toevoegen aan gegevensmodel om de tabel toe te voegen aan het gegevensmodel.

 3. Ga in Power Pivot naar de diagramweergave. Plaats de tabel MedalValue naast de tabel Medals. U kunt eventueel andere tabellen verplaatsen om meer ruimte te maken. Sleep het veld Medal in de tabel Medals naar het veld Medal field in de tabel MedalValue om de tabellen zo te verbinden. Selecteer de lijn tussen deze tabellen om de relatie te markeren die u hebt gemaakt. De diagramweergave ziet er nu uit zoals het volgende scherm.
  Een relatie maken tussen Medals en MedalValue

 4. In Gegevensweergave in Power Pivot selecteert u de tabel Medals. Schuif naar rechts en selecteer de kolom met de naam Kolom toevoegen. Typ in de formulebalk de volgende DAX-formule

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  . De functie RELATED retourneert een waarde uit een andere tabel in het gegevensmodel. U kunt echter alleen sorteren met kolommen uit dezelfde tabel, dus moeten de waarden van MedalValue aanwezig zijn in de tabel Medals. Met de functie RELATED kunnen we een veld MedalValue overbrengen naar de tabel Medals. Wijzig de naam van de kolom in Medal Value.

 5. Nu moeten we aangeven hoe Power View (en andere clienthulpprogramma's) het veld Medal moeten sorteren. Selecteer de kolom Medal en kies vervolgens Start > Sorteren en filteren > Sorteren op kolom. Selecteer in het venster dat verschijnt Medal Value als de kolom waarop Medal moet worden gesorteerd, zoals in het volgende scherm.

  Het venster Sorteren op kolom

 6. Terug in Excel ziet u dat de nieuwe sorteervolgorde automatisch is doorgevoerd in de kaartvisualisatie die u eerder hebt gemaakt, zoals in het volgende scherm.

  De kaartvisualisatie op de gewenste manier gesorteerd

Visualisaties filteren met een slicer

U hebt de gegevens van Olympische evenementen nu gevisualiseerd in de vorm van een kaart, maar u wilt de resultaten filteren op basis van seizoen. Dit kan eenvoudig met behulp van slicers.

 1. Sleep in Power View het veld Season in de tabel Medals van de lijst Power View-velden naar het werkgebied van het rapport. Er wordt automatisch een tabel gemaakt met de velden van Season. De tabel zal de kaart waarschijnlijk gedeeltelijk bedekken. Pas het formaat van de kaart daarom aan en plaats de tabel Season naast de kaart.

 2. Selecteer de tabel Season en kies ONTWERPEN > Slicer > Slicer op het lint. De kaart kan nu worden gefilterd op de slicer Season. Probeer het maar eens. Klik op de slicer op Summer en dan op Winter. U ziet dat de kaart direct wordt bijgewerkt met de selectie die u maakt.

 3. Om de slicer uit te schakelen en alle resultaten weer te geven, klikt u op het pictogram Filter wissen boven de slicertabel. Dit pictogram wordt alleen weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op de visualisatie plaatst. Het pictogram Filter wissen ziet eruit als een kleine gum, zoals in het volgende scherm.
  Het pictogram Filter wissen in Power View

Andere visualisaties filteren met de kaart

U kunt niet alleen slicers gebruiken om de kaart te filteren, maar u kunt ook de kaart gebruiken om andere tabellen in het rapport interactief te filteren.

 1. Sleep in Power View het veld Sport in de tabel Events naar het werkgebied van het rapport. Er wordt een tabel gemaakt met de naam Sport. Sleep Medal Count, in de tabel Medals, naar de tabel Sport. Uw rapport ziet er nu uit zoals in het volgende scherm.

  de tabel sport toevoegen aan uw power view-rapport

  Opmerking: Als er lege velden wordt weergegeven in uw gegevens en u deze wilt verwijderen, kan dit met deelvenster Filters. Stel dat u geen lege velden wilt weergeven in de tabel Sport. Als het deelvenster Filters is samengevouwen, vouwt u Filters uit en selecteert u de tabel Sport. Klik vervolgens op de pijl naast Sport, selecteer (Alles) om alle velden te selecteren en selecteer dan (Blanco) om lege velden uit te sluiten van de visualisatie.

 2. Wanneer u op de cirkeldiagrammen in de kaart klikt, wordt de visualisatie van de tabel Sport gefilterd op basis van uw selectie, en op eventuele slicers die zijn geselecteerd. Niet-geselecteerde cirkeldiagrammen worden grijs weergegeven, evenals de segmenten van het diagram die niet zijn geselecteerd. Klik maar eens op Winter in de slicer Season en zoom in. Klik dan op het oranje gedeelte van het cirkeldiagram van Finland. U ziet dat de tabel Sport automatisch en direct wordt aangepast. Finland heeft 95 zilveren medailles gewonnen, waarvan 11 in de biathlon, 18 in ijshockey, enzovoort. De resultaten ziet u in het volgende scherm.

  slicers, tabellen en kaarten zijn interactief in power view

Een interactief staafdiagram maken

Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden. Het is misschien wel interessant om de verdeling van de medailles te zien in de kaartvisualisatie, gebaseerd op de visualisatie van de tabel Sport. En in plaats van alleen cijfertjes, wilt u die gegevens presenteren in een staafdiagram.

 1. Selecteer de visualisatie van de tabel Sport. Selecteer ONTWERPEN > Visualisatie wijzigen > Staafdiagram > Geclusterde staaf op het lint. De visualisatie van de tabel Sport wordt gewijzigd in een staafdiagram.

 2. Selecteer Summer in de slicer Season. U ziet dat het staafdiagram Sport wordt aangepast, zodat alleen de sporten worden vermeld die deel uitmaken van de Olympische zomerspelen.

 3. Klik in het staafdiagram Sport op de staaf naast Fencing. U ziet dat de andere staven in de grafiek lichter gekleurd worden weergegeven, maar wel zichtbaar blijven. In de kaartvisualisatie worden bovendien de cirkeldiagrammen aangepast om alleen de medailles weer te geven die zijn toegekend voor de selectie in het staafdiagram Sport. Landen of regio's die geen medailles hebben gewonnen met schermen worden grijs weergegeven. In volgende scherm ziet u een afbeelding van uw Power View-rapport op dit moment.

  Verschillende visualisaties zijn interactief in Power View

 4. Klik op enkele andere staven in het diagram Sport om te zien dat de kaart en de staafdiagrammen onmiddellijk worden bijgewerkt op basis van uw selectie.

Bekijk de volgende video om deze visualisaties in werking te zien:

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Interactieve cirkeldiagrammen maken

U weet nu dat een visualisatie in de vorm van een kaart cirkeldiagrammen kan bevatten, maar u kunt in Power View ook interactieve cirkeldiagrammen maken zonder een kaart. In dit gedeelte leert u hoe u interactieve cirkeldiagrammen maakt, hoe u inzoomt op de gegevens binnen elk segment en hoe u segmenten maakt. Laten we maar snel beginnen.

Een interactief cirkeldiagram maken

 1. Selecteer de tab Map in Excel en klik op POWER VIEW > Invoegen > Power View. Er wordt een nieuwe tab toegevoegd. Wijzig de naam van de tab in Pie.

 2. Selecteer bij Power View-velden Year in de tabel Medals. Power View telt de gegevens automatisch op omdat het getallen zijn. U voorkomt dit door in het gebied VELDEN op de pijl naast Year te klikken en Aantal (uniek) te selecteren, zoals in het volgende scherm.

  Aantal (uniek) selecteren in Power View-velden

 3. Selecteer vervolgens Sport in Events. Er wordt een tabel gemaakt in het werkgebied van het rapport. Om de visualisatie te wijzigen in een cirkeldiagram, selecteert u ONTWERPEN > Visualisatie wijzigen > Ander diagram > Cirkel op het lint. In het volgende scherm ziet u het cirkeldiagram.

  Voorbeeld van een zeer onoverzichtelijk cirkeldiagram

 4. U ziet dat dit cirkeldiagram heel onoverzichtelijk is. U besluit daarom de resultaten te filteren op alleen de wintersporten. Klik hiervoor eerst op de pijl in het samengevouwen deelvenster Filters. Het deelvenster Filters wordt uitgevouwen. Klik op WEERGAVE in het deelvenster Filters, zodat alle filters die u daarnaartoe sleept op alle rapporten in de weergave worden toegepast. Sleep Season van de tabel Medals naar het deelvenster Filters. Selecteer Winter in het filter Season, zoals in het volgende scherm.

  dat is beter. cirkeldiagrammen moeten namelijk niet te vol zijn

 5. Net als de visualisatie in de vorm van een kaart, is het cirkeldiagram interactief. Beweeg de aanwijzer over een segment van het diagram om de bijbehorende informatie weer te geven. Klik op een segment, of op een kleur in de legenda, om die sport te markeren. In het volgende scherm klikt u op Skating, waarna die sport wordt gemarkeerd in de legenda, terwijl ook het bijbehorende segment in het cirkeldiagram wordt gemarkeerd. Alle andere segmenten en legendavermeldingen worden lichter gekleurd weergegeven.

  Power View-cirkeldiagrammen zijn interactief. Klik maar eens op een vermelding in de legenda

U kunt de markeringen verwijderen door op het geselecteerde segment te klikken of op een leeg gebied in de visualisatie.

U hebt nu een heel interessant cirkeldiagram en de stappen hiervoor zijn eigenlijk niet zo moeilijk. U kunt in Power View echter nog veel interessantere cirkeldiagrammen maken door gebruikers de mogelijkheid te bieden in te zoomen op de onderliggende niveaus die aanwezig zijn in de hiërarchie met gegevens.

Een cirkeldiagram met onderliggende niveaus maken waarop kan worden ingezoomd

Laten we nog een cirkeldiagram maken en dan een hiërarchie gebruiken die u in een eerdere zelfstudie hebt gemaakt.

 1. Ga in de lijst Power View-velden naar de tabel Events en klik op Sport om de selectie van dit veld op te heffen. Klik vervolgens op SDE. SDE is de hiërarchie Sport/Discipline/Event die u in een eerdere zelfstudie hebt gemaakt.

 2. Het lijkt alsof het cirkeldiagram ongewijzigd is, maar als u dubbelklikt op het segment Skiing van het cirkeldiagram wordt er ingezoomd op het volgende onderliggende niveau van de hiërarchie. Het cirkeldiagram is nu gebaseerd op de disciplines binnen de sport Skiing. In de legenda worden nu ook de disciplines van de sport Skiing vermeld, zoals u kunt zien in het volgende scherm.

  In Power View-cirkeldiagrammen worden hiërarchieën gebruikt om in te zoomen op gegevens

  U ziet nu ook een pijl-omhoog links van het filterpictogram, in de rechterbovenhoek van de visualisatie. Klik op deze pijl om naar het eerstvolgende hogere niveau in de hiërarchie te gaan. In dit geval wordt dan een cirkeldiagram van Sport weergegeven.

 3. Dubbelklik op het segment Ski Jumping en u ziet dat het cirkeldiagram nu gegevens op een ander niveau in de hiërarchie weergeeft, namelijk Events. U ziet de evenementen voor Ski Jumping en in de legenda staat ook Event, wat het laagste niveau is in de hiërarchie.
  dubbelklik op power view-cirkeldiagrammen om in te zoomen op gegevens in de hiërarchie

 4. Als u terug wilt naar hogere niveaus in de hiërarchie, ook wel uitzoomen genoemd, klikt u op de pijl-omhoog zoals in het volgende scherm. Wanneer u gegevens bekijkt op het hoogste niveau in de hiërarchie, wordt de pijl-omhoog niet meer weergegeven.
  het pictogram voor uitzoomen in power view

Meer details weergeven met behulp van segmenten

U kunt meer details weergeven in cirkeldiagrammen.

 1. Ga naar de tabel Medals in de lijst Power View-velden en sleep het veld Gender naar het gebied SEGMENTEN. Elk segment in het cirkeldiagram wordt nu verder opgedeeld om aan te geven hoe de gegevens per geslacht zijn verdeeld. Beweeg de aanwijzer over een segment in het cirkeldiagram om informatie weer te geven op basis van geslacht.

 2. Zoom in op Skiing en vervolgens op Alpine Skiing. Beweeg de aanwijzer over het onderste stuk van het segment voor downhill en u ziet dat er bij 16 Olympische Winterspelen vrouwenteams hebben deelgenomen aan de afdaling, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  Beweeg de aanwijzer over segmenten van Power View-cirkeldiagrammen om extra informatie te zien

Meervoudig gefilterde staafdiagrammen met andere visualisaties

U kunt heel veel verschillende filters toepassen op cirkeldiagrammen. U kunt zelfs andere visualisaties gebruiken voor het filteren van cirkeldiagrammen, met behoud van interactie voor alle diagrammen in de weergave.

 1. Klik buiten het cirkeldiagram in het werkgebied van het Power View-rapport. Selecteer bij Power View-velden Population in de tabel Population en selecteer vervolgens Country Name in de tabel Population om de naam van het land of de regio weer te geven.

 2. Laten we de weergave filteren op slechts een paar landen of regio's. U kunt het gebied Filters weergeven door Filtergebied te selecteren op het lint van POWER VIEW of door te klikken op het pictogram Filters dat verschijnt wanneer u de aanwijzer in de linkerbovenhoek over een visualisatie beweegt. In het volgende scherm ziet u de optie Filtergebiedgeselecteerd op het lint en het pictogram Filters.
  Het pictogram Filters verschijnt wanneer u de aanwijzer over een Power View-visualisatie beweegt

 3. Selecteer in Filters alleen de volgende landen: Austria, Canada, Chile, Czech Republic, France en Germany.

 4. Laten we deze visualisatie eens omzetten in een geclusterd staafdiagram. Klik op het lint op ONTWERPEN > Visualisatie wijzigen > Staafdiagram > Geclusterde staaf.

 5. Klik op een van de staven in het staafdiagram. U ziet hoe de gegevens in het cirkeldiagram worden bijgewerkt op basis van uw selectie en dat de bijbehorende informatie wordt gemarkeerd. Klik op Canada in het staafdiagram. Het rapport ziet er nu uit zoals in het volgende scherm.

  dynamische gegevens in power view-visualisaties met cirkeldiagrammen

  Klik op wat andere selecties om te kijken hoe het cirkeldiagram direct wordt aangepast.

 6. U kunt ook gewoon inzoomen op de gegevens, net als in de vorige procedure. Dubbelklik op een van de twee stukken in het segment Skiing en dubbelklik vervolgens op de discipline Alpine Skiing. Het cirkeldiagram wordt aangepast en bevat nu alle evenementen voor de discipline Alpine Skiing. Het filteren van resultaten door te klikken op het staafdiagram werkt hetzelfde op dit niveau van de hiërarchie. Klik op France en het cirkeldiagram wordt gefilterd op evenementen waaraan Frankrijk heeft deelgenomen, zoals wordt weergegeven in het volgende screen.

  Gebruik meerdere Power View-visualisaties voor indrukwekkende, interactieve rapporten

U kunt allerlei soorten visualisaties gebruiken voor het filteren van cirkeldiagrammen. In Power View zijn al deze visualisaties bovendien interactief. Wanneer u rapporten publiceert op een BI-site in SharePoint, blijven de Power View-rapporten interactief voor iedereen die bevoegd is om de rapporten in te zien.

Interactieve staaf- en kolomdiagrammen maken

U hebt gezien hoe u staafdiagrammen kunt gebruiken voor het filteren van andere visualisaties, zoals een cirkeldiagram. In dit gedeelte leert u hoe u indrukwekkende staaf- en kolomdiagrammen maakt die interactief zijn.

 1. Selecteer POWER VIEW > Invoegen > Power View om een nieuw Power View-rapport te maken. Wijzig de naam van het rapport in Bar and Column.

 2. Kies de velden Medal Count en NOC_CountryRegion in de tabel Medals. Selecteer ONTWERPEN > Visualisatie wijzigen > Kolomdiagram > Geclusterde kolom op het lint. De visualisatie heeft te veel gegevens, dus laten we de weergave filteren om alleen landen of regio's met 200 of meer gewonnen medailles op te nemen. Klik hiervoor op het pictogram Filter en wijzig de modus van het filter in Geavanceerd. Dit doet u door te klikken op de pijl-rechts naast de gum, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  Het pictogram Geavanceerd filter in Power View

 3. Om het diagram interessanter te maken, sleept u Medal van de tabel Medals naar de visualisatie.

 4. Voeg vervolgens een slicer toe. Klik buiten het diagram op het werkgebied van het rapport en selecteer Medal in de tabel Medals. Selecteer vervolgens ONTWERPEN > Slicer op het lint. Het rapport ziet er nu uit als het volgende scherm.

  Kolomdiagrammen in Power View

 5. Het resultaat is prima. U denkt echter dat het nog beter zou zijn om een gestapeld kolomdiagram te gebruiken. Selecteer daarvoor ONTWERPEN > Andere visualisatie > Kolomdiagram > Gestapelde kolom. Dat ziet er beter uit. Het rapport heeft nu de indeling zoals in het volgende scherm.

  Gestapeld kolomdiagram in Power View

 6. Laten we nog een slicer toevoegen, gebaseerd op Season. Klik op een leeg gebied van het werkgebied van het rapport en selecteer vervolgens Season in de tabel Medals. Selecteer vervolgens Slicer op het lint. Wanneer u op Winter klikt, ziet u geen resultaten, wat betekent dat geen landen of regio’s zijn die meer dan 200 medailles op de winterspelen hebben gewonnen. Klik daarom in het deelvenster Filters op GRAFIEK, wijzig het filter Medal Count in ten minste 30 medailles en u ziet de volgende resultaten verschijnen.

  Filteren van gestapelde kolomdiagrammen in Power View

 7. Dit diagram is ook interactief. Klik maar eens in de legenda Medal op Silver. De resultaten voor de zilveren medailles worden gemarkeerd en de rest van de resultaten in de tabel wordt grijs weergegeven, zoals u kunt zien in het volgende scherm.

  Power View-kolomdiagrammen zijn interactief

 8. Hoewel dit een kolomdiagram is, kunt u het type diagram gemakkelijk veranderen in een staafdiagram. Selecteer ONTWERPEN > Visualisatie wijzigen > Staafdiagram > Gestapelde staaf op het lint. U krijgt hetzelfde diagram, maar dan gekanteld zodat het een staafdiagram wordt. Zie ook het volgende scherm. Het staafdiagram is net zo interactief als de andere diagrammen.

  Het aanpassen van Power View-visualisaties gaat heel eenvoudig

Er zijn allerlei manieren om te werken met deze staaf- en kolomdiagrammen. Experimenteer met de diagrammen en ontdek het zelf.

Samenvatting en quiz

Overzicht van geleerde procedures

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u met enkele muisklikken interactieve kaart-, cirkel-, staaf- en kolomdiagrammen maakt. U hebt ook geleerd hoe u hiërarchieën kunt gebruiken om uw rapporten interactiever te maken en gebruikers van uw rapporten efficiënt te laten werken met gegevens die op verschillende niveaus beschikbaar zijn.

U weet nu ook hoe u meerdere visualisaties kunt toepassen in één rapport en hoe u deze visualisaties kunt filteren en kunt combineren.

In de volgende zelfstudie in deze reeks gaat u nog meer indrukwekkende Power View-rapporten maken, inclusief rapporten met animatie en die laten zien hoe de Olympische gegevens in de loop van de tijd zijn gewijzigd. De rapporten zijn leuk om te maken en echt moeilijk is het niet. Nog leuker zijn de reacties van personen die werken met de rapporten die u hebt gemaakt.

Klik op de onderstaande koppeling om nog meer rapporten te gaan maken:

Zelfstudie 6: Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

QUIZ

Wilt u controleren of u alles nog weet? Dat kan. In de volgende quiz komen de functies, mogelijkheden of vereisten aan bod waaraan aandacht is besteed in deze zelfstudie. De antwoorden staan onder aan de pagina. Succes!

Vraag 1: Welke van de volgende beweringen is waar over de sorteervolgorde van waarden in een veld?

A: Als u de sorteervolgorde van een veld wilt wijzigen, moet u het veld koppelen aan een ander veld en vervolgens het oorspronkelijke veld verwijderen.

B: U kunt de sorteervolgorde van een veld op geen enkele manier wijzigen.

C: Als u wilt sorteren op een gekoppeld veld, moet het bijbehorende veld in het gegevensmodel staan.

D: Geen van de bovenstaande antwoorden.

Vraag 2: Welke functionaliteit biedt een slicer?

A: Slicers dupliceren gegevens van het ene naar het andere veld.

B: Slicers halveren gegevens, waarna de helft van de gegevens in de slicer beschikbaar blijft.

C: Slicers filteren visualisaties op basis van gegevens in het veld of de velden in de slicer.

D: Geen van de bovenstaande antwoorden.

Vraag 3: Wanneer u een hiërarchie gebruikt in een rapportvisualisatie, welke van de volgende mogelijkheden komt dan beschikbaar?

A: Geen. U kunt hiërarchieën niet gebruiken in visualisaties.

B: U kunt inzoomen op de onderliggende niveaus van de hiërarchie en de visualisatie wordt dan automatisch aangepast aan de gegevens van het huidige niveau in de hiërarchie.

C: U kunt inzoomen op de onderliggende niveaus van een hiërarchie, maar u kunt niet uitzoomen naar een hoger niveau.

D: B en C.

Vraag 4: Welke van de volgende beweringen is juist met betrekking tot het deelvenster Filters?

A: Als u een veld naar het gebied GRAFIEK van het deelvenster Filters sleept, worden alle rapporten in het Power View-blad gefilterd.

B: Als u een veld naar het gebied WEERGAVE van het deelvenster Filters sleept, worden alle rapporten in het Power View-blad gefilterd.

C: U moet hetzelfde veld naar zowel het gebied GRAFIEK als het gebied WEERGAVE van het deelvenster Filters slepen om alle visualisaties in het Power View-blad te filteren.

D: U kunt geen velden naar het deelvenster Filters slepen.

Antwoorden

 1. Juiste antwoord: C

 2. Juiste antwoord: C

 3. Juiste antwoord: B

 4. Juiste antwoord: B

Notities : Gegevens en afbeeldingen in deze reeks zelfstudies zijn gebaseerd op:

 • Olympics Dataset van Guardian News & Media Ltd.

 • Vlagafbeeldingen van CIA Factbook (cia.gov)

 • Bevolkingsgegevens van The World Bank (worldbank.org)

 • Pictogrammen voor Olympische sporten door Thadius856 en Parutakupiu

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×