Zelfstudie: een gegevensmodel optimaliseren voor Power View-rapportage

U hebt een gegevensmodel gemaakt in Zelfstudie: gegevens importeren in Excel en een gegevens model makenom gegevens in meerdere tabellen en gegevensbronnen bijeen te brengen. U kunt nu het gegevens model verfraaien, zodat dit de basis kan zijn van verfijnde Power View-rapporten.

 1. Open de werkmap die u hebt gemaakt in Zelfstudie: gegevens importeren in Excel en een gegevens model maken.

 2. In Excel, op Power PivotPower Pivotbeheren om het Power Pivot venster te openen.

Als u het tabblad Power Pivot niet ziet, raadpleegt u Power Pivot starten in Excel 2013-invoegtoepassing voor instructies.

Standaardvelden instellen

In het Power Pivot-venster

Op het Power View-blad in Excel

Tabelgedrag instellen

In het Power Pivot-venster

Op het Power View-blad in Excel

Standaard geaggregeerde maken

In het Power Pivot-venster

Op het Power View-blad in Excel

Beschrijvingen toevoegen

In het Power Pivot-venster

Op het Power View-blad in Excel

Standaardvelden instellen

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

In het Power Pivot venster

 1. Klik op het tabblad tabel DimProduct.

 2. > Standaardveldensetvan het tabblad Geavanceerd .

  De standaardvelden zijn de velden die aan een Power View-blad worden toegevoegd wanneer u op de tabelnaam klikt in plaats van dat u de tabel uitvouwt en specifieke velden selecteert. In het dialoogvenster worden alle velden in de tabel weergegeven, zelfs degene die u hebt gemarkeerd voor clienthulpprogramma's. Als u een van de verborgen velden toevoegt aan de standaardveldenset, wordt deze nog steeds niet weergegeven in clienthulpprogramma's.

 3. Selecteer deze velden en voeg deze toe:

  • Productnaam

  • Product categorie

  • Subcategorie product

  • Kosten

 4. Klik op OK.

Op het Power View-blad in Excel

 1. Ga terug naar het Power View-blad in Excel. U ziet een bericht dat het Power View-rapport nieuwe gegevens nodig heeft. Klik op OK.

  Voor de rest van deze zelfstudie geldt dat u de gegevens op de Power View-bladen telkens moet vernieuwen wanneer u het gegevens model in Power Pivot wijzigt.

 2. Klik op het lege blad (niet op de map die u hebt toegevoegd in de andere zelfstudie) en klik op de naam van de tabel DimProduct.

In Power View wordt een tabel met deze vier velden toegevoegd.

Tabelgedrag instellen

In het Power Pivot venster

 1. Ga terug naar het venster Power Pivot en het tabeltabblad DimProduct.

 2. Klik op tabelgedrag.

 3. Klik bij rijaanduidingop ProductKey.

Als u geen rijaanduiding instelt, kunnen de andere waarden in dit dialoogvenster niet worden ingesteld.

Opmerking: In het dialoogvenster worden alle velden in de tabel weergegeven, inclusief ProductKey, die u hebt gemarkeerd om te verbergen voor clienthulpprogramma's. Als u een van de verborgen velden instelt als het standaardlabel, wordt dit nog steeds weergegeven in clienthulpprogramma's.

 1. Selecteer bij unieke rijen behoudenproductnaam.

 2. Selecteer bij standaard labelproductnaam.

  Deze gegevens bevatten geen afbeeldingen en daarom kunt u geen standaardafbeelding instellen.

 3. Klik op OK.

Op het Power View-blad in Excel

 1. Ga terug naar het Power View-blad in Excel en vernieuw de gegevens.

  Houd er rekening mee dat in de lijst met velden en velden de naam van het visitekaartje wordt weergeven. 

 2. Selecteer de tabel die u hebt gemaakt met de standaardvelden in de vorige sectie.

 3. Klik op het tabblad ontwerpen op de pijl onder tabel en klik op kaart.

  Houd er rekening mee dat de kaarten dezelfde velden als de tabel bevatten, maar ze anders zijn ingedeeld. Het veld dat we als Standaardetiket, de product naam van de instelling, wordt opvallender weergegeven dan de tekst in de andere velden. U kunt de manier wijzigen waarop de andere tekst wordt weergegeven in de volgende stap.

 4. Ga naar het tabblad ontwerp en klik op de pijl onder kaart stijl en klik op Bijschrift.

  Nu is alle tekst groot.

Lees meer over het configureren van eigenschappen voor tabelgedrag voor Power View-rapporten.

Standaard geaggregeerde maken

In het Power Pivot venster

 1. Klik op het tabblad tabel FactSales.

 2. Klik op het vak onder de kolom PrijsPerEenheid in het berekeningsgebied.

 3. Klik op het tabblad Start op de pijl naast AutoSom > gemiddelde.

 4. Hiermee wordt een berekend veld gemaakt waarmee het gemiddelde van de prijs per eenheid van een product wordt berekend op basis van de context van de berekening (de locatie van het veld in een visualisatie).

Op het Power View-blad in Excel

 1. Ga terug naar het Power View-blad in Excel en vernieuw de gegevens.

 2. Vouw de tabel FactSales uit in de lijst met velden.

 3. Let op de verschillende pictogrammen naast de velden. Het veld PrijsPerEenheid bevat een Sigma-symbool (Σ) ernaast. Het veld som of PrijsPerEenheid bevat een symbool voor een weinig rekenmachine. Dat is het berekende veld. Klik op het lege canvas en selecteer vervolgens de velden Prijs per eenheid en som van prijs per eenheid.

 4. De twee waarden zijn identiek.

 5. Klik in het gebied velden op de pijl naast het veld PrijsPerEenheid. Let op de verschillende opties: som, gemiddelde, etc. Klik op gemiddelde.

 6. Klik in het gebied velden op de pijl naast het veld som van PrijsPerEenheid. Opmerking u kunt de aggregatie niet wijzigen omdat u de aggregatie voor dit veld hebt gedefinieerd in Power Pivot.

  Tip: Houd hier rekening mee bij het ontwikkelen van het gegevensmodel: Power View biedt een groot aantal eenvoudige berekeningen, met een groot aantal flexibiliteit. Laat Power View de eenvoudige berekeningen uitvoeren. Maak alleen de complexere berekeningen in het model in Power Pivot.

Beschrijvingen toevoegen

U kunt beschrijvingen toevoegen aan velden en tabellen in Power Pivot. Ze worden weergegeven in Power View.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

In het Power Pivot venster

 1. Selecteer in de tabel DimProduct de kolom Productnaam, klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Beschrijving.

 2. Typ ' Dit is wat we naar het product noemen ' of iets anders wat u wilt.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad geografie tabel en klik vervolgens op Beschrijving.

 4. Typ ' Dit is de locatie ' of iets anders wat u wilt.

Op het Power View-blad in Excel

 1. Ga terug naar het Power View-blad in Excel en vernieuw de gegevens.

 2. Plaats de muisaanwijzer op de naam van de geografie tabel en het veld ProductName om de beschrijvingen weer te geven die u hebt toegevoegd.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×