Zelfregistratie van Office 365 Education: Veelgestelde technische vragen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Office 365 Education biedt een zelfregistratieservice waarmee studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden zichzelf kunnen registreren met het e-mailadres van hun onderwijsinstelling. Na registratie kunnen leerlingen, studenten en docenten direct aan de slag met Office 365. Bekijk de onderstaande veelgestelde vragen voor meer informatie over de voordelen van Office 365 voor onderwijs voor uw leerlingen en studenten, onderwijsmedewerkers en personeel.

In dit artikel

Hoe wordt het leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeel gemakkelijker gemaakt zich aan te melden bij Office 365?

Leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden met een geldig e-mailadres van de onderwijsinstelling kunnen Office 365-services, waaronder in sommige gevallen Office 365 ProPlus en OneDrive voor Bedrijven, registreren en gebruiken. Leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeel kunnen zich dan registreren voor Office 365 met behulp van het e-mailadres van hun onderwijsinstelling.

Office 365 A1 bevat 1 terabyte (TB) OneDrive voor Bedrijven-opslag per gebruiker voor bestanden van de instelling, Office Online, SharePoint Online en Yammer.

Sommige scholen komen in aanmerking voor Office 365 A1 Plus, met Office 365 ProPlus, en kunnen leerlingen, studenten en personeel de nieuwste versie van Office installeren op Maxi maal vijf PC-of Mac-computers * en op andere mobiele apparaten, waaronder Windows-tablets. en de iPad.

*Access en Publisher zijn alleen beschikbaar op pc's. OneNote voor Mac is beschikbaar als afzonderlijke download via de Mac App Store.

Begin van artikel

Wat zijn de vereisten voor leerlingen en studenten, onderwijsmedewerkers en personeel om in aanmerking te komen voor Office 365 A1 Plus?

Scholen komen in aanmerking voor Office 365 A1 Plus wanneer ze Office-licenties aanschaffen voor alle medewerkers en al het personeel van de instelling. Dit kan bijvoorbeeld via Cloud Solution Provider (CSP) of een contract van de instelling. Zodra de school in aanmerking komt, komen alle actieve fulltime- en parttime-leerlingen en -studenten, onderwijsmedewerkers en personeel in aanmerking en kunnen ze het abonnement rechtstreeks via Microsoft op Office 365 Education downloaden als ze aan de volgende drie vereisten voldoen:

 • Ze beschikken over een e-mailadres dat ze van de onderwijsinstelling hebben ontvangen (bijvoorbeeld fenna@contoso.edu) en waarmee ze externe e-mail kunnen ontvangen.

 • Ze zijn gerechtigd zich afzonderlijk te registreren voor een onlineaanbieding (minimaal 13 jaar oud).

 • Ze beschikken over internettoegang.

Begin van artikel

Wat betekent dit voor mijn instelling?

Als uw instelling gemachtigd is haar leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeel toe te staan zich rechtstreeks bij Microsoft te registreren, zijn er drie scenario's die van toepassing kunnen zijn op in aanmerking komende leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden van uw instelling:

 • Scenario 1: Uw instelling beschikt al over een bestaande Office 365-omgeving met studentenaccounts.    Als een leerling, student, onderwijsmedewerker of personeelslid al beschikt over een werk- of schoolaccount in de tenant (bijvoorbeeld contoso.edu), maar nog niet over Office 365 A1 Plus, wordt het abonnement gewoon door Microsoft voor dat account geactiveerd en wordt de leerling, student, onderwijsmedewerker of het personeelslid automatisch op de hoogte gesteld van de extra services, waaronder de mogelijkheid Office 365 ProPlus te downloaden. Als aan de leerling, student, onderwijsmedewerker of het personeelslid al een Office 365 A1 Plus-account of een andere Office 365 ProPlus-licentie is toegewezen via uw instelling, kan deze zich gewoon aanmelden met de bestaande referenties en ontvangt hij of zij een melding met de prompt Nu installeren.

 • Scenario 2: Uw instelling beschikt over een bestaande Office 365-omgeving zonder studentenaccounts.    In dit scenario heeft de leerling, student, onderwijsmedewerker of het personeelslid nog geen toegang tot Office 365-services. In dit geval kan de leerling, student, onderwijsmedewerker of het personeelslid zich registreren voor Office 365 Education en krijgt hij of zij automatisch een account. Hiermee heeft de leerling, student, onderwijsmedewerker of het personeelslid toegang tot de services van Office 365 A1. Bijvoorbeeld, als een student met de naam Fenna gebruikmaakt van haar instellings-e-mailadres (bijvoorbeeld fenna@contoso.edu) om zich te registreren, wordt ze automatisch toegevoegd als gebruiker in de Office 365-omgeving en wordt Office 365 A1 voor dat account geactiveerd. Als de onderwijsinstelling van Fenna in aanmerking komt voor het voordeel van studentengebruik, krijgt ze een Office 365 A1 Plus-licentie, waarmee ze Office 365 ProPlus kan installeren.

 • Scenario 3: Uw school beschikt niet over een Office 365-omgeving die aan uw e-maildomein is gekoppeld.    Als Fenna zich registreert voor Office 365 A1 en haar instelling heeft zich nog niet geregistreerd voor Office 365-services, wordt er een Office 365-omgeving met dat e-maildomein aangemaakt, Fenna als gebruiker toegevoegd en de services automatisch aan haar account gekoppeld. Alle volgende gebruikers met dat dit e-maildomein worden toegevoegd aan deze omgeving en kunnen gebruikmaken van de bijbehorende services. De IT-afdeling of domeinbeheerder van de instelling kan zich in dit scenario op elk moment registreren voor Office 365 A1 en beginnen met het beheren van bestaande gebruikers en de service.

Begin van artikel

Wat heeft dit voor invloed op mijn beveiliging en compliance?

Met OneDrive voor Bedrijven, net als bij alle Office 365-services, behouden de IT-beheerders het beheer. Het Office 365-beheercentrum biedt één locatie van waaruit beheerders alle aspecten van OneDrive voor Bedrijven kunnen beheren, met inbegrip van de siteverzameling en gebruikersprofielen, het instellen van zoeken en ontdekken, machtigingen en rapportage, en meer. Beheerders kunnen naast het centrale beheer het beheer krijgen over talloze aspecten ten aanzien van gebruikers en inhoud, inclusief toegangsbeheer, opslagtoewijzing en limieten voor het delen van inhoud.

Opties voor compliancebeheer omvatten selectieve audits, e-Discovery en lopende gebruiksoverzichten die kunnen worden gebruikt voor compliancebeheer en het onderzoeken van probleemgebieden. Zie OneDrive voor Bedrijven voor meer informatie over het beheren van beveiliging en compliance met OneDrive voor Bedrijven.

Welke stappen moeten worden ondernomen om dit voor leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeel beschikbaar te maken?

In de meeste landen hoeven instellingen geen beheerdersacties te ondernemen om zich te registreren. (In sommige landen moet u zich aanmelden door de stappen onder Stappen voor aanmelding die nodig zijn in bepaalde landen hieronder uit te voeren.) U kunt uw leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden eenvoudig op de hoogte stellen van de beschikbaarheid van Office 365 A1 of Office 365 A1 Plus met behulp van de inhoud van de Office 365 Campus Marketing-toolkit. De toolkit bevat e-mailsjablonen, posters, webbanners en meer om de aandacht van leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeel te trekken. Neem contact op met uw Microsoft-vertegenwoordiger voor specifieke vragen over de stappen die moeten worden uitgevoerd.

Belangrijk:  Als uw instelling meerdere e-maildomeinen heeft, wilt u waarschijnlijk alle e-mailadresextensies in dezelfde tenant onderbrengen. Hiertoe moet u uw primaire Office 365-tenant maken en al uw e-mailadresdomeinen toevoegen aan die tenant voordat leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden zich voor Office 365 A1 registreren. Het is belangrijk dat u dit eerst doet, omdat er geen manier is om gebruikers automatisch te verplaatsen tussen tenants nadat deze zijn gemaakt.

Stappen voor aanmelding die nodig zijn in bepaalde landen

Klanten in bepaalde landen moeten zich aanmelden om nieuwe gebruikers toe te staan deel te nemen aan bestaande Office 365-tenants. Als u in die landen Office 365 A1 of Office 365 A1 Plus beschikbaar wilt maken voor leerlingen en studenten, voert u de onderstaande stappen uit.

Opmerking: Voor deze stappen is het gebruik van Windows PowerShell vereist. Zie aan de slag met Windows Power shellom aan de slag te gaan met Windows PowerShell.

 1. Installeer de Microsoft Online Services-aanmeldhulp voor IT-professionals (bètaversie). (Deze kunt u hier downloaden.)

 2. Als u dat nog niet hebt gedaan, installeert u de meest recente 64-bits versie van de Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell.

  • Nadat u op de koppeling hebt geklikt, klikt u op Uitvoeren om het installatiepakket uit te voeren.

 3. Open Windows PowerShell en typ de volgende opdrachten:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Office 365 in het dialoogvenster.

 5. Typ de volgende Windows PowerShell-opdracht om ervoor te zorgen dat nieuwe gebruikers automatisch lid worden van uw Office 365-tenant:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Begin van artikel

Wat betekent dit voor mijn faculteit en personeel die al Office 365 gebruiken?

Er verandert niets voor personen die al gebruikmaken van Office 365 voor faculteitsabonnementen. Aangezien nieuwe gebruikers zich echter op elk gewenst moment op de service kunnen abonneren, moet u de machtigingsinstellingen van uw SharePoint-site controleren (indien van toepassing).

Belangrijk: Als leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers of personeelsleden niet bekend zijn met uw Office 365-omgeving, moeten medewerkers en personeel ervoor zorgen dat hun sites over de juiste groepsmachtigingen beschikken voor lees- en schrijftoegang. Zie Documenten of mappen delen in Office 365 en Machtigingen in Office 365 voor meer informatie over het instellen van machtigingen.

Begin van artikel

Hoe verandert dit de manier waarop ik nu identiteiten beheer voor gebruikers in mijn instelling?

Als uw instelling al beschikt over een bestaande Office 365-omgeving met accounts voor leerlingen/studenten, blijft het identiteitsbeheer ongewijzigd.

Als uw school al een bestaande Office 365-omgeving heeft zonder studentenaccounts, wordt er een gebruiker in de tenant gemaakt en worden er licenties toegewezen op basis van het e-mailadres dat aan de leerling of student is toegewezen door de instelling. Dit betekent dat het aantal gebruikers dat u op een willekeurig moment beheert, toeneemt naarmate de leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en het personeel zich voor de service registreren.

Als u uw map lokaal beheert en Active Directory Federation Services (ADFS) gebruikt, worden er geen gebruikers aan uw tenant toegevoegd. Leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden die aan de tenant willen deelnemen, ontvangen een bericht om contact op te nemen met de beheerder van de instelling.

Als uw school niet over een Office 365-omgeving beschikt die is verbonden met uw e-maildomein, verandert er niets aan de manier waarop u identiteiten beheert. Leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden worden toegevoegd aan een nieuwe gebruikerslijst die alleen in de cloud wordt gebruikt en u hebt als tenantbeheerder de mogelijkheid het gebruikersbeheer over te nemen.

Begin van artikel

Wat is het proces voor het beheren van een tenant die voor mijn studenten door Microsoft is gemaakt?

Als een tenant door Microsoft is gemaakt, kunt u deze tenant claimen en beheren door deze stappen uit te voeren:

 1. Neem deel aan de tenant via een e-maildomein dat overeenkomt met de tenantdomein dat u wilt beheren. Als Microsoft bijvoorbeeld de tenant contoso.edu heeft gemaakt, moet u aan de tenant deelnemen met een e-mailadres dat eindigt op @contoso.edu.

 2. Beheer van claims claimen door het eigendom van het domein te verifiëren: wanneer u zich in de Tenant bevindt, kunt u zichzelf promo veren tot de rol beheerder door het eigendom van het domein te verifiëren. Hiertoe kiest u in Office 365instellingen Stappen voor het wijzigen van tags , kiest u Office 365-instellingen en kiest u beheerder. Zie een beheerder worden in Office 365voor meer informatie.

Begin van artikel

Kan ik, als ik meerdere domeinen heb, de Office 365-tenant beheren waaraan leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeel worden toegevoegd?

Als u niets doet, wordt er een tenant gemaakt voor het e-maildomein en subdomein van elke leerling en student.

Ga als volgt te werk als u alle leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden in dezelfde tenant wilt onderbrengen, ongeacht hun e-mailadresextensies:

 • Maak vooraf een doeltenant of gebruik een bestaande tenant en voeg alle bestaande domeinen en subdomeinen toe die u in deze tenant wilt samenvoegen. Alle leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden met een e-mailadres dat eindigt op een dergelijk domein en subdomein, nemen dan bij registratie automatisch deel aan de doeltenant.

  Belangrijk: Er is geen ondersteund automatisch mechanisme om gebruikers te verplaatsen tussen tenants nadat deze zijn gemaakt. Zie Uw gebruikers en domein toevoegen aan Office 365 voor meer informatie over dit proces.

Begin van artikel

Wordt het e-mailverkeer beïnvloed als ik een domein aan Office 365 toevoeg? Wat gebeurt er als Exchange Online standaard door het domein wordt ingesteld als gezaghebbend?

Subdomeinen worden aan Exchange Online toegevoegd als 'gezaghebbende', geaccepteerde domeinen als het hoofddomein in Office 365 is ingesteld voor e-mailberichten in Exchange Online. Zorg ervoor dat het domein ook is ingesteld als niet-gezaghebbende, interne relay. Wijzig verzendconnectors naar behoefte. Zie Geaccepteerd domeinen beheren in Exchange Online voor meer informatie.

Ik heb licenties voor zowel Office 365 A1 als Office 365 ProPlus, die al eerder in mijn tenant zijn geplaatst. Er is nu ook een grote groep licenties voor Office 365 A1 Plus. Welke groep licenties gebruik ik vanaf dit moment?

U kunt beide groepen met licenties gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een licentiegroep voor leerlingen en studenten gebruiken en een andere licentiegroep voor onderwijsmedewerkers en personeelsleden.

Hoe kan ik voorkomen dat leerlingen en studenten deelnemen aan mijn bestaande Office 365-tenant?

Als beheerder kunt u stappen ondernemen om te voorkomen dat leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden deelnemen aan uw bestaande Office 365-tenant. Als u de tenant blokkeert, kunnen leerlingen en studenten zich niet aanmelden en wordt hun gevraagd contact op te nemen met de beheerder van de instelling.

Voor deze stappen is het gebruik van Windows PowerShell vereist. Raadpleeg de Handleiding Aan de slag met PowerShellals u aan de slag wilt met Windows PowerShell.

Als u de volgende stappen wilt uitvoeren, moet u de meest recente 64-bits versie van Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell installeren.

Nadat u op de koppeling hebt geklikt, klikt u op Uitvoeren om het installatiepakket uit te voeren.

Automatische distributie van licenties uitschakelen   : Gebruik dit Windows PowerShell-script om automatische distributie van licenties voor bestaande gebruikers uit te schakelen.

Ga als volgt te werk om automatische distributie van licenties voor bestaande gebruikers uit te schakelen:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Ga als volgt te werk om automatische distributie van licenties voor bestaande gebruikers in te schakelen:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Automatische deelname aan de tenant uitschakelen   : Gebruik deze Windows PowerShell-opdracht om te voorkomen dat nieuwe gebruikers deelnemen aan een beheerde tenant:

Ga als volgt te werk als u automatische deelname van nieuwe gebruikers aan de tenant wilt uitschakelen:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Ga als volgt te werk als u automatische deelname van nieuwe gebruikers aan de tenant wilt inschakelen:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Opmerking: Als u deze stappen uitvoert om te voorkomen dat gebruikers deelnemen aan de tenant, blijft het huidige Student Advantage-inrichtingsproces gehandhaafd. Zie Office 365 Education voor meer informatie.

Begin van artikel

Hoe controleer ik of de blokkering in de tenant is ingeschakeld?

Gebruik het volgende Windows PowerShell-script: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Hoe schakel ik pop-upmeldingen voor het downloaden van Office 365 ProPlus uit voor mijn gebruikers?

Als u de functie voor automatische distributie van licenties in de tenant uitschakelt, worden ook de pop-upmeldingen voor uw gebruikers uitgeschakeld. Zie Automatische distributie van licenties uitschakelen in Hoe kan ik voorkomen dat leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeel deelnemen aan mijn bestaande Office 365-tenant? voor informatie over het uitschakelen van de functie voor automatische distributie van licenties.

Kunnen leerlingen en studenten aan mijn instelling van deze aanbieding profiteren als we externe e-mail blokkeren?

Voor leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden die nog geen account hebben, is e-mailverificatie vereist als ze zich willen registreren. Dit is de eenvoudigste manier om te controleren of een leerling of student in aanmerking komt. Als u echter een tenant maakt met behulp van gebruikersaccounts (u hebt dit bijvoorbeeld gedaan met een CSV-bestand, PowerShell-cmdlet of DirSync), kunnen de leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden gebruikmaken van de functie Automatische licenties om toegang te krijgen tot de geboden services.

Begin van artikel

Kan ik meerdere Office 365-tenants combineren?

Nee. Het combineren van tenants is vanaf vandaag niet meer mogelijk.

Begin van artikel

Leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden in mijn instelling melden problemen met het downloaden van Office via dit programma. Welke resources zijn beschikbaar om ze hiermee te helpen?

Als uw leerlingen, studenten, onderwijs medewerkers en personeel problemen ondervinden met het installeren van Office, zijn installatie-instructies beschikbaar in Office 365 of Office 2019 downloaden en installeren of opnieuw installeren op een PC of Mac.

Begin van artikel

Hoe weet ik wanneer nieuwe gebruikers deelnemen aan mijn tenant?

Leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden die deelnemen aan de tenant als onderdeel van dit programma, wordt een unieke licentie toegewezen waarop u kunt filteren binnen het actieve gebruikersdeelvenster in het beheerdersdashboard.

Als u deze nieuwe weergave wilt maken, gaat u in het Office 365-beheercentrum naar Gebruikers > Actieve gebruikers en selecteert u in het menu Een weergave selecteren de optie Nieuwe weergave. Geef de nieuwe weergave een naam en selecteer onder Toegewezen licentie de optie Office 365 A1 Plus voor leerlingen en studenten of Office 365 A1 Plus voor onderwijsmedewerkers. Als de nieuwe weergave is gemaakt, kunt u alle leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden in uw tenant zien die zich voor dit programma hebben ingeschreven.

Begin van artikel

Verandert dit de manier waarop ik de beveiliging van OneDrive en SharePoint beheer?

Het is belangrijk dat u de instellingen voor machtigingen en gebruikersbeleid controleert voor de SharePoint-site (indien van toepassing). Als leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden nieuw zijn toegevoegd aan uw Office 365-tenant, moeten medewerkers en personeelsleden ervoor zorgen dat hun sites en OneDrive over de juiste machtigingen voor leerlingen en studenten beschikken. Zie Documenten of mappen delen in Office 365 en Machtigingen in Office 365 voor meer informatie over het instellen van machtigingen.

Begin van artikel

Ik ben een SAML/Shibboleth-klant. Kan ik de selfservice toch gebruiken om de Office 365 ProPlus-client te verkrijgen?

De Office 2016-client ondersteunt momenteel SAML/shibboleth. Dit wordt de standaard-client die beschikbaar is in februari 2016. Voordat u de beheerder echter kunt gebruiken om de eerste release voor uw organisatie in te scha kelen, moet u de functies in Office 2016.

Zijn er nog meer zaken waarop ik voorbereid moet zijn?

 • U kunt meer aanvragen verwachten voor het opnieuw instellen van wachtwoorden. Zie Het wachtwoord van een gebruiker opnieuw instellen voor informatie over deze procedure.

 • Voor leerlingen onder de 13 moet u ook licenties verlenen via het standaard Student Advantage-licentieproces.

 • U kunt een gebruiker uit de tenant verwijderen via de standaardprocedure in het Office 365-beheercentrum. Als de gebruiker echter nog steeds een actieve leerling, student, onderwijsmedewerker of personeelslid is met een actief door de instelling geleverd e-mailadres, kan deze opnieuw deelnemen tenzij u alle leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden hebt geblokkeerd.

Begin van artikel

Overzicht van Office 365-licenties

Een licentie voor Office 365 A1 of Office 365 A1 Plus wordt automatisch toegewezen wanneer een leerling/student gebruikmaakt van de selfserviceregistratie. Een beheerder van Office 365 kan ook licenties toewijzen via een van de standaardtoewijzingsprocessen. De beschikbaarheid van deze licenties is niet van invloed op de eerder ingestelde voorkeuren voor het toewijzen van licenties.

Hieronder vindt u antwoorden op vragen over extra licenties.

 • Waarom werd er een onbeperkt aantal licenties voor Office 365 A1 in mijn Office 365-tenant weergegeven?

  Deze licenties worden in uw Office 365-tenant weergegeven zodat u uw leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden gemakkelijker van dit voordeel kunt laten profiteren. Voor instellingen waar leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden selfserviceregistratie mogen gebruiken, kunt u ze verwijzen naar de aanmeldingspagina. Na verificatie wordt hun automatisch een van deze licenties toegewezen. U kunt deze licenties ook toewijzen via een van uw standaardprocedures, via de Office 365-beheercentrum.

 • Worden de licenties voor Office 365 A1 nog steeds in mijn tenant weergegeven als ik de selfserviceregistratie voor studenten heb uitgeschakeld?

  Ja. De beschikbaarheid van deze licenties is niet van invloed op de mogelijkheid het inrichtingsproces te beheren. Als uw instelling ervoor heeft gekozen de selfserviceregistratie te blokkeren, vindt er geen automatische licentietoewijzing plaats.

 • Aangezien Microsoft deze licenties heeft toegevoegd, betekent dit dat er nu nieuwe accounts voor leerlingen, studenten en/of onderwijsmedewerkers en personeelsleden in mijn tenant worden weergegeven?

  Nee. U hebt de mogelijkheid om te bepalen of leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden zelf aan de tenant kunnen deelnemen. Lees de bovenstaande informatie als u de mogelijkheid dat leerlingen en studenten zelf kunnen deelnemen, wilt uitschakelen.

 • Wie beheert de verificatie voor het in aanmerking komen voor deze licenties?

  • Voor niet-beheerde tenants is Microsoft verantwoordelijk voor de verificatie. Elke leerling, student, onderwijsmedewerker en elk personeelslid ontvangt een e-mailbericht met betrekking tot het account van de instelling dat ze hebben gebruikt om in aanmerking te komen voor de aanbieding. Op die manier wordt vastgesteld of ze nog steeds in aanmerking komen.

  • Met betrekking tot door de instelling beheerde tenants bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van de doorlopende toegang tot de abonnementen en moet u zelf controleren of leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden in aanmerking komen voor de aanbieding van Office 365 voor leerlingen en studenten, onderwijsmedewerkers en personeel, ook nadat ze zijn afgestudeerd, deelstudent zijn geworden enzovoort.

 • Als een leerling, student, onderwijsmedewerker of personeelslid aan mijn instelling zich registreert met een door e-mail geactiveerd domein dat nog niet is gekoppeld aan mijn primaire tenant, ontvangt de nieuw gemaakte tenant in dat geval licenties?

  De nieuw gemaakte tenant ontvangt ook licenties om ervoor te zorgen dat elke extra leerling, student, onderwijsmedewerker of elk extra personeelslid vanaf dat subdomein direct toegang heeft tot Office 365.

 • Welke gebruiksvoorwaarden dekken de Office 365 A1 Plus-licenties in een beheerde tenant?

  De Office 365 A1 Plus-licenties worden geleverd als onderdeel van het gebruiks voordeel van het leerling/student dat uw instituut heeft gekwalificeerd voor door uw gebruiksrecht overeenkomst en het gebruik van deze licenties wordt geregeld als onderdeel van die overeenkomst. De programma overeenkomst die gebruikers accepteren in de selfservice-aanmeldings stroom is de relevante overeenkomst voor nieuwe gebruikers in een nieuwe niet-beheerde Tenant en beheerders die een onbeheerde Tenant claimen. Wanneer een beheerder het eigendom van het domein heeft geverifieerd voor een nieuwe onbeheerde Tenant, is deze Tenant nu gekoppeld aan de instelling en zijn de voor waarden van de instelling EES ook van toepassing op die licenties.

 • Wat gebeurt er als mijn instelling niet meer in aanmerking komt voor het voordeel van studentengebruik?

  Voor het geval uw instelling niet meer in aanmerking komt voor het voordeel van studentengebruik (programmavereisten), is de IT-beheerder van de instelling verantwoordelijk voor het intrekken van de toegang voor studenten en medewerkers. Dit omvat het verwijderen van licenties van gebruikers in die accounts en het beheren van berichten aan studenten en medewerkers over het overzetten van gegevens en het intrekken van toegang tot deze services.

Begin van artikel

Office 365 Education en de Family Education Rights and Privacy Act (FERPA)

FERPA legt voorwaarden op aan educatieve organisaties in de Verenigde Staten met betrekking tot het gebruik of openbaar maken van onderwijsgegevens van leerlingen en studenten, waaronder e-mail en bijlagen. Microsoft gaat akkoord met de beperkingen ten aanzien van het gebruik en de openbaarmaking die door FERPA zijn opgelegd, waardoor het gebruik van onderwijsgegevens van leerlingen en studenten door Microsoft wordt beperkt. Microsoft gaat ook akkoord dat zij geen e-mailberichten of documenten voor reclamedoeleinden in de Office 365-services scant.

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

 • Biedt de mogelijkheid voor selfservice aanmelding voor Office 365 problemen met FERPA-naleving te maken wanneer een school al een Office 365-Tenant heeft gemaakt?

  FERPA-naleving is geen probleem als de instelling een bestaande, beheerde tenant heeft. FERPA is van toepassing op Amerikaanse onderwijsinstellingen en stelt als voorwaarde dat de instellingen een procedure hebben voor ouderlijke toestemming. Dit toestemmingsproces is ook van toepassing op nieuwe leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden die deelnemen aan een bestaande tenant.

 • Zorgt de mogelijkheid om zelf te kunnen registreren voor Office 365 voor problemen met de naleving van FERPA als een onderwijsinstelling nog geen Office 365-tenant heeft gemaakt?

  FERPA-naleving is geen probleem als de instelling de Office 365-tenant niet beheert. In dit scenario heeft de instelling geen administratief beheer en maakt zij naar verwachting geen gebruik van onderwijsgegevens van leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden, dus FERPA is niet van toepassing.

  Microsoft belooft daarnaast dat zij geen inbreuk pleegt op de veiligheid en privacy van nieuwe gebruikers in een niet-beheerde Office 365-tenant, net zoals geldt voor bestaande klanten van Office 365.

 • In een scenario waarin een school geen Office 365-Tenant heeft gemaakt, kunnen e-mail adressen zichtbaar worden in onbeheerde domeinen wanneer documenten met elkaar worden gedeeld. In dit scenario hebben de scholen niet de mogelijkheid om dit te beheren. Is dit van invloed op de naleving van de FERPA van een school?

  In het geval dat de instelling de Office 365-tenant niet beheert, is de instelling niet de beheerder van de tenant. Microsoft is de beheerder van de Office 365-tenant. Hierdoor vervalt de vraag over naleving van FERPA door de instelling.

 • Hoe kan de instelling de naleving met betrekking tot FERPA handhaven als de instelling en onbeheerde tenant gaat beheren?

  Volgens FERPA mogen onderwijsinstellingen, zonder toestemming, gegevens zoals de naam, het adres, het telefoonnummer, de geboortedatum- en plaats, eerbewijzen en prijzen, en datums van aanwezigheid van leerlingen en studenten openbaar maken. De instelling moet echter de ouders en in aanmerking komende leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden op de hoogte stellen van deze gegevens. Ook moeten ouders en in aanmerking komende leerlingen, studenten, onderwijsmedewerkers en personeelsleden voldoende tijd krijgen om de instelling te kunnen verzoeken deze gegevens niet openbaar te maken.

Begin van artikel

Landen waarvoor aanmeldingsstappen zijn vereist om nieuwe gebruikers toe te voegen aan bestaande Office 365-tenants

Pakistan, Verenigde Arabische Emiraten, Kazachstan, Turkije, Jemen, Azerbeidzjan, Koeweit, Jordanië, Qatar, Bahrein, Oman, Libanon, Cyprus, Saudi-Arabië, Israël, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Oekraïne, Zwitserland, Zweden, Spitsbergen, Spanje, Slovenië, Slowakije, Servië, San Marino, Russische Federatie, Roemenië, Portugal, Polen, Noorwegen, Nederland, Montenegro, Monaco, Moldavië, Malta, Macedonië, Luxemburg, Litouwen, Liechtenstein, Letland, Jersey, Italië, eiland Man, Ierland, IJsland, Hongarije, Vaticaanstad (Heilige Stoel), Guernsey, Griekenland, Gibraltar, Duitsland, Frankrijk, Finland, Faeröer, Estland, Denemarken, Tsjechische Republiek, Kroatië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, België, Belarus, Oostenrijk, Andorra, Albanië, Aland

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×