Zakelijke gegevens weergeven op een SharePoint-site

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt toevoegen en verbinding maken met zakelijke gegevens, webonderdelen op een site Microsoft Office SharePoint Server 2007 zakelijke gegevens uit een externe database zoals Microsoft SQL Server, SAP of Siebel weergeven. De procedures in dit artikel verwijzen naar specifieke gegevens uit twee AdventureWorks steekproef-databases die beschikbaar via het Microsoft Downloadcentrum zijn.

Opmerking: Voordat u een webonderdeel voor zakelijke gegevens kunt gaan gebruiken voor het weergegeven van gegevens uit een bedrijfstoepassing op een SharePoint-site, moet de beheerder eerst uw externe bedrijfstoepassing registreren bij Office SharePoint Server 2007.

In dit artikel

Overzicht

Een samenvatting van zakelijke gegevens weergeven in een lijst

Details van één enkel zakelijk gegeven weergeven

Webonderdelen verbinden om acties in bedrijfstoepassingen te configureren

Webonderdelen verbinden om gerelateerde zakelijke items weer te geven

Overzicht

Met Microsoft Office SharePoint Server 2007 beschikt u over een set van vier standaard webonderdelen voor zakelijke gegevens. Bij deze webonderdelen wordt gebruikgemaakt van de Business Data Catalog (BDC) om een webweergave te tonen van zakelijke gegevens die zijn opgenomen in een externe database die zich buiten Office SharePoint Server 2007 bevindt, zoals Microsoft SQL Server 2005, Siebel of SAP.

U kunt webonderdelen voor zakelijke gegevens verbinden om acties te configureren en uit te voeren die betrekking hebben op uw bedrijfstoepassing. Webonderdelen Acties voor zakelijke gegevens worden gebruikt voor het automatiseren of maken van acties waarmee webpagina's worden geopend, de gebruikersinterfaces van bedrijfstoepassingen worden weergegeven, Microsoft Office InfoPath 2007-formulieren worden geopend en andere regelmatig gebruikte taken worden uitgevoerd.

Belangrijk: Voordat u gegevens uit een bedrijfstoepassing op een SharePoint-site kunt weergeven, moet de beheerder eerst de externe bedrijfstoepassing registreren bij Office SharePoint Server 2007. Welke typen gegevens u vanuit de bedrijfstoepassing op een SharePoint-site kunt weergeven, is afhankelijk van de gegevensvelden die de beheerder registreert bij Office SharePoint Server 2007.

De procedures in dit artikel verwijzen naar specifieke gegevens uit twee vereiste databases die gratis vanuit het Microsoft Downloadcentrum zijn. De twee steekproeven databases die worden gebruikt om te helpen u meer informatie over het werken met zakelijke gegevens, webonderdelen zijn:

 • Voorbeeld AdventureWorksDW SQL Server 2005

 • Voorbeeld AdventureWorks SQL Server 2000

Mogelijk moet u de beheerder raadplegen om er zeker van te zijn dat deze databases zijn geïnstalleerd en geregistreerd op het Office SharePoint Server 2007-systeem.

Naar boven

Een samenvatting van zakelijke gegevens weergeven in een lijst

U kunt zakelijke gegevens uit een externe database weergeven in een eenvoudige lijst door het webonderdeel Lijst met zakelijke gegevens weer te geven. Zo kunt u bijvoorbeeld een lijst weergeven van producten met hun lijstprijs.

Zakelijke gegevens weergeven in een webonderdeel Lijst met zakelijke gegevens

Nadat de gegevens zijn verschenen, kunt u de weergave-eigenschappen van een webonderdeel Lijst met zakelijke gegevens bewerken op dezelfde wijze als u elke andere SharePoint-lijst bewerkt. Ook kunt u filteren op eigenschap of het aantal items dat wordt weergegeven in het webonderdeel beperken.

 1. Ga naar de pagina op de SharePoint-site waar u een lijst met zakelijke gegevens wilt weergeven.

 2. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 3. Klik in het gebied waarin u het webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

 4. Schakel in het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen het selectievakje Lijst met zakelijke gegevens in en klik vervolgens op Toevoegen.

 5. Klik vanuit het webonderdeel voor zakelijke gegevens dat u zojuist hebt gemaakt op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel en klik vervolgens op Gedeeld webonderdeel wijzigen om het werkvenster te openen.

 6. Klik in het werkvenster naast het vak Type op Bladeren Knopafbeelding .

 7. Selecteer in het dialoogvenster Type zakelijke gegevens een type zakelijke gegevens voor de bedrijfstoepassing waarmee u werkt en klik vervolgens op OK.

  Selecteer bijvoorbeeld Product. In dit voorbeeld is AdventureWorksDWInstance de Toepassing.

 8. Vouw de sectie Vormgeving in het werkvenster uit.

 9. Vervang in het vak Titel de tekst Lijst met zakelijke gegevens door uw eigen titel voor het webonderdeel en klik vervolgens op OK.

  Typ bijvoorbeeld Productlijst in het vak Titel.

 10. Klik vanuit het nieuw toegevoegde webonderdeel op Weergave bewerken en ga daarna als volgt te werk:

  • Selecteer in de sectie Op te halen items de optie Alle items downloaden.

  • Selecteer in de sectie Kolommen de namen van de kolommen die u wilt weergeven in het webonderdeel.

 11. Klik op OK.

In het nieuwe webonderdeel Lijst met zakelijke gegevens wordt nu een lijst weergegeven met producten uit de database van uw bedrijfstoepassing.

Naar boven

Details van één enkel zakelijk gegeven weergeven

U kunt de details van een zakelijk gegeven in een externe database weergeven door gebruik te maken van het webonderdeel Item met zakelijke gegevens. Zo kunt u bijvoorbeeld de details weergeven van een specifiek product uit de database van uw bedrijfstoepassing.

Gegevens in een webonderdeel Item met zakelijke gegevens weergeven

 1. Ga naar de pagina op de SharePoint-site waar u de details van een specifiek zakelijk item wilt weergeven.

 2. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 3. Klik in het gebied waarin u het webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

 4. Schakel in het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen het selectievakje Item met zakelijke gegevens in en klik vervolgens op Toevoegen.

 5. Klik vanuit het webonderdeel voor zakelijke gegevens dat u zojuist hebt gemaakt op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel en klik vervolgens op Gedeeld webonderdeel wijzigen om het werkvenster te openen.

 6. Klik in het werkvenster naast het vak Type op Bladeren Knopafbeelding .

 7. Selecteer in het dialoogvenster Type zakelijke gegevens een type zakelijke gegevens voor de bedrijfstoepassing waarmee u werkt en klik vervolgens op OK.

  Selecteer bijvoorbeeld Product bij Type zakelijke gegevens. In dit voorbeeld is AdventureWorksDWInstance de Toepassing.

 8. Klik naast het vakje Item op Bladeren Knopafbeelding om het product te kiezen dat u wilt weergeven.

 9. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven worden in de eerste vervolgkeuzelijst de filters weergegeven die zijn gedefinieerd voor deze entiteit in de BDC. Klik op de filter Naam. Typ in het naastgelegen veld een productcategorie, bijvoorbeeld Fiets, waarop u wilt zoeken. Klik op Zoeken Knopafbeelding om te zoeken naar productnamen die de categorie bevatten die u hebt ingevoerd.

 10. Selecteer één item uit de lijst met producten die wordt weergegeven en klik vervolgens op OK. De id van het item dat hebt geselecteerd wordt nu weergegeven in het vak Item in het werkvenster.

 11. Klik onder Velden op de knop Kiezen.

 12. Selecteer in het dialoogvenster Velden selecteren de informatie over het item dat u wilt weergeven en klik vervolgens op OK.

 13. Vouw de sectie Vormgeving in het werkvenster uit.

 14. Vervang in het vak Titel de tekst Item met zakelijke gegevens door uw eigen titel voor het webonderdeel en klik vervolgens op OK.

  Typ bijvoorbeeld Productbeschrijving in het vak Titel.

In het nieuwe webonderdeel Item met zakelijke gegevens worden de productdetails uit de database van uw bedrijfstoepassing weergegeven.

Naar boven

Webonderdelen verbinden om acties in bedrijfstoepassingen te configureren

Door gebruik te maken van een webonderdeel Acties voor zakelijke gegevens op de SharePoint-site, kunt u een actie toevoegen aan een productprofiel waarmee u een zoekactie voor dat item kunt uitvoeren op MSN zonder Office SharePoint Server 2007 te verlaten. In het webonderdeel Acties voor zakelijke gegevens wordt een lijst met acties weergegeven, in de vorm van koppelingen of op een werkbalk, die zijn verbonden met een zakelijk item in de BDC.

Webonderdeel Acties voor zakelijke gegevens

Stap 1: Een webonderdeel Acties voor zakelijke gegevens toevoegen en verbinden

In deze procedure kunt u een actie toevoegen aan een webonderdeel van acties voor zakelijke gegevens en het webonderdeel verbinden met het webonderdeel voor lijst die u eerder in een samenvatting van zakelijke gegevens in een lijst weergevenhebt gemaakt.

Belangrijk: Voordat u begint, moet de beheerder de database Voorbeeld AdventureWorksDW SQL Server 2005 downloaden en deze registreren bij de BDC. Bovendien moet de beheerd de actie Zoeken op MSN voor zakelijke gegevens definiëren en deze toevoegen aan Office SharePoint Server 2007. Meer informatie over de database Voorbeeld AdventureWorksDW SQL Server 2005 is te vinden in de sectie Zie ook.

Opmerking: U moet over het machtigingsniveau Volledig beheer of Ontwerpen beschikken om de webonderdelen op de SharePoint-site te kunnen wijzigen. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over machtigingsniveaus en machtigingen.

 1. Ga naar de pagina op de SharePoint-site waar u het webonderdeel Productlijst hebt gemaakt.

 2. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 3. Klik in het gebied waarin u het webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

 4. Schakel in het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen het selectievakje Acties voor zakelijke gegevens in en klik vervolgens op Toevoegen.

 5. Klik vanuit het webonderdeel voor zakelijke gegevens dat u zojuist hebt gemaakt op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel en klik vervolgens op Gedeeld webonderdeel wijzigen om het werkvenster te openen.

 6. Klik in het werkvenster naast het vak Type op Bladeren Knopafbeelding .

 7. Selecteer in het dialoogvenster Type zakelijke gegevens een type zakelijke gegevens voor de bedrijfstoepassing waarmee u werkt en klik vervolgens op OK.

  Selecteer bijvoorbeeld Product bij Type zakelijke gegevens. In dit voorbeeld is AdventureWorksDWInstance de Toepassing.

 8. Klik onder Acties op Kiezen.

 9. Schakel in het dialoogvenster Acties selecteren het selectievakje Weergeven in voor de actie Zoeken op MSN en klik vervolgens op OK.

  Opmerking: Standaard zou het selectievakje Profiel weergeven moeten zijn ingeschakeld. De Profiel weergeven wordt automatisch gemaakt voor elke entiteit (of zakelijk item) die is gedefinieerd in de BDC. Deze actie stelt u in staat de details van de entiteit weer te geven. Aangezien acties zijn gekoppeld aan entiteiten, verschijnen de acties overal op een SharePoint-site waar de entiteit wordt weergegeven.

 10. Configureer het webonderdeel waar nodig in de secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het werkvenster en klik vervolgens op OK om het werkvenster te sluiten.

 11. Klik voor het webonderdeel Acties voor zakelijke gegevens dat u zojuist hebt gemaakt op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel , wijs Verbindingen aan, wijs Get Item From aan en klik vervolgens op Productlijst.

Opmerking: Als een bericht wordt weergegeven onder het webonderdeel Productacties waarin u op de hoogte wordt gebracht van een conflict bij het maken van een verbinding tussen het webonderdeel Productacties en het webonderdeel Productlijst, controleert u of de webonderdelen beiden gebruikmaken van de database Voorbeeld AdventureWorksDWInstance.

Stap 2: Controleren of de webonderdelen correct zijn verbonden en geconfigureerd

 1. Als er geen gegevens worden weergegeven in het webonderdeel Productlijst, klikt u op Gegevens ophalen Gegevens ophalen .

 2. Selecteer een item in de lijst door te klikken op de optieknop naast de productcode.

 3. Klik in de sectie Productacties van de site op Zoeken op MSN. Er wordt een nieuw venster geopend met zoekresultaten voor het geselecteerde item.

Naar boven

Webonderdelen verbinden om gerelateerde zakelijke items weer te geven

U kunt het webonderdeel Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst gebruiken samen met een webonderdeel Lijst met zakelijke gegevens om twee lijsten met gerelateerde zakelijke items weer te geven uit een zakelijke toepassing. Zo kunt u bijvoorbeeld de twee webonderdelen verbinden om alle verkooporders voor een specifieke klant weer te geven.

Orders worden weergegeven voor de geselecteerde klant in een webonderdeel Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst

1. Webonderdeel Lijst met zakelijke gegevens

2. Webonderdeel Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst

Belangrijk: In de volgende procedure worden fictieve klantgegevens uit de database Voorbeeld AdventureWorks SQL Server 2000 gebruikt, die u eerst moet downloaden en laten registreren bij de BDC. In de sectie Zie ook vindt u meer informatie over de database Voorbeeld AdventureWorks SQL Server 2000.

Stap 1: Een webonderdeel maken om een overzichtslijst weer te geven

De eerste stap bij het weergeven van gerelateerde gegevens vanuit een externe database omvat het maken van een webonderdeel Lijst met zakelijke gegevens om een overzichtslijst van klanten weer te geven.

 1. Ga naar de pagina op de SharePoint-site waar u orders voor een specifieke klant in de database wilt weergeven.

 2. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 3. Klik in het gebied waarin u het webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

 4. Schakel in het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen het selectievakje Lijst met zakelijke gegevens in en klik vervolgens op Toevoegen.

 5. Klik vanuit het webonderdeel voor zakelijke gegevens dat u zojuist hebt gemaakt op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel en klik vervolgens op Gedeeld webonderdeel wijzigen om het werkvenster te openen.

 6. Klik in het werkvenster naast het vak Type op Bladeren Knopafbeelding .

 7. Selecteer in het dialoogvenster Type zakelijke gegevens een type zakelijke gegevens voor de bedrijfstoepassing waarmee u werkt en klik vervolgens op OK.

  Selecteer bijvoorbeeld Klant bij Type zakelijke gegevens. In dit voorbeeld is AdventureWorksDWInstance de Toepassing.

 8. Vouw de sectie Vormgeving in het werkvenster uit.

 9. Vervang in het vak TitelLijst met zakelijke gegevens door Klanten van AdventureWorks en klik vervolgens op OK.

Stap 2: Een webonderdeel maken en verbinden om gerelateerde items weer te geven

Nadat u een webonderdeel Lijst met zakelijke gegevens hebt gemaakt waarmee klanten uit de database Voorbeeld AdventureWorks SQL Server 2000 kunnen worden weergegeven, kunt u een webonderdeel Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst maken die wordt verbonden met de eerste lijst. Het eindresultaat stelt u in staat om een item te selecteren uit de klantenlijst en een lijst met verkooporders voor die klant weer te geven in het webonderdeel Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst.

 1. Klik op dezelfde pagina als waar u het webonderdeel Lijst met zakelijke gegevens hebt gemaakt op Een webonderdeel toevoegen om een nieuw webonderdeel op de pagina te maken.

 2. Schakel in het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen het selectievakje Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst in en klik vervolgens op Toevoegen.

 3. Klik vanuit het webonderdeel voor zakelijke gegevens dat u zojuist hebt gemaakt op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel en klik vervolgens op Gedeeld webonderdeel wijzigen om het werkvenster te openen.

 4. Klik in het werkvenster naast het vak Type op Bladeren Knopafbeelding .

 5. Selecteer in het dialoogvenster Type zakelijke gegevens een type zakelijke gegevens voor de bedrijfstoepassing waarmee u werkt en klik vervolgens op OK.

  Selecteer bijvoorbeeld SalesOrder bij Type zakelijke gegevens. In dit voorbeeld is AdventureWorksDWInstance de Toepassing.

 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Relatie de optie CustomerToSalesOrder.

 7. Vouw de sectie Vormgeving in het werkvenster uit.

 8. Vervang in het vak Titel de tekst Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst door Verkooporders voor klant en klik vervolgens op OK.

 9. Klik voor het webonderdeel dat u zojuist hebt gemaakt op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel , wijs Verbindingen aan, wijs Get Related Item From aan en klik vervolgens op Klanten van AdventureWorks.

Stap 3: Controleren of de webonderdelen correct zijn verbonden en geconfigureerd

 1. Als er geen gegevens worden weergegeven in het webonderdeel Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst Klanten van AdventureWorks, klikt u op dezelfde pagina die de webonderdelen Lijst met zakelijke gegevens en Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst bevat die u zojuist hebt gemaakt op Gegevens ophalen Gegevens ophalen .

 2. Selecteer een klant uit de lijst door op de optieknop naast de klantnaam te klikken. Alle verkooporders voor de geselecteerde klant worden weergegeven in het webonderdeel Verkooporders voor klant.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×