Zakelijke gegevens importeren en exporteren in Business Contact Manager 2007

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met de wizard Zakelijke gegevens importeren/exporteren kunt u gegevens importeren in of exporteren uit Business Contact Manager voor Outlook 2007.

U kunt uw zakelijke gegevens importeren naar en exporteren van een willekeurig geldig opslagapparaat of verwisselbaar medium, zoals een andere computer, een USB-geheugenstick, cd, diskette, zipdrive of bedrijfsnetwerk.

Wat wilt u doen?

Gegevens importeren

Gegevens exporteren

Gebruikt u de wizard een bestaande database bijwerken met gegevens uit een andere database

Naar boven

Gegevens importeren

U kunt de volgende typen gegevensbestanden importeren uit andere toepassingen en programma's voor gebruik in Business Contact Manager voor Outlook:

Business Contact Manager voor Outlook-gegevens (.bcm)

Gegevens uit Accounts, zakelijke contactpersonen, verkoopkansen, zakelijke projecten en hun gegevens communicatie geschiedenis uit eerdere versies van Business Contact Manager voor Outlookbevat.

Als u accounts of zakelijke contactpersonen importeert, kunt u ervoor kiezen om alle records te importeren, inclusief de verwante communicatiegeschiedenis, of kunt u alleen de gewenste records importeren. Als u geselecteerde records voor accounts of zakelijke contactpersonen importeert, worden de bijbehorende gekoppelde zakelijke contactpersonen of accounts niet geïmporteerd.

Business Contact Manager-aanpassingen (.bcmx)

Hierin worden aangepaste gegevens opgenomen uit de waarden van de door gebruiker gedefinieerd veld. Alleen de database-eigenaar of een beheerder van de computer waarop de database zich bevindt kan echter gebruikersvelden importeren.

Microsoft Office Outlook 2007 met Business Contact Manager E-mail Marketing Service contactpersonen (.bcm)

Belangrijk: Service afsluiten kennisgeving Microsoft af te breken de marketingactiviteit e-mailservice die effectieve mei 1, 2009, maar u kunt doorgaan met het gebruik van de service tot 1 mei 2009.

Als u wilt uw zakelijke contactpersonen importeren in de E-mailmarketingservice, moet u aanmelden bij de Marketing-e-service. Volg de instructies op de laatste pagina van de wizard Zakelijke gegevens importeren / exporteren en vervolgens het bestand te importeren in de E-Mail Marketing-Service.

Opmerking: Als u eerder zakelijke contactpersonen uit de lijst Builder 1.0 (de oude naam voor de marketingactiviteit Builder) hebt geïmporteerd, moet u deze naar een bestandsindeling .bcm eerst exporteren en vervolgens importeren in Business Contact Manager voor Outlook.

Door komma's gescheiden waarden (.csv)

Omvat gegevens in de notatie bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv), die is gescheiden door komma's, ongeacht het lijstscheidingsteken in uw Windows-besturingssysteem. Het lijstscheidingsteken is gevonden in Het Configuratieschermin de Opties voor landinstellingen, is een manier om de gegevens importeren in Business Contact Manager voor Outlook uit programma's zoals Windows Live Mail op het tabblad Landinstellingen opmaak gegevens in de CSV-bestandsindeling. Zie voor informatie over het importeren van gegevens vanuit Windows Live Mail in Outlook, e-mailberichten vanuit Windows Live Mail importeren.

Als u wilt importeren in een lijst met producten en services die zich in de CSV-bestandsindeling, gebruikt u de wizard importeren in de servicelijst met producten en.

Om ervoor te zorgen dat de categorieën in de geïmporteerde lijst overeenkomen met de categorieën in Business Contact Manager voor Outlook, klikt u in het menu Business Contact Manager op Lijst met producten en services en bevestigt u welke categorieën momenteel worden gebruikt.

Als u wilt een lijst met producten en services importeren vanuit uw boekhoudsysteem, moeten Business Contact Manager voor Outlook en uw boekhoudsysteem worden geïntegreerd. Zie voor meer informatie over het opnemen van producten en services items uit uw boekhoudsysteem in Business Contact Manager voor Outlookover producten en services items in Business Contact Manager.

Access-database (.mdb, .accdb)

Hierin worden gegevens opgenomen in de bestandsindelingen van Microsoft Office Access.

Excel * werkmap (.xls, .xlsx)

Hierin worden gegevensbestanden opgenomen in de bestandsindelingen van Microsoft Office Excel (minimaal Office 2003).

Download het Microsoft Office-compatibiliteitspakket voor Word, Excel en PowerPoint 2007-bestandsindelingen van het Microsoft-websitevoor informatie over het gebruik van Office 2003 documenten openen die zijn gemaakt met behulp van het 2007 Office system-bestandsindelingen zoals XSLX.

Hieronder vindt u enkele suggesties voor kolomkoppen die in Excel* moeten worden gebruikt. Vraag ook hulp aan andere gebruikers in de discussiegroep voor Business Contact Manager voor Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Notities: 

 • Ten minste één kolom in het Excel*-werkblad moet een kolomkop zoals Plaats bevatten.

 • De kolomkop moet de eerste rij van het werkblad zijn. De waarden voor sommige kolomkoppen kunnen leeg zijn. Voorbeeld: Naam; <leeg>; Straat; Plaats.

 • Plaats geen gegevens boven de rij met de kolomkoppen.

 • Wijs de kolomkoppen zodat deze overeenkomen met de etiketten op Business Contact Manager-records. Zie voor meer informatie over het toewijzen van velden, velden in Business Contact Manager toewijzen.

* De zelfstandige versie van Microsoft Office Outlook 2007 met Business Contact Manager kan worden gebruikt met Excel 2007 of Excel 2003.

Outlook-contactpersonen (.pst)

Hierin worden contactpersonen opgenomen in de bestandsindeling Microsoft Office Outlook ( .PST)

Zie voor informatie over het kopiëren of verplaatsen van een afzonderlijke contactpersoon naar Business Contact Manager voor Outlook, kopiëren of verplaatsen afzonderlijke Outlook-contactpersonen naar Business Contact Manager.

Opmerking: Outlook-contactpersonen zijn gescheiden van zakelijke contactpersonen. Wanneer u een Outlook-contactpersoon importeert, kopieert of verplaatst naar Business Contact Manager voor Outlook, wordt er een afzonderlijke record gemaakt in Business Contact Manager voor Outlook die niet met de Outlook-contactpersoonrecord wordt gesynchroniseerd. Wijzigingen in de record van een zakelijke contactpersoon die op basis van een Outlook-contactpersoon is gemaakt, worden dus niet doorgevoerd in de record van de Outlook-contactpersoon en vice versa.

Microsoft Sales potentiële klanten (.bcm)

Hierin wordt een Microsoft Sales Leads-bestand opgenomen uit eerdere versies van Business Contact Manager voor Outlook.

ACT! (.dbf, .pad)

De ACT! toepassing moet worden al geïnstalleerd op uw computer voordat u kunt gegevens importeren uit een ACT!-bestandsindeling. De wizard Zakelijke gegevens importeren / exporteren wordt gebruikt door het conversieprogramma en dit bestandstype omzetten in Business Contact Manager-bestandsindeling, voordat u de gegevens importeert.

Opmerking: ACT! versies bevatten ACT! 2007/9, ACT! 2006/8 ACT! 2005/7: ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Download en installeer Service Pack 1 voor Office 2007 met ondersteuning voor zakelijke gegevens importeren uit ACT! 2007/9 en verbeterde ondersteuning voor ACT! 2006/8. De zelfstandige versie van Microsoft Office Outlook 2007 met Business Contact Manager bevat deze ondersteuning. De Engelse versie van Business Contact Manager voor Outlook kan alleen worden geconverteerd in ACT! gegevens die zijn gemaakt met behulp van een Verenigde Staten-versie van ACT!.

QuickBooks (.IFF)

Een bestand in de indeling .iff van een versie van QuickBooks kan worden geïmporteerd. De wizard Zakelijke gegevens importeren / exporteren wordt gebruikt door het conversieprogramma en dit bestandstype omzetten in Business Contact Manager-bestandsindeling, voordat u de gegevens importeert.

Andere soorten bestanden

Zakelijke contactpersonen uit programma's raadpleegt, zoals Outlook Express kunnen worden geïmporteerd in Business Contact Manager voor Outlook als de gegevens kunnen worden geconverteerd naar een bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv), u de Help voor het programma van waaruit u gegevens wilt importeren.

Een bestand of map importeren met behulp van de wizard Zakelijke gegevens importeren/exporteren

 1. Wijs in het menu Business Contact Manager de optie Databasehulpprogramma's aan en klik op Import en export.

 2. Klik op Bestand importeren en klik op Volgende.

 3. Selecteer het bestandstype dat u wilt importeren en klik vervolgens op Volgende.

  Als u ACT! (.dbf. .pad) of QuickBooks (.IFF)-indelingen:

  Opmerking: ACT! versies bevatten ACT! 2007/9, ACT! 2006/8 ACT! 2005/7: ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Download en installeer Service Pack 1 voor Office 2007 met ondersteuning voor zakelijke gegevens importeren uit ACT! 2007/9 en verbeterde ondersteuning voor ACT! 2006/8. De zelfstandige versie van Microsoft Office Outlook 2007 met Business Contact Manager bevat deze ondersteuning. De Engelse versie van Business Contact Manager voor Outlook kan alleen worden geconverteerd in ACT! gegevens die zijn gemaakt met behulp van een Verenigde Staten-versie van ACT!.
  Zakelijke gegevens importeren uit alle versies van QuickBooks wordt ondersteund.

  1. Klik op Gegevens converteren als u wilt converteren naar de Business Contact Manager-bestandsindeling. Dit hulpprogramma werkt als een wizard kunt u dit soort bestanden importeren.

  2. Klik in het hulpprogramma voor gegevensconversie, op volgende.

  3. Selecteer het programma dat gemaakt van de gegevens die u wilt converteren en klik op volgende.

  4. Blader naar het bestand dat u wilt converteren en klik op volgende.

  5. Volg de instructies in het hulpprogramma voor gegevensconversie.

   Voor hulp bij een pagina in de wizard, klikt u op Help op die pagina.

  6. Wanneer de gegevensconversie is voltooid, klikt u op sluiten om het hulpprogramma voor gegevensconversie afsluiten en wilt teruggaan naar de wizard Zakelijke gegevens importeren / exporteren.

 4. Volg de instructies in de wizard Zakelijke gegevens importeren/exporteren.

  Voor hulp bij een bepaalde pagina in de wizard klikt u op de knop Help op de betreffende pagina.

Gegevens exporteren

U kunt gegevens uit Business Contact Manager voor Outlook exporteren voor gebruik in andere toepassingen of programma's door de gegevens te converteren naar een van de volgende indelingen:

Business Contact Manager-gegevens (.bcm)

Hierin kunnen accounts, zakelijke contactpersonen, verkoopkansen, zakelijke projecten en de bijbehorende communicatiegeschiedenisgegevens uit eerdere versies van Business Contact Manager voor Outlook worden opgenomen.

U kunt de servicelijst met producten en exporteren in Business Contact Manager voor Outlook samen met de Account of zakelijke contactpersoon records in de bestandsindeling .bcm met behulp van de wizard zakelijke gegevens importeren / exporteren . De servicelijst met producten en kan niet worden geëxporteerd naar het CSV-bestandsindeling en onafhankelijk van records voor accounts of zakelijke contactpersoon kan niet worden geëxporteerd.

Business Contact Manager-aanpassingen (.bcmx)

Dit bestandstype bevat door de gebruiker gedefinieerde velden en gegevens.

Door komma's gescheiden waarden (.csv)

Dit bestandstype bevat gegevens die zijn geëxporteerd uit Business Contact Manager voor Outlook in de CSV-indeling, gescheiden door komma's, ongeacht het lijstscheidingsteken dat in uw Windows-besturingssysteem wordt aangetroffen. U kunt het lijstscheidingsteken vinden op het tabblad Landinstellingen van het dialoogvenster Landinstellingen in het Configuratiescherm.

Gegevens uit de servicelijst met producten en kan niet worden geëxporteerd met behulp van de bestandsindeling bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv). Een lijst met producten en services kan worden geïmporteerd die zich in de CSV-bestandsindeling.

Tip: Exporteren naar Excel Als u accounts of zakelijke contactpersonen wilt exporteren naar Excel, voert u de onderstaande procedure uit voor het exporteren van zakelijke gegevens. Klik in de wizard Zakelijke gegevens importeren/exporteren op Door komma's gescheiden waarden (.csv). Het geëxporteerde CSV-bestand kan vervolgens worden geopend in Excel.

Zakelijke gegevens exporteren

 1. Wijs in het menu Business Contact Manager de optie Databasehulpprogramma's aan en klik op Import en export.

 2. Klik op Bestand exporteren en klik vervolgens op Volgende.

 3. Selecteer het bestandstype waarnaar u wilt exporteren en klik vervolgens op Volgende.

  U kunt ook alle communicatiegeschiedenis opnemen in het geëxporteerde bestand. De geschiedenis bevat gekoppelde accounts, zakelijke contactpersonen en e-mailberichten. Ook kunt u de locatie en naam opgeven voor het bestand dat u exporteert.

 4. Volg de instructies in de wizard Zakelijke gegevens importeren/exporteren.

  Als u hulp nodig hebt bij het voltooien van een pagina in de wizard, klikt u op de knop Help op de betreffende pagina.

  Zie het onderwerp problemen oplossen met het importeren en exporteren zakelijke gegevens in Business Contact Manager voor informatie over het exporteren van één record Account of zakelijke contactpersoon.

Naar boven

De wizard gebruiken om een bestaande database bij te werken met gegevens uit een andere database

U kunt de wizard Zakelijke gegevens importeren/exporteren gebruiken om een bestaande database bij te werken met gegevens uit een andere Business Contact Manager-database. Ga als volgt te werk:

 1. Maak een back-up van uw huidige database. Wanneer u deze procedure uitvoert, worden gegevens uit een andere database of brondatabase toegevoegd aan uw huidige database.

  Hoe?

  1. Wijs in het menu Business Contact Manager de optie Databasehulpprogramma's aan en klik op Database beheren.

  2. Klik op het tabblad Back-up maken/terugzetten op Back-up maken van de database.

   Zie de Back-up van Business Contact Manager-gegevensvoor meer informatie over het back-up van uw database. In Windows XP wordt standaard de back-up van de database is opgeslagen in: C:\Documents and Settings\< gebruikersnaam >\My Business\Backups. In Windows Vista uit en de back-up van de database is opgeslagen in: C:\Users\< gebruikersnaam >\Documents\My Business\Backups.

 2. Selecteer de brondatabase. De brondatabase bevat de zakelijke gegevens die u wilt importeren in uw huidige database.

  Hoe?

  1. Wijs in het menu Business Contact Manager de optie Databasehulpprogramma's aan.

  2. Klik op Een database maken of selecteren.

   De optie Een bestaande database gebruiken is standaard geselecteerd.

  3. Typ de locatie (of computernaam) van de brondatabase en klik op Verbinden.

   Opmerking: Als de brondatabase is opgeslagen op een andere computer, moet de database gedeelde voordat u verbinding met deze maken kunt.

  4. Selecteer de naam van de brondatabase en klik op Volgende.

 3. Exporteer de brondatabase.

  Hoe?

  1. Wijs in het menu Business Contact Manager de optie Databasehulpprogramma's aan en klik op Import en export.

  2. Klik op Bestand exporteren en klik op Volgende.

  3. Selecteer Business Contact Manager-gegevens (.bcm) en klik op Volgende.

  4. Selecteer Alles exporteren of de gegevens die u wilt exporteren en klik op Volgende.

  5. Typ een locatie voor het geëxporteerde bestand en selecteer de gewenste opties onder Geschiedenis exporteren en Producten exporteren.

  6. Volg de instructies op het scherm.

 4. Als het exporteren is voltooid, kunt u de oorspronkelijke database terugzetten.

  Hoe?

  1. Wijs in het menu Business Contact Manager de optie Databasehulpprogramma's aan en klik op Database beheren.

  2. Klik op het tabblad Back-up maken/terugzetten op Database terugzetten en volg de instructies.

 5. Importeer de brondatabase zonder dubbele waarden.

  Hoe?

  1. Wijs in het menu Business Contact Manager de optie Databasehulpprogramma's aan en klik op Import en export.

  2. Klik op Bestand importeren en klik op Volgende.

  3. Selecteer Business Contact Manager-gegevens (.bcm).

  4. Ga naar het bronbestand dat u eerder hebt gemaakt, selecteer Dubbele exemplaren bijwerken en geef aan of u de communicatiegeschiedenis of aanpassingen wilt opnemen.

  Notities: 

  • Het is niet raadzaam om zakelijke gegevens te importeren of exporteren tussen verschillende gebieden in de wereld, want sommige gegevensstructuren en -typen kunnen niet worden geconverteerd.

  • Maak voordat u begint met importeren een back-up van uw Business Contact Manager voor Outlook-gegevens. Het importproces kan niet worden teruggedraaid, behalve door de geïmporteerde gegevens handmatig te verwijderen.

  • Als u producten en services wilt importeren gebruikt u het hulpprogramma Importeren in de Lijst met producten en services.

  • Maak voordat u begint met exporteren een back-up van uw exportbestand. Het exportproces kan niet worden teruggedraaid, behalve door de geëxporteerde gegevens handmatig te verwijderen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×