Office
Aanmelden

Yammer-gebruikers in de netwerken verbonden met Office 365

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Yammer het netwerk van uw bedrijf mogelijk gebruikers die niet meer voor uw bedrijf werken. Of enkele gebruikers Yammer mogelijk worden logboekregistratie met hun e-mailadres en wachtwoord, omdat ze geen corresponderende Office 365 -account hebt. Als u wilt analyseren van dergelijke situaties en onderneem eventueel actie, kunt u uw Yammer-gebruikers controleren. Dit houdt in de lijst met Yammer-gebruikers, de status van deze gebruikers Yammer zoeken in Office 365 met behulp van Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell, en de resultaten te analyseren en een actie exporteren.

Naast het controleren van Yammer gebruikers, is het raadzaam om te begrijpen meer over hoe de Yammer-service kan naadloos kan worden beheerd met Office 365. U kunt bijvoorbeeld beheren Yammer-gebruikers in hun levenscyclus van Office 365 en office 365-identiteit voor Yammer-gebruikers af te dwingen.

De Yammer-gebruikers-lijst exporteren

Voordat u de controle-script uitvoeren kunt, maakt u een invoer bestand met de lijst met gebruikersaccounts om het script te gebruiken. U maken het bestand dat invoer met behulp van de functie Gebruikers exporteren in Yammer.

 1. Klik op het pictogram voor Yammer instellingen Pictogram voor instellingen van Yammer in Yammer, en klik vervolgens op Netwerkbeheerder.

 2. Klik op gebruikers exporteren.

  Menu in Yammer voor het exporteren van gebruikers

 3. Kies exporteren van alle gebruikersop de pagina gebruikers exporteren en klik vervolgens op exporteren.

  Opties voor het exporteren van Yammer-gebruikers: Alle gebruikers exporteren of Alle gebruikers exporteren sinds (datum)
 4. Sla het geëxporteerde bestand op. Het bestand wordt opgeslagen als een gecomprimeerd bestand met de extensie .zip.

 5. Ga naar de locatie waar u de gecomprimeerde bestand hebt opgeslagen en uitvouwen.

  Opmerking: Er zijn verschillende bestanden die deel uitmaken van het gecomprimeerde bestand. Hoeft u alleen het bestand met de naam users.csv.

Status van Yammer-gebruikers zoeken in Office 365

 1. Installeren en configureren van de Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell. Voor instructies over dit, raadpleegt u het volgende document: Azure AD-Help.

 2. Kopieer de onderstaande voorbeeldcode, plak deze in een teksteditor zoals Kladblok en sla het bestand vervolgens op als UserMatchToAzureAD.ps1.

  Je mag rustig wijzigen aan de behoeften van uw organisatie.

  <# 
  
  Copyright 2016 
  
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
  
  you may not use this file except in compliance with the License. 
  
  You may obtain a copy of the License at   
  
  
  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
  
  
  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
  
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
  
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
  
  See the License for the specific language governing permissions 
  
  and limitations under the License. 
  
  
  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts 
  
  that are missing from Office 365 / Azure AD. 
  
  
  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file. 
  
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user 
  
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses. 
  
  
  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes 
  
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses: 
  
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  
             can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD 
  
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD 
  
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  
           user in Azure AD. This information can be used to double check
  
           licenses are assigned correctly for each user. 
  
  Params - 
  
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  
              Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  
              start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE 
  
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool 
  
  OutputFile: Output location to save the final CSV to 
  
  
  Example - 
  
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv 
  
  
  
  #> 
  
  Param(
  
    [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  
    [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  
    [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  
   ) 
  
  if(!$UseExistingConnection){
  
     Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  
     $msolcred = get-credential
  
     connect-msolservice -credential $msolcred
  
   }
  
   Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  
   $o365usershash = @{}
  
   get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  
     $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  
     $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  
       $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  
       if(!$o365usershash.Contains($email))
  
       {
  
         $o365usershash.Add($email, $_)
  
       }
  
     }
  
   }
  
   Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  
   $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}
  
  
   $yammerusers | ForEach-Object {
  
     $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  
     $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  
     $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  
     $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }
  
  
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  
   } 
  
  
  Write-Host "Writting the output csv file..."
  
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation 
  
  
  Write-Host "Done." 
  
 3. Vanuit een opdrachtvenster Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell , voert u de opdracht uit zoals in het onderstaande voorbeeld doorgeven van de invoer bestand geëxporteerd vanaf Yammer en een uitvoerlocatie van het bestand.

  Voorbeeld van syntaxis:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Voor meer informatie over het script uitvoeren, kijkt u naar het bovenstaande PS1-bestand.

De resultaten analyseren en onderneem eventueel actie

 1. Open het CSV-bestand met de uitvoer van het script en geef alleen de rijen weer waarin de kolom exists_in_azure_ad de waarde FALSE bevat.

  Elk van deze zijn accounts die aanwezig in Yammer, maar niet in Office 365 / Azure AD. Voor elk van deze, bepaalt als u wilt:

  • Het gebruikersaccount tijdelijk intrekken in Yammer als de gebruiker geen toegang mag hebben.

  • De gebruiker toevoegen in Office 365 / Azure AD.

 2. Nadat u deze bewerkingen hebt voltooid, wordt u aangeraden dat u deze stappen opnieuw uitvoeren vanaf het begin om te bevestigen dat alle gebruikers bevinden zich nu in Office 365 en Azure AD.

Als u Office 365 identiteit afdwingt, klikt u vervolgens na een volledige controle u mogelijk wilt u kunt alle huidige gebruikers, afmelden zodat u kunt zorgen dat iedereen nu met hun referenties Office 365 aanmelden is en geen gebruikmaakt van in de cache opgeslagen referenties worden. Als u hiervoor kiest, moet u ervoor zorgen dat dit wordt doorgegeven aan uw gebruikers. Meer informatie in het afdwingen van office 365-identiteit voor Yammer-gebruikers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×