Yammer-gebruikers beheren binnen hun levenscyclus van Office 365

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als de beheerder van een globale Office 365 , moet u de levenscyclus voor Yammer gebruikers van Office 365bepalen. Wanneer u gebruikers in Office 365maakt, kunnen ze zich aanmelden bij Yammer met hun referenties Office 365 . Wanneer een gebruiker wordt verwijderd uit Office 365, wordt hij of zij automatisch gedeactiveerd of geschorst in Yammer. Wanneer een gebruiker is hersteld in Office 365, wordt hij of zij in Yammergeactiveerd.

Profieleigenschappen (zoals naam en afdeling) uit Azure Active Directory van de gebruiker worden automatisch ingevuld in het gebruikersprofiel Yammer en wijzigingen in de eigenschappen van gebruikersprofielen in Azure Active Directory worden doorgevoerd in Yammer ook. Terwijl de Yammer-gebruikers kunnen hun profiel in Yammer veranderen, worden wijzigingen van de gebruiker overschreven als de eigenschappen in Azure Active Directorywijzigt.

Een gebruiker maken

Yammer gebruikers worden gemaakt als ze Yammer, gebruiken in plaats van dat wordt gemaakt met bulksgewijs bijwerken of uit Active Directory synchroniseren. Hier ziet u een diagram waarin wordt aangegeven hoe een gebruiker Yammer wordt gemaakt.

Diagram dat aangeeft dat wanneer een Office 365-beheerder een gebruiker maakt, de gebruiker zich bij Office 365 kan aanmelden en vanuit het startprogramma voor apps naar Yammer kan gaan, waarna de gebruiker wordt gemaakt in Yammer.

Het proces verloopt via deze stappen:

 1. De Office 365-beheerder maakt een gebruiker in Office 365.

 2. De gebruiker meldt zich aan bij Office 365 met behulp van de id-provider die voor de tenant is geconfigureerd.

 3. De gebruiker klikt op de Yammer-tegel in het startprogramma voor apps om naar Yammer te gaan.

  Het startprogramma voor Office 365 met de Yammer-app is gemarkeerd

 4. Er wordt een nieuwe Yammer-gebruiker gemaakt voor de Office 365-gebruiker.

 5. De profieleigenschappen van de gebruiker van Azure Active Directory worden automatisch ingevuld in het Yammer-profiel van de gebruiker.

Een gebruiker blokkeren

Een beheerder een gebruiker in Office 365kunt blokkeren en de gebruiker worden geregistreerd afmelden bij Yammer , evenals alle andere Office 365 services. Hier ziet u een diagram waarin wordt aangegeven hoe dit werkt.

De Office 365-beheerder blokkeert een gebruiker in Office 365 en de gebruiker wordt afgemeld bij Yammer.

Het proces verloopt via deze stappen:

 1. Van de gebruiker aanmeldingsproblemen status wordt door de beheerder van Office 365 ingesteld voor het blokkeren van de gebruiker niet aanmelden.

  Ga hiervoor als volgt te werk:u als volgt:

  1. In de Office 365-beheerportal, selecteert u een gebruiker en kies Gebruiker bewerken. De status van aanmeldingsproblemen wordt weergegeven in de gegevens van de gebruiker, zoals in deze schermafbeelding.

   Schermafbeelding van de aanmeldstatus van een gebruiker in Office 365
  2. Klik op bewerken naast de status aanmelden voor het overschakelen tussen de gebruiker kan aanmelden en de gebruiker aanmelden blokkeert, zoals in deze schermafbeelding.

   Schermafbeelding van het dialoogvenster Aanmeldstatus in Office 365
 2. Deze actie wordt doorgevoerd in Yammer en de desbetreffende gebruiker wordt afgemeld bij Yammer (op alle apparaten). Wanneer deze gebruiker zich opnieuw wil aanmelden bij Yammer vanaf een apparaat, wordt hij of zij gevraagd zich aan te melden met de Office 365-referenties. De gebruiker kan zich echter niet aanmelden omdat de aanmeldstatus is ingesteld op Geblokkeerd. Als gecontroleerde beheerder van Yammer kunt u naar het gebied Netwerkbeheerder gaan en de sectie Accountactiviteit bekijken om te controleren of de gebruiker is afgemeld, zoals u in de volgende schermafbeelding ziet, waarin de gebruiker geen actieve Yammer-sessies heeft.

  Schermafbeelding van de accountactiviteit van een gebruiker waarbij geen actieve Yammer-sessies worden weergegeven (afgemeld)

Een gebruiker verwijderen

Als een werknemer het bedrijf verlaat, kunt u de gebruiker uit Office 365 verwijderen. Wanneer de gebruiker uit Office 365 wordt verwijderd, wordt de bijbehorende gebruiker in Yammer gedeactiveerd (oftewel geschorst). In het volgende diagram ziet u hoe dit werkt:

Diagram dat aangeeft dat de gebruiker in Yammer wordt gedeactiveerd door een Office 365-beheerder. Na 30 dagen worden de gebruikersgegevens verwijderd uit Office 365 en na 90 dagen wordt de gebruiker permanent verwijderd uit Yammer, maar de Yammer-berichten van de gebruiker blijven bewaard.

Het proces verloopt via deze stappen:

 1. Een beheerder verwijdert een gebruiker uit Office 365, zoals wordt weergegeven in de volgende schermafbeelding:

  Schermafbeelding van de opdracht voor het verwijderen van een gebruiker in Office 365-beheer.
 2. Het verwijderen van de gebruiker uit Office 365 wordt doorgevoerd in Yammer, en de bijbehorende Yammer-gebruiker wordt in Yammer gedeactiveerd. Deze bewerking staat gelijk aan het navigeren naar Yammer-beheer, het kiezen van Gebruikers verwijderen en het vervolgens selecteren van Deze gebruiker deactiveren, zoals in de volgende schermafbeelding:

  Schermafbeelding van het uitschakelen van een gebruiker in Yammer.

  Gebruikers die op deze manier zijn gedeactiveerd (of geschorst), worden op de beheerpagina’s van Yammer weergegeven als zijnde gedeactiveerd door System Administrator, zoals in de volgende schermafbeelding:

  Schermafbeelding van een gebruiker die is verwijderd door de systeembeheerder
 3. Wanneer u een gebruiker in Office 365verwijdert, wordt de gebruiker inactief. Gebruikersgegevens krijgt na ongeveer 30 dagen permanent verwijderd. Houd er rekening mee dat de naam, bestanden, berichten en activiteit gegevens van de gebruiker in Yammer blijft. Zie een gebruiker van uw organisatie verwijderen voor meer informatie.

 4. Ook geldt dat als een gebruiker in Yammer wordt gedeactiveerd, deze gebruiker inactief wordt in Yammer. Gedeactiveerde gebruikers worden na ongeveer 90 dagen definitief verwijderd. Hun Yammer-berichten blijven echter bewaard. Zie Gebruikers verwijderen voor meer informatie.

Een gebruiker terugzetten

Een beheerder kan in Office 365 ook gebruikers terugzetten. De gebruiker wordt vervolgens opnieuw geactiveerd in Yammer. In het volgende diagram ziet u hoe dit werkt:

Diagram dat aangeeft dat wanneer een Office 365-beheerder een gebruiker terugzet, de gebruiker opnieuw wordt geactiveerd in Yammer.

Het proces verloopt via deze stappen:

 1. De Office 365-beheerder kan een verwijderde gebruiker in Office 365 terugzetten, zoals weergegeven in de volgende schermafbeelding:

  Schermafbeelding van de opdracht voor het terugzetten van een gebruiker in Office 365-beheer.
 2. Deze actie wordt ook in Yammer doorgevoerd. De eerder in Yammer gedeactiveerde gebruiker wordt opnieuw geactiveerd.

Update van het Yammer-gebruikersprofiel vanuit Azure Active Directory

In Office 365 wordt de cloudservice Azure Active Directory (Azure AD) gebruikt om gebruikers te beheren. U kunt gebruikers rechtstreeks in de cloud beheren of met behulp van Azure AD Connect gebruikers/groepen maken en synchroniseren in uw on-premises omgeving. Wanneer Office 365-gebruikers die niet bekend zijn met Yammer, voor het eerst Yammer openen met hun Azure AD-referenties, wordt een Yammer-gebruiker gemaakt en wordt het Yammer-gebruikersprofiel gevuld met de Azure AD-gebruikerseigenschappen. Wanneer de profieleigenschappen van de gebruiker worden bewerkt in Azure AD, worden deze bijgewerkt in het bestaande Yammer-profiel van de gebruiker. Als de afdeling van de gebruiker bijvoorbeeld is gewijzigd in Azure AD, wordt deze wijziging ook doorgevoerd in Yammer.

Gebruikers hebben een profiel in Office 365 en Yammer.

 • Gebruikers kunnen hun als profiel wilt weergeven in Office 365, klikt u op de profielfoto van het en kiest u Mijn account.

Hiermee kunt ze weergeven en bewerken van hun persoonlijke info voor Office 365.

 • Als u wilt bekijken haar profiel in Yammer, kunnen gebruikers Instellingen bewerkenen klik vervolgens op profielkiezen.

Hierdoor kunnen ze hun gebruikersprofiel voor Yammer bekijken en bewerken.

Er zijn een paar dingen die u moet weten over het bijwerken van Yammer-gebruikersprofielen vanuit Azure Active Directory.

 • Gebruikersprofielen worden in één richting bijgewerkt:    Updates worden in één richting uitgevoerd, van Azure AD naar Yammer. Wijzigingen in gebruikersprofielen die zijn aangebracht in Yammer, worden niet weer bijgewerkt naar Azure AD.

 • Azure AD overschrijft Yammer gebruikersprofiel bewerkt:    zelfs wanneer Yammer gebruikersprofielen zijn gevuld uit Azure AD, gebruikers kunnen hun Yammer-gebruikersprofiel, bijvoorbeeld bewerken, hun functie wijzigen. Deze wijzigingen worden niet automatisch wordt overschreven. Volgende keer dat deze eigenschappen die kunnen worden bijgewerkt in Azure AD wijzigen, deze wijzigingen overschrijft eventuele wijzigingen in Yammerzijn. Er is geen configuratie in Yammer voorkomen dat gebruikers hun profiel Yammer bijwerkt.

 • U kunt updates bepalen met behulp van Azure AD Connect:    als u bepalen welke eigenschappen die u wilt kunt bijwerken in het telefoonboek van uw on-premises implementatie Azure AD, gebruikt u het hulpprogramma Azure AD Connect .

 • Bijgewerkte e-mailadressen in Azure AD worden doorgevoerd in Yammer:     Bijgewerkte e-mailadressen van gebruikers in Azure AD worden bijgewerkt in Yammer. Het bijgewerkte e-maildomein moet overeenkomen met een van de domeinen in het Yammer-netwerk.

 • Wat gebeurt er als een Yammer-gebruiker geen e-mailadres heeft:    Als geen van de e-mailadressen voor de gebruiker overeenkomt met de domeinen in het Yammer-netwerk of als de gebruiker geen e-mailadres heeft in Azure AD, wordt het Yammer-gebruikersprofiel bijgewerkt om aan te geven dat de gebruiker geen e-mailadres heeft, zodat de collega's hiervan op de hoogte zijn (als een gebruiker de muisaanwijzer op een persoon in Yammer plaatst, ziet deze dat de persoon geen e-mailadres heeft).

De Office 365-beheerder kan gebruikerseigenschappen bewerken vanuit het Office 365-beheercentrum.

Gebruikerseigenschappen in Office 365 bewerken

 1. Ga in het Office 365-beheercentrum naar de sectie Gebruikers en selecteer of zoek een gebruiker, zoals wordt weergegeven in de volgende schermafbeelding.

 2. Klik op de gebruiker en kies bewerken de eigenschappen, zoals gebruikersnaam of contactpersoon wijzigen.

In Azure AD worden de volgende Yammer-eigenschappen bijgewerkt:

Eigenschap in Azure AD

Eigenschap in Yammer

 1. E-mailadres

 2. Weergavenaam

 3. Functie

 4. Afdeling

 5. Kantoor

 6. Zakelijk nummer

 7. Mobiel nummer

 8. Beschrijving

 1. E-mail

 2. Weergavenaam

 3. Functie

 4. Afdeling

 5. Locatie

 6. Telefoonnummer werk

 7. Mobiel nummer

 8. Over mij

In Office 365 ziet u de gebruikerseigenschappen die worden bijgewerkt voor Yammer in de volgende dialoogvensters:

 • Dialoogvenster E-mailadressen bewerken

 • Dialoogvenster Contactgegevens bewerken

In Yammer ziet u de gebruikerseigenschappen die worden bijgewerkt voor Yammer op de pagina Profiel. Deze eigenschappen bevinden zich in de volgende secties:

 • De secties Basisinformatie en Info

 • De sectie Contactpersoon

Veelgestelde vragen

V: zijn Profielafbeeldingen van gebruikers van Office 365 bijgewerkt naar Yammer?

A: Ja. Als een gebruikerswachtwoord Yammer-profiel bevat geen een afbeelding, wordt het profiel met Office 365-profielfoto van de gebruiker worden bijgewerkt. Deze update wordt gestart wanneer de gebruiker klikt op de tegel Yammer vanuit Office 365 of Logboeken in Yammer voor de eerste keer en binnen enkele uren worden doorgevoerd in het Yammer-profiel. Als de gebruiker of later zijn of haar profielfoto voor Office 365 bijwerkt, wordt ook het Yammer-profielfoto bijwerken nadat de gebruiker naast Yammer.

V: wanneer een e-mailadres in Office 365 wordt gewijzigd, deze een e-mailadres wijzigen in Yammer activeren?

A: Ja.

V: Mijn bedrijf heeft een configuratie waar niet alle Yammer-gebruikers zich nog in Office 365. Hoe de levenscyclus van management werkt in dit geval?

A: De gebruikers die zich met Office 365-referenties aanmelden bij Yammer, kunnen worden beheerd in Office 365. U kunt gebruikers die hun Office 365-referenties niet gebruiken, op dezelfde manier blijven beheren als tegenwoordig. Na verloop van tijd, als u iedereen naar Office 365 hebt verplaatst, is er één locatie waar u alle gebruikers kunt beheren (inclusief degenen die gebruikmaken van Yammer).

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×