Yammer en Office 365-groepen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Yammer is nu geïntegreerd met Office 365-groepen. Dit betekent dat groepen in Yammer toegang krijgen tot Office 365-services, zoals SharePoint Online, OneNote en Planner.

Yammer en Office 365-groepen

Er is een begin gemaakt met integratie van Yammer in de service Office 365-groepen voor netwerken die voldoen aan de criteria die hieronder worden beschreven. Wanneer dit beschikbaar is in uw netwerk, kunt u een Office 365-groep maken waarin e-mail van Outlook of Yammer wordt gebruikt om te communiceren en informatie te delen. De groepservaring in Yammer bevat nu toegang tot een SharePoint-teamsite en -documentbibliotheek, een OneNote-notitieblok, een plan in Planner en een werkruimte in Power BI. Over een tijdje wordt een gedeelde agenda van Outlook ook opgenomen in de groepservaring.

E-mail en de Yammer-groepservaring

Bij de eerste release van Office 365-groepen konden groepsgesprekken alleen plaatsvinden in Outlook. Nu kunnen gebruikers ervoor kiezen om gesprekken te voeren in Yammer of in Outlook.

U kunt nog steeds een e-mail sturen naar een groep in Yammer, waarna deze wordt weergegeven in de groepsberichten. Daarnaast bevindt de naam van de Yammer-groep die met Office 365 is verbonden, zich in de algemene adreslijst (GAL) van uw bedrijf. Uw bedrijf kan groepen in Yammer en Groepen in Outlook blijven gebruiken, afhankelijk van welk groepstype geschikter is voor het scenario van een team.

Ook kunnen er nog steeds e-mailmeldingen worden verzonden naar gebruikers, afhankelijk van de voorkeuren die ze hebben ingesteld in de meldingsinstellingen in Yammer.

Hoe de integratie van Yammer met Office 365-groepen wordt ingeschakeld op uw Office 365-tenants

De integratie van Yammer met Office 365-groepen zal geleidelijk worden uitgevoerd. Vanaf februari 2017 worden nieuwe openbare en persoonlijke interne groepen verbonden met Office 365 als ze worden gemaakt in netwerken die hiervoor in aanmerking komen. Vanaf mei 2017 worden ook bestaande groepen verbonden met Office 365 als netwerken voldoen aan de criteria hiervoor.  In de fasen daarna worden de resterende groepstypen en Office 365-tenants verwerkt. Ook wordt dan de integratie met de Outlook-agenda tot stand gebracht en komen er verbeteringen voor SharePoint en Planner. De beste plaats om op de hoogte te blijven van wijzigingen is door de Yammer-updates te volgen in Office 365 Roadmap (Roadmap Office 365).

Configuratievereisten voor het inschakelen van de Yammer-integratie met Office 365-groepen in uw tenant

Als u de integratie van Yammer met Office 365-groepen wilt inschakelen op uw Office 365-tenant, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

  1. De integratie van Yammer met Office 365-groepen is in eerste instantie alleen beschikbaar voor 1:1-netwerkconfiguraties. Dit betekent dat er één Yammer-netwerk is gekoppeld aan één Office 365-tenant.

  2. U moet Office 365-identiteit afdwingenvoor gebruikers van Yammer.

  3. Wanneer aan de eerste twee voorwaarden wordt voldaan, kunt u nieuwe groepen maken die extra functionaliteit bevatten, zoals een SharePoint Online-teamsite en -documentbibliotheek. Vanaf 1 mei worden bestaande groepen ook verbonden met Office 365 als deze groepen zich bevinden in netwerken die voldoen aan de bovenstaande configuratievereisten. Beheerders en gebruikers weten of een groepservaring in Yammer is verbonden met Office 365-groepen wanneer ze de sectie Office 365-resources zien in het rechternavigatiedeelvenster van de groep in Yammer, zoals u kunt zien in de volgende afbeelding.

    Schermopname met Office 365-informatiebronnen

Bestaande Yammer-groepen verbinden met O365

Als op dit moment nieuwe groepen al worden verbonden met O365, zult u vanaf mei 2017 zien dat bestaande groepen in uw netwerk ook worden verbonden met Office 365 en worden ingericht met functies van Office 365-groepen. In dit scenario gelden dezelfde beperkingen als die hierboven zijn beschreven: openbare en persoonlijke groepen worden verbonden, niet-vermelde privégroepen en externe groepen worden niet verbonden met O365 in deze fase. Dit geldt alleen voor netwerken waar Office 365-identiteit wordt afgedwongen en waar één netwerk is toegewezen aan één tenant (1:1).

Alleen groepen die eigendom zijn van gebruikers met bevoegdheden voor het maken van groepen worden verbonden met O365. Dit betekent dat bestaande Yammer-groepen niet worden verbonden met O365 voor gebruikers die op dit moment geen nieuwe Yammer-groepen kunnen maken die worden verbonden met O365.

Andere wijzigingen die te maken hebben met de integratie van O365-groepen in Yammer

Vanaf 24 januari 2017 zijn de groepstypen van Yammer gewijzigd:

  • Openbare groepen: de optie voor een gesloten lidmaatschap is niet meer beschikbaar

  • Privégroepen (weergegeven): alleen beheerders kunnen goedkeuringen aan nieuwe leden verlenen

  • Privégroepen (niet weergegeven): alleen beheerders kunnen goedkeuringen aan nieuwe leden verlenen

Opmerking: Dit is niet van invloed op bestaande groepen met instellingen voor een gesloten lidmaatschap of teamgoedkeuring, maar geldt alleen voor het maken van nieuwe groepen.

Groepstype

Vóór 24 januari 2017

Na 24 januari 2017

Openbare groep

De optie voor een gesloten lidmaatschap (waarbij de beheerder of een lid goedkeuring voor deelname moet verlenen) was nog altijd beschikbaar.

De optie voor een gesloten lidmaatschap (waarbij de beheerder of een lid goedkeuring voor deelname moet verlenen) is niet meer beschikbaar. Openbare groepen hebben vanaf dat moment geen goedkeuring nodig.

Privégroep

Heeft goedkeuring nodig: de beheerder of een lid van de Yammer-groep kan de goedkeuring verlenen.

Alleen de beheerder van de Yammer-groep kan goedkeuringen verlenen.

Privégroep (niet weergegeven)

Heeft goedkeuring nodig: de beheerder of een lid van de Yammer-groep kan de goedkeuring verlenen.

Alleen de beheerder van de Yammer-groep kan goedkeuringen verlenen.

Veelgestelde vragen

V: Komt mijn tenant in aanmerking voor de nieuwe Yammer-groepservaring?

A: Om te voldoen aan de eerste implementatievereisten moet u Office 365-aanmelding afdwingen in de vastgelegde status en een 1:1-netwerk hebben.

V: Ik ben een beheerder. Hoe weet ik of mijn Yammer-netwerk correct is geconfigureerd en in aanmerking komt voor met Office 365 verbonden Yammer-groepen?

A: Ga in Yammer naar het gedeelte Netwerkbeheerder en kies Beveiligingsinstellingen. In het gedeelte Verbonden Yammer-groepen in Office 365 ziet u de status. De implementatie van deze functie loopt nog. Dus zelfs als de status aangeeft dat verbonden groepen zijn ingeschakeld, bestaat de kans dat u pas de volgende dag een nieuwe groep kunt maken.

V: Kan ik met Office 365 verbonden Yammer-groepen uitschakelen?

A: Nee, maar u kunt wel beperken wie Office 365-groepen kan maken. Deze beperkingen gelden niet voor tenantbeheerders. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie voor het beleid voor het maken van groepen.

V: Als ik het maken van Office 365-groepen uitschakel voor mijn tenant, worden de groepen die ik in Yammer maak dan verbonden met Office 365?

A: Nee. In dat geval worden de groepen die u in Yammer maakt niet verbonden met Office 365.

V: Werken de Yammer-groepen die met Office 365 zijn verbonden als ik meerdere Yammer-netwerken heb die zijn toegewezen aan Office 365?

A: Nee. De Yammer-groepservaring die is verbonden met Office 365, werkt alleen voor een Office 365-tenant die is gekoppeld aan één Yammer-netwerk. Zie Netwerkmigratie: meerdere Yammer-netwerken samenvoegen voor meer informatie over hoe u Yammer-netwerken kunt samenvoegen.

V: Welke typen Yammer-groepen kunnen Office 365-groepen zijn?

A: In eerste instantie zijn alleen interne, persoonlijke groepen en openbare groepen beschikbaar. Niet-vermelde privégroepen en externe groepen zijn nu nog niet beschikbaar, maar worden later ook opgenomen.

V: waar kan ik Yammer-groepen maken die met Office 365 zijn verbonden?

A: Alleen in Yammer.

V: Kan ik een met Office 365 verbonden Yammer-groep maken in het Office 365-beheercentrum?

A: Nee, dit wordt later toegevoegd aan de functionaliteit. U kunt echter wel leden beheren en groepen verwijderen vanuit het Office 365-beheercentrum. Updates van metagegevens kunnen ook op groepen worden toegepast vanuit het beheercentrum.

V: Kan ik mijn met Office 365 verbonden Yammer-groep instellen als persoonlijk, zodat deze niet wordt weergegeven in de adreslijst van de groep (geheim)?

A: Nee. Deze instelling is niet beschikbaar voor Yammer-groepen die zijn verbonden met Office 365.

V: Kan ik externe gebruikers toevoegen aan  met Office 365 verbonden Yammer-groepen?

A: Nee. Hierdoor ontstaat een synchronisatiefout omdat externe gebruikers niet worden beheerd met Azure AD.

V: Ik wil niet dat mijn bestaande groepen worden verbonden met O365. Kan ik dit uitschakelen?

A: Nee, maar u kunt beperken wie Office 365-groepen kan maken, wat dan overigens ook geldt voor het omzetten van bestaande groepen. Alleen groepen die eigendom zijn van gebruikers met bevoegdheden voor het maken van groepen worden verbonden met O365. Als u nieuw beleid opstelt voor het maken van groepen, wordt dit beleid niet met terugwerkende kracht toegepast op groepen die al zijn verbonden met O365. Het beleid is alleen van invloed op nieuwe groepen die vanaf dat moment worden gemaakt.

V: Wanneer worden bestaande groepen overgezet?

Dit begint in mei. We beginnen over een paar weken met het batchgewijs overzetten van bestaande groepen in netwerken die hiervoor aanmerking komen.

V: Wat gebeurt er als ik na mei in aanmerking kom voor verbonden groepen?

We gaan uw bestaande groepen dan overzetten op het moment dat u nieuwe groepen worden verbonden.

V: Uit hoeveel leden kan mijn groep bestaan?

A: Meer dan 1000.

V: Wat gebeurt er als ik een Yammer-groep verwijder die met Office 365 is verbonden?

A: Net als voor alle Office 365-groepen wordt dan alle inhoud verwijderd die aan de groep is gekoppeld. Dit geldt voor de documentbibliotheek, OneNote-notitieblokken en de Planner-abonnementen. Zie het artikel over groepen verwijderen voor meer informatie.

V: Kan ik een groep hebben met dynamisch lidmaatschap in Yammer

A: Ja. Een O365 verbonden Yammer-groep kan worden geconverteerd naar dynamische lidmaatschap. Zie dit artikelvoor vereisten en beperkingen.

V: Hoe weet ik of een groep is verbonden met O365?

A: Beheerders en gebruikers weten of een groepservaring in Yammer is verbonden met Office 365-groepen wanneer ze de sectie Office 365-resources zien in het rechternavigatiedeelvenster van de groep in Yammer, zoals u kunt zien in de volgende afbeelding.

Schermopname met Office 365-informatiebronnen

V: In een nieuwe groep zie ik Yammer-bestanden en een SharePoint Online-documentbibliotheek. Zijn dit dezelfde items?

A: Nee, dit zijn afzonderlijke locaties waarop bestanden worden opgeslagen, maar de leden van de groep hebben toegang tot beide locaties. Bestanden die zijn geüpload naar Yammer, worden momenteel opgeslagen in Azure en dit blijft voorlopig zo. Deze behouden alle huidige machtigingen en functies. Met Yammer-groepen die zijn verbonden met Office 365, kunnen gebruikers ook bestanden uploaden en opslaan in de SharePoint-documentbibliotheek van hun groep. Het is raadzaam om inhoud waarvoor de structuur en beheerfunctionaliteit van SharePoint nodig zijn, in de groepsdocumentbibliotheek op te slaan. Als u eenvoudig en snel afbeeldingen en documenten wilt delen of video's wilt streamen in Yammer, raden we u aan Yammer te blijven gebruiken. Op de lange termijn willen we alle bestanden die in Yammer zijn opgeslagen, migreren naar SharePoint om te zorgen voor een centrale bestandsopslaglocatie.

V: In een nieuwe groep zie ik Yammer-notities en OneNote. Zijn dit dezelfde items?

A: Nee. Hoewel Yammer-notities en OneNote op dezelfde manier worden gebruikt, verwijzen ze niet naar dezelfde informatie. Het is op de lange termijn de bedoeling dat OneNote wordt gebruikt in Yammer-groepen die zijn verbonden met Office 365. Momenteel raden we u aan OneNote te gebruiken in plaats van de Yammer-notities in de nieuwe, met Office 365 verbonden Yammer-groepen.

V: Hoe past Office 365 First Release in Yammer-integratie met Office 365-groepen?

A: In Yammer wordt A/B-tests gebruikt om te informeren over productbeslissingen. In dit proces zijn alle gebruikers in alle netwerken opgenomen. U kunt zich niet aan- of afmelden voor de A/B-tests van Yammer. Voor andere Office 365-eigenschappen, zoals SPO en Planner, wordt het Office 365 First Release-programma gebruikt om toegang tot nieuwe functionaliteit en wijzigingen binnen de technologie te beheren. Zie Eerdere toegang tot nieuwe Office 2016-functies voor zakelijke Office 365-klanten voor meer informatie over Office 365 First Release-programma.

Verwante onderwerpen

Is mijn Yammer-groep verbonden met Office 365?

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×