Office
Aanmelden

XML-gegevens exporteren vanuit Excel

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u XML-gegevens hebt geïmporteerd, de gegevens hebt toegewezen aan cellen in het werkblad en wijzigingen in de gegevens hebt aangebracht, wilt u de gegevens mogelijk exporteren of opslaan in een XML-bestand.

Belangrijk:  Wanneer u XML-toewijzingen maakt en gegevens in Excel exporteert naar XML-gegevensbestanden, geldt er een limiet voor het aantal rijen dat kan worden geëxporteerd. Bij het exporteren naar XML vanuit Excel worden maximaal 65.536 rijen opgeslagen. Als het bestand meer dan 65.536 rijen bevat, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Het gebruik van de gegevens exporteren de. XLSX-bestandsindeling.

 • Sla het bestand als XML-werkblad (. XML), waarin de toewijzingen gaan verloren.

 • Verwijder alle rijen na 65.536 en exporteer het bestand opnieuw om de toewijzingen te behouden, maar de gegevens aan het einde van het bestand verloren te laten gaan.

Volg deze stappen:

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaar in de groep XML op Exporteren.

  Als u het tabblad Ontwikkelaars niet ziet, raadpleegt u Het tabblad Ontwikkelaars weergeven.

 2. Als een klein dialoogvenster getiteld XML exporteren wordt weergegeven, klikt u op de XML-toewijzing die u wilt gebruiken en klikt u vervolgens op OK.

  Dit dialoogvenster wordt alleen weergegeven als er geen XML-tabel is geselecteerd en als de werkmap meer dan een XML-toewijzing bevat.

 3. Typ in het grote dialoogvenster XML exporteren in het vak Bestandsnaam een naam voor het XML-gegevensbestand.

 4. Klik op Exporteren.

  Opmerking: Als het werkblad kolomkoppen of labels bevat die verschillen van de namen van de XML-elementen in de XML-toewijzing, worden de namen van de XML-elementen gebruikt wanneer u XML-gegevens van het werkblad opslaat of exporteert.

Volg deze stappen:

 1. Trek 65.537 uit het totale aantal rijen in uw bestand om het aantal overtollige rijen.

 2. Deze overtollige rijen verwijderen uit het begin van het Excel-werkblad.

 3. Exporteer het werkblad als een XML-gegevensbestand.

 4. Klik op sluiten , maar niet op Opslaan het blad. Open de Excel-werkblad opnieuw.

 5. Alle rijen, behalve de rijen uit stap 1 boven verwijderen en klik vervolgens als een XML-gegevensbestand exporteren.

  Aan de hand van deze procedure kunt u de rest van de rijen. Op dat moment, hebt u twee XML exporteren-bestanden die u combineren kunt een kopie van het oorspronkelijke werkblad te maken.

Voor terugwaartse compatibiliteit met eerdere XML-functionaliteit wilt u mogelijk het bestand opslaan naar een XML-gegevensbestand (.xml) in plaats van de opdracht Exporteren te gebruiken.

Volg deze stappen:

 1. Druk op Ctrl+S om het bestand op te slaan.

  Dit zorgt ervoor dat eventuele wijzigingen die u aan de werkmap hebt aangebracht niet verloren is wanneer de werkmap wordt opgeslagen als een XML-gegevensbestand.

 2. Klik op bestand > OpslaanAlsen selecteer vervolgens de locatie waar u het bestand wilt opslaan.

 3. Voer in het vak bestandsnaam een naam voor het XML-gegevensbestand.

 4. Klik in de lijst the Opslaan als op XML-gegevens en klik op Opslaan.

 5. Als u een bericht ziet waarin wordt aangegeven dat bij het opslaan van het bestand als XML-gegevens kenmerken verloren kunnen gaan, klikt u opDoorgaan.

 6. Als een kleine pop-upvenster van XML exporteren wordt weergegeven, klikt u op de XML-toewijzing die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

  In dit pop-upvenster wordt alleen weergegeven als een XML-tabel is geselecteerd en de werkmap meer dan een XML-toewijzing.

 7. Typ in het grote dialoogvenster XML exporteren in het vak Bestandsnaam een naam voor het XML-gegevensbestand.

 8. Klik op Exporteren.

Opmerking: Als het werkblad kolomkoppen of labels bevat die verschillen van de namen van de XML-elementen in de XML-toewijzing, worden de namen van de XML-elementen gebruikt wanneer u XML-gegevens van het werkblad opslaat of exporteert.

Veelvoorkomende problemen bij het exporteren van XML-gegevens

Wanneer u XML-gegevens exporteert, kunnen optreden berichten zoals die hieronder.

De XML-toewijzing kan worden geëxporteerd, maar sommige vereiste elementen zijn niet toegewezen

Dit bericht kan verschillende oorzaken hebben:

 • De XML-toewijzing die met deze XML-tabel overeenkomt heeft een of meer vereiste elementen die niet zijn toegewezen aan de XML-tabel.

  In de hiërarchische lijst met elementen in het taakvenster XML-bron worden vereiste elementen aangegeven met een rood sterretje in de rechterbovenhoek van het pictogram dat links van elk element staat. Als u een vereist element wilt toewijzen, sleept u het element naar de werkbladlocatie waar u het wilt weergeven.

 • Het element is een recursieve structuur.

  Een gangbaar voorbeeld van een recursieve structuur is een hiërarchie van werknemers en managers waarin dezelfde XML-elementen zijn genest in meerdere niveaus. Hoewel u mogelijk alle elementen in het taakvenster XML-bron hebt toegewezen, worden in Excel alleen recursieve structuren ondersteund die niet meer dan één niveau diep zijn. Om deze reden kunnen niet alle elementen worden toegewezen.

 • De XML-tabel bevat gemengde inhoud.

  Er is sprake van gemengde inhoud wanneer een element een onderliggend element en een eenvoudige tekst buiten een onderliggend element heeft. Een goed voorbeeld is waar opmaakcodes (zoals voor vette tekst) worden gebruikt om gegevens in een element aan te geven. Hoewel het onderliggend element (als dit door Excel wordt ondersteund) kan worden weergegeven, gaat de tekstinhoud verloren wanneer de gegevens worden geïmporteerd, is deze niet beschikbaar wanneer de gegevens worden geëxporteerd en kan daarom niet na conversie worden behouden.

De XML-toewijzingen in de werkmap kunnen niet worden geëxporteerd

Een XML-toewijzing worden niet geëxporteerd als de relatie van de toegewezen element met andere elementen kan niet worden behouden. Deze relatie kan niet worden behouden naar een of meer van de volgende redenen:

 • De schemadefinitie van een toegewezen element is opgenomen in een reeks met de volgende kenmerken:

  • Het kenmerk maxoccurs is niet gelijk is aan 1.

  • De reeks heeft meer dan één rechtstreeks, gedefinieerd onderliggend element of een andere samensteller als een rechtstreeks onderliggend element.

 • Niet-herhalende elementen op hetzelfde niveau met hetzelfde herhalende bovenliggende element zijn toegewezen aan verschillende XML-tabellen.

 • Meerdere herhalende elementen zijn toegewezen aan dezelfde XML-tabel en het terugkeerpatroon wordt niet gedefinieerd door een bovenliggend element.

 • Onderliggende elementen van verschillende bovenliggende items zijn toegewezen aan dezelfde XML-tabel.

Bovendien kan de XML-toewijzing niet worden geëxporteerd als deze een van de volgende XML-schemaconstructies heeft:

 • Lijst met lijsten,    Een lijst met items heeft een tweede lijst met items.

 • Denormalized gegevens        Een XML-tabel heeft een element dat is gedefinieerd in het schema één keer voorkomt (het kenmerk maxoccurs is ingesteld op 1). Als u bijvoorbeeld een element aan een XML-tabel toevoegen, worden de tabelkolom met meerdere exemplaren van het element gevuld in Excel.

 • Keuze        Een toegewezen element maakt deel uit van een schemaconstructie < keuze > .

De werkmap kan niet worden opgeslagen omdat deze geen toegewezen bereiken heeft

De werkmap kan niet worden opgeslagen in het XML-gegevensbestand tenzij u een of meer toegewezen bereiken maakt.

Als u een XML-toewijzing aan de werkmap hebt toegevoegd, volgt u deze stappen om XML-elementen aan het werkblad toe te wijzen:

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep XML op Bron.

  Lege gegevensweergave
  Als u het tabblad ontwikkelaars niet ziet, raadpleegt u het tabblad Ontwikkelaars weergeven.

 2. In het taakvenster XML-bron selecteert u de elementen die u wilt toewijzen aan uw werkblad.

  Als u niet-aangrenzende elementen wilt selecteren, klikt u op één element, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u vervolgens op elk element.

 3. Sleep de geselecteerde elementen naar de locatie in het werkblad waar u ze wilt weergeven.

Als u een XML-toewijzing aan uw werkmap hebt toegevoegd, of als de gegevens niet in een XML-tabel, kunt u uw werkmap opslaan in de bestandsindeling van Excel-werkmap (.xlsm).

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×