Word Mobile voor Windows Phone gebruiken

Wilt u een Microsoft Word-document controleren dat iemand u per e-mail heeft gestuurd? Of misschien wilt u een kleine wijziging aanbrengen of een paar opmerkingen toevoegen? U hoeft niet te wachten tot u weer achter uw computer zit. Met Microsoft Word Mobile kunt direct vanaf uw telefoon Word-documenten openen, bewerken en zelfs maken. Ga naar de hub Office en ga aan de slag.

Geopend Word-document

Een Word-document openen

 1. Tik in de lijst met apps op Office Office-pictogram .

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Tik in Locaties op de locatie waarop het document zich bevindt, en tik op het document. Deze locatie kan uw telefoon zijn, een e-mailbericht, OneDrive, een Microsoft SharePoint 2010- of latere site of een SharePoint Online-site, die beschikbaar is met Microsoft Office 365.

  • Veeg naar Recent en tik op een document dat u onlangs hebt geopend.

  • Tik op Zoeken Zoekpictogram . Begin in het vak Zoeken de naam van het document te typen, en tik op het document zodra dit wordt weergegeven.

   Notities: 

   • Word Mobile ondersteunt niet alle functies in Microsoft Word 2010 of later. Als een document inhoud bevat die niet wordt ondersteund, kunt u het document wel op uw telefoon openen. De niet-ondersteunde inhoud wordt echter niet weergegeven, en misschien kunt u het document niet bewerken.

   • Zoekt u een document dat u al vanuit een e-mail hebt geopend? Veeg dan gewoon naar Locaties, tik op E-mail en tik op het document.

   • Als u aan een document op OneDrive wilt werken, moet een Microsoft-account op uw telefoon zijn ingesteld. Zie Documenten synchroniseren met OneDrive voor meer informatie over het opslaan en synchroniseren van documenten op OneDrive.

   • Voor meer informatie over het werken met documenten die zich op een SharePoint- of SharePoint Online-site bevinden, raadpleegt u Werken met documenten in SharePoint.

   Tips: 

   • U kunt tekst uit een document kopiëren en in andere bestanden, apps of berichten op uw telefoon plakken.

   • Als u een bepaald document veel gebruikt, kunt u het aan het startscherm vastmaken. Veeg in de hub Office naar Recent, tik op het document, houd het ingedrukt en tik vervolgens op Aan startscherm vastmaken.

Een nieuw document maken en opslaan

 1. Tik in de lijst met apps op Office Office-pictogram .

 2. Veeg naar Recent en tik op Nieuw pictogram Nieuw document > Word, of tik op een van de Word-sjablonen.

 3. Tik nadat u enkele wijzigingen hebt aangebracht op Meer Pictogram Meer > Opslaan.

 4. Typ een naam in het vak Bestandsnaam en tik in de lijst Opslaan op > Telefoon of OneDrive > Opslaan.

Andere delen van een document weergeven

 1. Tik ergens in een document en tik op Overzicht pictogram Overzicht .

 2. Als u naar een bepaald deel van het document wilt gaan, tikt u op bijvoorbeeld Bovenaan in document, de naam van een sectie of een opmerking.

  Notities: 

  • U kunt in- en uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe of van elkaar af te bewegen.

  • Wanneer u het document opnieuw op de telefoon opent, keert u automatisch terug naar de plaats waar u het de laatste keer hebt verlaten.

Een opmerking toevoegen

 1. Tik ergens in een document, tik op Bewerken pictogram Bewerken en tik op een woord of ergens anders in het document om daar een opmerking toe te voegen.

 2. Tik op Opmerking pictogram Opmerking toevoegen .

 3. Typ uw opmerkingen. (Als u voor het eerst een opmerking toevoegt, wordt u gevraagd een gebruikersnaam in te voeren zodat anderen weten wie het document heeft bewerkt. U kunt uw gebruikersnaam later wijzigen door op Instellingen pictogram Instellingen te tikken in de lijst met apps, vervolgens naar Toepassingen te vegen en op Office > Gebruikersnaam te tikken.)

 4. Tik buiten het opmerkingenvak als u geen opmerkingen meer wilt toevoegen.

 5. Als u de opmerking wilt bekijken, tikt u op de opmerking in het document.

Tekst opmaken

 1. Tik ergens in een document en tik vervolgens op Bewerken pictogram Bewerken .

 2. Als u tekst wilt selecteren om op te maken, tikt u op een woord en sleept u de cirkels aan beide uiteinden om de tekst te selecteren die u wilt opmaken.

 3. Tik op Opmaak pictogram Tekst opmaken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik onder Opmaak op de tekstopmaak die u wilt gebruiken. De tekstopmaakopties zijn Vet pictogram Vet , Cursief pictogram Cursief , Onderstrepen pictogram Onderstrepen , Doorhalen pictogram Doorhalen en Tekengrootte vergroten pictogram Vergroten of verkleinen pictogram Verkleinen .

  • Tik onder Markeren op de kleur waarin u tekst wilt markeren.

  • Tik onder Tekstkleur op een kleur die u voor de tekst wilt gebruiken.

 4. Als u de opmaak van tekst wilt stoppen, tikt u voorbij de geselecteerde tekst. Tik op Opmaak pictogram Tekst opmaken en tik op het pictogram voor de opmaak die op dat moment wordt gebruikt, om deze uit te schakelen.

  Tips: 

  • Wilt u dat tekst wordt opgemaakt terwijl u typt? Tik op Opmaak pictogram Tekst opmaken , kies de gewenste opmaakoptie en begin te typen.

  • U kunt meerdere opmaakopties toepassen. Daartoe selecteert u de tekst die u wilt opmaken, tikt u op Opmaak pictogram Tekst opmaken en kiest u de eerste opmaakoptie. Tik nogmaals op Opmaak pictogram Tekst opmaken en kies de volgende opmaakoptie die u wilt gebruiken.

Een woord of woordgroep zoeken

 1. Tik ergens in een document en tik vervolgens op Zoeken Zoekpictogram .

 2. Typ de tekst die u zoekt en tik op Enter pictogram Enter .

 3. Tik op Volgende pictogram Volgende om de volgende instantie te zoeken.

 4. Als u wilt stoppen met zoeken, kunt u op elk moment op de knop Terug pictogram knop Terug drukken of aan het einde in Zoeken voltooid op OK tikken.

Tip: Als u wilt weten op welke plaatsen een woord in een document voorkomt, kunt u ook op de eerste instantie van het betreffende woord tikken en op Zoeken Zoekpictogram > Enter pictogram Enter > Volgende pictogram Volgende tikken.

Een document verzenden in een e-mail

 1. Tik in de lijst met apps op Office Office-pictogram .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om het document te zoeken dat u wilt verzenden:

  • Veeg naar Recent voor een document dat u al hebt geopend.

  • Veeg naar Locaties en tik op de locatie waarop het document zich bevindt.

  • Tik op Zoeken Zoekpictogram en zoek het document.

 3. Tik op het document en houd het ingedrukt. Tik op Delen en op de naam van het e-mailaccount.

 4. Voeg de geadresseerde en eventuele andere informatie aan uw e-mail toe, en tik op Verzenden pictogram E-mail verzenden .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×