Woordenlijst voor Power Query

Samenstellen

Stel gegevens uit een kolom met een gekoppelde tabel samen om de resultaten te bekijken van een groepsbewerking, waaronder Som, Aantal, Gemiddelde, Min en Max.

Toevoegen

Voeg twee tabelquery’s horizontaal samen om een nieuwe query te maken met alle rijen van beide query’s.

Cel

Eén waarde op het snijpunt tussen een rij en een kolom in een tabel.

Kolom

Een lijst met unieke gegevenswaarden van een bepaald type, horizontaal uitgelijnd in een tabel. Tabelkolommen hebben een unieke kolomnaam en specifiek gegevenstype en definiëren de structuur van de gegevensrijen.

Combineren

Combineer gegevens uit meerdere gegevensbronnen met twee methoden: Samenvoegen en Toevoegen.

Opdrachtbalk

De opdrachtbalk van Power Query is het groene gebied onder in het dialoogvenster Editor. U kunt hierin veelvoorkomende bewerkingen uitvoeren, zoals het vernieuwen van het voorbeeld, het aanpassen van essentiële instellingen of het opslaan en sluiten van de editor door op Gereed te klikken.

Verbinding maken

Maak verbinding met diverse gegevensbronnen om een gegevenstabel op te halen.

Contextmenu 's

Met Power Query kunt u nieuwe querystappen definiëren door te werken met het editorvoorbeeld. De meeste van deze acties zijn contextuele contextmenu's voor elk van de elementen in het voorbeeld, gebaseerd op het type van het resultaat.

Uitvouwen

Vouw een kolom met een gekoppelde tabel uit om de gerelateerde gegevens weer te geven. U kunt alle kolomwaarden of selectieve kolomwaarden binnen de gerelateerde tabel ophalen.

Filteren

Filter een tabel om de grootte van de queryresultaten te beperken door rijen of kolommen uit te sluiten op basis van grootte, waarde of voorwaarde.

Formule

Met een Power Query-formule kunt u bewerkingen uitvoeren, zoals bewerkingen voor gegevensverzameling of -transformatie. Elke formule begint met het teken '=' en is geschreven met de Power Query-formuletaal.

Formula bar

Met Power Query kunt u de formulebalk gebruiken om queryformules te schrijven en te wijzigen. De formulebalk is standaard verborgen, maar u kunt deze weergeven met de balkoptie Formule weergeven/verbergen in het menu Editorinstellingen.

Veldnamenrij

Een tabelrij die alle kolomnamen of -id’s bevat voor alle kolommen in de tabel.

Samenvoegen

Voeg twee query’s (tabellen) verticaal samen om een nieuwe query te maken waarin alle rijen van de eerste query en een extra kolom met overeenkomende rijen uit de tweede query zijn opgenomen. Een samenvoeging is gebaseerd op een door de gebruiker gedefinieerd overeenkomstcriterium waarin de gelijkheid van één of meer door de gebruiker opgegeven kolommen overeenkomt met beide tabellen.

deelvenster navigator

Blader door gestructureerde gegevensbronnen om te zoeken naar de gegevensbron waarvoor u een query wilt uitvoeren.

Voorbeeld

In het Power Query-voorbeeld worden de resultaten van elke querystap in de editor weergegeven. U kunt verschillende menuacties gebruiken om met het queryvoorbeeld nieuwe querystappen te maken.

Query

Een query is de basis van Power Query waarmee u een set gegevensverzamelings-, filter- en transformatiestappen kunt maken voor uw gegevensanalysevereisten. Met een query wordt een reeks stappen uitgevoerd om gegevens uit een gegevensbron in een primaire tabel te importeren, en in een gekoppelde tabel wanneer verwante gegevens beschikbaar zijn en worden aangevraagd.

Query-editor

Met de Power Query-editor kunt u navigeren door een gegevensbron en deze definiëren en gegevenstransformatiebewerkingen hierop uitvoeren. De editor bestaat uit een navigatiedeelvenster voor de gegevensbron, een queryformulebalk, queryvoorbeeld en stappendeelvenster. De meeste bewerkingen in de editor zijn beschikbaar via contextmenu's.

Record

Een record is een reeks benoemde waarden, waarnaar wordt verwezen als kolommen.

Vernieuwen

Vernieuw een query als u de nieuwste gegevens wilt importeren in een tabel zonder dat u de query opnieuw moet maken. Als u een query vernieuwt, wordt de set stappen uitgevoerd waarmee de query is gedefinieerd.

Rij

Eén gestructureerde gegevenswaarde in een tabel. Alle rijen in een tabel hebben dezelfde gegevensstructuur, zoals is gedefinieerd door elke kolom.

Het vak Zoeken

Een tekstvak waarin u zoektermen kunt invoeren om een lijst met tabellen te ontvangen.

Voortgangsindicator voor zoeken

Een reeks draaiende puntjes die onder het vak Zoeken wordt weergegeven terwijl een zoekopdracht wordt verwerkt.

Voorbeeld van zoekresultaten

Een voorbeeld van de bovenste rijen van de zoekresultaten van de tabelgegevens.

Zoekresultaten

Een lijst met tabellen die overeenkomen met uw zoektermen. De resultaten bevatten informatie over de tabel, inclusief de naam, auteur, datum en beschrijving.

Pagina’s met zoekresultaten

Er worden meerdere pagina's weergegeven wanneer er meer dan 10 tabelitems zijn. Een gebruiker kan naar een vorige of volgende pagina gaan en pagina’s openen via een indexbereik van de huidige pagina +/- 5.

Zoeksuggesties

Suggesties voor zoektermen die verschijnen terwijl u in het vak Zoeken typt.

Taakvenster Zoeken

Een deelvenster waarin u kunt zoeken naar openbare gegevens op Wikipedia.

Sorteren

Sorteer tabelrijen in uw queryresultaten op een criterium, zoals de alfabetische of numerieke waarde van een of meer kolommen, en op oplopende of aflopende volgorde.

Stap

Een stap is elk van de taken voor gegevensverzameling of -transformatie die worden toegepast op een bepaalde query. U kunt stappen toevoegen, verwijderen of wijzigen met de editor.

Deelvenster Stappen

U kunt Power Query-stappen bewerken als deze een gekoppelde weergave Instellingen hebben. Een weergave Instellingen wordt gemaakt wanneer u een dialoogvenster aanroept, zoals Rijen groeperen op of Aangepaste kolom invoegen. U kunt elke querystap, die wordt weergegeven als een tandwielpictogram, bewerken met de optie instellingen bewerken bij elke stap.

Tabel

Een verzameling met alleen-lezen gegevenswaarden die is geïmporteerd uit een gegevensbron en is geordend op basis van een model met horizontaal benoemde kolommen en verticale rijen. Een cel is de eenheid op het snijpunt van een rij en een kolom. Een tabel kan structuurgegevens uit meerdere gegevensbronnen bevatten, inclusief tabellen op webpagina's, Excel-werkbladen, SQL Server-databases, SharePoint-lijsten en Microsoft Azure Marketplace-gegevens.

Transformeren

Transformeer gegevens uit meerdere gegevensbronnen door querystappen toe te voegen, te verwijderen of te bewerken, zodat deze overeenkomen met uw gegevensanalysevereisten.

Type

Een kolomtype waarmee een specifiek type gegevens wordt geclassificeerd. Elke waarde heeft een gegevenstype, dat kan overeenkomen met een specifiek type waarde, bijvoorbeeld Getal, Tekst, Logisch of Datum/tijd, of een complexere gegevensstructuur, zoals een functie, lijst of records. U kunt het gegevenstype van een tabelkolom wijzigen met de optie Opmaak wijzigen van het contextmenu. U kunt ook een complex type definiëren met de optie Formules weergeven van het contextmenu. Met een gegevenstype, of reeks gegevenstypen, kunnen de formules worden beperkt die u voor een bepaalde bewerking kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld alleen kolommen van het type Getal vermenigvuldigen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×