Woordenlijst voor Power Query

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Aggregatie

Aggregeer gegevens uit een kolom met een gekoppelde tabel samen de resultaten te bekijken van een groepsbewerking, waaronder Som, Aantal, Gemiddelde, Min en Max.

Toevoegquery

Voeg twee tabel query's horizontaal samen om een nieuwe query te maken met alle rijen van beide query's.

Cel

Eén waarde op het snijpunt tussen een rij en een kolom in een tabel.

Kolom

Een lijst met unieke gegevenswaarden van een bepaald type horizontaal in een tabel. Tabelkolommen bevatten een unieke kolomnaam en specifiek gegevenstype, en definiëren de structuur van de gegevensrijen.

Gecombineerd

Combineer gegevens uit meerdere gegevensbronnen met twee methoden: samenvoegen en toevoegen.

Opdrachtbalk

De opdrachtbalk Power query is het groene gebied onder aan het dialoogvenster Editor. U kunt veelgebruikte bewerkingen uitvoeren, zoals het vernieuwen van het voorbeeld, de standaardinstellingen aanpassen of het dialoogvenster Editor opslaan en sluiten door op gereed te klikken.

Verbinding maken

Maak verbinding met diverse gegevensbronnen om een gegevenstabel op te halen.

Context menu

Met Power query kunt u nieuwe query stappen definiëren door te communiceren met het voorbeeld van de editor. De meeste van deze acties zijn contextuele contextmenu's voor alle elementen op de voorbeeldweergave, op basis van het type resultaat.

Uitbreiden

Breid een kolom met een gekoppelde tabel uit om de gerelateerde gegevens weer te geven. U kunt alle kolomwaarden of selectief kolomwaarden binnen de gerelateerde tabel extraheren.

Filteren

Filter een tabel om de grootte van de queryresultaten te beperken door rijen of kolommen uit te sluiten op basis van grootte, waarde of voorwaarde.

Formule

Met een Power query-formule kunt u bewerkingen uitvoeren, zoals bewerkingen voor gegevensverzameling of-transformatie. Elke formule begint met het teken ' = ' en wordt geschreven met de formule taal Power query.

Formula bar

Met Power query kunt u de formulebalk gebruiken om query formules te schrijven en te wijzigen. De formulebalk is standaard verborgen, maar kan worden weergegeven met behulp van de optie formulebalk weergeven/verbergen in het menu editor-instellingen.

Veldnamenrij

Een tabelrij die de kolomnamen of-id's bevat voor alle kolommen in de tabel.

Samenvoegen

Voeg verticaal twee query's (tabellen) samen, wat resulteert in een nieuwe query met alle rijen uit de eerste query en een extra kolom met overeenkomende rijen uit de tweede query. Een samenvoegbewerking wordt uitgevoerd op basis van een door de gebruiker gedefinieerde criteria waarbij de gelijkheid van een of meer gebruikers opgegeven kolommen overeenkomen met beide tabellen.

Deelvenster Navigator

Blader door gestructureerde gegevensbronnen om te zoeken naar de gegevensbron waarvoor u een query wilt uitvoeren.

Voorbeeld

In de voorbeeldweergave van Power query worden de resultaten van elke query stap in de editor weergegeven. U kunt verschillende menu acties gebruiken om te werken met het query voorbeeld om nieuwe query stappen te maken.

Query

Een query is de basis van Power query waarmee u een reeks gegevens kunt maken, filteren en transformeren voor uw vereisten voor gegevensanalyse. Met een query wordt een reeks stappen uitgevoerd voor het importeren van gegevens uit een gegevensbron in een primaire tabel, en de bijbehorende tabel wanneer gerelateerde gegevens beschikbaar en opgevraagd zijn.

Queryeditor

Met de Power query-editor kunt u navigeren door een gegevensbron, deze definiëren en gegevenstransformatie bewerkingen hierop uitvoeren. De Editor bestaat uit het navigatiedeelvenster met de gegevensbron, de query formulebalk, het query voorbeeld en het deelvenster stappen. De meeste bewerkingen in de editor kunnen worden geopend met context menu's.

Opnemen

Een record is een reeks benoemde waarden, waarnaar wordt verwezen als kolommen.

Vernieuwen

Een query vernieuwen als u de nieuwste gegevens wilt importeren in een tabel zonder dat u de query opnieuw moet maken. Wanneer u een query vernieuwt, voert u de reeks stappen uit om de query te definiëren.

Rij

Eén gestructureerd, gegevenswaarde in een tabel. Alle rijen in een tabel hebben dezelfde gegevensstructuur, zoals gedefinieerd in elke kolom.

Het vak Zoeken

Een tekstvak waarin u zoektermen kunt invoeren om een lijst met tabellen te ontvangen.

Voortgangsindicator voor zoeken

Een reeks draaiende puntjes die onder het vak Zoeken wordt weergegeven terwijl een zoekopdracht wordt verwerkt.

Voorbeeld van zoekresultaten

Een voorbeeld van de bovenste rijen van de zoekresultaten van de tabelgegevens.

Zoekresultaten

Een lijst met tabellen die overeenkomen met uw zoektermen. De resultaten omvatten informatie over de tabel, inclusief de naam, auteur, datum en beschrijving.

Pagina's met zoekresultaten

Meerdere pagina's worden weergegeven wanneer er meer dan 10 tabelitems zijn. Een gebruiker kan naar een vorige of volgende pagina en Access-pagina's navigeren door een indexbereik van de huidige pagina +/-5.

Zoeksuggesties

Suggesties voor zoektermen die worden weergegeven terwijl u typt in het vak zoeken.

Taakvenster zoeken

Een deelvenster waarin u kunt zoeken naar openbare gegevens op Wikipedia.

Sorteren

Sorteertabel rijen in uw queryresultaten op een criterium, zoals de alfabetische of numerieke waarde van een of meer kolommen, en op oplopende of aflopende volgorde.

drempelwaarde

Een stap is elke taak voor gegevensverzameling of gegevenstransformatie die op een bepaalde query is toegepast. Stappen kunnen worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd met behulp van de editor.

Deelvenster stappen

U kunt Power query-stappen bewerken wanneer ze een gekoppelde instellingen weergave hebben. Er wordt een weergave met instellingen gemaakt wanneer u een dialoogvenster aanroept, zoals rijen groeperen of aangepaste kolom invoegen. U kunt elke willekeurige querystap, die wordt weergegeven als tandwiel pictogram, bewerken met behulp van de optie instellingen bewerken voor elke stap.

Tabel

Een verzameling met het kenmerk alleen-lezen gegevenswaarden uit een gegevensbron die is geordend met behulp van een model van horizontaal kolommen en verticale rijen. Een cel is de eenheid waar een rij en een kolom elkaar snijden. Een tabel kan structuurgegevens bevatten van meerdere gegevensbronnen, waaronder tabellen voor webpagina's, Excel-werkbladen, SQL Server-database, SharePoint-lijst en Microsoft Azure Marketplace-gegevens.

Transformeren

Gegevens uit meerdere gegevensbronnen transformeren door query stappen toe te voegen, te verwijderen of te bewerken, zodat deze overeenkomen met uw vereisten voor gegevensanalyse.

Product

Een kolomtype waarmee een specifiek type gegevens wordt geclassificeerd. Elke waarde heeft een gegevenstype, dat een bepaald type waarde kan weergeven, zoals getal, tekst, logische of DateTime, of een complexere gegevensstructuur voorstellen, zoals een functie, lijst of record. U kunt het gegevenstype van een tabelkolom wijzigen met behulp van het contextmenu-item wijzigen. U kunt ook een complex type definiëren met behulp van het contextmenu-element formules weergeven. Een gegevenstype of een reeks gegevenstypen kan bepalen welke formule u voor een bepaalde bewerking kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld alleen kolommen van het type getal vermenigvuldigen.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×