Wizard Tekst importeren

Hoewel u niet rechtstreeks vanuit een tekstbestand of een Word-document naar Excel kunt exporteren, kunt u de wizard Tekst importeren in Excel gebruiken om gegevens uit een tekstbestand in een werkblad te importeren. In de wizard Tekst importeren wordt het tekstbestand dat u wilt importeren onderzocht om u te helpen de gegevens op de gewenste wijze te importeren.

Opmerking: Als uw gegevens zich in een Word-document bevinden, moet u dit eerst opslaan als een tekstbestand. Klik op Bestand > Opslaan als, en kies Tekst zonder opmaak (.txt) als bestandstype.

Als u de wizard Tekst importeren wilt starten, klikt u op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Van tekst. Dubbelklik vervolgens in het dialoogvenster Tekstbestand importeren op het tekstbestand dat u wilt importeren.

Afbeelding van Excel-lint

Stap 1 van 3

Oorspronkelijk gegevenstype    Als items in het tekstbestand gescheiden zijn door tabs, dubbele punten, puntkomma's, spaties of andere tekens, selecteert u Gescheiden. Als alle items in het tekstbestand even lang zijn, selecteert u Vaste breedte.

Importeren starten bij rij    Typ of selecteer een rijnummer om de eerste rij op te geven van de gegevens die u wilt importeren.

Oorspronkelijk bestand    Selecteer de tekenset die wordt gebruikt in het tekstbestand. In de meeste gevallen kunt u deze instelling op de standaardinstelling laten staan. Als u weet dat het tekstbestand is aangemaakt met een andere tekenset dan de tekenset die u gebruikt op uw computer, moet u deze instellingen wijzigen en instellen op die tekenset. Als uw computer bijvoorbeeld is ingesteld op het gebruik van tekenset 1251 (Cyrillisch, Windows), maar u weet dat het bestand is gemaakt met tekenset 1252 (West-Europees, Windows), stelt u Oorspronkelijk bestand in op 1252.

Voorbeeld van bestand    In dit vak wordt weergegeven hoe de tekst eruit komt te zien als deze op het werkblad in kolommen is verdeeld.

Stap 2 van 3 (gegevens met scheidingstekens)

Scheidingstekens    Selecteer het scheidingsteken waardoor de waarden in het tekstbestand van elkaar zijn gescheiden. Als het teken niet wordt vermeld, schakelt u het selectievakje Overige in en typt u vervolgens het teken in het vak waarin zich de invoegpositie bevindt. Deze opties zijn niet beschikbaar als het gegevenstype Vaste breedte is.

Dubbele scheidingstekens als één beschouwen    Schakel dit selectievakje in als uw gegevens een scheidingsteken bevatten dat bestaat uit meer dan één teken tussen gegevensvelden of als uw gegevens meerdere aangepaste scheidingstekens bevatten.

Tekstindicator    Selecteer het teken dat de waarden in het tekstbestand omgeeft. Als door Excel een tekstindicator wordt aangetroffen, wordt alle daarop volgende tekst tot aan de volgende keer dat de tekstindicator voorkomt als één waarde geïmporteerd, ook als die tekst een scheidingsteken bevat. Als het scheidingsteken bijvoorbeeld een komma (,) is en de tekstindicator een aanhalingsteken (") is, wordt "Amsterdam, Noord-Holland" in één cel geïmporteerd als Amsterdam, Noord-Holland. Als er geen teken is opgegeven of als de apostrof (') is opgegeven als tekstindicator, wordt "Amsterdam, Noord-Holland" in twee aangrenzende cellen geïmporteerd als "Amsterdam en Noord-Holland".

Als het scheidingsteken wordt aangetroffen tussen twee tekstindicators, worden de indicators uit de geïmporteerde waarde weggelaten. Als geen scheidingsteken wordt aangetroffen tussen twee tekstindicators, wordt het teken van de tekstindicator opgenomen in de geïmporteerde waarde. Dus "Amsterdam Noord-Holland" (bij gebruik van het aanhalingsteken als tekstindicator) wordt in één cel geïmporteerd als "Amsterdam Noord-Holland".

Voorbeeld van gegevens    Kijk naar de tekst in dit vak om te zien of de tekst op de gewenste wijze in kolommen zal worden onderverdeeld.

Stap 2 van 3 (gegevens met vaste breedte)

Voorbeeld van gegevens    In dit gedeelte stelt u de veldbreedten in. Klik in het voorbeeldvenster om een kolomeinde in te stellen, dat wordt voorgesteld als een verticale lijn. Dubbelklik op een kolomeinde als u het wilt verwijderen en versleep een kolomeinde om het te verplaatsen.

Stap 3 van 3

Klik op de knop Geavanceerd om een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Geef het type decimaalteken en scheidingsteken voor duizendtallen op dat wordt gebruikt in het tekstbestand. Wanneer de gegevens in Excel worden geïmporteerd, komen de scheidingstekens overeen met de scheidingstekens die voor uw locatie zijn opgegeven in het onderdeel Land- en taalinstellingen of Landinstellingen (Configuratiescherm van Windows).

  • Geef op dat een of meer numerieke waarden kunnen worden gevolgd door een minteken.

Gegevenstype per kolom    Klik op het gegevenstype van de kolom die is geselecteerd in het gedeelte Voorbeeld van gegevens. Als u de geselecteerde kolom niet wilt importeren, klikt u op Kolom overslaan bij importeren.

Nadat u een gegevenstype voor de geselecteerde kolom hebt geselecteerd, wordt in de kolomkop onder Voorbeeld van gegevens het type weergegeven. Als u Datum selecteert, moet u in het vak Datum een datumnotatie selecteren.

Kies een gegevenstype dat sterk lijkt op de gegevens in het voorbeeld, zodat de geïmporteerde gegevens op de juiste wijze kunnen worden geconverteerd. Bijvoorbeeld:

  • Als u een kolom die alleen valutacijfers bevat wilt converteren naar de valutanotatie van Excel, selecteert u Standaard.

  • Als u een kolom die alleen cijfertekens bevat wilt converteren naar de tekstnotatie van Excel, selecteert u Tekst.

  • Als u een kolom met alleen datumtekens in de volgorde jaar, maand, dag wilt converteren naar de datumnotatie van Excel, selecteert u Datum en vervolgens het datumtype JMD in het vak Datum.

De kolom wordt geïmporteerd als Standaard als de conversie tot onbedoelde resultaten zou kunnen leiden. Bijvoorbeeld:

  • Als de kolom verschillende notaties bevat, bijvoorbeeld zowel letter- als cijfertekens, wordt de kolom naar Standaard geconverteerd.

  • Als in een kolom met datums elke datum in de volgorde jaar, maand, dag staat en u selecteert Datum en het datumtype MDJ, wordt de kolom geconverteerd naar de indeling Standaard. Een kolom die datumtekens bevat moet sterk lijken op een van de ingebouwde of aangepaste datumnotaties van Excel.

Als een kolom niet naar de gewenste indeling wordt geconverteerd, kunt u de gegevens na het importeren alsnog converteren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×