Wizard Resources vervangen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik de Wizard Resources vervangen Microsoft Office Project automatisch laten personeelsleden uw ondernemingsprojecten op basis van de vaardigheden die zijn vereist voor de taken in de projecten, de vaardigheden van de resources in de ondernemingsresourcegroep en de beschikbaarheid van deze resources. De Wizard Resources vervangen werkt in combinatie met een geïdentificeerd resourcestructuur (RBS). De Resourcestructuur is gepland door uw server administratieve afsluiting en klik vervolgens op alle ondernemingsresources zijn toegepast. Voeg het veld Resourcestructuur aan de weergave Taakgebruik en voor elke toewijzing waarvoor u de Wizard Resources vervangen om te zoeken van resources, voer het juiste structuurcode. U kunt:

  • algemene resources vervangen door werkelijke resources.

  • Bestaande resources vervangen door andere resources.

  • Gekwalificeerde en beschikbare resources zoeken en toewijzen aan taken.

  • Resources zoeken in de geselecteerde projecten of de hele ondernemingsresourcegroep.

Locatie van het dialoogvenster

Klik op het menu Extra op Resources vervangen. Klik op de knop volgende op de introductiepagina.

Details

Stap 1. Kies projecten

Selecteer ondernemingsprojecten waarvoor u resources wilt zoeken met de Wizard Resources vervangen.

Selectievakje     Geeft aan dat dit project resources wilt voorzien met de Wizard Resources vervangen.

Projectnaam     Ziet u de namen van alle ondernemingsprojecten momenteel is geopend op de computer van de gebruiker.

Versie     Hiermee geeft u de naam van de versie van het project, bijvoorbeeld gepubliceerd of gearchiveerd. Als u meerdere projecten resources wilt voorzien op hetzelfde moment selecteert, moeten ze zijn van dezelfde versie. Nieuwe niet-opgeslagen projecten kunnen worden gebruikt met elke versie.

Stap 2. Kies bronnen

Selecteer de groep resources die u gebruiken wilt voor de geselecteerde projecten.

In de geselecteerde projecten     Hiermee geeft u dat de resources in de projecten die u op de stap 1. Kies projecten pagina van de wizard moet worden gebruikt voor uw projecten personeelsleden. Deze resources nodig niet momenteel worden toegewezen aan taken. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Hieronder     Geeft aan dat de resources in de tabel moeten worden gebruikt voor de geselecteerde projecten. Resources worden weergegeven in de tabel als u op toevoegen en selecteer resources in het dialoogvenster Groep bouwen voor resources vervangen , waarin alle beschikbare ondernemingsresources kunt weergeven.

Optellen    Hiermee opent u het dialoogvenster Groep bouwen voor resources vervangen . Klik zo nodig, filters toepassen om te zoeken naar ondernemingsresources die voldoen aan uw vaardigheden of de beschikbaarheid van de criteria. Selecteer de resources in de tabel gefilterde ondernemingsresources aan de linkerkant en klik op toevoegen. De resources worden toegevoegd aan de tabel resources in het projectteam aan de rechterkant. Klik op OK als u klaar bent. De resources in de tabel resources in het projectteam worden toegevoegd aan de tabel aan de pagina van de Wizard van Resources kiezen.

Verwijderen     Hiermee verwijdert de geselecteerde resource uit de tabel. Gebruik dit wanneer u de hieronder opgegeven optie hebt geselecteerd en bouwen en instellen van de lijst met resources moet worden gebruikt voor resources vervangen.

Toestaan dat resources met het type voorgestelde reservering moet worden toegewezen aan taken     Hiermee geeft u dat de Wizard Resources vervangen voorgestelde resources, evenals vastgelegde moet toewijzen. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Resource blokkeren horizon     Hiermee geeft u de begindatum worden gepland voor taken dat u wilt dat de Wizard Resources vervangen om te beginnen met het toewijzen van resources. Dit is handig als u bewaren van een toewijzing wilt als ze zich in de korte termijn bevinden, maar in de toekomst verdere toewijzingen personeelsleden wilt. De resource blokkeren horizon is standaard ingesteld op de huidige datum.

Stap 3. Kies gerelateerde projecten

Bekijk alle gerelateerde projecten en aangeven dat deze projecten moeten worden opgenomen in de reeks projecten wordt resources wilt voorzien door de wizard. Gerelateerde projecten zijn die met een van beide koppelingen tussen projecten, ondernemingsresources delen met de geselecteerde projecten, of gebruik een van de resources die zijn geselecteerd in stap 2. Relaties met andere projecten bevat alleen projecten die worden vermeld in de tabel op deze pagina.

Het selectievakje opnemen     Geeft aan dat het gerelateerde project moet worden toegevoegd aan de lijst met projecten resources wilt voorzien met de Wizard Resources vervangen. Als u het selectievakje in voor een project op deze pagina selecteert, wordt dat project wordt toegevoegd aan de projecten die u kunnen resources voorzien de wizard tot en met resources vervangen. Of u gerelateerde projecten of niet selecteert, worden altijd meegeteld toewijzingen in gerelateerde projecten voor het berekenen van de resterende beschikbaarheid van een resource.

Naam     Bevat de naam van het gerelateerde project.

Relatie     Hiermee geeft u de aard van de relatie tussen het geselecteerde project en de gerelateerde project, zoals gedeelde resources of gekoppelde taken.

Gerelateerde Project     Geeft de naam van het project gerelateerde, ongeacht of deze een resourcegroep deelt, of als dit een van de resources die zijn geselecteerd in stap 2 wordt gebruikt.

Stap 4. Kies Opties voor het plannen

Geef de prioriteit voor elk project resources wilt voorzien, en aangeven welke groep resources moet worden gebruikt waarvoor u de.

Naam     Bevat de naam van het geselecteerde project resources wilt voorzien door de wizard.

Prioriteit     Hiermee geeft u de relatieve prioriteit waarmee de projecten moeten resources wilt voorzien. Alle projecten bestaan standaard uit een prioriteit van 500, waarmee een gemiddelde prioriteit op een schaal van 0 tot 1000. Projecten met hogere getallen hebben een hogere prioriteit voor het personeel en de volgorde waarin projecten toewijzing van resources bepalen.

Opties     Hiermee geeft u op welke middelen moeten worden gebruikt voor het geselecteerde project. Opties zijn de resources in het project zelf of resources in de resourcegroep is geselecteerd in stap 2.

Resources effenen met type voorgestelde reservering     Geeft aan dat voorgestelde resources moeten worden herverdeeld samen met de vastgelegde resources. Dit is een goed idee om het niveau van uw project nadat de resource vervangen voltooid is. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Stap 5. Resources vervangen

Bekijk het overzicht van de opties die u hebt aangebracht tot dat moment weer. Als u geen instellingen wijzigen wilt, klikt u op de knop terug te gaan naar de pagina die u nodig hebt.

Overzicht van de configuratie     Ziet u de namen van de projecten resources wilt voorzien, de ingeschakelde opties voor de resource, de resourcegroep die wordt gebruikt en de datum die aangeeft dat u de resource blokkeren horizon.

Uitvoeren     De Wizard Resources vervangen om te zoeken van resources in de geselecteerde groep voor resources en toewijzingen in de geselecteerde projecten is uitgevoerd. Wanneer het proces voltooid is, klikt u op volgende.

Stap 6. Resultaten bekijken

Bekijk de resultaten van het proces van resource vervangen. Deze pagina ziet u de toewijzingen en de resources die zijn gevonden voor toewijzingen op basis van de vaardigheden-profielen. De toewijzingen zijn nog niet gewijzigd; Hierna ziet u de voorgestelde resultaten. U kunt ook sorteren, filteren en groeperen van de wijzigingen in een weergave.

Taak     Ziet u de taak waarvoor een resource is gevonden.

Vaardigheden profiel     Ziet u de lijst met vaardigheden, zoals gedefinieerd in de code Resourcestructuur of enterprise resource overzicht. Dit zijn de vaardigheden die u instelt voor toewijzingen in de weergave Taakgebruik of via toegewezen algemene resources en worden gebruikt door de Wizard Resources vervangen om te zoeken in aanmerking komend resources.

Toegewezen Resource     Hier de naam van de wizard van de resource is gevonden voor de taak.

Aangevraagde bron     Geeft de naam van de resource die is in eerste instantie toegewezen aan de taak in het dialoogvenster Resources toewijzen .

Aanvraag/eis     Hiermee geeft u of de resource is aangevraagd of in het dialoogvenster Resources toewijzen vereist .

Stap 7. Kies Opties voor bijwerken

Opgeven of u wilt bijwerken van de projecten op basis van de resultaten van de wizard. U kunt ook opslaan de wizard Configuratie en vervanging resultaten naar een bestand voor later gebruik. Uw projecten worden niet bijgewerkt totdat u de resultaten van deze pagina toepast.

Projecten bijwerken met resultaten van de wizard     Hiermee wordt opgegeven dat de resultaten van de wizard het project moeten bijwerken. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Resultaten van de wizard opslaan     Hiermee wordt opgegeven dat de resultaten van de wizard moeten worden opgeslagen in een bestand als een rapport, en niet toegepast op de geselecteerde projecten. De resultaten worden opgeslagen als een HTML-bestand en bevat de projecten, resources is geselecteerd, wordt de resource blokkeren horizon, planningsopties en de resources die door de wizard is gevonden. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Als de projecten bijwerken met resultaten van de wizard en de resultaten van de wizard opslaan -selectievakjes beide uitschakelt worden, worden de resultaten van de wizard worden genegeerd. U kunt ook beide selectievakjes selecteren.

Map     Hiermee geeft u de map waarin het bestand met de opgeslagen resultaten van de wizard moet worden opgeslagen. Dit selectievakje is alleen beschikbaar wanneer het selectievakje resultaten van de wizard opslaan is geselecteerd.

Bladeren     Hiermee opent u het dialoogvenster Bladeren , waarin u kunt de map waarin u wilt opslaan van het bestand met de resultaten van de wizard Opzoeken. Wanneer u de gewenste map hebt gevonden, selecteert u deze en klik vervolgens op OK. Het dialoogvenster wordt gesloten en het pad van de map wordt weergegeven in het vak map . Deze knop is alleen beschikbaar wanneer het selectievakje resultaten van de wizard opslaan is geselecteerd.

Stap 8. Voltooien

Bekijk de aanbevelingen op deze pagina. Wanneer u op Voltooienklikt, wordt uw projecten bijgewerkt met de resultaten van de wizard of de gegevens naar een bestand worden opgeslagen.

Uw projecten bijwerken met de resultaten van de wizard     Van toepassing van de resource die zijn gevonden door de wizard op de geselecteerde projecten of de resultaten in een HTML-bestand in de geselecteerde map opslaat.

Voortgangsbalk     Geeft de huidige status van de update. Wanneer u klaar bent, verschijnt er een bericht dat aangeeft dat de wizard is voltooid.

Stoppen     Annuleert de projectupdates.

Einddatum     Hiermee voltooit u de resource vervangen en sluit u de wizard. U kunt nu de resultaten van de gewijzigde toewijzingen bekijken.

Notities: 

  • Nadat u hebt voltooid en de wizard gesloten, de toewijzingen te bekijken met behulp van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. U kunt ook vervangen resourcegegevens in de weergave Resourceblad bekijken. Als u tevreden met de wijzigingen bent, permanent maken door op te slaan de projecten. Als u wilt de wijzigingen wilt negeren, sluit u de projecten zonder op te slaan. U kunt ook de projecten opslaan als afzonderlijke projectbestanden met behulp van de opdracht OpslaanAls .

  • Nadat u hebt voltooid en de wizard gesloten, kunt u herverdeling uw projecten. Zo kunt u zien hoe de resourcetoewijzingen van de wizard hebt beïnvloed uw resource toewijzing en project einddatums.

  • De serverbeheerder moet de ondernemingsresourcegroep instellen en de Resourcestructuur maken voordat u de Wizard Resources vervangen, of soortgelijke functievaardigheden foutcode kleurenschema. De serverbeheerder moet ook de structuurcode toepassen op de ondernemingsresources.

  • U kunt de Resourcestructuur toegepast op resources in uw project bekijken. In de weergave Resourceblad of de weergave Resourcegebruik, kunt u het veld Resourcestructuur toevoegen. Klik op een kolomkop en klik vervolgens in het menu Invoegen op kolom. Klik op de naam van het veld Resourcestructuur geeft gemaakt door de serverbeheerder en klik vervolgens op OK. De juiste Resourcestructuur-code voor elke toewijzing dat u de Wizard Resources vervangen naar medewerkers sturen wilt toepassen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×