Windows bekende mappen naar OneDrive omleiden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel is bedoeld voor IT-beheerders voor het beheren van de synchronisatieclient OneDrive in een Windows Server enterprise-omgeving waarin Active Directory Domain Services. (Als u niet een IT-beheerder bent en wilt uw map documenten met OneDriveautomatisch synchroniseren, raadpleegt u synchronisatie van uw map documenten met OneDrive.)

Er zijn twee belangrijkste voordelen van het Windows-mappen (zoals documenten) naar de locatie voor het synchroniseren van OneDrive voor Bedrijven voor de gebruikers in uw domein bekende omleiden:

 • Uw gebruikers kunnen hun map Documenten en andere soortgelijke mappen blijven gebruiken. Ze hoeven hun dagelijkse werkgewoonten niet te veranderen om OneDrive te gebruiken.

 • Met OneDrive voor uw documenten hebt u een back-up van uw gegevens in de cloud en hebt u toegang tot uw documenten vanaf elk apparaat.

Om deze redenen het is raadzaam mapomleiding in te stellen als u een grote onderneming of grotere organisatie hebt. Voor kleine en middelgrote bedrijven kan dit ook nuttig zijn, maar voor de onderstaande procedures is het wel handig als u enige ervaring hebt met groepsbeleid en gegevensmigratie.

Hoe het werkt

Hier volgt een overzicht van wat we in dit artikel gaan configureren:

 1. Er wordt een beleid ingesteld op domeinniveau om te zorgen dat alle gebruikers met dezelfde map synchroniseren wanneer ze de synchronisatieclient van OneDrive installeren.

 2. Er worden extra groepsbeleidsregels ingesteld om de map Documenten naar die synchronisatielocatie om te leiden.

Wanneer gebruikers zich op hun computer aanmelden, detecteert Groepsbeleid als de map OneDrive in de opgegeven locatie bestaat. Als de map niet bestaat (bijvoorbeeld als de gebruiker is niet de synchronisatieclient nog ingesteld of als dit de eerste keer is dat ze heb aangemeld op de computer), wordt niet omgeleid van de map documenten. Als de map bestaat, wordt de map documenten omgeleid naar de map OneDrive .

Nadat de map Documenten is omgeleid, verwijzen snelkoppelingen naar Documenten (zoals die in Verkenner) naar de nieuwe locatie. De oorspronkelijke map en inhoud blijven echter op de vorige locatie staan onder %userprofile%\Documenten. U kunt nu bestanden vanuit de oorspronkelijke map migreren naar OneDrive en desgewenst de oorspronkelijke map verwijderen.

Voordat u begint

Om te bepalen of het omleiden van bekende mappen naar OneDrive een goede oplossing is voor uw organisatie, moet u met een aantal zaken rekening houden:

 • OneDrive heeft enkele beperkingen rond de bestandsnamen, de grootte en bestandstype, die u controleren moet voordat nieuwe OneDrive-synchronisatieclientwordt geïmplementeerd. Houd er rekening mee dat uw gebruikers mogelijk probeert te gebruiken van bestanden van deze typen met OneDriveof de synchronisatieclient OneDrive mogelijk wil deze synchroniseren wanneer u de map documenten van gebruikers omleiden.

 • Als uw gebruikers de map Documenten hebben gebruikt als een installatielocatie voor bepaalde oudere toepassingen, werken de toepassingen mogelijk niet meer nadat de map is omgeleid. Als uw organisatie gebruikmaakt van oudere toepassingen die geen ondersteuning bieden voor mapomleiding, vergeet deze dan niet te testen voordat u mappen omleidt naar OneDrive.

 • Als de map Documenten van uw gebruikers items bevatten die zeer vaak worden bijgewerkt, zoals databases, webservers of Outlook OST-bestanden, is het raadzaam deze mappen niet om te leiden naar OneDrive. Deze bestanden zouden normaal moeten blijven werken, maar door de hoge frequentie van synchronisatie als gevolg van bestanden die voortdurend worden gewijzigd, kunnen er netwerk- en prestatieproblemen optreden.

Als u al bekende mappen omleidt naar een andere locatie, bijvoorbeeld een netwerkshare, of als u de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient al hebt geïmplementeerd, dan is er sprake van enkele extra overwegingen bij het plannen:

 • Als bekende mappen momenteel naar een netwerkshare of andere locatie worden omgeleid, moet u die gegevens vanaf die locatie naar OneDrive migreren nadat u de bekende mappen hebt omgeleid naar OneDrive.

 • Nadat u bekende mappen naar OneDrive met de procedures in dit artikel omleiden, wordt de bestaande bestanden in bekende mappen blijven op computers van gebruikers en de moeten handmatig worden verplaatst naar de map OneDrive van elke gebruiker. Het is raadzaam om met xcopy of robocopy uitvoeren van scripts als een geautomatiseerde manier voor het verplaatsen van de bestanden voor uw gebruikers.

 • Voor het omleiden van bekende mappen naar OneDrive moeten gebruikers hun OneDrive-bestanden synchroniseren met de standaardlocatie (%userprofile%\OneDrive - <TenantName>). Bekende mappen kunnen niet worden omgeleid naar een andere locatie.

 • Als uw gebruikers beschikken over een grote hoeveelheid gegevens die wordt geüpload naar OneDrive, kunt u de implementatie beter gefaseerd uitvoeren om de gevolgen voor uw netwerk te beperken.

Vereisten en basislijnomgeving

Voor de procedures in dit artikel is een bepaalde bestaande configuratie vereist. Controleer deze vereisten voordat u begint:

 • Zorg ervoor dat u de OneDrive voor bedrijven-Groepsbeleid objecten in uw domein hebt geïnstalleerd.

 • Zorg ervoor dat bestaande OneDrive-gebruikers in uw organisatie hun bestanden met de standaardsynchronisatielocatie (%userprofile%\OneDrive - <TenantName>) synchroniseren. Voor gebruikers die bestanden met een andere locatie synchroniseren, worden de bekende mappen niet omgeleid naar OneDrive.

 • Alle procedures in dit artikel worden uitgevoerd in de groepsbeleidsobjecteditor van uw domein. U moet een domeinbeheerder zijn om deze procedures te kunnen uitvoeren.

Bekende mappen omleiden naar OneDrive

Bij het omleiden van bekende mappen naar OneDrive moet u er eerst voor zorgen dat gebruikers hun OneDrive synchroniseren met de standaardlocatie wanneer zij de synchronisatieclient instellen. Dit gebeurt door middel van domeinbeleid.

Om te voorkomen dat gebruikers de locatie van de OneDrive-map wijzigen

 1. Dubbelklik in de domeingroepsbeleidseditor onder User Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive op Voorkomen dat gebruikers de locatie van de OneDrive-map wijzigen.

 2. Selecteer de optie Ingeschakeld en klik op OK.

De volgende stap is het maken van een omgevingsvariabele voor de OneDrive-map. Via groepsbeleid kunnen bekende mappen niet rechtstreeks worden omgeleid naar een andere locatie onder %userprofile%, dus moet er een nieuwe omgevingsvariabele worden gemaakt die de locatie bevat van de map onder %userprofile%.

In deze omgevingsvariabele wordt itemniveau als doel ingesteld om zorgen dat mappen pas worden omgeleid als de map is gemaakt door de synchronisatieclient.

Een omgevingsvariabele voor de OneDrive-map maken

 1. In uw domeingroepsbeleidseditor onder User Configuration\Preferences\Windows Settings klikt u met de rechtermuisknop op Omgeving, klikt u op Nieuw, en klikt u vervolgens op Omgevingsvariabele.

 2. Typ in het vak NaamOneDriveSync.

 3. Typ in het vak Waarde%userprofile%\<SyncFolder>.

  <SyncFolder> is de naam van uw standaardmap. Bijvoorbeeld: OneDrive - Contoso   .

 4. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje Itemniveau als doel instellen in en klik vervolgens op Als doel instellen.

 5. Klik in Doelitem van het type Editor op Nieuw item en klik vervolgens op Bestandsvergelijking.

 6. Kies De map bestaat in de vervolgkeuzelijst Type overeenkomst.

 7. Typ in het vak Pad%userprofile%\<SyncFolder> (hetzelfde pad als u in stap 3 hebt gebruikt).

 8. Klik op OK.

 9. Klik op OK.

U kunt nu de omleiding van de bekende mappen zelf gaan configureren.

Houd er rekening mee dat het automatisch migreren van bestaande inhoud naar de OneDrive-map op basis van het groepsbeleid niet wordt ondersteund. (Zie de waarschuwing in de onderstaande procedure.) Bij automatische bestandsmigratie bestaat de kans op het verlies van gegevens wanneer bestanden op beide locaties dezelfde bestandsnaam hebben.

Documentmappen omleiden naar OneDrive

 1. Klik in de domeingroepsbeleidseditor onder User Configuration\Policies\Windows Settings\Folder Redirection met de rechtermuisknop op Documenten en klik op Eigenschappen.

 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Instellingen de optie Basis: de mappen van iedereen naar dezelfde locatie omleiden.

 3. Onder Locatie van de doelmap kiest u Omleiden naar de volgende locatie.

 4. In het vak Hoofdpad typt u %OneDriveSync%\Documents.

 5. Schakel op het tabblad Instellingen het selectievakje De inhoud van documenten naar de nieuwe locatie verplaatsen uit.

  Opmerking: Wanneer u deze instelling ingeschakeld houdt, kan dit leiden tot gegevensverlies als de inhoud van de map Documenten wordt samengevoegd met de OneDrive-map en er op beide locaties bestanden aanwezig zijn met dezelfde naam.

 6. Klik op OK.

We hebben nu de map Documenten omgeleid naar de OneDrive-map. U kunt ook eenvoudig gerelateerde bekende mappen (Afbeeldingen, Muziek of Video's) omleiden door deze de omleiding van de map Documenten te laten volgen. U kunt dit instellen volgens onderstaande procedure.

Gerelateerde mappen omleiden naar de OneDrive-map

 1. Klik in de domeingroepsbeleidseditor onder User Configuration\Policies\Windows Settings\Folder Redirection met de rechtermuisknop op de gerelateerde map die u wilt omleiden (Afbeeldingen, Muziek of Video’ s) en klik op Eigenschappen.

 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Instelling de optie Gebruik de map Documenten.

 3. Klik op OK.

Nu de mapomleiding is geconfigureerd, worden de bekende mappen van gebruikers omgeleid naar hun OneDrive-map zodra hun OneDrive-synchronisatieclient is ingesteld. Wanneer de omleiding is ingesteld, moet u de gegevens van gebruikers migreren van de oorspronkelijke locatie op hun lokale schijf naar de OneDrive-map.

Houd er rekening mee dat als er na verloop van tijd nieuwe gebruikers en computers bij komen, gebruikers mogelijk nog steeds bestanden opslaan in hun map Documenten voordat ze de OneDrive-synchronisatieclient configureren. Deze bestanden moeten dan nog na het omleiden naar de OneDrive-map worden verplaatst.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×