Wijzigingen in OneDrive synchroniseren client-implementatie in Office Klik-en-klaar

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Begin in oktober 2017 en wijzigt we hoe de vorige OneDrive voor Bedrijven -synchronisatieclient installaties voor enterprise-klanten die gebruikmaken van Office 365 ProPlus of Office 2016 met Klik-en-klaar.

  • De vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient (Groove.exe) wordt niet meer standaard geïnstalleerd met Office 2016 Klik-en-klaar. Als uw organisatie een configuratiebestand voor Office-implementatie voor Setup.exe verstrekt, moet u het bestand bijwerken om Groove van de installatie uit te sluiten.

  • Als ze niet in gebruik of uitgevoerd, de vorige OneDrive voor Bedrijven -synchronisatieclient (Groove.exe) wordt verwijderd, tenzij: (a) Groove al is geconfigureerd voor het synchroniseren van een of meer SharePoint Online of SharePoint Server bibliotheken of (b) een registersleutel "PreventUninstall" aanwezig is op de computer.

Deze wijzigingen zijn niet van invloed op Office 365-klanten die al gebruikmaken van nieuwe OneDrive-synchronisatieclient (OneDrive.exe) voor het synchroniseren van OneDrive- en SharePoint Online-bestanden. Deze wijzigingen zijn evenmin van invloed op ondernemingen die Office hebben geïmplementeerd met de traditionele, op Windows Installer (MSI) gebaseerde methode.

Opmerking: nieuwe OneDrive-synchronisatieclient (OneDrive.exe) is de aanbevolen optie voor Office 365-klanten. De vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient, (Groove.exe), wordt echter nog volledig ondersteund. Deze wordt gebruikt voor on-premises instances van OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Server als uw organisatie geen abonnement heeft op Office 365 Business). Welke versie van OneDrive gebruik ik?

Controleren of Groove.exe niet langer is geïnstalleerd

Als deze wijzigingen worden uitgebracht, wordt de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient, (Groove.exe), niet langer standaard geïnstalleerd als een gebruiker Office 2016 installeert via Klik-en-klaar. Als uw organisatie een configuratiebestand voor Office-implementatie voor Setup.exe verstrekt, moet u het bestand bijwerken om Groove van de installatie uit te sluiten.

Als u Groove van de implementatie wilt uitsluiten, voegt u het volgende aan het configuratiebestand toe:

<Product ID="O365ProPlusRetail" >
    <Language ID="en-us" />
    <ExcludeApp ID="Groove" />
</Product>

Zie Configuration options for the Office 2016 Deployment Tool (Configuratieopties voor het Office 2016-implementatieprogramma) voor meer informatie.

Als u het standaardgedrag wilt overschrijven en controleren of de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient wordt geïnstalleerd en geïnstalleerd blijft, moet u een configuratiebestand opgeven waardoor Groove.exe niet wordt uitgesloten. Ook moet u de registersleutel PreventUninstall instellen op alle computers waarop u Groove.exe wilt installeren, zodat Groove.exe niet wordt verwijderd.

Groove verwijderen als u het niet gebruikt

Bij de upgrade van Office wordt het installatieprogramma op elke computer uitgevoerd om te controleren of Groove.exe momenteel in gebruik is of of de registersleutel PreventUninstall is ingesteld. Als Groove.exe in gebruik is of als de registersleutel is ingesteld, wordt Groove.exe ongemoeid gelaten. Als echter Groove.exe niet in gebruik is of als de registersleutel niet is ingesteld, wordt Groove.exe automatisch van die computer verwijderd.

Registersleutel om verwijderen te voorkomen

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Groove] "PreventUninstall"=dword:00000001

Waarop hebben deze wijzigingen betrekking en wanneer zijn ze van kracht

Deze wijzigingen zijn van invloed op organisaties die de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient hebben geïmplementeerd voor het synchroniseren van on-premises SharePoint-bibliotheken of bibliotheken waarvoor IRM (Information Rights Management) is ingeschakeld.

In de volgende tabel vindt u meer informatie over welke Office-installaties door deze wijzigingen worden beïnvloed en wanneer. Al deze wijzigingen zijn wijzigingen op het niveau van de Office-client die voor clients zijn uitgebracht en die niet per tenant worden ingeschakeld.

Office-versie

Wanneer de standaardinstallatie wordt gewijzigd

Wanneer Groove.exe kan worden verwijderd

MSI (alle versies)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Office – SKU's van gebruikers

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Office 2013 Klik-en-klaar

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Office 2016 Klik-en-klaar – Office Insider-kanaal

Sept. 2017

Vanaf okt. 2017

Office 2016 Klik-en-klaar – Maandelijks kanaal

Okt. 2017

Vanaf nov. 2017

Office 2016 Klik-en-klaar – Halfjaarlijks kanaal (gericht)

Mrt 2018

Apr 2018 starten

Office 2016 Klik-en-klaar – Halfjaarlijks kanaal

Juli 2018

Aug. 2018 starten

Zie Overview of update channels for Office 365 ProPlus (Overzicht van updatekanalen voor Office 365 ProPlus) voor meer informatie over Office-kanalen.

U wordt ten sterkste aangeraden de nieuwe standaardinstellingen ongewijzigd te laten en Groove.exe uit te sluiten van Office 2016-installaties, tenzij u Groove.exe in een of meer scenario's nodig hebt (bijvoorbeeld voor het synchroniseren van on-premises SharePoint-bestanden).

Verwante onderwerpen

Meer informatie over de update van de knop Synchroniseren op SharePoint-sites

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×