Wijzigingen bijhouden in Word voor Mac

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met bijgehouden wijzigingen, meerdere gebruikers kunnen samenwerken aan een document en wijzigingen van elke persoon worden bijgehouden en weergegeven. U kunt de wijzigingen bekijken en accepteren of weigeren voordat u uw document.

Zie voor meer informatie over het werken met opmerkingen in Word-documenten, invoegen, verwijderen, of een opmerking wijzigen.

Wijzigingen bijhouden inschakelen

Schakel op het tabblad Controleren de optie Wijzigingen bijhouden in.

Wijzigingen bijhouden inschakelen is gemarkeerd

Wanneer iemand het document wijzigt, kunt u zien waar de wijzigingen zijn, omdat er een lijn in de marge wordt weergegeven. Als u overschakelt naar de weergave Alle markeringen, ziet u wijzigingen inline en in ballonnen.

Markeringen zijn gemarkeerd bij de marge

Wanneer iemand een opmerking toevoegt, wordt deze weergegeven in een ballon.

Een opmerking in de marge is gemarkeerd

Wijzigingen inline weergeven

Meestal worden wijzigingen in ballonnen weergegeven bij de marge van het document. Als u wijzigingen in de tekst wilt bekijken, klikt u op het tabblad Controleren op Opties voor markeringen > Ballonnen > Alle revisies in de tekst weergeven.

Alle revisies in de tekst weergeven is gemarkeerd

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

U kunt voorkomen dat anderen Wijzigingen bijhouden uitschakelen door Wijzigingen bijhouden te vergrendelen met een wachtwoord.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u het wachtwoord onthoudt, zodat u Wijzigingen bijhouden kunt uitschakelen wanneer u de wijzigingen wilt accepteren of negeren.

Wijzigingen bijhouden vergrendelen met een wachtwoord

 1. Klik op Document beveiligen in het menu Extra.

 2. Schakel onder Beveiliging de optie Beveiligingsopties in en klik op Bijgehouden wijzigingen

  Sectie Beveiliging is gemarkeerd

 3. Typ een wachtwoord naast Wachtwoord en klik op OK.

 4. Voer het wachtwoord nogmaals in en klik op OK.

Zolang Wijzigingen bijhouden is vergrendeld, kunt u dit niet uitschakelen en kunt u geen wijzigingen accepteren of negeren.

Wijzigingen bijhouden ontgrendelen

 1. Als u bijgehouden wijzigingen wilt ontgrendelen, klikt u in het menu Extra op Document beveiligen.

 2. Schakel onder Beveiliging de optie Beveiligingsopties uit, typ uw wachtwoord en klik op OK.

Hierna is Wijzigingen bijhouden nog steeds ingeschakeld, maar u kunt nu wijzigingen accepteren en negeren.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

Schakel op het tabblad Controleren de optie Wijzigingen bijhouden uit. Er worden geen nieuwe wijzigingen meer gemarkeerd, maar alle wijzigingen die al zijn bijgehouden, zijn nog steeds zichtbaar in het document. U kunt desgewenst de bijgehouden wijzigingen en opmerkingen verwijderen.

Wanneer u aan een document werkt dat is opgeslagen op een ondersteunde server, kunt u op Opslaan klikken om wijzigingen op te slaan die u in het document op de server hebt aangebracht. Hiermee wordt ook de vorige versie van het document opgeslagen en wordt het document dat u bekijkt bijgewerkt met wijzigingen die door andere auteurs zijn aangebracht.

Belangrijk: U kunt opslaan in elke Windows Live OneDrive of op een server met Microsoft Office SharePoint Server 2007 of Microsoft SharePoint Server 2010.  Als u wilt werken met SharePoint in Office voor Mac, moet u beschikken over Microsoft Office voor Mac voor Thuisgebruik en Zelfstandigen 2011, Microsoft Office voor Mac voor het Onderwijs 2011 of Microsoft Office voor Mac Standard 2011.

Bijgehouden wijzigingen inschakelen of uitschakelen

Als Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld, worden in Word alle wijzigingen gemarkeerd die door auteurs van het document worden gemaakt. Dit is handig wanneer u samenwerkt met andere auteurs, omdat kunt zien welke auteurs een bepaalde wijziging hebben aangebracht.

 1. Open het document dat u wilt bewerken.

 2. Klik op het tabblad Controleren onder Bijhouden op Wijzigingen bijhouden om Wijzigingen bijhouden in te schakelen.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

  Tips: 

  • De wijzigingen van afzonderlijke revisoren hebben allemaal een andere kleur. Wanneer er meer dan acht verschillende revisoren zijn, worden kleuren hergebruikt.

  • Als u een bepaalde kleur wilt toepassen op uw eigen bijgehouden wijzigingen, klikt u in het menu Word op Voorkeuren en klikt u vervolgens onder Uitvoer en delen op Wijzigingen bijhouden Knop Voorkeuren voor bijgehouden wijzigingen in Word . Selecteer in de vakken voor Kleur de gewenste kleur.

  • Voor elke wijziging worden in de tekstballon ook de naam van de revisor, de datum en tijd waarop de wijzigingen zijn aangebracht, en het soort wijziging (bijvoorbeeld Verwijderd) weergegeven. Als u geen tekstballonnen weergeeft, verschijnt deze informatie zodra u de muisaanwijzer boven een wijziging houdt.

  • De opties voor Wijzigingen markeren in het menu Extra > Wijzigingen bijhouden (Wijzigingen markeren op het scherm, Wijzigingen markeren in afgedrukt document) en de opties in het snelmenu van het tabblad Controleren (Uiteindelijke weergegeven opmaak, Uiteindelijk, Oorspronkelijke weergegeven opmaak, Origineel) zijn geen opgeslagen instellingen. Als u niet wilt dat de bijgehouden wijzigingen worden weergegeven wanneer u het document opnieuw opent, moet u de wijzigingen accepteren of negeren. Als u de revisies wilt vastleggen, slaat u een kopie van het document op voordat u de wijzigingen accepteert of negeert.

Bijgehouden wijzigingen of opmerkingen op type of op revisor weergeven

U kunt de opmerkingen, opmaak, invoegingen en verwijderingen weergeven of verbergen en opmerkingen weergeven voor uitsluitend de geselecteerde revisoren.

 • Klik op het tabblad Controleren onder Bijhouden in het snelmenu Opmaakcodes weergeven op de gewenste optie.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

  Tip: Als u een gearceerde achtergrond wilt weergeven achter een gebied waar in de rechtermarge bijgehouden wijzigingen of opmerkingen worden weergegeven, selecteert u in het snelmenu Opmaakcodes weergeven de optie Aandachtspunten. Dit gearceerde gebied wordt ook in uw document afgedrukt om de documenttekst duidelijk af te scheiden van de bijgehouden wijzigingen of opmerkingen.

Bijgehouden wijzigingen in tekstballonnen uitschakelen

Invoegingen, verwijderingen, opmerkingen, de naam van de revisor en een tijdstempel worden standaard weergegeven in tekstballonnen in de marges van uw document. U kunt de instellingen zodanig wijzigen dat bijgehouden wijzigingen in de hoofdtekst van het document worden weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Controleren onder Bijhouden in het snelmenu Opmaakcodes weergeven op Voorkeuren.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

Bijgehouden wijzigingen weergeven in de hoofdtekst van het document in plaats van in tekstballonnen

Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven met ballonnen uit.

De naam van de revisor en het tijd- en datumstempel in ballonnen verbergen

Schakel het selectievakje Knoppen voor revisor, tijdstempel en actie opnemen uit.

Opmerking: Als de tekstballonnen zijn uitgeschakeld, wordt becommentarieerde tekst tussen haakjes gezet, gemarkeerd door een kleur en geïdentificeerd met de initialen van de revisor. Opmerkingen worden weergegeven in een klein pop-upvenster wanneer u de aanwijzer boven de becommentarieerde tekst houdt, behalve wanneer uw document in publicatieweergave staat.

De opmaak van bijgehouden wijzigingen wijzigen

U kunt aanpassen hoe revisiemarkeringen eruitzien en werken in Word.

 1. Klik op het tabblad Controleren onder Bijhouden in het snelmenu Opmaakcodes weergeven op Voorkeuren.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 2. Selecteer de gewenste opties. In de volgende tabel ziet u een aantal veelgebruikte opmaakopties.

Actie

Werkwijze

De kleur en andere opmaak wijzigen die in Word worden gebruikt om wijzigingen aan te geven

Selecteer onder Markeringen de opmaakopties die u in de snelmenu's wilt opnemen.

Verwijderingen aangeven zonder de verwijderde tekst weer te geven

Klik onder Markeringen in het snelmenu Verwijderingen op # of ^.

Verwijderde tekst wordt vervangen door het teken # of ^.

Het uiterlijk van wijzigingslijnen wijzigen

Selecteer de gewenste opties onder Markeringen in de snelmenu's Gewijzigde regels en Kleuren.

Verplaatste tekst bijhouden

Klik onder Verplaatsingen op Verplaatsingen bijhouden en selecteer vervolgens in de snelmenu's Verplaatst van, Verplaatst naar en Kleur de gewenste opties.

De kleur wijzigen die in Word wordt gebruikt om wijzigingen in tabelcellen te markeren

Selecteer de gewenste optie onder Tabelcellen markeren in de snelmenu's Cellen ingevoegd, Cellen verwijderd, Cellen samengevoegd en Cellen splitsen.

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen controleren

U kunt alle bijgehouden wijzigingen achtereenvolgens controleren, accepteren of negeren, alle wijzigingen tegelijk accepteren of negeren, alle opmerkingen tegelijk verwijderen of alle items van een bepaalde revisor controleren.

 1. Als de revisiemarkeringen in het document niet zichtbaar zijn, wijst u in het menu Extra de optie Wijzigingen bijhouden aan, klikt u op Wijzigingen bijhouden en schakelt u het selectievakje Wijzigingen markeren op scherm in.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Als u dit wilt doen

Doet u op het tabblad Controleren het volgende

En daarna het volgende

De volgende wijziging controleren

Klik onder Wijzigingen op Volgende

Klik op Accepteren of Negeren.

De vorige wijziging controleren

Klik onder Wijzigingen op Vorige

Klik op Accepteren of Negeren.

Alle wijzigingen tegelijk accepteren

Klik onder Wijzigingen op de pijl naast Accepteren

Klik op Alle wijzigingen in het document accepteren.

Alle wijzigingen tegelijk negeren

Klik onder Wijzigingen op de pijl naast Negeren

Klik op Alle wijzigingen in document negeren.

Alle opmerkingen tegelijk verwijderen

Klik onder Opmerkingen op de pijl naast Verwijderen

Klik op Alle opmerkingen in document verwijderen.

Items van een bepaalde revisor bekijken

Klik onder Bijhouden op Opmaakcodes weergeven

Wijs Revisoren aan en schakel alle selectievakjes uit behalve dat van de revisor waarvan u de wijzigingen wilt controleren.

Als u de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst wilt in- of uitschakelen, klikt u op Alle revisoren.

Opmerking: Als u de aanwijzer boven een bijgehouden wijziging houdt, verschijnt Scherminfo met de naam van de auteur, de datum en de tijd van de wijziging en het type wijziging dat is aangebracht.

Bijgehouden wijzigingen afdrukken

Het is soms handig om bijgehouden wijzigingen op te nemen in de afgedrukte versie van een document.

 1. Open het document met de bijgehouden wijzigingen die u wilt afdrukken.

 2. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 3. Klik in het snelmenu Aantal en pagina's op Microsoft Word.

  Tip: Als u het snelmenu Aantal en pagina's niet ziet, klikt u op de blauwe pijl-omlaag rechts naast het snelmenu Printer.

 4. Klik in het snelmenu Afdrukken op Document met opmaak.

Zie ook

Een opmerking invoegen, verwijderen of wijzigen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×